THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/03/2023

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 18/03/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. tranhau

  tranhau

  Đ.Ký:
  08/01/2023
  Bài viết:
  4,876
  Được thích:
  65,966
  Xu:
  155,320,510
  BTL: 66
  X3 : 66 11 34
  X4: 66 11 34 60
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:19:17) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:04) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:11)
 2. hovan

  hovan

  Đ.Ký:
  26/01/2021
  Bài viết:
  375
  Được thích:
  2,208
  Xu:
  22,508,590
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023
  05,06,07,08,09,16,17,19,25,26,
  27,28,29,35,36 ,37,38,39,45 46,
  47,48,49,90,91,92,93,94,80,,82,
  83,84,86;70,71,,73,74,60,61 62,
  63,64,67,68,50,52,53,54,55 01,
  10,,04,40,14,41.56.65.69.96 23,
  32,34,43,59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 12:40:53) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:14) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:21)
 3. lodelk

  lodelk VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  14/04/2016
  Bài viết:
  5,061
  Được thích:
  30,690
  Xu:
  343,915
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 69
  Đặc biệt: 28 82 25 52 21 12 31 13 35 53 38 83 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 12:40:56) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:24) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:32)
 4. chutheanh

  chutheanh VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  17,930
  Được thích:
  161,525
  Xu:
  255,942,628
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 56
  STL: 78,46
  X3: 46,56,78
  ĐB chạm: 8,6
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 12:40:58) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:34) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:42)
 5. chutheanh

  chutheanh VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  17,930
  Được thích:
  161,525
  Xu:
  255,942,628
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 19/3/2023

  60,06,65,56,15,51,10,01,62,26
  67,76,17,71,12,21,63,36,68,86
  18,81,13,31,64,46,69,96,19,91
  14,41,80,08,85,58,35,53,30,03
  82,28,87,78,37,73,32,23,84,48
  89,98,39,93,34,43,83,33,38,88
  61,11,16,66
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 12:41:01) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:44) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:52)
 6. Những thành viên đã thích bài viết này:
  consokydieu (19/03/2023 at 14:28:54) , timbtd (19/03/2023 at 16:32:02)
 7. TẤT CẢ ACE

  Mức: 6 (1 ) số
  00
  Mức: 9 (3 ) số
  33,70,99
  Mức: 1 0 (3 ) số
  07,22,89
  Mức: 1 1 (4 ) số
  05,40,44,77
  Mức: 1 2 (6 ) số
  04,08,11,50,66,95
  Mức: 1 3 (5 ) số
  09,34,43,87,88
  Mức: 1 4 (5 ) số
  01,13,49,55,79
  Mức: 1 5 (1 0 ) số
  02,06,10,16,57,59,61,75,81,90
  Mức: 1 6 (7 ) số
  03,18,51,52,56,60,94
  Mức: 1 7 (6 ) số
  23,24,25,31,32,97
  Mức: 1 8 (1 9 ) số
  12,17,20,21,26,30,42,48,53,54,58,69,71,78,84,85,86,93,98
  Mức: 1 9 (8 ) số
  15,19,37,39,45,65,72,76
  Mức: 2 0 (5 ) số
  29,38,63,68,74
  Mức: 2 1 (1 0 ) số
  14,27,35,41,46,67,73,80,83,96
  Mức: 2 2 (5 ) số
  28,36,47,91,92
  Mức: 2 3 (1 ) số
  64
  Mức: 2 4 (1 ) số
  82
  Mức: 2 5 (1 ) số
  62
  ..............................
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,06,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  03,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,
  36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  12,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,
  38,39,41,42,45,46,47,48,53,54,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,
  72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,86,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  14,15,19,20,21,26,27,28,29,30,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,
  48,53,54,58,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,80,82,83,
  84,85,86,91,92,93,96,98
  3x
  14,15,19,27,28,29,35,36,37,38,39,41,45,46,47,62,63,64,65,67,
  68,71,72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,86,91,92,93,96,98
  2x
  14,27,28,29,35,36,38,39,41,45,46,47,62,63,64,65,67,68,72,73,
  74,76,80,82,83,91,92,96
  1x
  14,27,28,35,36,41,46,47,62,64,67,73,80,82,83,91,92,96
  0x
  28,36,47,62,64,82,91,92

   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  consokydieu (19/03/2023 at 14:29:04) , timbtd (19/03/2023 at 16:32:12)
 8. 20 ACE

  Mức: 5 (4 ) số
  00,22,33,77
  Mức: 6 (3 ) số
  07,70,99
  Mức: 7 (2 ) số
  87,89
  Mức: 8 (8 ) số
  11,13,34,40,43,44,79,95
  Mức: 9 (6 ) số
  04,05,09,50,66,81
  Mức: 1 0 (1 2 ) số
  02,08,18,23,32,51,57,61,75,78,88,97
  Mức: 1 1 (1 3 ) số
  01,03,16,24,25,26,31,42,49,52,55,59,90
  Mức: 1 2 (1 1 ) số
  06,10,12,19,53,56,60,63,72,86,94
  Mức: 1 3 (1 0 ) số
  15,20,21,29,30,54,71,74,76,93
  Mức: 1 4 (1 7 ) số
  14,17,27,28,36,37,39,41,45,48,58,68,69,73,84,85,98
  Mức: 1 5 (9 ) số
  35,38,47,65,67,83,91,92,96
  Mức: 1 6 (2 ) số
  46,82
  Mức: 1 7 (2 ) số
  64,80
  Mức: 1 8 (1 ) số
  62
  ...............................
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,06,08,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  01,03,06,10,12,14,15,16,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,
  35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,58,59,60,
  62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,86,88,
  90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  06,10,12,14,15,17,19,20,21,27,28,29,30,35,36,37,38,39,41,42,
  45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,
  71,72,73,74,76,80,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,96,98
  4x
  14,15,17,20,21,27,28,29,30,35,36,37,38,39,41,45,46,47,48,53,
  54,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,80,82,83,84,
  85,86,91,92,93,94,96,98
  3x
  14,17,27,28,29,30,35,36,37,38,39,41,45,46,47,48,54,58,62,64,
  65,67,68,69,71,73,74,76,80,82,83,84,85,91,92,93,96,98
  2x
  28,35,36,37,38,39,41,45,46,47,48,58,62,64,65,67,68,69,73,80,
  82,83,84,85,91,92,96,98
  1x
  35,38,46,47,62,64,65,67,73,80,82,83,84,85,91,92,96,98
  0x
  46,62,64,80,82,91,92,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  consokydieu (19/03/2023 at 14:29:14) , timbtd (19/03/2023 at 16:32:22)
 9. Minhxyx

  Minhxyx

  Đ.Ký:
  28/10/2019
  Bài viết:
  1,099
  Được thích:
  13,251
  Xu:
  54,614,571
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,12,
  13,17,19,20,21,24,25,26,27,28,
  29,30,31,33,36,38,39,40,41,42,
  45,46,47,48,49,51,57,59,60,61,
  62,63,64,65,68,69,71,73,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,91,93,
  94,95,97,99,
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  consokydieu (19/03/2023 at 14:29:24) , timbtd (19/03/2023 at 16:32:32)
 10. DocCoCauBai123

  DocCoCauBai123

  Đ.Ký:
  20/07/2020
  Bài viết:
  644
  Được thích:
  5,041
  Xu:
  10,200
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 19/03/2023

  BTL 63

  STL 60 12

  Đề 20s

  60 10 12 62 63 13 68 18 65 15

  61 67 69 40 45 90 95 14 19 17
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  timbtd (19/03/2023 at 16:32:42)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời