BOX LOTO SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 31/03/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024


  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG
  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO
  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU
  - TOP 1 THƯỞNG 300K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 200K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 50K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN THÔNG MẤY NGÀY (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ ĂN THÔNG SONG THỦ LÔ XX NGÀY, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:51:10) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:16:13) , buihung88 (02/04/2024 at 07:49:22) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:45:41) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:25:29) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:19:09) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:03:12) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:06:31) , binbinhn (01/04/2024 at 11:57:11) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:13:18) , baoanhthu (16/04/2024 at 07:59:29) , hoahuong (15/04/2024 at 02:14:17) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:46:20) , online (18/04/2024 at 00:56:13) , LLLucky (02/04/2024 at 20:21:00) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:24:42) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:18:12) , miule (12/04/2024 at 10:17:12) , consokydieu (23/04/2024 at 09:18:56) , chaonammoi (16/04/2024 at 23:41:44) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:09:35) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:53:43) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:03:00) , mothuong (22/04/2024 at 07:46:42) , bacnholode (13/04/2024 at 04:37:47) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:37:04) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:34:02) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:17:31) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:24:57) , Gathe6868 (19/04/2024 at 21:22:54)
 2. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:51:33) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:16:27) , buihung88 (02/04/2024 at 07:49:37) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:45:59) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:25:52) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:19:27) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:03:26) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:06:48) , binbinhn (01/04/2024 at 11:57:31) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:13:36) , baoanhthu (16/04/2024 at 07:59:50) , hoahuong (15/04/2024 at 02:14:37) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:46:42) , online (18/04/2024 at 00:56:36) , LLLucky (02/04/2024 at 20:21:19) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:24:55) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:18:31) , miule (12/04/2024 at 10:17:27) , consokydieu (23/04/2024 at 09:19:12) , chaonammoi (16/04/2024 at 23:41:58) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:09:54) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:53:59) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:03:15) , mothuong (22/04/2024 at 07:46:59) , bacnholode (13/04/2024 at 04:38:04) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:37:18) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:34:24) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:17:47) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:24:53) , Gathe6868 (19/04/2024 at 21:22:56)
 3. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:51:46) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:16:42) , buihung88 (02/04/2024 at 07:49:51) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:46:12) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:26:09) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:19:47) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:03:43) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:07:09) , binbinhn (01/04/2024 at 11:57:49) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:13:55) , baoanhthu (16/04/2024 at 08:00:10) , hoahuong (15/04/2024 at 02:14:59) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:46:59) , online (18/04/2024 at 00:56:49) , LLLucky (02/04/2024 at 20:21:41) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:25:12) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:18:47) , miule (12/04/2024 at 10:17:48) , consokydieu (23/04/2024 at 09:19:32) , chaonammoi (16/04/2024 at 23:42:19) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:10:07) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:54:19) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:03:31) , mothuong (22/04/2024 at 07:47:20) , bacnholode (13/04/2024 at 04:38:19) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:37:34) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:34:43) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:18:06) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:24:55) , Gathe6868 (19/04/2024 at 21:22:57)
 4. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:51:59) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:17:00) , buihung88 (02/04/2024 at 07:50:10) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:46:26) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:26:24) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:20:00) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:04:00) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:07:30) , binbinhn (01/04/2024 at 11:58:02) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:14:16) , baoanhthu (16/04/2024 at 08:00:31) , hoahuong (15/04/2024 at 02:15:19) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:47:19) , online (18/04/2024 at 00:57:09) , LLLucky (02/04/2024 at 20:21:57) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:25:34) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:19:09) , miule (12/04/2024 at 10:18:07) , consokydieu (23/04/2024 at 09:19:51) , chaonammoi (16/04/2024 at 23:42:38) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:10:21) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:54:35) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:03:53) , mothuong (22/04/2024 at 07:47:39) , bacnholode (13/04/2024 at 04:38:33) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:37:52) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:35:02) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:18:25) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:24:59)
 5. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:52:15) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:17:18) , buihung88 (02/04/2024 at 07:50:25) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:46:47) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:26:39) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:20:16) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:04:17) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:07:48) , binbinhn (01/04/2024 at 11:58:21) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:14:33) , baoanhthu (16/04/2024 at 08:00:47) , hoahuong (15/04/2024 at 02:15:37) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:47:34) , online (18/04/2024 at 00:57:28) , LLLucky (02/04/2024 at 20:22:14) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:25:53) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:19:27) , miule (12/04/2024 at 10:18:20) , consokydieu (23/04/2024 at 09:20:09) , chaonammoi (16/04/2024 at 23:42:55) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:10:35) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:54:51) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:04:09) , mothuong (22/04/2024 at 07:47:58) , bacnholode (13/04/2024 at 04:38:52) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:38:08) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:35:21) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:18:38) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:25:01)
 6. SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:52:38) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:17:40) , buihung88 (02/04/2024 at 07:50:43) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:47:00) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:26:56) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:20:38) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:04:37) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:08:07) , binbinhn (01/04/2024 at 11:58:43) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:14:46) , baoanhthu (16/04/2024 at 08:01:05) , hoahuong (15/04/2024 at 02:15:55) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:47:55) , online (18/04/2024 at 00:57:49) , LLLucky (02/04/2024 at 20:22:28) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:26:12) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:19:46) , miule (12/04/2024 at 10:18:39) , consokydieu (23/04/2024 at 09:20:22) , chaonammoi (16/04/2024 at 23:43:16) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:10:49) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:55:10) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:04:30) , mothuong (22/04/2024 at 07:48:17) , bacnholode (13/04/2024 at 04:39:12) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:38:30) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:35:41) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:18:57) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:25:03)
 7. Mrpupu

  Mrpupu

  Đ.Ký:
  16/06/2022
  Bài viết:
  1,693
  Được thích:
  21,754
  Xu:
  44,156,560
  Giới tính:
  Nam
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:52:51) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:18:02) , buihung88 (02/04/2024 at 07:51:01) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:47:15) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:27:18) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:20:58) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:04:50) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:08:29) , binbinhn (01/04/2024 at 11:58:58) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:15:00) , baoanhthu (16/04/2024 at 08:01:24) , hoahuong (15/04/2024 at 02:16:18) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:48:09) , online (18/04/2024 at 00:58:12) , LLLucky (02/04/2024 at 20:22:42) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:26:28) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:20:04) , miule (12/04/2024 at 10:18:53) , consokydieu (23/04/2024 at 09:20:40) , chaonammoi (16/04/2024 at 23:43:30) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:11:09) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:55:30) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:04:47) , mothuong (22/04/2024 at 07:48:32) , bacnholode (13/04/2024 at 04:39:32) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:38:47) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:36:01) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:19:19) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:25:05)
 8. tranhau

  tranhau

  Đ.Ký:
  08/01/2023
  Bài viết:
  4,876
  Được thích:
  65,966
  Xu:
  155,320,510
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:53:06) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:18:24) , buihung88 (02/04/2024 at 07:51:22) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:47:37) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:27:33) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:21:12) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:05:09) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:08:51) , binbinhn (01/04/2024 at 11:59:20) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:15:16) , baoanhthu (16/04/2024 at 08:01:38) , hoahuong (15/04/2024 at 02:16:33) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:48:23) , online (18/04/2024 at 00:58:24) , LLLucky (02/04/2024 at 20:23:05) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:26:44) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:20:22) , miule (12/04/2024 at 10:19:11) , consokydieu (23/04/2024 at 09:20:58) , chaonammoi (16/04/2024 at 23:43:49) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:11:26) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:55:46) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:05:07) , mothuong (22/04/2024 at 07:48:51) , bacnholode (13/04/2024 at 04:39:48) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:39:04) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:36:17) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:19:35) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:25:07) , Gathe6868 (09/04/2024 at 20:58:22)
 9. chaonammoi

  chaonammoi

  Đ.Ký:
  31/12/2020
  Bài viết:
  12,796
  Được thích:
  73,400
  Xu:
  179,762
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:53:26) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:18:43) , buihung88 (02/04/2024 at 07:51:37) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:48:00) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:27:56) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:21:33) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:05:24) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:09:10) , binbinhn (01/04/2024 at 11:59:38) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:15:38) , baoanhthu (16/04/2024 at 08:01:51) , hoahuong (15/04/2024 at 02:16:55) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:48:43) , online (18/04/2024 at 00:58:45) , LLLucky (02/04/2024 at 20:23:18) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:27:00) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:20:36) , miule (12/04/2024 at 10:19:26) , consokydieu (23/04/2024 at 09:21:19) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:11:43) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:56:07) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:05:28) , mothuong (22/04/2024 at 07:49:11) , bacnholode (13/04/2024 at 04:40:05) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:39:23) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:36:39) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:19:56) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:25:08) , Gathe6868 (09/04/2024 at 20:58:20)
 10. VietAnh686

  VietAnh686

  Đ.Ký:
  07/10/2020
  Bài viết:
  5,615
  Được thích:
  70,487
  Xu:
  308,699
  Giới tính:
  Nam
  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (02/04/2024 at 18:53:42) , TTPL7986 (08/04/2024 at 00:19:06) , buihung88 (02/04/2024 at 07:51:51) , hyvongwin (05/04/2024 at 12:48:18) , loveyouloveyou (12/04/2024 at 09:28:16) , luonluontop1 (23/04/2024 at 10:21:51) , thuyanh29 (06/04/2024 at 10:05:42) , ViettelDaily (13/04/2024 at 04:09:29) , binbinhn (01/04/2024 at 11:59:52) , locroitrungdau (09/04/2024 at 00:15:59) , baoanhthu (16/04/2024 at 08:02:05) , hoahuong (15/04/2024 at 02:17:17) , vaobothoi (02/04/2024 at 15:49:03) , online (18/04/2024 at 00:58:59) , LLLucky (02/04/2024 at 20:23:32) , CSGT01 (02/04/2024 at 06:27:13) , vivungonsong (04/04/2024 at 18:20:58) , miule (12/04/2024 at 10:19:40) , consokydieu (23/04/2024 at 09:21:32) , chaonammoi (16/04/2024 at 23:44:09) , khongcohoiket (07/04/2024 at 12:12:03) , lanh5doC (06/04/2024 at 08:56:23) , ansongaymai (01/04/2024 at 22:05:42) , mothuong (22/04/2024 at 07:49:32) , bacnholode (13/04/2024 at 04:40:22) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 22:39:44) , thuaxongthang (01/04/2024 at 13:36:52) , giaiphongmiennam (21/04/2024 at 04:20:16) , Xdaigiax4444 (09/04/2024 at 11:25:10) , Gathe6868 (09/04/2024 at 20:58:20)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời