THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/03/2023

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 18/03/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. tranhau

  tranhau

  Đ.Ký:
  08/01/2023
  Bài viết:
  1,867
  Được thích:
  9,562
  Xu:
  30,295,510
  BTL: 66
  X3 : 66 11 34
  X4: 66 11 34 60
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:19:17) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:04) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:11)
 2. hovan

  hovan Chốt thông

  Đ.Ký:
  26/01/2021
  Bài viết:
  340
  Được thích:
  1,815
  Xu:
  22,008,590
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023
  05,06,07,08,09,16,17,19,25,26,
  27,28,29,35,36 ,37,38,39,45 46,
  47,48,49,90,91,92,93,94,80,,82,
  83,84,86;70,71,,73,74,60,61 62,
  63,64,67,68,50,52,53,54,55 01,
  10,,04,40,14,41.56.65.69.96 23,
  32,34,43,59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 12:40:53) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:14) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:21)
 3. lodelk

  lodelk VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  14/04/2016
  Bài viết:
  4,756
  Được thích:
  29,483
  Xu:
  48,862
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 69
  Đặc biệt: 28 82 25 52 21 12 31 13 35 53 38 83 78 87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 12:40:56) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:24) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:32)
 4. chutheanh

  chutheanh

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  13,213
  Được thích:
  103,219
  Xu:
  205,842,848
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 56
  STL: 78,46
  X3: 46,56,78
  ĐB chạm: 8,6
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 12:40:58) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:34) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:42)
 5. chutheanh

  chutheanh

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  13,213
  Được thích:
  103,219
  Xu:
  205,842,848
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 19/3/2023

  60,06,65,56,15,51,10,01,62,26
  67,76,17,71,12,21,63,36,68,86
  18,81,13,31,64,46,69,96,19,91
  14,41,80,08,85,58,35,53,30,03
  82,28,87,78,37,73,32,23,84,48
  89,98,39,93,34,43,83,33,38,88
  61,11,16,66
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 12:41:01) , consokydieu (19/03/2023 at 14:28:44) , timbtd (19/03/2023 at 16:31:52)
 6. Những thành viên đã thích bài viết này:
  consokydieu (19/03/2023 at 14:28:54) , timbtd (19/03/2023 at 16:32:02)
 7. TẤT CẢ ACE

  Mức: 6 (1 ) số
  00
  Mức: 9 (3 ) số
  33,70,99
  Mức: 1 0 (3 ) số
  07,22,89
  Mức: 1 1 (4 ) số
  05,40,44,77
  Mức: 1 2 (6 ) số
  04,08,11,50,66,95
  Mức: 1 3 (5 ) số
  09,34,43,87,88
  Mức: 1 4 (5 ) số
  01,13,49,55,79
  Mức: 1 5 (1 0 ) số
  02,06,10,16,57,59,61,75,81,90
  Mức: 1 6 (7 ) số
  03,18,51,52,56,60,94
  Mức: 1 7 (6 ) số
  23,24,25,31,32,97
  Mức: 1 8 (1 9 ) số
  12,17,20,21,26,30,42,48,53,54,58,69,71,78,84,85,86,93,98
  Mức: 1 9 (8 ) số
  15,19,37,39,45,65,72,76
  Mức: 2 0 (5 ) số
  29,38,63,68,74
  Mức: 2 1 (1 0 ) số
  14,27,35,41,46,67,73,80,83,96
  Mức: 2 2 (5 ) số
  28,36,47,91,92
  Mức: 2 3 (1 ) số
  64
  Mức: 2 4 (1 ) số
  82
  Mức: 2 5 (1 ) số
  62
  ..............................
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,06,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  03,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,
  36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  12,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,
  38,39,41,42,45,46,47,48,53,54,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,
  72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,86,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  14,15,19,20,21,26,27,28,29,30,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,
  48,53,54,58,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,80,82,83,
  84,85,86,91,92,93,96,98
  3x
  14,15,19,27,28,29,35,36,37,38,39,41,45,46,47,62,63,64,65,67,
  68,71,72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,86,91,92,93,96,98
  2x
  14,27,28,29,35,36,38,39,41,45,46,47,62,63,64,65,67,68,72,73,
  74,76,80,82,83,91,92,96
  1x
  14,27,28,35,36,41,46,47,62,64,67,73,80,82,83,91,92,96
  0x
  28,36,47,62,64,82,91,92

   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  consokydieu (19/03/2023 at 14:29:04) , timbtd (19/03/2023 at 16:32:12)
 8. 20 ACE

  Mức: 5 (4 ) số
  00,22,33,77
  Mức: 6 (3 ) số
  07,70,99
  Mức: 7 (2 ) số
  87,89
  Mức: 8 (8 ) số
  11,13,34,40,43,44,79,95
  Mức: 9 (6 ) số
  04,05,09,50,66,81
  Mức: 1 0 (1 2 ) số
  02,08,18,23,32,51,57,61,75,78,88,97
  Mức: 1 1 (1 3 ) số
  01,03,16,24,25,26,31,42,49,52,55,59,90
  Mức: 1 2 (1 1 ) số
  06,10,12,19,53,56,60,63,72,86,94
  Mức: 1 3 (1 0 ) số
  15,20,21,29,30,54,71,74,76,93
  Mức: 1 4 (1 7 ) số
  14,17,27,28,36,37,39,41,45,48,58,68,69,73,84,85,98
  Mức: 1 5 (9 ) số
  35,38,47,65,67,83,91,92,96
  Mức: 1 6 (2 ) số
  46,82
  Mức: 1 7 (2 ) số
  64,80
  Mức: 1 8 (1 ) số
  62
  ...............................
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,06,08,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  01,03,06,10,12,14,15,16,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,
  35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,58,59,60,
  62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,86,88,
  90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  06,10,12,14,15,17,19,20,21,27,28,29,30,35,36,37,38,39,41,42,
  45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,
  71,72,73,74,76,80,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,96,98
  4x
  14,15,17,20,21,27,28,29,30,35,36,37,38,39,41,45,46,47,48,53,
  54,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,80,82,83,84,
  85,86,91,92,93,94,96,98
  3x
  14,17,27,28,29,30,35,36,37,38,39,41,45,46,47,48,54,58,62,64,
  65,67,68,69,71,73,74,76,80,82,83,84,85,91,92,93,96,98
  2x
  28,35,36,37,38,39,41,45,46,47,48,58,62,64,65,67,68,69,73,80,
  82,83,84,85,91,92,96,98
  1x
  35,38,46,47,62,64,65,67,73,80,82,83,84,85,91,92,96,98
  0x
  46,62,64,80,82,91,92,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  consokydieu (19/03/2023 at 14:29:14) , timbtd (19/03/2023 at 16:32:22)
 9. Minhxyx

  Minhxyx

  Đ.Ký:
  28/10/2019
  Bài viết:
  972
  Được thích:
  8,158
  Xu:
  36,744,951
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,12,
  13,17,19,20,21,24,25,26,27,28,
  29,30,31,33,36,38,39,40,41,42,
  45,46,47,48,49,51,57,59,60,61,
  62,63,64,65,68,69,71,73,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,91,93,
  94,95,97,99,
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  consokydieu (19/03/2023 at 14:29:24) , timbtd (19/03/2023 at 16:32:32)
 10. DocCoCauBai123

  DocCoCauBai123

  Đ.Ký:
  20/07/2020
  Bài viết:
  637
  Được thích:
  4,998
  Xu:
  531,200
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 19/03/2023

  BTL 63

  STL 60 12

  Đề 20s

  60 10 12 62 63 13 68 18 65 15

  61 67 69 40 45 90 95 14 19 17
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  timbtd (19/03/2023 at 16:32:42)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời