THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/03/2023

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 18/03/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Batman

  Batman

  Đ.Ký:
  21/07/2021
  Bài viết:
  2,003
  Được thích:
  6,999
  Xu:
  1,000
  Số đt:
  0376796642
  Dàn thí đâu 64s
  03 04 08 09 13 14 18 19 23 24
  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  48 49 53 54 58 59 63 64 68 69
  73 74 78 79 80 81 82 83 84 85
  86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:17:40) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:16) , consokydieu (19/03/2023 at 14:25:32) , timbtd (19/03/2023 at 16:28:40)
 2. SamSam19

  SamSam19

  Đ.Ký:
  17/08/2019
  Bài viết:
  1,341
  Được thích:
  4,089
  Xu:
  121,429,174
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023
  00,06,14,16,17,20,21,24,26,27,
  28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,
  41,42,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,
  66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,
  78,80,82,83,84,85,86,88,90,91,
  92,95,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:17:42) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:21) , consokydieu (19/03/2023 at 14:25:42) , timbtd (19/03/2023 at 16:28:50)
 3. NetCaFe

  NetCaFe VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  8,290
  Được thích:
  19,210
  Xu:
  165,003,023
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 19/03/2023
  Loto: 05
  Xiên 3: 04,05,21
  Xiên 4: 04,05,21,93
  Đặc biệt: chạm 1345
  Chúc ace may mắn nhé.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:17:44) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:23) , consokydieu (19/03/2023 at 14:25:52) , timbtd (19/03/2023 at 16:29:00)
 4. lochoang688

  lochoang688 Chốt thông

  Đ.Ký:
  23/01/2020
  Bài viết:
  576
  Được thích:
  4,460
  Xu:
  23,341,970
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 19/3/2023
  00 06 08 10 11 13 14 15 17 18
  20 21 22 24 27 28 30 31 32 35
  36 38 40 41 42 43 46 47 48 49
  50 51 53 58 61 62 63 64 65 67
  68 69 71 72 73 74 76 78 79 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 92 93
  94 96 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:17:47) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:29) , consokydieu (19/03/2023 at 14:26:02) , timbtd (19/03/2023 at 16:29:10)
 5. Mualarung2016

  Mualarung2016 Chốt thông

  Đ.Ký:
  25/09/2016
  Bài viết:
  9,685
  Được thích:
  30,177
  Xu:
  652,688
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023

  00,03,04,05,06,09,11,12,13,14,
  15,19,21,22,23,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,35,36,38,40,41,42,
  44,45,46,49,50,51,53,54,55,56,
  58,60,62,63,64,65,66,68,72,73,
  77,78,80,82,83,85,86,88,90,91,
  92,94,96,99
  Mức: 0 (5 6 số)
  00,04,05,06,09,11,12,13,15,19,
  21,22,23,26,28,29,30,31,32,33,
  35,36,38,40,41,42,44,45,46,49,
  50,54,55,56,60,62,63,64,65,66,
  68,72,73,77,78,80,82,83,86,88,
  90,91,92,94,96,99
  Mức: 0 (4 6 số)
  00,06,09,11,12,13,19,21,23,26,
  28,29,30,31,32,33,35,38,41,42,
  44,45,46,49,54,55,56,60,62,64,
  65,66,68,72,73,77,78,82,86,88,
  90,91,92,94,96,99
  Mức: 0 (3 6 số)
  00,06,09,11,12,13,19,21,23,26,
  28,29,30,32,33,38,41,44,45,46,
  49,54,55,56,60,62,64,65,77,78,
  90,91,92,94,96,99

  BTL 11
  Lô xiên 2 : 11 49
  Lô xiên 3 : 11 49 94
  Lô xiên 4 : 11 49 94 32
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:17:49) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:32) , consokydieu (19/03/2023 at 14:26:13) , timbtd (19/03/2023 at 16:29:20)
 6. LYBANGQUO

  LYBANGQUO

  Đ.Ký:
  24/09/2022
  Bài viết:
  120
  Được thích:
  524
  Xu:
  717,800
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 19/3/2023
  01,02,03,07,10,11,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,47,51,52,
  53,57,61,62,63,67,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,81,82,83,87,
  91,92,93,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:17:52) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:34) , consokydieu (19/03/2023 at 14:26:23) , timbtd (19/03/2023 at 16:29:30)
 7. CASTROL

  CASTROL

  Đ.Ký:
  30/04/2016
  Bài viết:
  1,126
  Được thích:
  6,910
  Xu:
  15,427,243
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0945656658
  - Mức 1: (64 số)
  01 02 03 05 06 07 08 11 12 13
  14 15 16 17 18 20 21 22 23 25
  26 27 32 34 35 36 37 38 39 42
  43 45 46 47 48 49 51 52 53 54
  57 59 61 62 63 65 66 69 71 72
  73 74 75 77 78 79 81 82 83 85
  87 89 93 96
  - Mức 2: (41 số)
  01 03 05 06 07 12 13 14 15 16
  17 20 21 22 23 27 32 34 35 38
  45 46 47 51 53 54 57 62 65 69
  71 73 74 75 77 78 79 81 82 83
  87

  - Mức 3: (22 số)
  01 05 06 12 15 16 17 21 23 35
  45 46 47 51 54 62 65 69 73 74
  75 83
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:17:55) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:37) , consokydieu (19/03/2023 at 14:26:33) , timbtd (19/03/2023 at 16:29:40)
 8. Axz23

  Axz23

  Đ.Ký:
  26/03/2020
  Bài viết:
  4,162
  Được thích:
  7,760
  Xu:
  45,166,416
  Lô bt 38
  Lô st 38 90
  Đb chạm 164 = 51 số
  Hạ chạm 64 = 36 số
  Hạ chạm 4 = 19 số
  Hạ đầu 4 = 10 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:17:57) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:39) , consokydieu (19/03/2023 at 14:26:43) , timbtd (19/03/2023 at 16:29:50)
 9. KIMCUONGDEN

  KIMCUONGDEN

  Đ.Ký:
  30/04/2022
  Bài viết:
  924
  Được thích:
  2,909
  Xu:
  383,423
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 19/03/2023
  02,03,09,12,14,15,19,20,23,24,
  26,27,28,29,30,32,34,35,36,39,
  41,42,43,45,47,48,51,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,71,72,73,74,75,76,78,80,
  82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:19:57) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:41) , consokydieu (19/03/2023 at 14:26:53) , timbtd (19/03/2023 at 16:30:00)
 10. tranhau

  tranhau

  Đ.Ký:
  08/01/2023
  Bài viết:
  1,867
  Được thích:
  9,602
  Xu:
  30,335,510
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  19/03/2023
  01,02,03,04,05,10,12,15,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,35,36,37,
  38,39,41,43,44,45,46,47,49,52,
  54,55,57,62,63,64,65,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 11:19:15) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:43) , consokydieu (19/03/2023 at 14:27:03) , timbtd (19/03/2023 at 16:30:10)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời