THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 31/03/2024.

 1. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  23,176
  Được thích:
  462,401
  Xu:
  459,811,168
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM
  THAM GIA THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024


  GIẢI THƯỞNG

  1. Cup thi đấu
  - Top 1: [​IMG] Cup Vàng
  - Top 2: [​IMG] Cup Bạc
  - Top 3: [​IMG] Cup Đồng


  2. Thưởng xu
  - Top 1: 300.000 xu,
  - Top 2: 200.000 xu,
  - Top 3: 100.000 xu.
  - Top 4: 50.000 xu.  QUY CÁCH CHỐT BÀI

  Mẫu 1:
  Ngày xx/yy, loto thi đấu: Bạch thủ AB

  Mẫu 2:
  Ngày xx/yy, loto thi đấu: Bạch thủ AB, lót CD

  Các bài chốt sai mẫu không được tính, có thể bị xóa mà không cần báo trước.


  CÁCH TÍNH KẾT QUẢ

  - Nếu chốt thi đấu bạch thủ 1 con mà về được 3 điểm
  - Nếu chốt thi đấu bạch thủ 1 con, lót 1 con mà về con bạch thủ được 2 điểm, về con lót được 1 điểm, về cả 2 con được 3 điểm
  - Trong cả 2 trường hợp, nếu bạch thủ về nhiều nháy thì được thưởng khuyến khích thêm mỗi nháy 1 điểm.
  - Cộng dồn điểm, ai có tổng điểm cao nhất là người chiến thắng.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:00:59) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:26:37) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:23:08) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:15:05) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:16:41) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:35:45) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:51:19) , binbinhn (01/04/2024 at 10:39:35) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:46:33) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:54:54) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:33:02) , quocanhht (18/04/2024 at 15:08:36) , kemngot (01/04/2024 at 07:34:52) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:45:20) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:55:52) , OK6868 (31/03/2024 at 23:25:21) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:26:19) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:18:49) , consokydieu (08/04/2024 at 21:24:02) , mtq (03/04/2024 at 16:46:40) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:08:34) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:07:04) , laohoathan (07/04/2024 at 09:40:21) , online99 (05/04/2024 at 10:36:29) , khanhthu (04/04/2024 at 00:09:52) , OKWIN (04/04/2024 at 02:06:06) , bacnholode (02/04/2024 at 09:48:42) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:52:52) , locphatloc (01/04/2024 at 07:10:14) , A3A (01/04/2024 at 05:05:26) , thuaxongthang (01/04/2024 at 16:59:21) , Xdaigiax4444 (01/04/2024 at 08:56:12) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:54:42)
 2. Ngày 01/04/2024
  Loto thi đấu: 89, lót 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:01:18) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:26:53) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:23:29) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:15:23) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:17:01) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:35:58) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:51:33) , binbinhn (01/04/2024 at 10:39:49) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:46:49) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:55:08) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:33:22) , quocanhht (18/04/2024 at 15:08:55) , kemngot (01/04/2024 at 07:35:15) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:45:36) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:56:10) , OK6868 (31/03/2024 at 23:25:35) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:26:33) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:19:07) , consokydieu (08/04/2024 at 21:24:24) , mtq (03/04/2024 at 16:46:56) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:08:49) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:07:23) , laohoathan (07/04/2024 at 09:40:39) , online99 (05/04/2024 at 10:36:44) , khanhthu (04/04/2024 at 00:10:08) , OKWIN (04/04/2024 at 02:06:28) , bacnholode (02/04/2024 at 09:48:56) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:53:09) , locphatloc (01/04/2024 at 07:10:35) , A3A (01/04/2024 at 05:05:43) , thuaxongthang (01/04/2024 at 16:59:37) , Xdaigiax4444 (01/04/2024 at 08:56:11) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:54:26)
 3. Ngày 01/04/2024
  Loto thi đấu: 97, lót 13

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:01:31) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:27:15) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:23:51) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:15:36) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:17:15) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:36:16) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:51:46) , binbinhn (01/04/2024 at 10:40:07) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:47:04) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:55:29) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:33:38) , quocanhht (18/04/2024 at 15:09:13) , kemngot (01/04/2024 at 07:35:34) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:45:56) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:56:29) , OK6868 (31/03/2024 at 23:25:54) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:26:46) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:19:21) , consokydieu (08/04/2024 at 21:24:44) , mtq (03/04/2024 at 16:47:16) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:09:05) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:07:36) , laohoathan (07/04/2024 at 09:40:59) , online99 (05/04/2024 at 10:37:05) , khanhthu (04/04/2024 at 00:10:27) , OKWIN (04/04/2024 at 02:06:46) , bacnholode (02/04/2024 at 09:49:11) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:53:27) , locphatloc (01/04/2024 at 07:10:49) , A3A (01/04/2024 at 05:06:01) , thuaxongthang (01/04/2024 at 16:59:58) , Xdaigiax4444 (01/04/2024 at 08:56:14) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:54:47)
 4. Ngày 01/04/2024
  Loto thi đấu: 30, lót 82

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:01:48) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:27:31) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:24:11) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:15:58) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:17:35) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:36:39) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:52:07) , binbinhn (01/04/2024 at 10:40:29) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:47:23) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:55:45) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:33:53) , quocanhht (18/04/2024 at 15:09:32) , kemngot (01/04/2024 at 07:35:51) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:46:17) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:56:43) , OK6868 (31/03/2024 at 23:26:09) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:27:09) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:19:40) , consokydieu (08/04/2024 at 21:24:58) , mtq (03/04/2024 at 16:47:37) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:09:23) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:07:49) , laohoathan (07/04/2024 at 09:41:21) , online99 (05/04/2024 at 10:37:20) , khanhthu (04/04/2024 at 00:10:44) , OKWIN (04/04/2024 at 02:07:06) , bacnholode (02/04/2024 at 09:49:32) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:53:44) , locphatloc (01/04/2024 at 07:11:09) , A3A (01/04/2024 at 05:06:14) , thuaxongthang (01/04/2024 at 17:00:18) , Xdaigiax4444 (01/04/2024 at 08:56:17) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:54:49)
 5. Ngày 01/04/2024
  Loto thi đấu: 08, lót 80

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:02:11) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:27:47) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:24:26) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:16:15) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:17:48) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:37:01) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:52:24) , binbinhn (01/04/2024 at 10:40:51) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:47:39) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:56:06) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:34:13) , quocanhht (18/04/2024 at 15:09:49) , kemngot (01/04/2024 at 07:36:13) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:46:32) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:57:02) , OK6868 (31/03/2024 at 23:26:29) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:27:29) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:20:01) , consokydieu (08/04/2024 at 21:25:17) , mtq (03/04/2024 at 16:47:50) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:09:41) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:08:02) , laohoathan (07/04/2024 at 09:41:43) , online99 (05/04/2024 at 10:37:34) , khanhthu (04/04/2024 at 00:11:01) , OKWIN (04/04/2024 at 02:07:28) , bacnholode (02/04/2024 at 09:49:52) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:53:59) , locphatloc (01/04/2024 at 07:11:30) , A3A (01/04/2024 at 05:06:29) , thuaxongthang (01/04/2024 at 17:00:36) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:54:52)
 6. Ngày 01/04/2024
  Loto thi đấu: 10

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:02:31) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:28:05) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:24:44) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:16:32) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:18:02) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:37:14) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:52:39) , binbinhn (01/04/2024 at 10:41:11) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:47:53) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:56:28) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:34:26) , quocanhht (18/04/2024 at 15:10:02) , kemngot (01/04/2024 at 07:36:34) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:46:47) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:57:23) , OK6868 (31/03/2024 at 23:26:52) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:27:48) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:20:22) , consokydieu (08/04/2024 at 21:25:36) , mtq (03/04/2024 at 16:48:12) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:09:56) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:08:24) , laohoathan (07/04/2024 at 09:42:02) , online99 (05/04/2024 at 10:37:53) , khanhthu (04/04/2024 at 00:11:22) , OKWIN (04/04/2024 at 02:07:50) , bacnholode (02/04/2024 at 09:50:08) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:54:14) , locphatloc (01/04/2024 at 07:11:45) , A3A (01/04/2024 at 05:06:46) , thuaxongthang (01/04/2024 at 17:00:49) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:54:54)
 7. cothuacothang

  cothuacothang

  Đ.Ký:
  07/12/2017
  Bài viết:
  4,658
  Được thích:
  55,206
  Xu:
  95,381
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Loto thi đấu: 52, lót 00

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:02:51) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:28:21) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:24:59) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:16:47) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:18:24) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:37:35) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:53:00) , binbinhn (01/04/2024 at 10:41:27) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:48:09) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:56:46) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:34:48) , quocanhht (18/04/2024 at 15:10:24) , kemngot (01/04/2024 at 07:36:50) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:47:08) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:57:36) , OK6868 (31/03/2024 at 23:27:12) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:28:10) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:20:40) , consokydieu (08/04/2024 at 21:25:59) , mtq (03/04/2024 at 16:48:27) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:10:19) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:08:46) , laohoathan (07/04/2024 at 09:42:19) , online99 (05/04/2024 at 10:38:15) , khanhthu (04/04/2024 at 00:11:36) , OKWIN (04/04/2024 at 02:08:10) , bacnholode (02/04/2024 at 09:50:26) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:54:29) , locphatloc (01/04/2024 at 07:12:04) , A3A (01/04/2024 at 05:07:04) , thuaxongthang (01/04/2024 at 17:01:10) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:54:56)
 8. VietAnh686

  VietAnh686

  Đ.Ký:
  07/10/2020
  Bài viết:
  4,544
  Được thích:
  56,528
  Xu:
  105,019
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Loto thi đấu: 44

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:03:04) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:28:43) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:25:12) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:17:06) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:18:40) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:37:51) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:53:17) , binbinhn (01/04/2024 at 10:41:42) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:48:28) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:57:00) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:35:07) , quocanhht (18/04/2024 at 15:10:38) , kemngot (01/04/2024 at 07:37:07) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:47:26) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:57:57) , OK6868 (31/03/2024 at 23:27:28) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:28:29) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:20:54) , consokydieu (08/04/2024 at 21:26:17) , mtq (03/04/2024 at 16:48:43) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:10:36) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:08:59) , laohoathan (07/04/2024 at 09:42:37) , online99 (05/04/2024 at 10:38:33) , khanhthu (04/04/2024 at 00:11:53) , OKWIN (04/04/2024 at 02:08:30) , bacnholode (02/04/2024 at 09:50:45) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:54:50) , locphatloc (01/04/2024 at 07:12:18) , A3A (01/04/2024 at 05:07:17) , thuaxongthang (01/04/2024 at 17:01:26) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:54:58)
 9. chosau18h

  chosau18h

  Đ.Ký:
  07/10/2017
  Bài viết:
  14,286
  Được thích:
  61,119
  Xu:
  163,394
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Loto thi đấu: 68, lót 61

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:03:18) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:28:58) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:25:28) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:17:25) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:18:54) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:38:06) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:53:33) , binbinhn (01/04/2024 at 10:42:00) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:48:50) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:57:21) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:35:22) , quocanhht (18/04/2024 at 15:10:51) , kemngot (01/04/2024 at 07:37:22) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:47:42) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:58:13) , OK6868 (31/03/2024 at 23:27:48) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:28:42) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:21:09) , consokydieu (08/04/2024 at 21:26:37) , mtq (03/04/2024 at 16:49:06) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:10:49) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:09:19) , laohoathan (07/04/2024 at 09:42:56) , online99 (05/04/2024 at 10:38:47) , khanhthu (04/04/2024 at 00:12:14) , OKWIN (04/04/2024 at 02:08:44) , bacnholode (02/04/2024 at 09:51:01) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:55:12) , locphatloc (01/04/2024 at 07:12:33) , A3A (01/04/2024 at 05:07:32) , thuaxongthang (01/04/2024 at 17:01:43) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:54:59)
 10. chaonammoi

  chaonammoi

  Đ.Ký:
  31/12/2020
  Bài viết:
  11,766
  Được thích:
  60,218
  Xu:
  160,618
  Ngày 01/04/2024
  Loto thi đấu: 84

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 11:03:39) , baycaobayxa (03/04/2024 at 03:29:15) , minhlonghn (13/04/2024 at 03:25:45) , TTPL7986 (01/04/2024 at 09:17:39) , bachthu3nhay (02/04/2024 at 03:19:15) , thuyanh29 (08/04/2024 at 04:38:20) , danhlolayvo (03/04/2024 at 08:53:46) , binbinhn (01/04/2024 at 10:42:15) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:49:07) , muahe2019 (01/04/2024 at 07:57:40) , giahuy912 (09/04/2024 at 15:35:42) , quocanhht (18/04/2024 at 15:11:04) , kemngot (01/04/2024 at 07:37:39) , vunglamebay (05/04/2024 at 22:47:56) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 05:58:26) , OK6868 (31/03/2024 at 23:28:05) , CSGT01 (02/04/2024 at 02:28:57) , vivungonsong (03/04/2024 at 23:21:31) , consokydieu (08/04/2024 at 21:26:52) , mtq (03/04/2024 at 16:49:24) , sangtruatoi (17/04/2024 at 23:11:12) , ngocchau86 (07/04/2024 at 17:09:37) , laohoathan (07/04/2024 at 09:43:15) , online99 (05/04/2024 at 10:39:08) , khanhthu (04/04/2024 at 00:12:30) , OKWIN (04/04/2024 at 02:09:02) , bacnholode (02/04/2024 at 09:51:23) , xuanmoi (05/04/2024 at 20:55:32) , locphatloc (01/04/2024 at 07:12:47) , A3A (01/04/2024 at 05:07:45) , thuaxongthang (01/04/2024 at 17:02:01) , Xdaigiax4444 (07/04/2024 at 08:20:02) , Gathe6868 (03/04/2024 at 18:55:00)