MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023

Đăng vào 'BOX MỞ BÁT' bởi nhat_chi_mai, 24/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. PHẦN THƯỞNG

  1.Loto.
  Chốt 1 loto: Về thưởng 10000 xu/nháy
  Chốt 2 loto: Về thưởng 5000 xu/nháy
  Chốt 3 loto: Về thưởng 3000 xu/nháy

  2. Đặc biệt.

  Ăn đặc biệt thưởng 100.000 xu/số con

  3. Ăn thông loto, đặc biệt = mức thưởng x số ngày ăn thông


  QUY ĐỊNH
  1. Chỉ post tối đa 3 số, đặc biệt post tối đa 20 số

  2. Cấu trúc mẫu:
  Loto: 01 02 03
  Đặc biệt: 01 02 03 11 12 13 21 22 23 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:23:25) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:49:56) , DonaldTrump45 (24/05/2023 at 18:32:07) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:04:52) , daotet (24/05/2023 at 21:58:24) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:12:59) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:54:29) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:58:56) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:01:52) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:34:52) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:55:59) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:07:36) , LaoNong (24/05/2023 at 21:39:33) , hoalayon (24/05/2023 at 21:08:48) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:08) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:20)
 2. DonaldTrump45

  DonaldTrump45

  Đ.Ký:
  08/09/2018
  Bài viết:
  3,776
  Được thích:
  33,264
  Xu:
  130,973,595
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 56 65 43

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:23:31) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:49:53) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:02) , daotet (24/05/2023 at 21:58:32) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:13:13) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:54:37) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:05) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:03) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:05) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:07) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:07:51) , LaoNong (24/05/2023 at 21:39:50) , hoalayon (24/05/2023 at 21:08:58) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:19) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:29)
 3. Loto: 71 81
  Đặc biệt: 71 81

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:23:33) , chinhhongvan (24/05/2023 at 18:44:29) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:10) , daotet (24/05/2023 at 21:58:50) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:13:30) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:54:48) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:23) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:17) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:16) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:21) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:00) , LaoNong (24/05/2023 at 21:39:59) , hoalayon (24/05/2023 at 21:09:09) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:29) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:37)
 4. chinhhongvan

  chinhhongvan

  Đ.Ký:
  09/01/2017
  Bài viết:
  2,040
  Được thích:
  14,656
  Xu:
  40,532,687
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 14 78 30
  Đặc biệt: 14 41 69 19 91 18 81 86 31 23 28 82 78 87 37 73 71 10 47

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:23:37) , chinh1689482997 (26/05/2023 at 17:04:23) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:22) , daotet (24/05/2023 at 21:59:07) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:13:38) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:00) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:35) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:27) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:28) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:32) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:10) , LaoNong (24/05/2023 at 21:40:14) , hoalayon (24/05/2023 at 21:09:20) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:40) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:46)
 5. Loto: 29 92
  Đặc biệt: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:26) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:37) , daotet (24/05/2023 at 21:59:18) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:13:53) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:17) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:50) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:41) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:36) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:48) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:27) , LaoNong (24/05/2023 at 21:40:29) , hoalayon (24/05/2023 at 21:09:37) , laohoathan (24/05/2023 at 22:07:51) , bacnholode (24/05/2023 at 21:56:55)
 6. Loto: 27 57
  Đặc biệt: 27 57

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:32) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:05) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:05:53) , daotet (24/05/2023 at 21:59:31) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:04) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:27) , vunglamebay (24/05/2023 at 21:59:59) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:02:53) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:44) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:56:59) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:35) , LaoNong (24/05/2023 at 21:40:44) , hoalayon (24/05/2023 at 21:09:48) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:03) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:04)
 7. Loto: 06 60
  Đặc biệt: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:36) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:08) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:04) , daotet (24/05/2023 at 21:59:47) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:17) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:39) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:14) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:06) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:35:52) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:11) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:08:47) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:00) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:01) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:13) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:20)
 8. toilatoi7x

  toilatoi7x

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  11,658
  Được thích:
  12,547
  Xu:
  2,102,040
  Loto: 84 50
  Đặc biệt: 21 31 41 51 61 71 81 91 03 13 23 33 43

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:39) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:12) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:14) , daotet (24/05/2023 at 21:59:58) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:29) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:47) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:23) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:16) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:36:07) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:19) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:09:02) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:10) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:12) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:28) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:37)
 9. X380

  X380

  Đ.Ký:
  29/11/2022
  Bài viết:
  1,914
  Được thích:
  5,329
  Xu:
  1,057,119
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 52 25 72
  Đặc biệt: 53 55 56 57 58 59 70 72 73 75

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:42) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:14) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:30) , daotet (24/05/2023 at 22:00:08) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:42) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:55:56) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:34) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:24) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:36:21) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:34) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:09:11) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:18) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:24) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:36) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:45)
 10. vungtroisohoc

  vungtroisohoc

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  11,725
  Được thích:
  12,098
  Xu:
  1,963,856
  Loto: 63 69 96
  Đặc biệt: 54 56 57 62 63 65 66 69 71 72

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:44) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:53:45) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:47) , daotet (24/05/2023 at 22:00:17) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:14:58) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:56:08) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:47) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:33) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:36:35) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:49) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:09:27) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:26) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:32) , laohoathan (24/05/2023 at 22:08:49) , bacnholode (24/05/2023 at 21:57:56)
 11. xosoxmien

  xosoxmien

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  11,718
  Được thích:
  12,874
  Xu:
  3,708,638
  Loto: 07 14
  Đặc biệt: 03 09 12 18 21 27 30 36 45 49 51 54 60 63 72 79 81 88 90 97

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 25/05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (25/05/2023 at 16:24:49) , chinh1689482997 (25/05/2023 at 15:50:18) , yeusohoc (24/05/2023 at 21:06:58) , daotet (24/05/2023 at 22:00:35) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:15:09) , cutibatlo (24/05/2023 at 21:56:18) , vunglamebay (24/05/2023 at 22:00:59) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:03:50) , Mobile5G (24/05/2023 at 21:36:46) , khongcogihet (24/05/2023 at 20:57:58) , QuocLinh88 (24/05/2023 at 22:09:41) , LaoNong (24/05/2023 at 21:41:43) , hoalayon (24/05/2023 at 21:10:44) , laohoathan (24/05/2023 at 22:09:00) , bacnholode (24/05/2023 at 21:58:07)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời