PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 3/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 3/2023

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 53.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr53.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 01.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88801.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 74.47 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88874.4710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 39.41; 41.14 thưởng 20000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 39.40; 40.10 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt39.41; 41.1420000
  ptsmr39.40; 40.1020000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 39.41.14; 41.14.78 thưởng 80000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 3 39.40.10 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt39.41.14; 41.14.7880000
  ptsmr39.40.1040000

  TRÚNG XIÊN 4

  @Npt : trúng xiên 3 39.41.14.78 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  Npt39.41.14.78100000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @Nguyen82 : trúng xiên 2 61.11 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 62.26 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Nguyen8261.1110000
  mrpts62.2610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/03/2023

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 78.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41178.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 78.88.92 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41178.88.9240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời