BOX LOTO SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 30/04/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023


  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG
  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO
  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU
  - TOP 1 THƯỞNG 300K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 200K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 50K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN THÔNG MẤY NGÀY (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ ĂN THÔNG SONG THỦ LÔ XX NGÀY, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:10) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:09:02) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:05:58) , antamwin (29/05/2023 at 22:14:50) , connhabinh (17/05/2023 at 14:46:37) , consovang (02/05/2023 at 17:30:56) , Emailty (11/05/2023 at 11:26:07) , vtvcab (10/05/2023 at 00:43:29) , AffCup (05/05/2023 at 11:20:57) , miule (15/05/2023 at 16:14:03) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:05) , kepbang (08/05/2023 at 08:45:12) , traucon (08/05/2023 at 21:07:35) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:14) , hoalayon (13/05/2023 at 21:25:58) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:21:12) , songla (22/05/2023 at 23:25:50) , choisoxo (18/05/2023 at 11:08:13) , locphatloc (04/05/2023 at 15:19:18) , themelao (06/05/2023 at 20:11:52)
 2. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:18) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:09:23) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:06:14) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:00) , connhabinh (17/05/2023 at 14:46:45) , consovang (02/05/2023 at 17:31:14) , Emailty (11/05/2023 at 11:26:30) , vtvcab (10/05/2023 at 00:43:47) , AffCup (05/05/2023 at 11:21:16) , miule (15/05/2023 at 16:14:11) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:16) , kepbang (08/05/2023 at 08:45:26) , traucon (08/05/2023 at 21:07:55) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:24) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:13) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:21:32) , songla (22/05/2023 at 23:26:07) , choisoxo (18/05/2023 at 11:08:26) , locphatloc (04/05/2023 at 15:19:37) , themelao (06/05/2023 at 20:12:12)
 3. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:33) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:09:40) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:06:28) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:14) , connhabinh (17/05/2023 at 14:46:58) , consovang (02/05/2023 at 17:31:33) , Emailty (11/05/2023 at 11:26:46) , vtvcab (10/05/2023 at 00:44:07) , AffCup (05/05/2023 at 11:21:35) , miule (15/05/2023 at 16:14:20) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:25) , kepbang (08/05/2023 at 08:45:44) , traucon (08/05/2023 at 21:08:16) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:33) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:22) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:21:47) , songla (22/05/2023 at 23:26:23) , choisoxo (18/05/2023 at 11:08:43) , locphatloc (04/05/2023 at 15:19:55) , themelao (06/05/2023 at 20:12:29)
 4. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:41) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:09:56) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:06:47) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:30) , connhabinh (17/05/2023 at 14:47:13) , consovang (02/05/2023 at 17:31:46) , Emailty (11/05/2023 at 11:27:02) , vtvcab (10/05/2023 at 00:44:22) , AffCup (05/05/2023 at 11:21:56) , miule (15/05/2023 at 16:14:32) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:35) , kepbang (08/05/2023 at 08:46:04) , traucon (08/05/2023 at 21:08:32) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:51) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:35) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:22:09) , songla (22/05/2023 at 23:26:41) , choisoxo (18/05/2023 at 11:08:56) , locphatloc (04/05/2023 at 15:20:12) , themelao (06/05/2023 at 20:12:42)
 5. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:57:58) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:10:16) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:07:03) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:43) , connhabinh (17/05/2023 at 14:47:28) , consovang (02/05/2023 at 17:32:01) , Emailty (11/05/2023 at 11:27:18) , vtvcab (10/05/2023 at 00:44:39) , AffCup (05/05/2023 at 11:22:11) , miule (15/05/2023 at 16:14:42) , consokydieu (20/05/2023 at 21:15:49) , kepbang (08/05/2023 at 08:46:18) , traucon (08/05/2023 at 21:08:48) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:24:59) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:44) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:22:30) , songla (22/05/2023 at 23:27:04) , choisoxo (18/05/2023 at 11:09:09) , locphatloc (04/05/2023 at 15:20:32) , themelao (06/05/2023 at 20:13:02)
 6. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:12) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:10:38) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:07:25) , antamwin (29/05/2023 at 22:15:58) , connhabinh (17/05/2023 at 14:47:38) , consovang (02/05/2023 at 17:32:19) , Emailty (11/05/2023 at 11:27:40) , vtvcab (10/05/2023 at 00:44:52) , AffCup (05/05/2023 at 11:22:32) , miule (15/05/2023 at 16:14:50) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:01) , kepbang (08/05/2023 at 08:46:38) , traucon (08/05/2023 at 21:09:04) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:16) , hoalayon (13/05/2023 at 21:26:52) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:22:49) , songla (22/05/2023 at 23:27:26) , choisoxo (18/05/2023 at 11:09:24) , locphatloc (04/05/2023 at 15:20:50) , themelao (06/05/2023 at 20:13:18)
 7. Dodonguyen

  Dodonguyen VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  03/03/2016
  Bài viết:
  10,745
  Được thích:
  62,107
  Xu:
  5,319,000
  Giới tính:
  Nam
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:24) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:10:59) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:07:45) , antamwin (29/05/2023 at 22:16:16) , connhabinh (17/05/2023 at 14:47:48) , consovang (02/05/2023 at 17:32:32) , Emailty (11/05/2023 at 11:27:55) , vtvcab (10/05/2023 at 00:45:05) , AffCup (05/05/2023 at 11:22:48) , miule (15/05/2023 at 16:15:05) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:11) , kepbang (08/05/2023 at 08:46:53) , traucon (08/05/2023 at 21:09:17) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:24) , hoalayon (13/05/2023 at 21:27:00) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:23:02) , songla (22/05/2023 at 23:27:42) , choisoxo (18/05/2023 at 11:09:41) , locphatloc (04/05/2023 at 15:21:10) , themelao (06/05/2023 at 20:13:39)
 8. denbacdotinh

  denbacdotinh

  Đ.Ký:
  01/10/2016
  Bài viết:
  7,003
  Được thích:
  74,542
  Xu:
  80,090,220
  Giới tính:
  Nữ
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:34) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:11:13) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:08:05) , antamwin (29/05/2023 at 22:16:29) , connhabinh (17/05/2023 at 14:48:04) , consovang (02/05/2023 at 17:32:50) , Emailty (11/05/2023 at 11:28:11) , vtvcab (10/05/2023 at 00:45:22) , AffCup (05/05/2023 at 11:23:04) , miule (15/05/2023 at 16:15:15) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:27) , kepbang (08/05/2023 at 08:47:12) , traucon (08/05/2023 at 21:09:35) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:34) , hoalayon (13/05/2023 at 21:27:17) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:23:22) , songla (22/05/2023 at 23:28:02) , choisoxo (18/05/2023 at 11:09:57) , locphatloc (04/05/2023 at 15:21:27) , themelao (06/05/2023 at 20:13:56)
 9. HaiNam92

  HaiNam92

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  15,212
  Được thích:
  63,274
  Xu:
  2,253,809
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:46) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:11:26) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:08:26) , antamwin (29/05/2023 at 22:16:38) , connhabinh (17/05/2023 at 14:48:14) , consovang (02/05/2023 at 17:33:10) , Emailty (11/05/2023 at 11:28:24) , vtvcab (10/05/2023 at 00:45:45) , AffCup (05/05/2023 at 11:23:20) , miule (15/05/2023 at 16:15:26) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:38) , kepbang (08/05/2023 at 08:47:26) , traucon (08/05/2023 at 21:09:49) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:45) , hoalayon (13/05/2023 at 21:27:34) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:23:44) , songla (22/05/2023 at 23:28:16) , choisoxo (18/05/2023 at 11:10:12) , locphatloc (04/05/2023 at 15:21:47) , themelao (06/05/2023 at 20:14:11)
 10. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  14,401
  Được thích:
  61,736
  Xu:
  1,654,749
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  MRNam86 (26/05/2023 at 01:58:57) , sohochaylam (02/05/2023 at 08:11:39) , thienduong01 (02/05/2023 at 00:08:44) , antamwin (29/05/2023 at 22:16:55) , connhabinh (17/05/2023 at 14:48:30) , consovang (02/05/2023 at 17:33:27) , Emailty (11/05/2023 at 11:28:37) , vtvcab (10/05/2023 at 00:46:00) , AffCup (05/05/2023 at 11:23:39) , miule (15/05/2023 at 16:15:38) , consokydieu (20/05/2023 at 21:16:50) , kepbang (08/05/2023 at 08:47:49) , traucon (08/05/2023 at 21:10:06) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:25:53) , hoalayon (13/05/2023 at 21:27:44) , HUUHOANG (04/05/2023 at 13:24:00) , songla (22/05/2023 at 23:28:32) , choisoxo (18/05/2023 at 11:10:23) , locphatloc (04/05/2023 at 15:22:08) , themelao (06/05/2023 at 20:14:29)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời