THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 04/06/2023

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi Admin, 03/06/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Tedivn88

  Tedivn88

  Đ.Ký:
  02/07/2021
  Bài viết:
  2,631
  Được thích:
  23,999
  Xu:
  96,697,876
  Ngày 04/06/2023
  Dàn đặc biệt 64 số:
  00 01 03 06 07 08 10 12 14 16
  17 18 21 23 24 26 27 28 30 32
  33 34 36 37 38 41 42 43 44 46
  47 50 51 52 53 54 56 58 60 61
  62 63 64 67 70 71 72 73 74 76
  78 80 81 82 83 87 88 90 91 92
  94 96 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (03/06/2023 at 23:31:20) , haiyen1295 (03/06/2023 at 23:26:01) , locroitrungdau (03/06/2023 at 23:33:11) , NamAcb (03/06/2023 at 23:24:36) , connhabinh (03/06/2023 at 23:27:30) , lethuylinh (04/06/2023 at 18:07:34) , phocuvangem (03/06/2023 at 23:25:32) , hoalayon (03/06/2023 at 23:29:29) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:10:13)
 2. tranhau

  tranhau

  Đ.Ký:
  08/01/2023
  Bài viết:
  3,854
  Được thích:
  49,283
  Xu:
  111,562,510
  DÀN 64s THI ĐẤU
  04/06
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,
  74,75,83,84
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  lethuylinh (04/06/2023 at 18:07:49) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:10:23)
 3. tranhau

  tranhau

  Đ.Ký:
  08/01/2023
  Bài viết:
  3,854
  Được thích:
  49,283
  Xu:
  111,562,510
  THẢO LUẬN
  BTL: 43
  X3: 43 70 79
  X4: 43 70 79 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  lethuylinh (04/06/2023 at 18:07:58) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:10:41)
 4. Xuanphat

  Xuanphat

  Đ.Ký:
  01/05/2019
  Bài viết:
  5,011
  Được thích:
  46,707
  Xu:
  59,027,490
  Giới tính:
  Nam
  Btl: 64
  X3: 64 82 24
  X4: 64 46 82 24
  đặc biệt 20s: Tổng 5.8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  lethuylinh (04/06/2023 at 18:08:06) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:10:49)
 5. Xuanphat

  Xuanphat

  Đ.Ký:
  01/05/2019
  Bài viết:
  5,011
  Được thích:
  46,707
  Xu:
  59,027,490
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 04/06/2023
  00,01,03,06,07,08,09,14,15,17,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,
  44,45,46,47,48,51,53,55,56,57,
  58,59,60,62,69,71,78,79,80,81,
  83,84,85,86,87,88,89,91,93,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  lethuylinh (04/06/2023 at 18:08:18) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:11:05)
 6. Hoiyeulo

  Hoiyeulo

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,245
  Được thích:
  60,343
  Xu:
  128,730,694
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Dàn 64 số thi đấu:
  Ngày 04/06/2023
  00 04 05 06 07 08 09 12 14 15
  16 17 18 19 21 22 24 25 26 27
  28 30 31 32 34 35 36 37 40 41
  42 44 45 46 49 50 51 52 54 55
  58 59 60 61 62 64 67 68 69 70
  71 72 76 77 78 79 90 91 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (04/06/2023 at 16:11:49) , lethuylinh (04/06/2023 at 18:08:28) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:11:17)
 7. chutheanh

  chutheanh Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  15,358
  Được thích:
  133,306
  Xu:
  240,772,638
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 20
  STL:02 43
  X3: 02 20 43
  ĐB chạm: 4,0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  lethuylinh (04/06/2023 at 18:08:43) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:11:30)
 8. chutheanh

  chutheanh Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  15,358
  Được thích:
  133,306
  Xu:
  240,772,638
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ TH ĐẤU
  Ngày 04/6/2023
  40,04,45,54,09,90,59,95,41,14
  46,64,19,91,96,69,42,24,47,74
  97,79,92,29,43,34,48,84,98,89
  93,39,44,49,94,99,30,03,35,53
  85,58,08,80,31,13,36,63,86, 68
  81,18,32,23,37,73,82,28,87,78
  33,38,83,88
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  lethuylinh (04/06/2023 at 18:08:59) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:11:45) , TuanKiet37 (04/06/2023 at 17:21:27)
 9. Mualarung2016

  Mualarung2016 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  25/09/2016
  Bài viết:
  11,145
  Được thích:
  56,934
  Xu:
  3,856
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ TH ĐẤU
  Ngày 04/6/2023

  05,09,11,13,14,15,16,17,19,22,
  23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,
  35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,53,55,58,60,61,
  62,64,66,68,69,71,72,77,78,79,
  80,82,83,84,85,88,90,91,92,93,
  94,95,96,99
  Mức: 0 (5 6 số)
  05,09,11,13,15,16,17,19,22,23,
  24,26,27,28,29,30,35,38,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,55,58,60,62,64,66,68,69,71,
  72,77,78,79,80,83,84,88,90,91,
  92,93,94,95,96,99
  Mức: 0 (4 6 số)
  05,11,15,16,19,22,23,24,27,28,
  29,30,35,38,39,40,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,53,55,60,62,
  64,69,71,72,77,78,79,80,84,88,
  91,92,93,94,95,96
  Mức: 0 (3 6 số)
  05,11,16,19,23,24,28,29,35,38,
  39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,53,55,60,62,64,78,79,80,84,
  88,91,92,93,94,95

  BTL 84
  Lô xiên 2 : 84 15
  Lô xiên 3 : 84 15 48
  Lô xiên 4 : 84 15 48 62
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (04/06/2023 at 16:12:16) , lethuylinh (04/06/2023 at 18:09:08) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:12:02)
 10. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  04/06/2023
  01,03,04,06,08,09,11,14,15,17,
  21,24,31,32,34,35,36,37,39,41,
  42,45,47,52,53,54,55,56,57,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  71,72,74,75,77,78,80,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (04/06/2023 at 16:12:21) , lethuylinh (04/06/2023 at 18:09:24) , lodebatbai8x (04/06/2023 at 18:12:19)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời