THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/03/2023

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 18/03/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. 03/- THẢO LUẬN
  1/- Loto
  BTL: 17
  X2: 17 25
  X3 : 17 25 35
  X4: 17 25 35 41
  X5 : 17 25 35 41 61
  2/- Đặc biệt 64s:
  01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,
  14,15,17,20,21,24,25,30,31,32,
  34,37,38,39,41,42,44,45,47,51,
  52,54,57,60,61,62,64,67,68,69,
  70,71,74,75,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:36) , Thuminh (19/03/2023 at 00:59:23) , vungtroisohoc (19/03/2023 at 00:48:24) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:00) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:08) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:31:55)
 2. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  10,597
  Được thích:
  49,737
  Xu:
  111,561,104
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Dàn thi đấu 64 số
  Ngày 19/03/2023
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,25,26,27,28,29,30,31,35,36,
  37,38,40,41,45,46,47,48,50,51,
  52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,71,72,74,77,
  78,80,82,84,85,86,88,90,91,92,
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:41) , Thuminh (19/03/2023 at 00:59:28) , vungtroisohoc (19/03/2023 at 00:48:34) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:10) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:18) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:05)
 3. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  7,343
  Được thích:
  49,639
  Xu:
  151,132,161
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn thi đấu 64 số
  Ngày 19/3/23
  10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
  50 71.72.73.74.75.76.77.78.79
  20.21.22.23.24.25.26.27.28.29
  30.31.32.33.34.35.36.37.38.39
  01.41.51.61.81.91.07.47.57.67.
  87.97.02.42.52.62.82.92.03.43.
  53.63.83.93.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:44) , Thuminh (19/03/2023 at 00:59:32) , MoiTinhXua2 (19/03/2023 at 12:56:34) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:20) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:28) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:15)
 4. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 19/03/2023

  02 03 05 09 12 13 14 16 19 20
  23 24 25 27 29 30 31 32 34 35
  36 37 38 39 41 42 43 45 46 47
  48 49 50 51 52 53 54 56 57 58
  59 61 62 63 64 65 67 68 69 73
  75 76 83 84 85 86 91 92 93 94
  95 96 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:47) , chinh1689482997 (19/03/2023 at 01:02:25) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:30) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:38) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:25)
 5. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  7,343
  Được thích:
  49,639
  Xu:
  151,132,161
  Giới tính:
  Nữ
  Btl 46.
  X3 46.67.39
  X4:46.39.67.28
  Đb chạm 7312
  Dàn 40số
  10.12.14.16.18.30.32.34.36.38
  52.72.74.76.78.07.02.21.24.26.
  29.33.39.41.43.51.57.62.63.67.
  75.77.79.81.82.87.91.93.17.19
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:46:54) , MoiTinhXua2 (19/03/2023 at 12:55:51) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:40) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:48) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:35)
 6. tapilu3758

  tapilu3758

  Đ.Ký:
  03/11/2022
  Bài viết:
  125
  Được thích:
  416
  Xu:
  1,734,480
  Giới tính:
  Nam
  DÀN ĐẶC BIỆT 64 SỐ THI ĐẤU
  19/03/2023
  02,03,04,05,06,09,12,13,14,16,
  17,18,19,21,24,25,27,28,29,30,
  32,35,36,38,39,40,41,42,46,47,
  48,50,51,52,55,56,58,59,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,79,80,81,82,83,86,91,
  93,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:01) , Thuminh (19/03/2023 at 23:14:18) , chinh1689482997 (20/03/2023 at 11:01:02) , consokydieu (19/03/2023 at 14:23:50) , timbtd (19/03/2023 at 16:26:58) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:32:46)
 7. thaialice

  thaialice VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  12/03/2017
  Bài viết:
  6,836
  Được thích:
  40,755
  Xu:
  88,085,410
  DÀN ĐẶC BIỆT 64 số Thi đấu
  NGÀY 19/03/2023
  00,01,02,03,04,08,10,11,12,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,
  28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,
  39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,
  54,56,58,59,62,64,65,67,71,73,
  76,80,82,83,85,87,90,91,92,93,
  94,95,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:04) , Thuminh (19/03/2023 at 23:14:20) , chinh1689482997 (20/03/2023 at 11:01:06) , consokydieu (19/03/2023 at 14:24:00) , timbtd (19/03/2023 at 16:27:08) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:33:46)
 8. HoaMauDon

  HoaMauDon Chốt thông

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  3,946
  Được thích:
  10,819
  Xu:
  151,928,389
  Giới tính:
  Nam
  DÀN ĐẶC BIỆT 64 THI ĐẤU
  NGÀY 19/03/2023
  00,02,03,09,10,11,12,15,18,19,
  20,21,24,26,27,28,29,30,33,35,
  36,37,38,39,44,45,46,47,48,49,
  51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,
  63,64,65,66,67,72,73,74,75,76,
  80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,
  92,93,94,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:07) , Thuminh (19/03/2023 at 23:14:24) , chinh1689482997 (20/03/2023 at 11:01:10) , consokydieu (19/03/2023 at 14:24:10) , timbtd (19/03/2023 at 16:27:19) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:33:56)
 9. BaoChau

  BaoChau VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  18/02/2016
  Bài viết:
  4,086
  Được thích:
  25,131
  Xu:
  133,137,124
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,
  15,17,18,19,20,28,29,30,31,33,
  35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,
  68,72,73,74,75,76,78,79,80,88,
  89,90,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:11) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:02) , chinh1689482997 (20/03/2023 at 11:01:12) , consokydieu (19/03/2023 at 14:24:20) , timbtd (19/03/2023 at 16:27:29) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:34:06)
 10. Ilovelove

  Ilovelove Chốt thông

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  704
  Được thích:
  6,026
  Xu:
  27,422,910
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 19/03/2023
  01,03,06,07,10,12,14,15,16,17,
  20,21,23,25,26,27,28,29,30,32,
  82,83,85,88,91,92,94,96,97,33,
  34,35,36,37,38,41,42,44,45,46,
  47,49,50,51,52,53,54,55,58,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,
  73,74,78,80
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (19/03/2023 at 08:47:21) , Thuminh (19/03/2023 at 23:15:04) , consokydieu (19/03/2023 at 14:24:30) , timbtd (19/03/2023 at 16:27:39) , VNtatthang (19/03/2023 at 08:34:16)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời