BOX LOTO SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 30/04/2023.

 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023


  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG
  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO
  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU
  - TOP 1 THƯỞNG 300K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 200K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 50K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN THÔNG MẤY NGÀY (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ ĂN THÔNG BẠCH THỦ LÔ XX NGÀY, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:01:27) , minhdiep (24/05/2023 at 10:28:53) , lode2019 (30/04/2023 at 23:22:41) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:16:32) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:19:11) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:57:17) , hatay88 (15/05/2023 at 22:00:15) , hoahuong (14/05/2023 at 21:02:09) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:01:11) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:12:05) , vtvcab (10/05/2023 at 09:37:02) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:07:22) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:55:37) , KINGTON (14/05/2023 at 10:09:13) , remix (28/05/2023 at 22:12:37) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:05:50) , mtq (28/05/2023 at 22:05:53) , phuquoc (26/05/2023 at 23:13:16) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:09:25) , mothuong (06/05/2023 at 12:23:29) , choisoxo (18/05/2023 at 01:36:06) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:03:52) , oneclick (14/05/2023 at 23:31:38) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:13:52)
 2. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi song thủ loto: 16 26

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:01:31) , minhdiep (24/05/2023 at 10:29:10) , lode2019 (30/04/2023 at 23:22:54) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:16:52) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:19:22) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:57:30) , hatay88 (15/05/2023 at 22:00:31) , hoahuong (14/05/2023 at 21:02:17) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:01:28) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:12:15) , vtvcab (10/05/2023 at 09:37:23) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:07:30) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:55:52) , KINGTON (14/05/2023 at 10:09:22) , remix (28/05/2023 at 22:12:51) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:05:59) , mtq (28/05/2023 at 22:06:07) , phuquoc (26/05/2023 at 23:13:31) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:09:38) , mothuong (06/05/2023 at 12:23:50) , choisoxo (18/05/2023 at 01:36:22) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:04:11) , oneclick (14/05/2023 at 23:31:50) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:14:09)
 3. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi song thủ loto: 81 18

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:01:34) , minhdiep (24/05/2023 at 10:29:20) , lode2019 (30/04/2023 at 23:23:10) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:17:10) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:19:39) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:57:45) , hatay88 (15/05/2023 at 22:00:40) , hoahuong (14/05/2023 at 21:02:35) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:01:47) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:12:23) , vtvcab (10/05/2023 at 09:37:44) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:07:48) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:56:09) , KINGTON (14/05/2023 at 10:09:31) , remix (28/05/2023 at 22:13:01) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:06:14) , mtq (28/05/2023 at 22:06:21) , phuquoc (26/05/2023 at 23:13:47) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:09:55) , mothuong (06/05/2023 at 12:24:08) , choisoxo (18/05/2023 at 01:36:37) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:04:27) , oneclick (14/05/2023 at 23:32:04) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:14:29)
 4. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi song thủ loto: 02 20

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:01:42) , minhdiep (24/05/2023 at 10:29:31) , lode2019 (30/04/2023 at 23:23:25) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:17:28) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:19:57) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:57:57) , hatay88 (15/05/2023 at 22:00:49) , hoahuong (14/05/2023 at 21:02:52) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:02:02) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:12:41) , vtvcab (10/05/2023 at 09:38:05) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:07:56) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:56:21) , KINGTON (14/05/2023 at 10:09:42) , remix (28/05/2023 at 22:13:12) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:06:30) , mtq (28/05/2023 at 22:06:31) , phuquoc (26/05/2023 at 23:13:55) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:10:10) , mothuong (06/05/2023 at 12:24:24) , choisoxo (18/05/2023 at 01:36:45) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:04:45) , oneclick (14/05/2023 at 23:32:20) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:14:48)
 5. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi song thủ loto: 34 43

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:01:45) , minhdiep (24/05/2023 at 10:29:42) , lode2019 (30/04/2023 at 23:23:46) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:17:42) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:20:10) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:58:08) , hatay88 (15/05/2023 at 22:01:01) , hoahuong (14/05/2023 at 21:03:04) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:02:15) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:12:58) , vtvcab (10/05/2023 at 09:38:25) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:08:10) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:56:36) , KINGTON (14/05/2023 at 10:09:51) , remix (28/05/2023 at 22:13:29) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:06:43) , mtq (28/05/2023 at 22:06:42) , phuquoc (26/05/2023 at 23:14:07) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:10:30) , mothuong (06/05/2023 at 12:24:42) , choisoxo (18/05/2023 at 01:37:00) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:04:59) , oneclick (14/05/2023 at 23:32:35) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:15:06)
 6. Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi song thủ loto: 07 16

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:01:48) , minhdiep (24/05/2023 at 10:29:59) , lode2019 (30/04/2023 at 23:24:07) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:18:01) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:20:18) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:58:20) , hatay88 (15/05/2023 at 22:01:09) , hoahuong (14/05/2023 at 21:03:20) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:02:38) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:13:11) , vtvcab (10/05/2023 at 09:38:46) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:08:27) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:56:49) , KINGTON (14/05/2023 at 10:09:59) , remix (28/05/2023 at 22:13:39) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:07:00) , mtq (28/05/2023 at 22:06:53) , phuquoc (26/05/2023 at 23:14:21) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:10:51) , mothuong (06/05/2023 at 12:25:02) , choisoxo (18/05/2023 at 01:37:13) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:05:15) , oneclick (14/05/2023 at 23:32:49) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:15:26)
 7. Dodonguyen

  Dodonguyen

  Đ.Ký:
  03/03/2016
  Bài viết:
  9,856
  Được thích:
  50,108
  Xu:
  1,096,205
  Giới tính:
  Nam
  Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi song thủ loto: 68 86

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:02:02) , minhdiep (24/05/2023 at 10:30:09) , lode2019 (30/04/2023 at 23:24:28) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:18:23) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:20:27) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:58:33) , hatay88 (15/05/2023 at 22:01:19) , hoahuong (14/05/2023 at 21:03:35) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:02:52) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:13:22) , vtvcab (10/05/2023 at 09:39:02) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:08:44) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:57:03) , KINGTON (14/05/2023 at 10:10:10) , remix (28/05/2023 at 22:13:52) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:07:15) , mtq (28/05/2023 at 22:07:03) , phuquoc (26/05/2023 at 23:14:32) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:11:12) , mothuong (06/05/2023 at 12:25:24) , choisoxo (18/05/2023 at 01:37:22) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:05:37) , oneclick (14/05/2023 at 23:33:05) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:15:46)
 8. Hoanglam2006

  Hoanglam2006

  Đ.Ký:
  26/02/2020
  Bài viết:
  1,035
  Được thích:
  1,494
  Xu:
  13,933,235
  Giới tính:
  Nam
  Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi song thủ loto: 14 41

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:02:05) , minhdiep (24/05/2023 at 10:30:26) , lode2019 (30/04/2023 at 23:24:45) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:18:39) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:20:41) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:58:49) , hatay88 (15/05/2023 at 22:01:36) , hoahuong (14/05/2023 at 21:03:43) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:03:13) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:13:33) , vtvcab (10/05/2023 at 09:39:16) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:08:57) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:57:17) , KINGTON (14/05/2023 at 10:10:21) , remix (28/05/2023 at 22:14:01) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:07:26) , mtq (28/05/2023 at 22:07:14) , phuquoc (26/05/2023 at 23:14:42) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:11:30) , mothuong (06/05/2023 at 12:25:38) , choisoxo (18/05/2023 at 01:37:31) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:05:58) , oneclick (14/05/2023 at 23:33:14) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:16:06)
 9. HaiNam92

  HaiNam92

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  11,558
  Được thích:
  12,537
  Xu:
  10,668,488
  Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi song thủ loto: 73 29

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:02:07) , minhdiep (24/05/2023 at 10:30:42) , lode2019 (30/04/2023 at 23:25:03) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:18:53) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:20:53) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:59:06) , hatay88 (15/05/2023 at 22:01:46) , hoahuong (14/05/2023 at 21:03:56) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:03:29) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:13:49) , vtvcab (10/05/2023 at 09:39:34) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:09:07) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:57:27) , KINGTON (14/05/2023 at 10:10:32) , remix (28/05/2023 at 22:14:15) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:07:37) , mtq (28/05/2023 at 22:07:24) , phuquoc (26/05/2023 at 23:14:56) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:11:45) , mothuong (06/05/2023 at 12:26:00) , choisoxo (18/05/2023 at 01:37:47) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:06:13) , oneclick (14/05/2023 at 23:33:27) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:16:24)
 10. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  10,753
  Được thích:
  10,602
  Xu:
  7,456,254
  Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  Nuôi song thủ loto: 99 69

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:02:08) , lode2019 (30/04/2023 at 23:25:17) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:19:13) , toilatoi7x (20/05/2023 at 21:21:08) , quochuy92 (17/05/2023 at 21:59:19) , hatay88 (15/05/2023 at 22:02:02) , hoahuong (14/05/2023 at 21:04:12) , niemvuisohoc (06/05/2023 at 09:03:50) , vaobothoi (12/05/2023 at 21:14:05) , vtvcab (10/05/2023 at 09:39:56) , hoaihd85 (16/05/2023 at 15:09:17) , vivungonsong (24/05/2023 at 09:57:43) , KINGTON (14/05/2023 at 10:10:47) , remix (28/05/2023 at 22:14:27) , quoctrong89 (18/05/2023 at 21:07:47) , mtq (28/05/2023 at 22:07:35) , phuquoc (26/05/2023 at 23:15:14) , BachTuoc (04/05/2023 at 03:11:59) , mothuong (06/05/2023 at 12:26:20) , choisoxo (18/05/2023 at 01:37:56) , baoanh2016 (07/05/2023 at 20:06:26) , oneclick (14/05/2023 at 23:33:36) , namtaoxb (10/05/2023 at 20:16:45)