THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/03/2023

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 18/03/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. nptrinhdno

  nptrinhdno

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  3,252
  Được thích:
  17,616
  Xu:
  955,576
  Giới tính:
  Nam
  XSMB_DAN CA NHAN ACE THAM KHAO

  N19/03/2023

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,19,20,22,23,24,25,
  26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,07,08,09,10,13,15,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,71,72,73,74,75,78,
  79,80,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,07,08,09,10,13,15,19,20,24,25,29,30,33,34,35,36,
  38,39,41,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,69,71,72,73,74,75,78,79,80,82,83,85,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,07,08,09,13,19,25,29,30,33,34,35,36,38,39,41,43,
  44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,69,72,73,
  74,79,80,82,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,07,08,09,13,19,25,29,30,33,34,35,36,39,41,44,45,
  47,50,52,53,54,58,59,60,63,69,72,74,79,82,83,85,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,03,09,13,19,30,33,34,35,36,39,41,44,45,47,50,52,53,54,58,
  59,60,63,69,72,74,79,85,87,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  2x
  03,09,33,39,41,44,45,47,50,52,53,58,63,69,72,74,79,85,87,89,
  90,91,92,95,96,97,98,99
  1x
  03,09,33,47,50,52,53,58,63,69,79,89,91,92,95,96,98,99
  0x
  03,63,89,91,92,95,98,99
  ===================
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/03/2023 at 23:15:53) , timbtd (19/03/2023 at 16:33:42)
 2. BTL: 38
  Xiên 3: 21 38 57
  Xiên 4: 21 38 75 57
  ĐB: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/03/2023 at 23:15:55) , timbtd (19/03/2023 at 16:33:52)
 3. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  22,605
  Được thích:
  94,225
  Xu:
  4,250,120,000
  Giới tính:
  Nam
  BTL 04
  ĐB chạm 1638
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/03/2023 at 23:16:01) , timbtd (19/03/2023 at 16:34:02)
 4. NgocNgoc

  NgocNgoc

  Đ.Ký:
  19/02/2016
  Bài viết:
  8,338
  Được thích:
  47,339
  Xu:
  1,794,987,983
  Giới tính:
  Nữ
  BTL: 11
  X3: 11,17,71
  X4: 11,17,61,71
  ĐB: Chạm 1234
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/03/2023 at 23:16:03)
 5. kiep_lo_de

  kiep_lo_de

  Đ.Ký:
  08/05/2017
  Bài viết:
  9,750
  Được thích:
  25,140
  Xu:
  1,271,126
  Giới tính:
  Nam
  Btl : 11
  Xiên 3 : 11_66_77
  Xiên 4 : 11_66_77_33
  Đb chạm 1,9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (19/03/2023 at 23:16:19)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời