M.NAM THỨ 4 NGÀY 03/04/2024 CẦN THƠ - ĐỒNG NAI - SÓC TRĂNG

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ MIỀN NAM' bởi Minh_Quan, 02/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  30,244
  Được thích:
  21,544
  Xu:
  74,633,537
  CẦN THƠ - ĐỒNG NAI - SÓC TRĂNG
   
 2. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  1,715
  Được thích:
  1,162
  Xu:
  2,237,000
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  8x
  00,02,04,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93
  7x
  00,02,04,06,10,11,12,13,16,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  6x
  00,02,04,06,10,11,12,13,16,19,20,21,22,24,27,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83
  5x
  00,02,04,06,10,11,12,13,16,19,20,21,22,24,27,29,30,31,33,34,36,37,39,40,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78
  4x
  00,02,04,06,10,11,12,13,16,19,20,21,22,24,27,29,30,31,33,34,36,37,39,40,42,43,46,47,49,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,78
  3x
  00,02,04,06,10,11,12,13,16,19,20,21,22,24,27,29,30,31,33,34,36,37,39,40,42,43,46,47,49,60,61,62,63,64,65,71,75,78
  2x
  00,02,04,06,10,11,12,13,16,19,20,21,22,24,27,29,30,31,33,34,36,37,39,40,42,43,46,47
  1x
  11,12,13,16,19,20,21,22,24,27,29,30,31,33,34,36,37,39
  0x
  20,21,22,24,27,29,30,31
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (03/04/2024 at 22:47:08)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 47* 66* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 03/04/2024
 3. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  1,700
  Được thích:
  1,138
  Xu:
  12,562,080
  Giới tính:
  Nam
  Mức: 0 (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  Mức: 0 (8 9 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  Mức: 0 (7 9 số)
  00,01,03,05,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,41,43,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  Mức: 0 (6 9 số)
  00,01,03,05,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,39,41,43,46,49,50,51,53,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,97,98
  Mức: 0 (5 9 số)
  00,01,03,05,07,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,27,28,29,30,31,32,33,37,41,43,46,49,50,51,53,55,56,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,77,78,81,82,83,84,85,87,88,89,92,97,98
  Mức: 0 (4 9 số)
  00,01,03,05,07,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,27,28,30,31,32,33,37,41,46,49,50,51,53,55,56,58,60,61,63,64,65,67,68,70,71,72,73,77,78,81,82,85,88,97
  Mức: 0 (3 9 số)
  11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,27,28,31,32,33,37,41,46,49,50,51,53,55,56,60,61,63,64,65,67,71,72,73,77,78,81,82,88,97
  Mức: 0 (2 9 số)
  11,13,15,16,17,23,27,31,32,33,37,46,50,51,53,55,56,60,61,63,64,65,67,71,73,78,82,88,97
  Mức: 0 (1 9 số)
  11,15,27,31,32,37,46,50,51,55,56,60,63,64,65,67,78,82,97
  Mức: 0 (9 số)
  11,15,37,51,55,56,63,78,82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (03/04/2024 at 22:47:30)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 77* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 03/04/2024
 4. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  1,279
  Được thích:
  753
  Xu:
  976,830
  Giới tính:
  Nam
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,92,94
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,81,82,84
  6x
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72
  5x
  06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66
  4x
  07,08,09,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,61,62,63
  3x
  07,09,14,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,57,61
  2x
  09,17,18,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,51,52,53,54,57,61
  1x
  23,25,27,29,32,34,35,36,37,39,41,42,43,45,47,51,52,53,54
  0x
  25,27,32,34,36,41,42,43,47
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (03/04/2024 at 22:47:45)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 47* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 03/04/2024
 5. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  1,883
  Được thích:
  1,333
  Xu:
  13,330,940
  Giới tính:
  Nữ
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,08,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,53,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,08,11,12,13,14,17,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,47,48,49,50,53,55,57,58,60,62,63,64,66,67,68,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  00,02,03,08,11,12,14,17,18,19,20,21,23,26,28,30,31,32,35,36,37,38,39,41,44,46,48,49,53,55,57,58,60,62,63,64,66,67,68,71,73,75,76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,91,93,94,96,97,98,99
  4x
  00,03,08,11,12,14,17,18,19,20,21,23,26,28,30,32,35,36,37,38,39,44,46,48,49,53,55,57,58,62,63,66,67,71,73,75,76,78,80,81,82,84,85,87,91,93,94,96,99
  3x
  00,03,12,17,18,20,21,23,26,28,30,32,35,36,37,39,44,46,48,49,53,55,57,58,62,63,67,71,73,75,76,78,81,84,85,87,93,94,99
  2x
  00,03,12,17,18,20,21,23,28,30,36,37,39,44,48,49,57,58,62,63,67,73,75,76,81,84,93,94,99
  1x
  00,03,17,18,23,28,30,36,39,48,57,58,62,63,67,73,76,84,93
  0x
  17,36,48,58,63,67,76,93
  Btđ: 48
  Lót: 93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (03/04/2024 at 22:47:57)
 6. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  1,811
  Được thích:
  1,233
  Xu:
  3,455,900
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,30,31,32,33,34,37,39,40,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,24,25,27,28,30,31,32,33,34,37,39,40,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,71,73,74,75,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,94,95
  5x
  00,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,25,27,30,32,33,37,40,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,71,74,75,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,95
  4x
  00,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,25,27,30,32,33,40,47,48,51,52,54,57,59,60,61,63,67,71,74,75,78,79,81,82,85,87,89,90,91,92,95
  3x
  00,03,06,07,09,10,11,12,13,17,18,21,25,30,32,40,47,48,51,52,54,57,59,60,61,63,67,71,74,75,78,79,82,87,89,90,91,92,95
  2x
  06,09,10,11,13,17,18,21,30,32,40,47,48,51,52,54,60,63,67,71,74,75,79,82,87,89,90,91,95
  1x
  06,10,17,18,21,32,40,48,52,67,71,75,79,82,87,89,90,91,95
  0x
  17,21,32,40,48,52,75,87,90
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (03/04/2024 at 22:47:58)
  1. Minh_Quan
   Trúng db 47* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 03/04/2024
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời