THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 03/04/2024

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 02/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. VCCS

  VCCS Chốt thông

  Đ.Ký:
  29/11/2023
  Bài viết:
  1,453
  Được thích:
  21,568
  Xu:
  1,632,900
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64S THI ĐẤU
  Ngày 03/04/2024

  00,01,03,05,07,11,13,14,15,16,
  17,18,19,22,23,24,27,28,29,30,
  31,32,33,34,37,39,41,43,46,49,
  50,51,53,55,56,58,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,77,
  78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  92,93,97,98
  Mức: 0 (5 6 số)
  00,01,03,05,07,11,13,14,15,16,
  17,18,19,22,23,27,28,29,30,31,
  32,33,37,41,46,49,50,51,53,55,
  56,58,60,61,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,77,78,81,82,83,
  84,85,87,88,92,97
  Mức: 0 (4 6 số)
  00,01,03,05,07,11,13,14,15,16,
  17,18,19,22,23,27,28,30,31,32,
  33,37,41,46,49,50,51,53,55,56,
  60,61,63,64,65,67,70,71,72,73,
  77,78,81,82,88,97
  Mức: 0 (3 6 số)
  11,13,14,15,16,17,18,19,23,27,
  28,31,32,33,37,41,46,49,50,51,
  53,55,56,60,61,63,64,65,67,71,
  73,78,81,82,88,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danvietanhhung (03/04/2024 at 06:11:02) , antamwin (03/04/2024 at 18:10:49) , mtq (03/04/2024 at 07:05:14) , chungcumini (03/04/2024 at 18:12:08) , khanhthu (03/04/2024 at 07:48:45) , OKWIN (03/04/2024 at 17:59:39) , danhxu (03/04/2024 at 06:31:14) , giacat55 (03/04/2024 at 12:46:41)
 2. 3/- THẢO LUẬN

  BTL: 10
  X3:
  X4:

  - Đặc biệt:
  05,09,11,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,
  74,75,76,84
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danvietanhhung (03/04/2024 at 06:11:20) , antamwin (03/04/2024 at 18:11:04) , mtq (03/04/2024 at 07:05:30) , chungcumini (03/04/2024 at 18:12:25) , khanhthu (03/04/2024 at 07:49:01) , OKWIN (03/04/2024 at 18:00:01) , danhxu (03/04/2024 at 06:31:33) , giacat55 (03/04/2024 at 12:47:02)
 3. chutheanh

  chutheanh

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  17,361
  Được thích:
  155,948
  Xu:
  251,573,128
  Giới tính:
  Nam
  BTL: 30
  STL: 74 63
  X3: 30 63 74
  ĐB chạm: 3, 4
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danvietanhhung (03/04/2024 at 06:11:38) , antamwin (03/04/2024 at 18:11:18) , mtq (03/04/2024 at 07:05:52) , chungcumini (03/04/2024 at 18:12:46) , khanhthu (03/04/2024 at 07:49:20) , OKWIN (03/04/2024 at 18:00:19) , danhxu (03/04/2024 at 06:31:56) , giacat55 (03/04/2024 at 12:47:17)
 4. chutheanh

  chutheanh

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  17,361
  Được thích:
  155,948
  Xu:
  251,573,128
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 03/4/2024

  30 03 35 53 85 58 80 08 31 13
  36 63 86 68 81 18 32 23 37 73
  87 78 82 28 33 38 88 83 34 43
  39 93 89 98 84 48 40 04 45 54
  95 59 90 09 41 14 46 64 96 69
  91 19 42 24 92 29 47 74 97 79
  44 49 99 94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danvietanhhung (03/04/2024 at 06:11:54) , antamwin (03/04/2024 at 18:11:32) , mtq (03/04/2024 at 07:06:05) , chungcumini (03/04/2024 at 18:13:02) , khanhthu (03/04/2024 at 07:49:35) , OKWIN (03/04/2024 at 18:00:34) , danhxu (03/04/2024 at 06:32:13) , giacat55 (03/04/2024 at 12:47:30)
 5. Hoiyeulo

  Hoiyeulo VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  12,115
  Được thích:
  77,908
  Xu:
  164,519,184
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0925700166
  Dàn 64 số thi đấu
  Ngày 03/04/2024
  00 01 02 03 04 05 06 07 10 11
  12 13 14 15 16 18 19 20 21 23
  24 25 28 29 30 31 32 33 34 36
  37 38 39 50 51 54 55 56 57 58
  59 70 73 74 75 78 81 82 83 84
  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
  95 96 97 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  antamwin (03/04/2024 at 18:11:49) , mtq (03/04/2024 at 07:06:25) , chungcumini (03/04/2024 at 18:13:21) , khanhthu (03/04/2024 at 07:49:57) , OKWIN (03/04/2024 at 18:00:49) , danhxu (03/04/2024 at 06:32:29) , giacat55 (03/04/2024 at 12:47:43)
 6. CaRot

  CaRot VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/09/2022
  Bài viết:
  580
  Được thích:
  19,132
  Xu:
  73,247,290
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 03/4/2024
  00,08,12,13,17,18,19,21,23,24,
  26,28,30,31,32,33,34,36,37,38,
  39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,
  52,53,56,57,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,
  78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,
  92,93,94,99

   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  antamwin (03/04/2024 at 18:12:05) , chungcumini (03/04/2024 at 18:13:35) , khanhthu (03/04/2024 at 07:50:15) , OKWIN (03/04/2024 at 18:01:04) , giacat55 (03/04/2024 at 12:47:59)
 7. HoaMauDon

  HoaMauDon

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  4,279
  Được thích:
  19,355
  Xu:
  7,009,555
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 03/4/2024
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,19,20,22,24,25,26,
  27,29,31,33,34,35,38,40,41,42,
  43,45,46,47,50,51,56,58,59,60,
  61,65,68,69,70,72,74,75,77,79,
  80,82,83,85,86,89,90,91,92,94,
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  antamwin (03/04/2024 at 18:12:26) , chungcumini (03/04/2024 at 18:13:52) , OKWIN (03/04/2024 at 18:01:22) , giacat55 (03/04/2024 at 12:48:19)
 8. Pearl

  Pearl

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  969
  Được thích:
  17,045
  Xu:
  51,947,940
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 03/4/2024
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,15,16,17,18,19,21,22,24,25,
  26,27,28,31,33,34,37,38,40,41,
  42,43,44,45,46,48,49,52,53,54,
  55,58,60,62,64,67,68,70,71,76,
  77,80,83,84,86,88,90,91,92,93,
  94,95,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  antamwin (03/04/2024 at 18:12:41) , chungcumini (03/04/2024 at 18:14:06) , OKWIN (03/04/2024 at 18:01:44) , giacat55 (03/04/2024 at 12:48:38)
 9. Những thành viên đã thích bài viết này:
  antamwin (03/04/2024 at 18:12:57) , chungcumini (03/04/2024 at 18:14:20) , OKWIN (03/04/2024 at 18:02:07) , giacat55 (03/04/2024 at 12:48:51)
 10. Nguyen82

  Nguyen82 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/12/2022
  Bài viết:
  8,455
  Được thích:
  153,810
  Xu:
  85,937,949
  Giới tính:
  Nam
  Dàn đặc biệt 64 số thi đấu
  Ngày 03/04/2024
  00 04 07 09 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 31 33 34 35 36 37
  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  58 59 60 61 64 65 66 67 71 73
  85 86 95 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinhhongvan (03/04/2024 at 09:07:21) , antamwin (03/04/2024 at 18:13:16) , chungcumini (03/04/2024 at 18:14:43) , OKWIN (03/04/2024 at 18:02:29) , giacat55 (03/04/2024 at 12:49:08)
  1. nhat_chi_mai
   @Nguyen82 chú ý đọc Nội Quy trước khi tham gia. Dàn 64 số phải được rút ra ở dàn 6x bên box dàn 9x-0x tầm 4 - 5 số thôi anh nhé. Bài anh khác dàn 6x bên kia vài chục số từ đầu tháng tới nay nên không tính điểm. Chú ý làm đúng Nội Quy nhé.
    
   nhat_chi_mai, 03/04/2024
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Nguyen82 (03/04/2024 at 18:45:05), giacat55 (03/04/2024 at 12:49:23)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời