PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 3/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 3/2023

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/03/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @khongsothua : trúng loto 42* 91** thưởng 15000 xu.
  @songla : trúng loto 77* 02* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 46* 64* 96* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 42* 64* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 97* 02* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 42* 64* thưởng 6000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 92** 12* thưởng 9000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 12* 52* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 55* 42* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @danhxu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 59** thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 97* 52* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 12* 34* thưởng 6000 xu.
  @N_T_T : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @codencodi : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 92** thưởng 20000 xu.
  @online99 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 64* 46* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 52* 50* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 92** 12* thưởng 18000 xu.
  @AnBao : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @X380 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 59** 96* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 97* 12* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 97* 65* thưởng 30000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 97* 92** thưởng 27000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HaoNam22 : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 64* thưởng 20000 xu.
  @motobike : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 97* 42* thưởng 50000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @miule : trúng loto 92** thưởng 50000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 65* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DuyManh92 : trúng loto 46* 64* thưởng 36000 xu.
  @hieplode : trúng loto 46* thưởng 30000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @X155 : trúng loto 65* 55* thưởng 54000 xu.


  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : Chốt 16 số có 02 thưởng 6250 xu.
  @khongcogihet : Chốt 8 số có 02 thưởng 12500 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 8 số có 02 thưởng 12500 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 6 số có 02 thưởng 16666 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @trantrung12345 : Chốt 10 số có 02 thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : Chốt 18 số có 02 thưởng 5555 xu.
  @cucaitron : Chốt 17 số có 02 thưởng 5882 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 15 số có 02 thưởng 6666 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 14 số có 02 thưởng 7142 xu.
  @bababyby : Chốt 17 số có 02 thưởng 5882 xu.
  @cuunon : Chốt 18 số có 02 thưởng 5555 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @oneclick : Chốt 15 số có 02 thưởng 6666 xu.
  @timbtd : Chốt 12 số có 02 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ansongaymai : Chốt 13 số có 02 thưởng 15384 xu.


  NICK- 28/02 - - 01/03 -
  ansongaymai27 30 33 39 40 45 48 49 50 54 57 58 59 60 63 67 68 69 7501 02 09 10 11 12 15 20 21 24 25 29 30
  bachthu3nhay.................28 07 29 38 42 48 06 51 52 60 61 62 02 70 71 72
  khongcogihet.................02 52 53 58 62 73 78 80
  nguyenyenlinh.................00 01 02 03 04 05 06 07
  chidanh1con.................00 02 03 04 09 12 13 16 18 19 20 22 25 28 30 90 93 94 95 98
  ditimbachthu.................00 01 02 05 06 07
  TLong888.................34 43 39 93 48 84 89 98 01 10 56 65 02 20 25 52 07 70 57 75
  trantrung12345.................00 02 10 11 21 22 23 49 77 99
  consokydieu.................94 95 97 01 02 03 04 07 10 11 13 14 17 20 22 23 24 27
  cucaitron.................00 02 04 05 07 09 11 13 15 17 18 19 20 22 25 95 97
  HoangMinhTu.................00 02 03 04 05 06 07 09 30 32 33 34 35 36 37
  luonluontop1.................02 04 05 08 09 20 22 24 25 28 29 30 32 34
  bababyby.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 20 21 22 92 93
  cuunon.................93 97 99 01 02 03 09 11 12 15 17 19 21 27 29 33 35 37
  mrpts.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  oneclick.................02 03 05 06 07 08 12 15 20 21 23 24 25 26 30
  timbtd.................02 30 49 58 60 61 62 63 64 65 66 67
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/03/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @khongcohoiket : trúng loto 33* 83* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @mothuong : trúng loto 96** 69* thưởng 9000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @themelao : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 54* 02* thưởng 6000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 69* 96** thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 69* 89* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 33* 98* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 96** 69* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 09* 40* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 34* 02* thưởng 6000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @dong992000 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 77* 71* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 96** 69* thưởng 9000 xu.
  @trantrung12345 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @DocCoCauBai123 : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 02* 20* 33* thưởng 18000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 02* 46* thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 71* 20* thưởng 20000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 20* 02* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 34* 91* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 33* 34* thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 98* 89* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 89* 98* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 34* 71* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @codencodi : trúng loto 40* 34* thưởng 12000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 54* 02* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @online99 : trúng loto 33* 46* thưởng 30000 xu.
  @Emailty : trúng loto 69* 96** 98* thưởng 36000 xu.
  @XS360 : trúng loto 15* 91* thưởng 30000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 77* 54* thưởng 18000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 98* 34* thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 69* 40* thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 02* 20* thưởng 18000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 40* 20* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 54* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 91* 15* thưởng 50000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 69* 77* thưởng 30000 xu.
  @babylove : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 89* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 77* thưởng 21000 xu.
  @hieplode : trúng loto 20* thưởng 21000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 91* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @X155 : trúng loto 34* 77* thưởng 60000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hieplode : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @Canh1102 : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @giacmotrua : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @X380 : Chốt 8 số có 77 thưởng 12500 xu.
  @cutibatlo : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.
  @chaonammoi : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @langthangtimso : Chốt 6 số có 77 thưởng 16666 xu.
  @codencodi : Chốt 9 số có 77 thưởng 11111 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 9 số có 77 thưởng 11111 xu.
  @allwin99 : Chốt 12 số có 77 thưởng 8333 xu.
  @daiphat888 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.
  @lethuylinh : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 18 số có 77 thưởng 5555 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 9 số có 77 thưởng 11111 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @trantrung12345 : Chốt 11 số có 77 thưởng 18181 xu.


  NICK- 01/03 - - 02/03 -
  trantrung1234500 02 10 11 21 22 23 49 77 9921 22 28 33 47 51 65 74 77 88 92
  hieplode.................72 75 77 80 81 82 84 85 87 89 91 92 93 95 97 98 99
  Canh1102.................59 63 68 69 72 77 78 81 86 87 90 95 96
  giacmotrua.................71 73 75 77 80 81 83 84 86 89 91 93 95 98 99
  X380.................77 80 81 82 86 90 91 92
  cutibatlo.................32 62 63 67 68 69 72 77 78 84 87 89 93 94 98 99
  chaonammoi.................47 48 51 52 56 57 59 60 65 68 70 74 75 77 79 83 84
  danlode2k2.................55 57 59 71 72 73 75 77 78 79 80 81 82 84 86 87 88
  langthangtimso.................72 74 77 79 80 81
  codencodi.................70 75 76 24 77 79 84 22 85
  minhthong1688.................77 78 79 83 85 88 92 94 97
  allwin99.................77 78 81 84 86 87 89 90 93 95 96 98
  daiphat888.................20 22 23 24 27 70 72 73 74 77 80 82 83 84 87 90 92 93 94 97
  huyenhuyen.................72 75 76 77 78 81 84 87 89 90 93 94 95 96 98 99
  lethuylinh.................19 20 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 90 91 92 93
  X155.................10 11 12 13 14 67 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 97
  danv411.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 11 22 33 44 55 66 77 88 26
  buihung88.................40 41 43 44 45 46 47 48 49 70 71 73 74 75 76 77 78 79
  locroitrungdau.................22 24 25 26 76 77 79 80 82 85 86 88 89 92 94 95 97 98 99
  niemvuisohoc.................44 45 46 48 51 53 54 57 59 63 64 68 71 72 73 75 77 79 80 81
  Ronaldo7.................77 78 79 85 86 89 94 95 98
  tuankhang1980.................61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 77 85 87 95 97
  ViettelDaily.................37 38 39 41 45 47 48 49 50 51 54 77 78 81 83 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (02/03/2023 at 20:43:03)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/03/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @88u9g9988 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @fsuuuu : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @hn888 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @songla : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 63* 05* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 52** 22* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 48** thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 39** 52** thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 92** thưởng 10000 xu.
  @timbtd : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mothuong : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 86* 68* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 05* 73* thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 52** 52** thưởng 24000 xu.
  @caligo : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 97** thưởng 20000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 39** thưởng 20000 xu.
  @traucon : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @trantrung12345 : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @DocCoCauBai123 : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 73* 97** thưởng 27000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 92** 52** thưởng 36000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 52** thưởng 18000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 92** 52** thưởng 36000 xu.
  @tengteng : trúng loto 97** thưởng 18000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 22* 77* thưởng 24000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 48** thưởng 24000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 92** thưởng 24000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 92** thưởng 24000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 77* thưởng 20000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 48** thưởng 24000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 52** 77* thưởng 36000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @dacbiet99 : trúng loto 73* 22* 77* thưởng 45000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HaoNam22 : trúng loto 86* thưởng 30000 xu.
  @babylove : trúng loto 97** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 86* 68* thưởng 48000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 48** thưởng 80000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @X155 : trúng loto 22* thưởng 33000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @timbtd : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @oneclick : Chốt 18 số có 56 thưởng 5555 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @danhxu : Chốt 8 số có 56 thưởng 12500 xu.
  @giangmobile : Chốt 15 số có 56 thưởng 6666 xu.
  @khongsothua : Chốt 17 số có 56 thưởng 5882 xu.
  @lodebatbai8x : Chốt 14 số có 56 thưởng 7142 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 11 số có 56 thưởng 9090 xu.
  @namtaoxb : Chốt 15 số có 56 thưởng 6666 xu.
  @quocanhht : Chốt 17 số có 56 thưởng 5882 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 15 số có 56 thưởng 6666 xu.
  @tengteng : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @thoconxinhxan : Chốt 13 số có 56 thưởng 7692 xu.
  @vaobothoi : Chốt 9 số có 56 thưởng 11111 xu.
  @VNtatthang : Chốt 18 số có 56 thưởng 5555 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 12 số có 56 thưởng 8333 xu.
  @KINGTON : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 13 số có 56 thưởng 7692 xu.
  @mo3cang : Chốt 17 số có 56 thưởng 5882 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 17 số có 56 thưởng 5882 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 13 số có 56 thưởng 7692 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 19 số có 56 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danlode2k2 : Chốt 15 số có 56 thưởng 13333 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 19 số có 56 thưởng 10526 xu.


  NICK- 02/03 - - 03/03 -
  danlode2k255 57 59 71 72 73 75 77 78 79 80 81 82 84 86 87 8831 36 37 40 41 42 45 46 47 49 51 54 56 59 60
  Ronaldo777 78 79 85 86 89 94 95 9853 54 55 56 59 80 81 82 83 86 87 89 90 91 92 95 96 98 99
  timbtd.................54 56 58 59 60 62 63 65 67 68
  VietAnhHP.................39 41 42 43 45 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 87 88 92
  oneclick.................43 47 49 50 51 52 55 56 58 59 65 67 69 70 73 74 76 96
  TLong888.................01 10 06 60 15 51 56 65 24 42 47 74 29 92 03 30 35 53 08 80
  chutheanh.................65 56 01 10 15 51 36 63 54 45
  danhxu.................43 44 47 48 49 52 54 56
  giangmobile.................51 52 54 55 56 57 59 90 91 92 94 95 96 97 99
  khongsothua.................43 44 45 46 47 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 74 80
  lodebatbai8x.................35 36 37 39 53 55 56 57 59 63 65 66 67 69
  mualanh2020.................38 39 43 44 45 47 48 53 54 56 57
  namtaoxb.................38 39 40 42 43 47 52 53 56 57 59 62 63 86 87
  quocanhht.................76 57 56 80 55 54 81 53 52 51 82 50 49 83 48 47 84
  tamhoncuada.................38 43 44 49 50 52 53 54 56 58 62 63 69 70 72
  tengteng.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 88
  thoconxinhxan.................38 39 40 43 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  vaobothoi.................50 51 53 55 56 57 59 60 61
  VNtatthang.................30 32 33 36 38 39 41 42 45 47 48 49 50 54 56 58 60 63
  baycaobayxa.................56 57 58 59 60 62 64 70 72 74 80 81
  KINGTON.................35 36 38 41 45 47 48 50 53 56 57 58 63 65 66 67
  kocannoinhieu.................26 27 28 29 50 52 53 56 57 58 59 70 72
  mo3cang.................00 28 40 41 46 47 48 50 51 56 57 58 70 71 76 77 78
  Mualarung2016.................05 09 11 18 19 32 37 39 42 44 46 48 49 56 78 90 91 93 94 45
  Npt.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  tengicungduoc.................37 38 39 42 44 45 46 48 52 54 55 56 58 83 84 85 86
  TTPL7986.................58 57 94 56 55 52 49 48 47 46 43 40 39
  vuvanvinh.................48 49 51 53 56 61 63 66 71 73 76 80 81 82 83 84 85 86 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (03/03/2023 at 20:17:08)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/03/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : trúng loto 46* 10* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 46* 39* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 25** 09* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 86* 96* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 43* 65* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 02* 99* thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @qtv272 : trúng loto 39* 17* thưởng 20000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 17* 47** thưởng 18000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 25** thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @songla : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 84* 47** thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* 86* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @timbtd : trúng loto 43* 99* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @themelao : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 45** thưởng 30000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 45** thưởng 18000 xu.
  @traucon : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @trantrung12345 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @consokydieu : trúng loto 45** thưởng 24000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 45** thưởng 40000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 45** 17* thưởng 36000 xu.
  @tengteng : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 47** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @EmLaTatCa : trúng loto 10* 99* thưởng 50000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 84* 46* thưởng 30000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 96* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HaoNam22 : trúng loto 39* 40* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @CatLinhHD : trúng loto 29* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @X155 : trúng loto 86* thưởng 36000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @caligo : Chốt 12 số có 43 thưởng 8333 xu.
  @chidanh1con : Chốt 13 số có 43 thưởng 7692 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 15 số có 43 thưởng 6666 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : Chốt 4 số có 43 thưởng 25000 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 19 số có 43 thưởng 5263 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 12 số có 43 thưởng 8333 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 11 số có 43 thưởng 9090 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 17 số có 43 thưởng 5882 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 11 số có 43 thưởng 9090 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 15 số có 43 thưởng 6666 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 18 số có 43 thưởng 5555 xu.
  @minhdiep : Chốt 6 số có 43 thưởng 16666 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 12 số có 43 thưởng 8333 xu.
  @songla : Chốt 16 số có 43 thưởng 6250 xu.
  @antamwin : Chốt 16 số có 43 thưởng 6250 xu.
  @chosau18h : Chốt 17 số có 43 thưởng 5882 xu.
  @chotkeo : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 14 số có 43 thưởng 7142 xu.
  @hophuhotu : Chốt 11 số có 43 thưởng 9090 xu.
  @laohoathan : Chốt 17 số có 43 thưởng 5882 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 17 số có 43 thưởng 5882 xu.
  @miule : Chốt 16 số có 43 thưởng 6250 xu.
  @mytamido : Chốt 16 số có 43 thưởng 6250 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @QTBT : Chốt 16 số có 43 thưởng 6250 xu.
  @soiroichot : Chốt 18 số có 43 thưởng 5555 xu.
  @vtvcab : Chốt 13 số có 43 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TLong888 : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.
  @namtaoxb : Chốt 12 số có 43 thưởng 16666 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 12 số có 43 thưởng 16666 xu.
  @KINGTON : Chốt 19 số có 43 thưởng 10526 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.


  NICK- 03/03 - - 04/03 -
  TLong88801 10 06 60 15 51 56 65 24 42 47 74 29 92 03 30 35 53 08 8024 42 34 43 45 54 46 64 14 41 04 40 44 48 84 49 94 01 47 74
  namtaoxb38 39 40 42 43 47 52 53 56 57 59 62 63 86 8732 34 36 37 38 39 40 41 43 45 46 47
  VietAnhHP39 41 42 43 45 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 87 88 9243 44 45 47 53 54 58 61 63 65 67 68
  KINGTON35 36 38 41 45 47 48 50 53 56 57 58 63 65 66 6729 30 31 36 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 56 58 59
  tengicungduoc37 38 39 42 44 45 46 48 52 54 55 56 58 83 84 85 8619 25 29 31 34 35 40 41 43 44 45 46 47 50 52 53 54 55 56 59
  caligo.................31 32 34 38 39 41 43 48 49 50 51 52
  chidanh1con.................25 26 27 28 32 33 34 35 36 37 41 42 43
  sangtruatoi.................30 32 33 36 40 42 43 45 46 48 50 52 55 58 60
  danv411.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  thantai368.................34 43 28 82
  ANHBAY07.................55 76 53 52 47 46 43 82 38 37 35 34 83 30 29 28 26 25 85
  dacbiet99.................10 11 13 15 16 17 18 19 40 42 43 44
  DAIPHAT88.................31 33 35 36 37 38 40 43 45 47 50
  DuyManh92.................23 25 26 29 30 32 34 38 40 41 43 44 47 49 50 52 58
  EM2020.................16 17 18 19 20 21 25 26 30 34 35 36 37 38 39 43 45 46 52 53
  haiyen1295.................33 34 37 38 39 40 43 44 47 48 52
  HUYEN6879.................38 42 43 44 45 47 48 52 54 56 57 60 61 62 63
  khongcohoiket.................30 34 35 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 55 58
  minhdiep.................37 40 41 42 43 88
  Nguyen82.................28 82 78 87 23 32 37 73 89 98 34 43
  songla.................40 43 44 46 48 53 57 61 64 68 70 71 73 75 77 80
  antamwin.................26 27 28 29 31 33 34 35 40 41 42 43 44 45 46 47
  chosau18h.................27 28 32 36 37 39 41 43 45 46 48 49 52 55 57 58 61
  chotkeo.................20 21 25 29 30 34 37 38 39 43 49 52 55 56 57 58 61 65 70 73
  danhlolayvo.................25 28 30 31 32 33 34 37 40 41 42 43 46 49
  hophuhotu.................35 36 37 40 42 43 51 52 53 59 60
  laohoathan.................25 29 30 32 34 41 42 43 47 49 50 51 52 56 58 60 61
  lienquan2019.................28 29 30 34 35 37 38 43 46 47 52 53 56 61 62 64 65
  miule.................28 29 30 34 40 42 43 46 47 49 51 52 55 56 58 59
  mytamido.................35 36 37 41 43 44 45 46 50 52 53 54 55 62 63 64
  ptsmr.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  QTBT.................39 40 38 41 43 37 46 34 47 32 48 50 31 52 29 55
  soiroichot.................14 16 17 19 20 11 23 25 32 34 08 35 37 39 41 43 07 44
  vtvcab.................33 34 38 40 43 46 49 51 55 56 58 59 60
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/03/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : trúng loto 88* 43* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 86* 55* thưởng 10000 xu.
  @xoay77 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 69* 50* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @mothuong : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 55* 50* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 69* 88* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 09** 88* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 43* 62* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 73* 37* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @dong992000 : trúng loto 58** thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 41* 60* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 11* 88* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 16* 26* thưởng 6000 xu.
  @codencodi : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 43* 86* thưởng 12000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 37* 73* thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 11* 16* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 26* 58** thưởng 18000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 63* 89* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 86* 89* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 63* 86* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @songla : trúng loto 37* 73* 86* thưởng 27000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 63* 11* thưởng 18000 xu.
  @happyday : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @themelao : trúng loto 89* thưởng 20000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 37* 73* thưởng 24000 xu.
  @traucon : trúng loto 50* 86* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 60* thưởng 18000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 63* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 63* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @HaoNam22 : trúng loto 50* 55* thưởng 48000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @trantrung12345 : Chốt 11 số có 18 thưởng 9090 xu.
  @allwin99 : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @cuunon : Chốt 15 số có 18 thưởng 6666 xu.
  @danhxu : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @giangmobile : Chốt 15 số có 18 thưởng 6666 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @X155 : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @bacnholode : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @hyvongwin : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @phocuvangem : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @consovang : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @hoalayon : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @quangninh279 : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @thuaxongthang : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @minhdiep : Chốt 17 số có 18 thưởng 11764 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 14 số có 18 thưởng 14285 xu.
  @songla : Chốt 18 số có 18 thưởng 11111 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/03 - - 05/03 -
  minhdiep37 40 41 42 43 8801 05 09 10 14 18 23 27 29 32 36 38 40 41 42 98 99
  sangtruatoi30 32 33 36 40 42 43 45 46 48 50 52 55 58 6004 06 08 13 14 16 18 23 24 26 28 33 34 36
  songla40 43 44 46 48 53 57 61 64 68 70 71 73 75 77 8018 20 26 72 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 99
  danhlolayvo25 28 30 31 32 33 34 37 40 41 42 43 46 4913 14 15 16 18 72 73 74 75 76 78 79 91 92 93 94 95 96 98 99
  trantrung12345.................13 18 26 28 38 39 68 74 86 89 95
  allwin99.................11 13 14 18 19 20 22 23 27 28
  consokydieu.................03 05 06 08 09 10 12 14 15 17 18 21 23 24
  cuunon.................01 02 03 05 08 09 11 12 13 15 18 19 21 22 23
  danhxu.................01 03 05 06 07 09 10 12 14 15 16 18 19 21
  giangmobile.................56 55 54 52 51 50 46 45 41 36 25 21 19 18 16
  ViettelDaily.................98 00 02 04 05 07 08 10 12 13 15 16 18 20 22 25
  X155.................18 20 21 22 23 27 29 66 67 68 69 72 74 76
  mrpts.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Mualarung2016.................00 09 11 18 19 38 49 55 63 66 68 78 82 83 88 90 91 95 99 17
  AffCup.................95 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 18 20
  bacnholode.................17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36
  hyvongwin.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 15 18 20 21
  phocuvangem.................97 98 99 06 08 09 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  consovang.................02 03 05 08 09 10 12 13 15 18 19 20 22 23
  chutichhoidong.................73 18 76 79 17 80 15 81 12 82 09 85
  hoalayon.................08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 28 35
  quangninh279.................18 20 22 23 25 26 28 30 31 33 35 38 39 40 43 44 45 48 50
  thuaxongthang.................01 02 03 07 08 09 11 12 15 17 18 19 21 24 25 79 81 82 83
  Thuminh.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (05/03/2023 at 20:31:19)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/03/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @selaylaitatca : trúng loto 17* 71** thưởng 15000 xu.
  @X155 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 71** 17* thưởng 9000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 19* 73* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 16** 83* thưởng 9000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 52* 25* thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 16** 47* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 55* 55* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 55* 44* thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 19* 25* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 71** 17* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @trantrung12345 : trúng loto 34* 44* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @daotet : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TLong888 : trúng loto 74* 47* thưởng 20000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 47* 74* 71** thưởng 24000 xu.
  @babylove : trúng loto 85* 17* 71** thưởng 24000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 16** 85* thưởng 30000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @mothuong : trúng loto 47* 74* thưởng 12000 xu.
  @online99 : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 46* 83* thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 16** thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 44* 71** thưởng 18000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @codencodi : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @xoay77 : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 74* 47* thưởng 18000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 16** thưởng 18000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 44* 74* thưởng 18000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 94* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 16** thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @kepbang : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @qtv272 : trúng loto 71** thưởng 24000 xu.
  @songla : trúng loto 73* thưởng 20000 xu.
  @motobike : trúng loto 47* thưởng 20000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 17* 71** thưởng 36000 xu.
  @miule : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 25* thưởng 20000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 16** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @themelao : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 17* 71** thưởng 45000 xu.
  @traucon : trúng loto 55* thưởng 25000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 25* 34* thưởng 70000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 97* 79* thưởng 42000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 16** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 46* thưởng 24000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Canh1102 : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @daiphat888 : Chốt 9 số có 19 thưởng 11111 xu.
  @caligo : Chốt 13 số có 19 thưởng 7692 xu.
  @EM2020 : Chốt 7 số có 19 thưởng 14285 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 16 số có 19 thưởng 6250 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @laohoathan : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 10 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 14 số có 19 thưởng 7142 xu.
  @mytamido : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 16 số có 19 thưởng 6250 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 8 số có 19 thưởng 12500 xu.
  @N_T_T : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @dong992000 : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @alololo : Chốt 11 số có 19 thưởng 9090 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @hoisohoc : Chốt 15 số có 19 thưởng 6666 xu.
  @kemngot : Chốt 8 số có 19 thưởng 12500 xu.
  @mothuong : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @visaolaithe : Chốt 7 số có 19 thưởng 14285 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 16 số có 19 thưởng 6250 xu.
  @ansongaymai : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @BachTuoc : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 16 số có 19 thưởng 6250 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 14 số có 19 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 15 số có 19 thưởng 13333 xu.
  @thuaxongthang : Chốt 6 số có 19 thưởng 33333 xu.
  @quangninh279 : Chốt 17 số có 19 thưởng 11764 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 19 thưởng 10526 xu.


  NICK- 05/03 - - 06/03 -
  Mualarung201600 09 11 18 19 38 49 55 63 66 68 78 82 83 88 90 91 95 99 1710 12 17 19 23 29 33 38 46 47 61 62 66 67 76 91 92 96 97 45
  chutichhoidong73 18 76 79 17 80 15 81 12 82 09 8500 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 19 23 24
  thuaxongthang01 02 03 07 08 09 11 12 15 17 18 19 21 24 25 79 81 82 8319 20 21 23 24 26
  quangninh27918 20 22 23 25 26 28 30 31 33 35 38 39 40 43 44 45 48 5010 11 12 14 16 17 18 19 20 21 23 25 26 27 28 76 78
  Thuminh08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 9809 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  Canh1102.................13 14 17 18 19 21 26 31 35 36 40 41
  daiphat888.................16 19 20 21 22 23 24 25 26
  caligo.................00 05 06 08 14 15 17 19 32 33 35 37 41
  EM2020.................15 17 18 19 21 23 24
  huyenhuyen.................02 06 08 09 17 18 19 20 22 24 26 27 28 29 36 99
  kocannoinhieu.................01 03 05 08 10 11 12 13 14 17 19 21 23 28 30 86 87 91 93 95
  laohoathan.................18 19 20 21 25 27 28 29 30 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
  minhthong1688.................10 13 15 18 19 20 23 25 28 29
  vuvanvinh.................23 73 19 74 16 78 14 82 13 10 83 07 86 05
  mytamido.................16 19 20 21 22 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 55 56
  niemvuisohoc.................99 03 04 05 06 08 09 12 14 15 18 19 21 23 24 28
  ptsmr.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  DonaldTrump45.................19 91 46 64 30 03 58 85
  N_T_T.................17 19 23 24 28 32 37 42 45 46 59 67 68 73 76 79 95 96 97 98
  dong992000.................26 62 84 48 91 19 34 43 31 13 33 88
  alololo.................00 01 02 04 07 08 11 13 16 17 19
  hoaihd85.................12 13 16 17 18 19 21 22 23 26 27 28 29 41 59 61 62 63
  hoisohoc.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 17 19
  kemngot.................19 22 24 26 73 74 75 76
  mothuong.................13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 90
  saptrungtoroi.................03 04 05 06 07 08 09 13 14 19 22 23
  tinhtuoisang.................00 01 02 05 06 08 09 10 17 19 20 23 24 26 27 96 97 99
  visaolaithe.................16 17 18 19 24 25 26
  amthanhmoi.................99 00 03 05 06 07 09 10 12 14 15 16 19 20 21 23
  ansongaymai.................18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 35 36 40 42
  BachTuoc.................17 18 19 21 22 25 26 30 31 34 36 40 41 43 46 49 51 52
  giaosuxoay.................10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 29
  Hoalanrung.................18 19 28 29 30 69 78 79 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  motobike.................06 09 10 15 17 18 19 24 26 27 28 29 36 42
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/03/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Axz23 : trúng loto 48* 84* thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 48* 84* 38* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 55** 61* thưởng 15000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 84* 48* thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 00** 55** thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 14* 41** thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 00** thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 66* 00** thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 61* 41** thưởng 9000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 73* 45* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @DocCoCauBai123 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 85* 40* thưởng 20000 xu.
  @X155 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 00** 55** thưởng 24000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 55** thưởng 20000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 77* 04* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 55** 00** thưởng 24000 xu.
  @tengteng : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @X380 : trúng loto 41** 14* thưởng 18000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 45* 55** thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @trantrung12345 : trúng loto 44* 45* thưởng 12000 xu.
  @daotet : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @babylove : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 77* 04* thưởng 18000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 41** 14* thưởng 27000 xu.
  @antamwin : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 92* 77* thưởng 18000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @codencodi : trúng loto 41** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @EMGAI8864 : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 39* thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 41** 14* thưởng 36000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 30* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 77* 40* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @miule : trúng loto 43* thưởng 25000 xu.
  @motobike : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 43* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @traucon : trúng loto 44* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 61* thưởng 24000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danhlolayvo : Chốt 14 số có 77 thưởng 7142 xu.
  @songla : Chốt 12 số có 77 thưởng 8333 xu.
  @hophuhotu : Chốt 8 số có 77 thưởng 12500 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 12 số có 77 thưởng 8333 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 18 số có 77 thưởng 5555 xu.
  @KQN : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @WIN6789 : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @chotphatmot : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @Emailty : Chốt 7 số có 77 thưởng 14285 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @MY201100 : Chốt 10 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 18 số có 77 thưởng 5555 xu.
  @baoanhthu : Chốt 14 số có 77 thưởng 7142 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @hieplode : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @kyniemxua : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @WIN2020 : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @zozozo : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @huyenhuyen : Chốt 7 số có 77 thưởng 28571 xu.
  @BachTuoc : Chốt 17 số có 77 thưởng 11764 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Thuminh : Chốt 19 số có 77 thưởng 15789 xu.


  NICK- 05/03 - - 06/03 - - 07/03 -
  Thuminh08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 9809 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 9907 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  huyenhuyen.................02 06 08 09 17 18 19 20 22 24 26 27 28 29 36 9967 72 73 76 77 81 83
  BachTuoc.................17 18 19 21 22 25 26 30 31 34 36 40 41 43 46 49 51 5222 24 76 77 79 81 82 83 85 86 88 90 91 92 94 95 97
  danhlolayvo..................................76 77 78 79 81 82 85 86 88 91 92 95 96 98
  songla..................................47 52 59 60 64 70 73 74 77 79 82 89
  hophuhotu..................................77 78 92 93 94 95 96 98
  Nguyen82..................................09 90 04 40 54 45 59 95 22 77 27 72
  DAIPHAT88..................................30 69 70 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 97
  chosau18h..................................14 17 18 19 20 49 70 71 73 74 77 78 79 80 81 83 84 87 88 89
  soiroichot..................................18 19 20 73 74 75 76 77 78 79 80 83 85 89 92 94 98 99
  KQN..................................36 37 38 39 41 46 73 74 75 76 77 78 79
  WIN6789..................................72 74 75 77 78 79 80 82 84 85 87 88 89
  bachthu3nhay..................................64 65 66 67 68 69 70 76 77 85 86 89 94 95 98
  chotphatmot..................................72 74 77 78 79 80 81 83 86 87 88 95 97
  Emailty..................................77 78 79 84 85 94 95
  EmLaTatCa..................................76 77 81 82 85 86 87 89 90 91 94 95 96 97 98
  MY201100..................................75 77 78 80 81 84 87 90 91 95
  thienduong01..................................73 74 75 77 78 80 83 84 87 91 92 93 95
  vungtroisohoc..................................16 17 40 42 43 44 47 48 49 70 71 74 75 76 77 79 80 83
  baoanhthu..................................76 77 79 81 85 86 88 89 90 94 95 96 97 99
  co3bich..................................02 03 04 05 06 08 11 12 13 14 15 17 20 21 22 77 78 79 80 84
  hieplode..................................72 74 75 76 77 78 83 84 86 87 90 92 93 94 95 96
  HoangMinhTu..................................73 74 76 77 78 80 82 83 84 86 87 90 92 93 94 95 96
  kyniemxua..................................59 62 63 66 67 68 69 71 72 75 76 77 78 80 81 84 85 86 87
  lode2019..................................22 24 25 28 29 70 73 74 77 79 82 83 86 88 89 91 92 95 97 98
  sohochaylam..................................16 17 71 72 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88
  Uyennhi2019..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 74 77 82 83 86 91 92 95
  WIN2020..................................18 20 21 22 76 77 79 81 83 84 85 86 88 90 92 93 94 95 97
  zozozo..................................67 70 75 76 77 79 80 84 85 86 89 94 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/03/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @QuocLinh88 : trúng loto 24** 12* thưởng 15000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @themelao : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @dong992000 : trúng loto 94* 28* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 12* 14* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 61* 89* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 00* 14* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 96* 73* thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 62* 26* thưởng 20000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 89* 24** thưởng 18000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 59** thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 28* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 73* 05* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 24** thưởng 20000 xu.
  @danhxu : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 11* 94* thưởng 12000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 59** 12* thưởng 18000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @selaylaitatca : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 61* 67* thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 12* 02* thưởng 18000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @oneclick : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @trantrung12345 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 35* 59** thưởng 36000 xu.
  @caligo : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 11* 61* thưởng 24000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 56* thưởng 12000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 96* thưởng 20000 xu.
  @antamwin : trúng loto 59** thưởng 40000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 67* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @baoanh2016 : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 67* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @miule : trúng loto 00* thưởng 30000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 05* 61* thưởng 36000 xu.
  @motobike : trúng loto 61* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @traucon : trúng loto 12* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 67* thưởng 27000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @EM2020 : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @laohoathan : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @alololo : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @KINGTON : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @consovang : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @chotkeo : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @daiphat888 : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @hoisohoc : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @buihung88 : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @codencodi : Chốt 14 số có 87 thưởng 7142 xu.
  @cuocchienso : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @chiakhoathanhcong : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @locphatloc : Chốt 14 số có 87 thưởng 7142 xu.
  @numoneyee : Chốt 16 số có 87 thưởng 6250 xu.
  @OK6868 : Chốt 7 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @online99 : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 7 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @tuandjgj : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @traucon : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @adayroihihi : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @bababyby : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @babylove : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @kepbang : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @minhlonghn : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @X380 : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @yeusohoc : Chốt 14 số có 87 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @WIN6789 : Chốt 9 số có 87 thưởng 22222 xu.
  @Emailty : Chốt 8 số có 87 thưởng 25000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 10 số có 87 thưởng 20000 xu.


