THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/04/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  23,831
  Được thích:
  486,933
  Xu:
  456,789,668
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM

  THAM GIA THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023


  GIẢI THƯỞNG

  1. Cup thi đấu
  - Top 1: [​IMG] Cup Vàng
  - Top 2: [​IMG] Cup Bạc
  - Top 3: [​IMG] Cup Đồng


  2. Thưởng xu
  - Top 1: 300.000 xu,
  - Top 2: 200.000 xu,
  - Top 3: 100.000 xu.
  - Top 4: 50.000 xu.


  QUY CÁCH CHỐT BÀI
  Dàn đặc biệt không quá 30 số, viết thành tối đa 3 dòng, mỗi dòng tối đa 10 số

  Mẫu:
  Ngày xx/yy, dàn đặc biệt thi đấu mn số:
  12 34 56 ...
  78 90 99 ...
  11 22 33 ...

  Các bài chốt sai mẫu không được tính, có thể bị xóa mà không cần báo trước.


  CÁCH TÍNH KẾT QUẢ

  - Dàn <= 10 số: 5 điểm
  - Dàn <= 15 số: 4 điểm
  - Dàn <= 20 số: 3 điểm
  - Dàn <= 25 số: 2 điểm
  - Dàn <= 30 số: 1 điểm
  - Cộng dồn điểm, ai có tổng điểm cao nhất là người chiến thắng.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (30/04/2023 at 20:17:57) , ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:22:16) , minhdiep (03/05/2023 at 22:39:47) , mytamido (18/05/2023 at 00:11:51) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:22:04) , AnBao (05/05/2023 at 17:38:45) , hatay88 (19/05/2023 at 13:30:33) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:36:12) , hoahuong (14/05/2023 at 20:33:13) , daotet (24/05/2023 at 22:20:55) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:19:21) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:30:33) , soiroichot (11/05/2023 at 15:19:12) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:48:01) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:18:18) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:16:06) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:09:47) , co3bich (03/05/2023 at 13:17:09) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:17:01) , KINGTON (13/05/2023 at 21:25:22) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:09:18) , X155 (04/05/2023 at 09:13:07) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:19:42) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:19:41)
 2. TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:22:18) , minhdiep (03/05/2023 at 22:40:09) , mytamido (18/05/2023 at 00:12:05) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:22:17) , AnBao (05/05/2023 at 17:39:07) , hatay88 (19/05/2023 at 13:30:50) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:36:35) , hoahuong (14/05/2023 at 20:33:29) , daotet (24/05/2023 at 22:21:08) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:19:38) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:30:48) , soiroichot (11/05/2023 at 15:19:26) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:48:15) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:18:38) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:16:22) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:09:55) , co3bich (03/05/2023 at 13:17:30) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:17:23) , KINGTON (13/05/2023 at 21:25:38) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:09:39) , X155 (04/05/2023 at 09:13:24) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:19:58) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:20:01)
 3. TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:22:21) , minhdiep (03/05/2023 at 22:40:24) , mytamido (18/05/2023 at 00:12:23) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:22:30) , AnBao (05/05/2023 at 17:39:24) , hatay88 (19/05/2023 at 13:31:06) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:36:50) , hoahuong (14/05/2023 at 20:33:44) , daotet (24/05/2023 at 22:21:16) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:19:56) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:31:06) , soiroichot (11/05/2023 at 15:19:41) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:48:31) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:18:53) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:16:35) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:10:10) , co3bich (03/05/2023 at 13:17:44) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:17:40) , KINGTON (13/05/2023 at 21:25:49) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:09:57) , X155 (04/05/2023 at 09:13:40) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:20:07) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:20:20)
 4. TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:23:12) , minhdiep (03/05/2023 at 22:40:41) , mytamido (18/05/2023 at 00:12:32) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:22:43) , AnBao (05/05/2023 at 17:39:46) , hatay88 (19/05/2023 at 13:31:23) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:37:08) , hoahuong (14/05/2023 at 20:34:01) , daotet (24/05/2023 at 22:21:30) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:20:16) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:31:20) , soiroichot (11/05/2023 at 15:19:55) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:48:45) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:19:07) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:16:52) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:10:20) , co3bich (03/05/2023 at 13:17:59) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:17:55) , KINGTON (13/05/2023 at 21:26:01) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:10:10) , X155 (04/05/2023 at 09:13:56) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:20:20) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:20:42)
 5. TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:23:14) , minhdiep (03/05/2023 at 22:41:02) , mytamido (18/05/2023 at 00:12:42) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:23:00) , AnBao (05/05/2023 at 17:40:08) , hatay88 (19/05/2023 at 13:31:36) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:37:25) , hoahuong (14/05/2023 at 20:34:10) , daotet (24/05/2023 at 22:21:40) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:20:34) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:31:38) , soiroichot (11/05/2023 at 15:20:12) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:49:03) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:19:29) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:17:05) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:10:33) , co3bich (03/05/2023 at 13:18:19) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:18:13) , KINGTON (13/05/2023 at 21:26:10) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:10:28) , X155 (04/05/2023 at 09:14:09) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:20:37) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:20:56)
 6. TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:23:18) , minhdiep (03/05/2023 at 22:41:23) , mytamido (18/05/2023 at 00:12:54) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:23:14) , AnBao (05/05/2023 at 17:40:21) , hatay88 (19/05/2023 at 13:31:48) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:37:44) , hoahuong (14/05/2023 at 20:34:24) , daotet (24/05/2023 at 22:21:56) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:20:48) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:31:56) , soiroichot (11/05/2023 at 15:20:31) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:49:18) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:19:46) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:17:19) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:10:44) , co3bich (03/05/2023 at 13:18:35) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:18:31) , KINGTON (13/05/2023 at 21:26:23) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:10:47) , X155 (04/05/2023 at 09:14:31) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:20:52) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:21:13)
 7. HaiNam92

  HaiNam92

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  15,699
  Được thích:
  69,323
  Xu:
  126,874
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:23:21) , minhdiep (03/05/2023 at 22:41:41) , mytamido (18/05/2023 at 00:13:03) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:23:36) , AnBao (05/05/2023 at 17:40:36) , hatay88 (19/05/2023 at 13:31:58) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:38:00) , hoahuong (14/05/2023 at 20:34:37) , daotet (24/05/2023 at 22:22:08) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:21:06) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:32:09) , soiroichot (11/05/2023 at 15:20:49) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:49:27) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:20:09) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:17:33) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:10:56) , co3bich (03/05/2023 at 13:18:50) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:18:44) , KINGTON (13/05/2023 at 21:26:37) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:11:02) , X155 (04/05/2023 at 09:14:52) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:21:07) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:21:33)
 8. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  14,871
  Được thích:
  67,575
  Xu:
  244,490
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:23:30) , mytamido (18/05/2023 at 00:13:11) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:23:55) , AnBao (05/05/2023 at 17:40:52) , hatay88 (19/05/2023 at 13:32:11) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:38:13) , hoahuong (14/05/2023 at 20:34:49) , daotet (24/05/2023 at 22:22:19) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:21:26) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:32:26) , soiroichot (11/05/2023 at 15:21:06) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:49:40) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:20:22) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:17:49) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:11:14) , co3bich (03/05/2023 at 13:19:11) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:18:58) , KINGTON (13/05/2023 at 21:26:51) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:11:24) , X155 (04/05/2023 at 09:15:06) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:21:20) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:21:48)
 9. quoctrong89

  quoctrong89

  Đ.Ký:
  05/01/2021
  Bài viết:
  12,108
  Được thích:
  64,497
  Xu:
  246,398
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:23:32) , minhdiep (03/05/2023 at 22:42:02) , mytamido (18/05/2023 at 00:13:20) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:24:10) , AnBao (05/05/2023 at 17:41:12) , hatay88 (19/05/2023 at 13:32:21) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:38:35) , hoahuong (14/05/2023 at 20:35:00) , daotet (24/05/2023 at 22:22:36) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:21:46) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:32:43) , soiroichot (11/05/2023 at 15:21:27) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:49:53) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:20:43) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:18:03) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:11:30) , co3bich (03/05/2023 at 13:19:33) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:19:16) , KINGTON (13/05/2023 at 21:27:04) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:11:43) , X155 (04/05/2023 at 09:15:19) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:21:36) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:22:04)
 10. yeusohoc

  yeusohoc

  Đ.Ký:
  08/06/2019
  Bài viết:
  15,564
  Được thích:
  67,640
  Xu:
  383,509
  Giới tính:
  Nam
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (27/05/2023 at 21:23:33) , minhdiep (03/05/2023 at 22:42:24) , mytamido (18/05/2023 at 00:13:30) , haiyen1295 (23/05/2023 at 10:24:33) , AnBao (05/05/2023 at 17:41:32) , hatay88 (19/05/2023 at 13:32:35) , emtapdanhlo (01/05/2023 at 23:38:50) , hoahuong (14/05/2023 at 20:35:11) , daotet (24/05/2023 at 22:22:46) , huyenhuyen (02/05/2023 at 10:22:00) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 11:33:03) , soiroichot (11/05/2023 at 15:21:48) , VietAnh686 (11/05/2023 at 23:50:04) , CSGT01 (04/05/2023 at 21:21:02) , hoaihd85 (16/05/2023 at 00:18:11) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:11:47) , co3bich (03/05/2023 at 13:19:50) , vivungonsong (09/05/2023 at 08:19:30) , KINGTON (13/05/2023 at 21:27:20) , selaylaitatca (07/05/2023 at 20:11:58) , X155 (04/05/2023 at 09:15:34) , VietAnhHP (25/05/2023 at 22:21:52) , HUUHOANG (04/05/2023 at 08:22:22)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời