BOX LOTO SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 30/04/2023.

 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023


  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG
  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO
  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU
  - TOP 1 THƯỞNG 300K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 200K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 50K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN THÔNG MẤY NGÀY (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ ĂN THÔNG SONG THỦ LÔ XX NGÀY, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:10) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:09:02) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:05:58) , antamwin (29/05/2023 at 22:14:50) , connhabinh (17/05/2023 at 14:46:37) , consovang (02/05/2023 at 17:30:56) , Emailty (11/05/2023 at 11:26:07) , vtvcab (10/05/2023 at 00:43:29) , AffCup (05/05/2023 at 11:20:57) , miule (15/05/2023 at 16:14:03) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:05) , kepbang (08/05/2023 at 08:45:12) , traucon (08/05/2023 at 21:07:35) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:14) , hoalayon (13/05/2023 at 21:25:58) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:21:12) , songla (22/05/2023 at 23:25:50) , choisoxo (18/05/2023 at 11:08:13) , locphatloc (04/05/2023 at 15:19:18) , themelao (06/05/2023 at 20:11:52)
 2. Ngày 01/05/2023
  Song thủ loto: 16 26

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:18) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:09:23) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:06:14) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:00) , connhabinh (17/05/2023 at 14:46:45) , consovang (02/05/2023 at 17:31:14) , Emailty (11/05/2023 at 11:26:30) , vtvcab (10/05/2023 at 00:43:47) , AffCup (05/05/2023 at 11:21:16) , miule (15/05/2023 at 16:14:11) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:16) , kepbang (08/05/2023 at 08:45:26) , traucon (08/05/2023 at 21:07:55) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:24) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:13) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:21:32) , songla (22/05/2023 at 23:26:07) , choisoxo (18/05/2023 at 11:08:26) , locphatloc (04/05/2023 at 15:19:37) , themelao (06/05/2023 at 20:12:12)
 3. Ngày 01/05/2023
  Song thủ loto: 81 18

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:33) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:09:40) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:06:28) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:14) , connhabinh (17/05/2023 at 14:46:58) , consovang (02/05/2023 at 17:31:33) , Emailty (11/05/2023 at 11:26:46) , vtvcab (10/05/2023 at 00:44:07) , AffCup (05/05/2023 at 11:21:35) , miule (15/05/2023 at 16:14:20) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:25) , kepbang (08/05/2023 at 08:45:44) , traucon (08/05/2023 at 21:08:16) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:33) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:22) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:21:47) , songla (22/05/2023 at 23:26:23) , choisoxo (18/05/2023 at 11:08:43) , locphatloc (04/05/2023 at 15:19:55) , themelao (06/05/2023 at 20:12:29)
 4. Ngày 01/05/2023
  Song thủ loto: 02 20

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:41) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:09:56) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:06:47) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:30) , connhabinh (17/05/2023 at 14:47:13) , consovang (02/05/2023 at 17:31:46) , Emailty (11/05/2023 at 11:27:02) , vtvcab (10/05/2023 at 00:44:22) , AffCup (05/05/2023 at 11:21:56) , miule (15/05/2023 at 16:14:32) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:35) , kepbang (08/05/2023 at 08:46:04) , traucon (08/05/2023 at 21:08:32) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:51) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:35) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:22:09) , songla (22/05/2023 at 23:26:41) , choisoxo (18/05/2023 at 11:08:56) , locphatloc (04/05/2023 at 15:20:12) , themelao (06/05/2023 at 20:12:42)
 5. Ngày 01/05/2023
  Song thủ loto: 34 43

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:58) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:10:16) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:07:03) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:43) , connhabinh (17/05/2023 at 14:47:28) , consovang (02/05/2023 at 17:32:01) , Emailty (11/05/2023 at 11:27:18) , vtvcab (10/05/2023 at 00:44:39) , AffCup (05/05/2023 at 11:22:11) , miule (15/05/2023 at 16:14:42) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:49) , kepbang (08/05/2023 at 08:46:18) , traucon (08/05/2023 at 21:08:48) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:59) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:44) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:22:30) , songla (22/05/2023 at 23:27:04) , choisoxo (18/05/2023 at 11:09:09) , locphatloc (04/05/2023 at 15:20:32) , themelao (06/05/2023 at 20:13:02)
 6. Ngày 01/05/2023
  Song thủ loto: 07 16

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:12) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:10:38) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:07:25) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:58) , connhabinh (17/05/2023 at 14:47:38) , consovang (02/05/2023 at 17:32:19) , Emailty (11/05/2023 at 11:27:40) , vtvcab (10/05/2023 at 00:44:52) , AffCup (05/05/2023 at 11:22:32) , miule (15/05/2023 at 16:14:50) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:01) , kepbang (08/05/2023 at 08:46:38) , traucon (08/05/2023 at 21:09:04) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:16) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:52) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:22:49) , songla (22/05/2023 at 23:27:26) , choisoxo (18/05/2023 at 11:09:24) , locphatloc (04/05/2023 at 15:20:50) , themelao (06/05/2023 at 20:13:18)
 7. Dodonguyen

  Dodonguyen

  Đ.Ký:
  03/03/2016
  Bài viết:
  9,856
  Được thích:
  50,120
  Xu:
  1,108,205
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/05/2023
  Song thủ loto: 68 86

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:24) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:10:59) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:07:45) , antamwin (29/05/2023 at 22:16:16) , connhabinh (17/05/2023 at 14:47:48) , consovang (02/05/2023 at 17:32:32) , Emailty (11/05/2023 at 11:27:55) , vtvcab (10/05/2023 at 00:45:05) , AffCup (05/05/2023 at 11:22:48) , miule (15/05/2023 at 16:15:05) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:11) , kepbang (08/05/2023 at 08:46:53) , traucon (08/05/2023 at 21:09:17) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:24) , hoalayon (13/05/2023 at 21:27:00) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:23:02) , songla (22/05/2023 at 23:27:42) , choisoxo (18/05/2023 at 11:09:41) , locphatloc (04/05/2023 at 15:21:10) , themelao (06/05/2023 at 20:13:39)
 8. denbacdotinh

  denbacdotinh

  Đ.Ký:
  01/10/2016
  Bài viết:
  6,260
  Được thích:
  60,039
  Xu:
  78,179,320
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/05/2023
  Song thủ loto: 47 74

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:34) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:11:13) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:08:05) , antamwin (29/05/2023 at 22:16:29) , connhabinh (17/05/2023 at 14:48:04) , consovang (02/05/2023 at 17:32:50) , Emailty (11/05/2023 at 11:28:11) , vtvcab (10/05/2023 at 00:45:22) , AffCup (05/05/2023 at 11:23:04) , miule (15/05/2023 at 16:15:15) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:27) , kepbang (08/05/2023 at 08:47:12) , traucon (08/05/2023 at 21:09:35) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:34) , hoalayon (13/05/2023 at 21:27:17) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:23:22) , songla (22/05/2023 at 23:28:02) , choisoxo (18/05/2023 at 11:09:57) , locphatloc (04/05/2023 at 15:21:27) , themelao (06/05/2023 at 20:13:56)
 9. HaiNam92

  HaiNam92

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  11,558
  Được thích:
  12,578
  Xu:
  10,709,488
  Ngày 01/05/2023
  Song thủ loto: 73 29

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:46) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:11:26) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:08:26) , antamwin (29/05/2023 at 22:16:38) , connhabinh (17/05/2023 at 14:48:14) , consovang (02/05/2023 at 17:33:10) , Emailty (11/05/2023 at 11:28:24) , vtvcab (10/05/2023 at 00:45:45) , AffCup (05/05/2023 at 11:23:20) , miule (15/05/2023 at 16:15:26) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:38) , kepbang (08/05/2023 at 08:47:26) , traucon (08/05/2023 at 21:09:49) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:45) , hoalayon (13/05/2023 at 21:27:34) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:23:44) , songla (22/05/2023 at 23:28:16) , choisoxo (18/05/2023 at 11:10:12) , locphatloc (04/05/2023 at 15:21:47) , themelao (06/05/2023 at 20:14:11)
 10. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  10,753
  Được thích:
  10,669
  Xu:
  7,523,254
  Ngày 01/05/2023
  Song thủ loto: 99 69

  ------------------------------------
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:57) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:11:39) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:08:44) , antamwin (29/05/2023 at 22:16:55) , connhabinh (17/05/2023 at 14:48:30) , consovang (02/05/2023 at 17:33:27) , Emailty (11/05/2023 at 11:28:37) , vtvcab (10/05/2023 at 00:46:00) , AffCup (05/05/2023 at 11:23:39) , miule (15/05/2023 at 16:15:38) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:50) , kepbang (08/05/2023 at 08:47:49) , traucon (08/05/2023 at 21:10:06) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:53) , hoalayon (13/05/2023 at 21:27:44) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:24:00) , songla (22/05/2023 at 23:28:32) , choisoxo (18/05/2023 at 11:10:23) , locphatloc (04/05/2023 at 15:22:08) , themelao (06/05/2023 at 20:14:29)