MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023

Đăng vào 'BOX MỞ BÁT' bởi nhat_chi_mai, 24/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. PHẦN THƯỞNG

  1.Loto.
  Chốt 1 loto: Về thưởng 10000 xu/nháy
  Chốt 2 loto: Về thưởng 5000 xu/nháy
  Chốt 3 loto: Về thưởng 3000 xu/nháy

  2. Đặc biệt.

  Ăn đặc biệt thưởng 100.000 xu/số con

  3. Ăn thông loto, đặc biệt = mức thưởng x số ngày ăn thông


  QUY ĐỊNH
  1. Chỉ post tối đa 3 số, đặc biệt post tối đa 20 số

  2. Cấu trúc mẫu:
  Loto: 01 02 03
  Đặc biệt: 01 02 03 11 12 13 21 22 23 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:23:25) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:49:56) , DonaldTrump45 (24/05/2023 at 18:32:07) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:04:52) , daotet (24/05/2023 at 21:58:24) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:12:59) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:54:29) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:58:56) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:01:52) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:34:52) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:55:59) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:07:36) , LaoNong (24/05/2023 at 21:39:33) , hoalayon (24/05/2023 at 21:08:48) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:08) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:20)
 2. DonaldTrump45

  DonaldTrump45 Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/09/2018
  Bài viết:
  5,032
  Được thích:
  75,071
  Xu:
  178,095,161
  Giới tính:
  Nam
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:23:31) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:49:53) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:02) , daotet (24/05/2023 at 21:58:32) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:13:13) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:54:37) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:05) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:03) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:05) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:07) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:07:51) , LaoNong (24/05/2023 at 21:39:50) , hoalayon (24/05/2023 at 21:08:58) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:19) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:29)
 3. MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:23:33) , chinhhongvan (24/05/2023 at 18:44:29) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:10) , daotet (24/05/2023 at 21:58:50) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:13:30) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:54:48) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:23) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:17) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:16) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:21) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:00) , LaoNong (24/05/2023 at 21:39:59) , hoalayon (24/05/2023 at 21:09:09) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:29) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:37)
 4. chinhhongvan

  chinhhongvan VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  09/01/2017
  Bài viết:
  4,036
  Được thích:
  41,069
  Xu:
  99,578,463
  Giới tính:
  Nam
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:23:37) , chinh1689482997 (26/05/2023 at 17:04:23) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:22) , daotet (24/05/2023 at 21:59:07) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:13:38) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:00) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:35) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:27) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:28) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:32) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:10) , LaoNong (24/05/2023 at 21:40:14) , hoalayon (24/05/2023 at 21:09:20) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:40) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:46)
 5. MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:26) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:37) , daotet (24/05/2023 at 21:59:18) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:13:53) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:17) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:50) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:41) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:36) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:48) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:27) , LaoNong (24/05/2023 at 21:40:29) , hoalayon (24/05/2023 at 21:09:37) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:51) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:55)
 6. MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:32) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:05) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:53) , daotet (24/05/2023 at 21:59:31) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:04) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:27) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:59) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:53) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:44) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:59) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:35) , LaoNong (24/05/2023 at 21:40:44) , hoalayon (24/05/2023 at 21:09:48) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:03) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:04)
 7. MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:36) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:08) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:04) , daotet (24/05/2023 at 21:59:47) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:17) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:39) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:14) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:06) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:52) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:11) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:47) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:00) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:01) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:13) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:20)
 8. toilatoi7x

  toilatoi7x

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  16,095
  Được thích:
  73,395
  Xu:
  43,593
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:39) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:12) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:14) , daotet (24/05/2023 at 21:59:58) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:29) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:47) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:23) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:16) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:36:07) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:19) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:09:02) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:10) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:12) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:28) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:37)
 9. X380

  X380

  Đ.Ký:
  29/11/2022
  Bài viết:
  6,277
  Được thích:
  65,987
  Xu:
  44,593
  Giới tính:
  Nam
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:42) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:14) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:30) , daotet (24/05/2023 at 22:00:08) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:42) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:56) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:34) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:24) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:36:21) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:34) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:09:11) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:18) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:24) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:36) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:45)
 10. vungtroisohoc

  vungtroisohoc

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  16,021
  Được thích:
  71,352
  Xu:
  199,651
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:44) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:53:45) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:47) , daotet (24/05/2023 at 22:00:17) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:58) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:56:08) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:47) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:33) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:36:35) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:49) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:09:27) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:26) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:32) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:49) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:56)
 11. xosoxmien

  xosoxmien

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  16,084
  Được thích:
  72,639
  Xu:
  70,821
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:49) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:18) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:58) , daotet (24/05/2023 at 22:00:35) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:15:09) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:56:18) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:59) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:50) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:36:46) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:58) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:09:41) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:43) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:44) , laohoathan (24/05/2023 at 22:09:00) , bacnholode (24/05/2023 at 21:58:07)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời