Chatbox..............................

Đăng vào 'Nhật ký và spam' bởi Admin, 25/11/2016.

 1. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 9, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 09/03/2023
  Mar 9, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 68205
  Mar 9, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G1: 60388
  Mar 9, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G2: 32503 - 77792
  Mar 9, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G3: 69127 - 59764 - 69821 - 57609 - 39073 - 81374
  Mar 9, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G4: 5421 - 3336 - 3075 - 0339
  Mar 9, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G5: 0433 - 8377 - 5578 - 0355 - 0713 - 1038
  Mar 9, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G6: 147 - 834 - 427
  Mar 9, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G7: 51 - 56 - 78 - 37
  Mar 9, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 9, 2023 6:11 PM - kovachin: @nhat_chi_mai cho mình lô đề 272 xin cảm ơn nhiều nhé !
  Mar 9, 2023 6:12 PM - nhat_chi_mai: @kovachin Ok
  Mar 9, 2023 6:16 PM - Vi_anh_yeu_em: tổng 2.7.3.8 đẹp rồi
  Mar 9, 2023 6:17 PM - Vi_anh_yeu_em: bỏ 21 đánh lô 43,843
  Mar 9, 2023 6:20 PM - Vi_anh_yeu_em: vãi cả 834
  Mar 9, 2023 6:20 PM - Vi_anh_yeu_em: @kovachin chúc mừng
  Mar 9, 2023 6:23 PM - kovachin: @nhat_chi_mai giỏi quá được 2 nháy. Hậu 8/3 cảm ơn cụ nhiều!
  Mar 9, 2023 6:24 PM - nptrinhdno: Đề full kép liệu chén không cả nhà....mong cô thương !
  Mar 9, 2023 6:25 PM - Buivanquyet84: 080.353.rùi
  Mar 9, 2023 6:25 PM - nhat_chi_mai: @kovachin Chúc mừng cụ
  Mar 9, 2023 6:25 PM - nhat_chi_mai: (zozo) (nangly)
  Mar 9, 2023 6:27 PM - kovachin: @nhat_chi_mai sau 8/3 Mai vẫn rực rỡ!!!
  Mar 9, 2023 6:27 PM - nhat_chi_mai: 3 CÀNG: 205
  Mar 9, 2023 6:29 PM - nptrinhdno: Kép lệch + bệt tổng .kkk
  Mar 9, 2023 6:52 PM - LODE633: ĐỀ ĐÓM KHÓ KHĂN QUÁ
  Mar 9, 2023 7:49 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 10/03/2023
  Mar 9, 2023 7:49 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-10-03-2023.22421/#post-3080336
  Mar 9, 2023 7:54 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 3/2023
  Mar 9, 2023 7:54 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-3-2023.22364/
  Mar 9, 2023 7:55 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 3/2023
  Mar 9, 2023 7:55 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-3-2023.22365/
  Mar 9, 2023 9:44 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threa...-vang-thang-03-2023.22372/page-2#post-3080559
  Mar 9, 2023 9:44 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 2. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 10, 2023 5:22 PM - Trannguyendong: Thô nhất 18*81 db 118
  Mar 10, 2023 5:26 PM - kovachin: 10/3 kết bộ 10 lô 37-51-97-72, càng 6 chuẩn bị nổ hẹn 4 ngày.
  Mar 10, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 10/03/2023
  Mar 10, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 24420
  Mar 10, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G1: 64647
  Mar 10, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G2: 92456 - 73117
  Mar 10, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G3: 43430 . 17679 . 18857 . 58788 . 06086 . 56612
  Mar 10, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G4: 6449 . 3646 . 0895 . 3184
  Mar 10, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G5: 9301 .4549 . 8069 . 7225 . 3674 . 8235
  Mar 10, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G6: 810 . 645 . 849
  Mar 10, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G7: 97 . 07 . 58 . 81
  Mar 10, 2023 6:12 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 10, 2023 6:22 PM - Batman: hai một
  Mar 10, 2023 6:25 PM - Vi_anh_yeu_em: tổng 3.8 khá rõ
  Mar 10, 2023 6:25 PM - nptrinhdno: 5x 00,03,07,08,09,12,13,14,17,18,19,21,22,23,24,25,26,29,30,31, 32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,58,62,63,64, 67,68,69,70,76,78,79,80,81,86,88,89,90,91,96,97,98,99
  Mar 10, 2023 6:26 PM - kovachin: @nhat_chi_mai quay khéo cho mình lõi 6 nhé. Xin cảm ơn!
  Mar 10, 2023 6:31 PM - Batman: Quá tuyệt vời, oạch
  Mar 10, 2023 8:10 PM - truongdoanhp1981: Nhục quá tổng 2.7 loại bộ 02
  Mar 10, 2023 8:35 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 11/03/2023
  Mar 10, 2023 8:35 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-11-03-2023.22427/#post-3083101
  Mar 10, 2023 8:39 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 3/2023
  Mar 10, 2023 8:40 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-3-2023.22365/
  Mar 10, 2023 8:40 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 3/2023
  Mar 10, 2023 8:40 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-3-2023.22364/
   
 3. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 11, 2023 3:12 PM - nhat_chi_mai: Trong 2 ngày cuối tuần có chạm tổng 3 không cả nhà ơi!
  Mar 11, 2023 3:13 PM - nhat_chi_mai: Ai có 3 càng cho mình xin 1 con đi, cả năm nay mình không ăn được rồi
  Mar 11, 2023 3:14 PM - nhat_chi_mai: (heohongtimzl04) (tieuyeunamzl20)
  Mar 11, 2023 5:47 PM - Huy7575: Đề 3 càng 777 (hehe)
  Mar 11, 2023 5:54 PM - Vi_anh_yeu_em: @nhat_chi_mai 168,186,188
  Mar 11, 2023 5:59 PM - nhat_chi_mai: @Vi_anh_yeu_em (meoconpokazl02) (meoconpokazl01)
  Mar 11, 2023 5:59 PM - nhat_chi_mai: @Vi_anh_yeu_em Chúc anh may mắn nhé
  Mar 11, 2023 6:05 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 11/03/2023
  Mar 11, 2023 6:05 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 47076
  Mar 11, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G1: 91911
  Mar 11, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G2: 68062 - 89887
  Mar 11, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G3: 97745 - 08606 - 90078 - 48492 - 59226 - 23122
  Mar 11, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G4: 1723 - 6001 - 7707 - 8139
  Mar 11, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G5: 9794 - 4226 - 2120 - 7005 - 9711 - 9405
  Mar 11, 2023 6:07 PM - nhat_chi_mai: G6: 880 - 643 - 489
  Mar 11, 2023 6:07 PM - nhat_chi_mai: G7: 08 - 68 - 94 - 48
  Mar 11, 2023 6:07 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 11, 2023 6:22 PM - Vi_anh_yeu_em: 141,464 cối, lót 121,676,171,44,494,262. quất đi ae đề live
  Mar 11, 2023 6:24 PM - nptrinhdno: Mức: 0 (4 8 ) số 11,12,13,16,17,18,21,22,24,26,27,29,31,33,34,36,38,39,42,43,44,47,48,49,61,62,63,66,67,68,71,72,74,76,77,79,81,83,84,86,88,89,92,93,94,97,98,99
  Mar 11, 2023 6:25 PM - Minhxyx: 79
  Mar 11, 2023 6:25 PM - nptrinhdno: Mong cô thương
  Mar 11, 2023 6:25 PM - Vi_anh_yeu_em: @nhat_chi_mai dạo này hết xu, hết tiền.... xem thôi
  Mar 11, 2023 6:26 PM - Minhxyx: Tổng 6 mong ra 79 :)
  Mar 11, 2023 6:27 PM - nhat_chi_mai: 3 CÀNG: 076
  Mar 11, 2023 6:27 PM - nptrinhdno: Nhận 76...kkk
  Mar 11, 2023 6:28 PM - Minhxyx: Ko phải 79 :(
  Mar 11, 2023 6:28 PM - nhat_chi_mai: Sao không phải 676 nhỉ Hoặc 876
  Mar 11, 2023 6:29 PM - nhat_chi_mai: (thotrang26) (thotrang32)
  Mar 11, 2023 6:29 PM - Vi_anh_yeu_em: Tạm biệt anh em box 9x-0x và loại 5s tháng 3
  Mar 11, 2023 6:29 PM - Vi_anh_yeu_em: loại 5s mình ăn thông
  Mar 11, 2023 6:32 PM - tuyenhamit: Chán.toàn ra lót.bt 49 12 lót bộ lót tổng
  Mar 11, 2023 6:33 PM - tuyenhamit: @nhat_chi_mai mod giỏi nhỉ.bt 76 đc.sao ko bao cả càng o_O
  Mar 11, 2023 6:34 PM - nhat_chi_mai: @Vi_anh_yeu_em Không được bỏ thi nữa chừng nhé
  Mar 11, 2023 6:35 PM - nhat_chi_mai: Nếu ai cũng như thế thì box sẽ như nào!
  Mar 11, 2023 6:36 PM - nhat_chi_mai: @tuyenhamit Mình kết chạm tổng 3 và may mắn thích 2 cặp đề 121,676 thôi
  Mar 11, 2023 6:47 PM - Vi_anh_yeu_em: @nhat_chi_mai xịt 3 rồi còn chơi với ai, luật 3 miss là tèo còn gì
  Mar 11, 2023 7:08 PM - nhat_chi_mai: @Vi_anh_yeu_em Luật chỗ nào ghi như thế vậy! hihi, em đoán anh hiểu nhầm chỗ đó rồi
  Mar 11, 2023 7:09 PM - nhat_chi_mai: @Vi_anh_yeu_em Thôi cố gắng tham gia tiếp đi anh, để mức số ổn định, dễ cho anh chị em khác tham khảo nhé
  Mar 11, 2023 7:12 PM - Vi_anh_yeu_em: @nhat_chi_mai bỏ bên loại 5s nhé, lên giàn 9x thôi đc ko M
  Mar 11, 2023 7:15 PM - nhat_chi_mai: @Vi_anh_yeu_em Cứ lên đi anh, đằng nào cũng 1 công đôi việc.
  Mar 11, 2023 7:15 PM - nhat_chi_mai: (thothozl04)
  Mar 11, 2023 7:28 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 12/03/2023
  Mar 11, 2023 7:28 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-12-03-2023.22429/#post-3085807
  Mar 11, 2023 9:04 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threa...-vang-thang-03-2023.22372/page-3#post-3085975
  Mar 11, 2023 9:04 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 4. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 12, 2023 6:14 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 12/03/2023
  Mar 12, 2023 6:14 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 56695
  Mar 12, 2023 6:14 PM - nhat_chi_mai: D1: 14685
  Mar 12, 2023 6:15 PM - nhat_chi_mai: G2: 86290 - 10847
  Mar 12, 2023 6:15 PM - nhat_chi_mai: G3: 34708 - 21368 - 14720 - 47299 - 88746 - 86664
  Mar 12, 2023 6:17 PM - nhat_chi_mai: G4: 7445 - 4972 - 3960 - 2366
  Mar 12, 2023 6:17 PM - nhat_chi_mai: G5:5485 - 6833 - 4077 - 3698 - 4339 - 1046
  Mar 12, 2023 6:19 PM - nhat_chi_mai: G6: 108 - 993 - 097
  Mar 12, 2023 6:20 PM - nhat_chi_mai: G7: 03 - 96 - 19 - 08
  Mar 12, 2023 6:21 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 12, 2023 6:26 PM - Vi_anh_yeu_em: đố Mai quay đc 393 lót 343,131,363,989 đấy
  Mar 12, 2023 6:33 PM - tuyenhamit: Bt 395 mới chán
  Mar 12, 2023 6:35 PM - Batman: Thêm 1 lần đau
  Mar 12, 2023 7:00 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 3/2023
  Mar 12, 2023 7:00 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-3-2023.22364/page-2
  Mar 12, 2023 7:01 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 3/2023
  Mar 12, 2023 7:01 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-3-2023.22364/page-2
  Mar 12, 2023 7:03 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 13/03/2023
  Mar 12, 2023 7:03 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-13-03-2023.22440/
  Mar 12, 2023 9:27 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threa...-vang-thang-03-2023.22372/page-3#post-3088601
  Mar 12, 2023 9:27 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 5. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 13, 2023 5:16 PM - vantrang1188: Ai cho em số đánh miền Bắc đi ạ
  Mar 13, 2023 6:02 PM - Vi_anh_yeu_em: mất điện mới bực
  Mar 13, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 13/03/2023
  Mar 13, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 17375
  Mar 13, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G1: 14288
  Mar 13, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G2: 44795 - 89010
  Mar 13, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G3: 20929 - 26532 - 57195 - 21787 - 86420 - 48111
  Mar 13, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G4: 6956 - 1055 - 0805 - 3323
  Mar 13, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G5: 1072 - 2589 - 1620 - 1450 - 8125 - 7411
  Mar 13, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G6: 103 - 269 - 494
  Mar 13, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G7: 80 - 74 - 83 - 51
  Mar 13, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 13, 2023 6:16 PM - Vi_anh_yeu_em: đề live 585,595,898 anh em.đánh đi, lót 3 bộ
  Mar 13, 2023 6:22 PM - Vi_anh_yeu_em: 74 ra kép 77,272 hay 575,787,797 đây
  Mar 13, 2023 6:28 PM - nhat_chi_mai: 3 CÀNG: 375
  Mar 13, 2023 6:34 PM - tuyenhamit: Thua rồi.lót mỗi 252 070
  Mar 13, 2023 7:45 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 14/03/2023
  Mar 13, 2023 7:45 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-14-03-2023.22446/#post-3091162
  Mar 13, 2023 8:14 PM - KIMCUONGDEN: Khả năng cao phải chơi dàn ngược.Cả làng loại thì chơi.kkk.khả thi lắm
  Mar 13, 2023 8:20 PM - KIMCUONGDEN: Con nào mình kết,làng kết là loại sạch (mh1)
  Mar 13, 2023 9:01 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threa...-vang-thang-03-2023.22372/page-3#post-3091357
  Mar 13, 2023 9:01 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
  Mar 13, 2023 10:03 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threads/cau-nuoi-dac-biet-tuan-11-2023.22436/#post-3088460
  Mar 13, 2023 10:04 PM - Bogia555: BẢNG VÀNG CẦU NUÔI TUẦN CÓ NICK NUÔI BT:05 NỔ 05 (zozo)
   
 6. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 14, 2023 12:09 PM - Mongbinhthuong_68: (mh3) (mh8) (mh2)
  Mar 14, 2023 12:50 PM - Moctra97: hôm nay vẫn thích 55
  Mar 14, 2023 2:08 PM - bt_thu_lo_pro: Lô 494
  Mar 14, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 14/03/2023
  Mar 14, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 67879
  Mar 14, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G1: 07811
  Mar 14, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G2: 56885 - 61063
  Mar 14, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G3: 64605 - 02010 - 94533 - 29538 - 20174 - 81544
  Mar 14, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G4: 7935 - 8490 - 0920 - 4677
  Mar 14, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G5: 6660 - 0349 - 9239 - 4622 - 5526 - 4141
  Mar 14, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G6: 561 - 858 - 133
  Mar 14, 2023 6:12 PM - nhat_chi_mai: G7: 76 - 78 - 40 - 09
  Mar 14, 2023 6:12 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 14, 2023 6:23 PM - Vi_anh_yeu_em: 080 hay 585 ko biết, lại loại sớm mất rồi
  Mar 14, 2023 6:34 PM - Trannguyendong: Vẽ cầu ko lấy thẻ những số vẽ trên cầu ko post số toàn ra ??hay thật
  Mar 14, 2023 6:36 PM - Trannguyendong: Nuôi 79*97 đúng 14 ngày ác thật
  Mar 14, 2023 6:55 PM - Batman: lúc lên lúc xuống, # trầm
  Mar 14, 2023 7:20 PM - KIMCUONGDEN: Đồng quái thật.Chọn hết hàng hot để loại,đã măm được đề 79....
  Mar 14, 2023 7:22 PM - KIMCUONGDEN: (danhat)
  Mar 14, 2023 7:54 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 15/03/2023
  Mar 14, 2023 7:54 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-15-03-2023.22452/#post-3093923
  Mar 14, 2023 7:57 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 3/2023
  Mar 14, 2023 7:57 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-3-2023.22364/page-2
  Mar 14, 2023 7:57 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 3/2023
  Mar 14, 2023 7:57 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-3-2023.22365/page-2
  Mar 14, 2023 9:59 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threa...-vang-thang-03-2023.22372/page-4#post-3094222
  Mar 14, 2023 9:59 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 7. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 15, 2023 10:21 AM - bt_thu_lo_pro: Lô 909
  Mar 15, 2023 12:48 PM - Huy7575: Bộ đề 34 đẹp quá,sáng như trăng rằm tháng 8.đẹp nhất là 898.Nhưng ôi thôi,khó như đường lên zời
  Mar 15, 2023 12:49 PM - Huy7575: (emoji16)
  Mar 15, 2023 2:12 PM - Vi_anh_yeu_em: @Huy7575 không có 5 hoặc 0 thì đánh làm gì
  Mar 15, 2023 2:40 PM - Huy7575: @Vi_anh_yeu_em cũng là đường lên thiên đình (mh1)
  Mar 15, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 15/03/2023
  Mar 15, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 67724
  Mar 15, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: G1: 09458
  Mar 15, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: G2: 42912 - 82249
  Mar 15, 2023 6:05 PM - nhat_chi_mai: G3: 32675 - 58785 - 80854 - 22192 - 66944 - 59826
  Mar 15, 2023 6:05 PM - nhat_chi_mai: G4: 3763 - 1746 - 8274 - 9210
  Mar 15, 2023 6:05 PM - nhat_chi_mai: G5: 9558 - 7603 - 8738 - 9949 - 3521 - 8486
  Mar 15, 2023 6:05 PM - nhat_chi_mai: G6: 600 - 528 - 250
  Mar 15, 2023 6:05 PM - nhat_chi_mai: G7: 35 - 86 - 26 - 41
  Mar 15, 2023 6:05 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 15, 2023 6:21 PM - Vi_anh_yeu_em: xiên quây 575,454 xin thêm 1 nháy
  Mar 15, 2023 6:22 PM - kovachin: 7289 xin một lần thôi Mai ơi!
  Mar 15, 2023 6:28 PM - nhat_chi_mai: 3 CÀNG: 724
  Mar 15, 2023 6:29 PM - nhat_chi_mai: Mình đánh 424,924
  Mar 15, 2023 7:10 PM - HoangDung2002: Anh đồng nát quay tởm thật.loamh quanh hơn chó nằm chổi các bác ạ (thotrang05)
  Mar 15, 2023 7:17 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threa...-vang-thang-03-2023.22372/page-4#post-3096732
  Mar 15, 2023 7:17 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
  Mar 15, 2023 8:10 PM - Vi_anh_yeu_em: @HoangDung2002 tưởng ăn vã 74,75 còn ăn lót đây này. khoá bóng 0.1.3.8 hehe
  Mar 15, 2023 8:23 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 16/03/2023
  Mar 15, 2023 8:23 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-16-03-2023.22458/#post-3096699
   
 8. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 16, 2023 7:39 AM - N_T_T: Hết bệt chạm,tổng rồi lại bệt bộ.Vãi (hehe)
  Mar 16, 2023 5:35 PM - kovachin: @N_T_T nay lại 92 thì cả làng lại húp.
  Mar 16, 2023 6:03 PM - Vi_anh_yeu_em: linh cảm con 5 chui vào đâu đó
  Mar 16, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 16/03/2023
  Mar 16, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 89581
  Mar 16, 2023 6:12 PM - nhat_chi_mai: G1: 62172
  Mar 16, 2023 6:12 PM - nhat_chi_mai: G2: 16250 - 32921
  Mar 16, 2023 6:12 PM - nhat_chi_mai: G3: 86507 - 63642 - 18592 - 40723 - 78206 - 13297
  Mar 16, 2023 6:12 PM - nhat_chi_mai: G4: 4218 - 9856 - 9922 - 8734
  Mar 16, 2023 6:12 PM - nhat_chi_mai: G5: 4172 - 2783 - 9801 - 0431 - 9420 - 0537
  Mar 16, 2023 6:13 PM - nhat_chi_mai: G6: 945 - 195 - 212
  Mar 16, 2023 6:13 PM - nhat_chi_mai: G7: 92 - 44 - 89 - 04
  Mar 16, 2023 6:13 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 16, 2023 6:16 PM - Vi_anh_yeu_em: khả năng bộ 29 , toang gồy
  Mar 16, 2023 6:24 PM - Buivanquyet84: Tổng 4.
  Mar 16, 2023 6:25 PM - nptrinhdno: CT: 3,8 CHƠI ĐẾN CUỐI TUẦN = CHÉN.
  Mar 16, 2023 6:27 PM - Minhxyx: chẳng lẽ 58,85
  Mar 16, 2023 6:27 PM - nptrinhdno: Nổ luôn Chạm 8 rồi
  Mar 16, 2023 6:29 PM - nptrinhdno: Kết tổng 8 mà nổ chạm 8
  Mar 16, 2023 6:29 PM - Vi_anh_yeu_em: tại sao 89 không đằng sau cho tôi nhờ
  Mar 16, 2023 6:31 PM - nptrinhdno: Tôi cối 58 mà nhày về càng....kay...kay...kay
  Mar 16, 2023 6:44 PM - N_T_T: Loại 5 số có 4 cụ loại luôn 81 (hehe)
  Mar 16, 2023 6:44 PM - N_T_T: (danhat)
  Mar 16, 2023 6:48 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 17/03/2023
  Mar 16, 2023 6:48 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-17-03-2023.22464/#post-3099480
  Mar 16, 2023 9:32 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threa...-vang-thang-03-2023.22372/page-4#post-3099698
  Mar 16, 2023 9:32 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 9. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 17, 2023 5:32 PM - kovachin: Sạch túi đuôi 2;7 xem có đỏ ko nào !!!
  Mar 17, 2023 5:38 PM - Buivanquyet84: Nay khả năng cao chạm tổng 2/7 ae tham khảo
  Mar 17, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 17/03/2023
  Mar 17, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 59389
  Mar 17, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G1: 46086
  Mar 17, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G2: 47967 - 93279
  Mar 17, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G3: 62875 - 61643 - 80808 - 17950 - 83001 - 55132
  Mar 17, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G4: 7669 - 4211 - 2318 - 6993
  Mar 17, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G5: 7346 - 4111 - 6778 - 2763 - 2406 - 4847
  Mar 17, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G6: 006 - 958 - 919
  Mar 17, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G7: 09 - 05 - 65 - 60
  Mar 17, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 17, 2023 6:25 PM - Minhxyx: Đề khan 89 :D
  Mar 17, 2023 6:28 PM - Anh94259: 37-87-32-82
  Mar 17, 2023 6:29 PM - nhat_chi_mai: @Minhxyx 389
  Mar 17, 2023 6:29 PM - Anh94259: @Minhxyx ẹc
  Mar 17, 2023 6:30 PM - Minhxyx: 489 đẹp hơn 389
  Mar 17, 2023 6:34 PM - Vi_anh_yeu_em: em trai 1989 gọi, sai càng
  Mar 17, 2023 8:02 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 18/03/2023
  Mar 17, 2023 8:02 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-18-03-2023.22470/#post-3102224
  Mar 17, 2023 10:20 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threa...-vang-thang-03-2023.22372/page-4#post-3102650
  Mar 17, 2023 10:20 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
  Mar 17, 2023 10:44 PM - CDB: Thật chán.Từ tết ta đến giờ xịt suốt.Mó hàng cao thủ nào cao thủ ấy xịt (heohongtimzl04)
  Mar 17, 2023 10:44 PM - CDB: (heohongtimzl06)
   
 10. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  Mar 18, 2023 9:45 AM - bt_thu_lo_pro: Lạnh vãi
  Mar 18, 2023 9:46 AM - bt_thu_lo_pro: 948
  Mar 18, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 18/03/2023
  Mar 18, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 57570
  Mar 18, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G1: 25444
  Mar 18, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G2: 05260 - 51308
  Mar 18, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G3: 14099 - 69326 - 17323 - 52596 - 06495 - 47274
  Mar 18, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G4: 1522 - 2679 - 3931 - 2502
  Mar 18, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G5: 2734 - 6503 - 6147 - 0437 - 5088 - 0227
  Mar 18, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G6: 897 - 979 - 581
  Mar 18, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G7: 44 - 97 - 13 - 93
  Mar 18, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  Mar 18, 2023 6:19 PM - Vi_anh_yeu_em: nghi bộ 08 thế chứ lị
  Mar 18, 2023 6:22 PM - Minhxyx: Đề 86 ,41 :D
  Mar 18, 2023 6:23 PM - Vi_anh_yeu_em: 868,878 đều đẹp cụ ạ, 6986 hay 5986 nhỉ ^^
  Mar 18, 2023 6:24 PM - Vi_anh_yeu_em: TLong888 nay oánh gì mà xu tụt kinh vậy, mất Tóp vào tay Mai kìa
  Mar 18, 2023 6:27 PM - nhat_chi_mai: 3 CÀNG: 570
  Mar 18, 2023 6:27 PM - Vi_anh_yeu_em: toang loại sớm quá
  Mar 18, 2023 7:03 PM - Ngheotruyenthong: Giàu làm sao được mà tình với chả toán... :D
  Mar 18, 2023 7:29 PM - Bogia555: http://diendan.congcuxoso.com/threa...-vang-thang-03-2023.22372/page-4#post-3105054
  Mar 18, 2023 7:29 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
  Mar 18, 2023 10:55 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/03/2023
  Mar 18, 2023 10:56 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-19-03-2023.22474/#post-3104978
  Mar 18, 2023 11:00 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 3/2023
  Mar 18, 2023 11:00 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-3-2023.22365/page-2
  Mar 18, 2023 11:01 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 3/2023
  Mar 18, 2023 11:01 PM - nhat_chi_mai: http://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-3-2023.22364/page-2