  NICK- 07/03 - - 08/03 -
  WIN678972 74 75 77 78 79 80 82 84 85 87 88 8979 85 87 88 89 94 96 97 98
  Emailty77 78 79 84 85 94 9586 87 88 89 90 96 97 98
  kyniemxua59 62 63 66 67 68 69 71 72 75 76 77 78 80 81 84 85 86 8774 76 81 85 87 89 90 91 94 96
  EM2020.................83 84 85 87 88 93 96 97
  sangtruatoi.................48 40 86 39 87 30 88 28 20 89 19 90 18 91 09
  laohoathan.................53 55 56 57 58 59 60 63 65 66 67 68 69 80 83 85 86 87 88 89
  quangninh279.................58 60 61 64 66 67 68 70 71 74 76 77 78 80 81 84 86 87 88
  alololo.................85 86 87 88 90 91 94 96
  DuyManh92.................87 88 89 91 94 96 97 98 99
  KINGTON.................83 84 85 86 87 88 89 91 96 97
  saptrungtoroi.................70 78 80 84 86 87 89 93 95 96 98 99
  vuvanvinh.................80 81 87 90 93 95 96 97 99
  consovang.................82 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chotkeo.................24 25 26 27 82 83 84 85 86 87 89 90 92 93 94 95 96 97 99
  daiphat888.................16 18 19 20 73 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 98
  hoisohoc.................75 77 78 79 80 81 82 84 86 87 88 89
  kocannoinhieu.................19 22 26 31 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  tinhtuoisang.................44 45 46 47 48 49 50 51 52 84 85 86 87
  buihung88.................65 67 71 72 76 78 81 82 85 87 88 91 92 96 97
  codencodi.................72 73 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 87 89
  cuocchienso.................16 17 72 73 75 76 77 82 83 85 86 87 92 93 95 96 97
  chiakhoathanhcong.................84 85 86 87 88 89 94 95 96
  EMGAI8864.................84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97
  locphatloc.................27 28 29 33 35 37 43 45 47 83 85 87 90 91
  numoneyee.................70 72 73 75 77 78 79 81 82 84 86 87 88 89 97 98
  OK6868.................57 81 82 84 85 86 87
  online99.................74 76 77 80 81 84 86 87 91 94 96 97 99
  Ronaldo7.................84 85 87 88 93 94 96
  TTPL7986.................29 28 87 27 26 24 23 22
  tuandjgj.................83 87 89 90 91 92 95 96 97 98
  tuankhang1980.................82 86 87 90 91 92 96 97
  traucon.................87 89 93 94 96 97 98 99
  adayroihihi.................80 82 85 87 89 91 94 96 98 99
  bababyby.................79 80 81 82 84 87 88 89 90 91 96 97 98
  babylove.................81 82 83 87 88 90 91 92 96 97 99
  kepbang.................62 70 72 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92
  locroitrungdau.................01 02 04 05 07 08 10 13 17 20 23 25 31 32 34 83 87 93 95
  minhlonghn.................70 73 74 76 77 78 83 85 86 87 89 92 93 94 96 97 98
  thichchotso.................22 27 28 29 30 71 72 77 78 79 80 81 82 87 88 90 91 92 97 99
  X380.................69 71 72 73 74 77 78 81 82 83 87 90 91 92 93 96 97
  yeusohoc.................84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/03/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoaihd85 : trúng loto 33* 92* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 36* 74* thưởng 10000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 64* 39* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 64* 51* thưởng 10000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 73* 37* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 88* 64* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 36* 37* thưởng 6000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 88* 92* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 51* 34* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 88* 21** thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 36* 73* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 36* 77* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @timbtd : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @codencodi : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @DocCoCauBai123 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 78** thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 37* 92* thưởng 20000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 64* 51* thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng loto 78** 88* thưởng 30000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 21** 55* thưởng 18000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 21** 21** thưởng 24000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 33* 88* thưởng 12000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tuandjgj : trúng loto 77* 33* thưởng 30000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 64* 74* 47* thưởng 27000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 21** thưởng 30000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 64* 47* thưởng 18000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hongtutoan : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 34* thưởng 20000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 47* thưởng 20000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 64* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 36* 47* 74* thưởng 45000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 77* 27** thưởng 45000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 21** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @miule : trúng loto 37* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @traucon : trúng loto 73* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 38* thưởng 30000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danhlolayvo : Chốt 15 số có 05 thưởng 6666 xu.
  @mothuong : Chốt 17 số có 05 thưởng 5882 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 17 số có 05 thưởng 5882 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 16 số có 05 thưởng 6250 xu.
  @giacatgia : Chốt 16 số có 05 thưởng 6250 xu.
  @mo3cang : Chốt 15 số có 05 thưởng 6666 xu.
  @vanmaymoi : Chốt 13 số có 05 thưởng 7692 xu.
  @chungcumini : Chốt 15 số có 05 thưởng 6666 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 14 số có 05 thưởng 7142 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 12 số có 05 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 05 thưởng 10000 xu.
  @X380 : Chốt 14 số có 05 thưởng 14285 xu.


  NICK- 08/03 - - 09/03 -
  quangninh27958 60 61 64 66 67 68 70 71 74 76 77 78 80 81 84 86 87 8800 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 16 20 21 88 89 92 97 98
  X38069 71 72 73 74 77 78 81 82 83 87 90 91 92 93 96 9702 03 04 05 09 12 19 20 21 22 23 27 28 30
  danhlolayvo.................01 02 05 06 09 11 15 19 22 26 29 31 32 35 36
  mothuong.................01 02 03 04 05 08 10 14 20 26 29 30 35 38 39 40 41
  ptsmr.................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  anquanhnam.................01 05 06 10 11 13 14 15 18 19 27 31 36 37 41 45 46
  Cauamhanoi.................49 50 10 51 60 06 67 69 73 05 74 76 78 03 79 83
  giacatgia.................04 05 09 14 16 18 22 23 25 27 29 32 34 36 38 98
  mo3cang.................04 05 06 08 09 13 14 15 17 18 22 23 24 26 27
  vanmaymoi.................05 06 07 11 14 15 16 19 20 23 24 25 28
  chungcumini.................00 02 04 05 07 09 13 14 20 22 23 25 27 28 31
  khongcohoiket.................01 04 05 08 10 11 14 15 18 20 21 24 25 28
  thuyanh29.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 20
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời