MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023

Đăng vào 'BOX MỞ BÁT' bởi nhat_chi_mai, 18/09/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. PHẦN THƯỞNG

  1.Loto.
  Chốt 1 loto: Về thưởng 10000 xu/nháy
  Chốt 2 loto: Về thưởng 5000 xu/nháy
  Chốt 3 loto: Về thưởng 3000 xu/nháy

  2. Đặc biệt.

  Ăn đặc biệt thưởng 100.000 xu/số con

  3. Ăn thông loto, đặc biệt = mức thưởng x số ngày ăn thông


  QUY ĐỊNH
  1. Chỉ post tối đa 3 số, đặc biệt post tối đa 20 số

  2. Cấu trúc mẫu:
  Loto: 01 02 03
  Đặc biệt: 01 02 03 11 12 13 21 22 23 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  DonaldTrump45 (18/09/2023 at 19:01:19) , happyday (18/09/2023 at 19:28:58) , hyvongwin (18/09/2023 at 20:34:10) , numoneyee (19/09/2023 at 18:07:36) , hoahuong (18/09/2023 at 19:21:21) , hung83 (18/09/2023 at 19:09:07) , vunglamebay (18/09/2023 at 18:48:05) , online (18/09/2023 at 18:56:52) , vtvcab (18/09/2023 at 18:28:26) , cuocchienso (18/09/2023 at 19:47:54) , KINGTON (18/09/2023 at 18:43:33) , kepbang (18/09/2023 at 19:25:49) , selaylaitatca (18/09/2023 at 20:59:54) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:10:55) , timbtd (18/09/2023 at 20:48:25) , oneclick (18/09/2023 at 19:56:10) , KINGCLUB (18/09/2023 at 20:19:58) , A3A (18/09/2023 at 18:23:10) , vinnanet (18/09/2023 at 20:47:56)
 2. MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  happyday (18/09/2023 at 19:29:17) , hyvongwin (18/09/2023 at 20:34:28) , numoneyee (19/09/2023 at 18:07:53) , hoahuong (18/09/2023 at 19:21:36) , hung83 (18/09/2023 at 19:09:29) , vunglamebay (18/09/2023 at 18:48:26) , online (18/09/2023 at 18:57:06) , cuocchienso (18/09/2023 at 19:48:12) , KINGTON (18/09/2023 at 18:43:50) , kepbang (18/09/2023 at 19:26:06) , selaylaitatca (18/09/2023 at 21:00:10) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:11:15) , timbtd (18/09/2023 at 20:48:43) , oneclick (18/09/2023 at 19:56:25) , KINGCLUB (18/09/2023 at 20:20:18) , vinnanet (18/09/2023 at 20:48:09)
 3. MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  happyday (18/09/2023 at 19:29:38) , hyvongwin (18/09/2023 at 20:34:50) , numoneyee (19/09/2023 at 18:08:12) , hoahuong (18/09/2023 at 19:21:54) , hung83 (18/09/2023 at 19:09:46) , online (18/09/2023 at 18:57:21) , cuocchienso (18/09/2023 at 19:48:27) , kepbang (18/09/2023 at 19:26:20) , selaylaitatca (18/09/2023 at 21:00:28) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:11:36) , timbtd (18/09/2023 at 20:49:01) , oneclick (18/09/2023 at 19:56:44) , KINGCLUB (18/09/2023 at 20:20:38) , vinnanet (18/09/2023 at 20:48:27)
 4. Nguyen82

  Nguyen82 Chốt thông

  Đ.Ký:
  20/12/2022
  Bài viết:
  8,830
  Được thích:
  159,833
  Xu:
  88,285,067
  Giới tính:
  Nam
  MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  happyday (18/09/2023 at 19:29:57) , hyvongwin (18/09/2023 at 20:35:05) , numoneyee (19/09/2023 at 18:08:32) , hoahuong (18/09/2023 at 19:22:17) , hung83 (18/09/2023 at 19:10:08) , online (18/09/2023 at 18:57:42) , cuocchienso (18/09/2023 at 19:48:48) , kepbang (18/09/2023 at 19:26:37) , selaylaitatca (18/09/2023 at 21:00:42) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:11:51) , timbtd (18/09/2023 at 20:49:14) , oneclick (18/09/2023 at 19:57:03) , KINGCLUB (18/09/2023 at 20:20:59) , vinnanet (18/09/2023 at 20:48:42)
 5. MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  happyday (18/09/2023 at 19:30:13) , hyvongwin (18/09/2023 at 20:35:22) , numoneyee (19/09/2023 at 18:08:47) , hoahuong (18/09/2023 at 19:22:32) , hung83 (18/09/2023 at 19:10:29) , cuocchienso (18/09/2023 at 19:49:09) , kepbang (18/09/2023 at 19:26:57) , selaylaitatca (18/09/2023 at 21:00:59) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:12:13) , timbtd (18/09/2023 at 20:49:33) , oneclick (18/09/2023 at 19:57:25) , KINGCLUB (18/09/2023 at 20:21:20) , vinnanet (18/09/2023 at 20:49:00)
 6. MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  happyday (18/09/2023 at 19:30:31) , hyvongwin (18/09/2023 at 20:35:38) , numoneyee (19/09/2023 at 18:09:09) , hoahuong (18/09/2023 at 19:22:46) , hung83 (18/09/2023 at 19:10:47) , cuocchienso (18/09/2023 at 19:49:25) , kepbang (18/09/2023 at 19:27:12) , selaylaitatca (18/09/2023 at 21:01:13) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:12:33) , timbtd (18/09/2023 at 20:49:53) , oneclick (18/09/2023 at 19:57:48) , KINGCLUB (18/09/2023 at 20:21:35) , vinnanet (18/09/2023 at 20:49:14)
 7. DonaldTrump45

  DonaldTrump45 Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/09/2018
  Bài viết:
  5,032
  Được thích:
  75,070
  Xu:
  178,095,161
  Giới tính:
  Nam
  MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  happyday (18/09/2023 at 19:30:49) , hyvongwin (18/09/2023 at 20:35:56) , numoneyee (19/09/2023 at 18:09:27) , hoahuong (18/09/2023 at 19:22:59) , hung83 (18/09/2023 at 19:11:10) , cuocchienso (18/09/2023 at 19:49:46) , kepbang (18/09/2023 at 19:27:33) , selaylaitatca (18/09/2023 at 21:01:30) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:12:49) , timbtd (18/09/2023 at 20:50:08) , oneclick (18/09/2023 at 19:58:08) , KINGCLUB (18/09/2023 at 20:21:51) , vinnanet (18/09/2023 at 20:49:30)
 8. MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hyvongwin (18/09/2023 at 20:36:17) , numoneyee (19/09/2023 at 18:09:40) , selaylaitatca (18/09/2023 at 21:01:48) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:13:04) , timbtd (18/09/2023 at 20:50:29) , oneclick (18/09/2023 at 19:58:25) , KINGCLUB (18/09/2023 at 20:22:07) , vinnanet (18/09/2023 at 20:49:49)
 9. KINGCLUB

  KINGCLUB

  Đ.Ký:
  01/03/2022
  Bài viết:
  4,773
  Được thích:
  62,013
  Xu:
  184,308
  MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hyvongwin (18/09/2023 at 20:36:32) , numoneyee (19/09/2023 at 18:09:57) , selaylaitatca (18/09/2023 at 21:02:01) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:13:19) , timbtd (18/09/2023 at 20:50:47) , vinnanet (18/09/2023 at 20:50:02)
 10. muahe2019

  muahe2019

  Đ.Ký:
  05/06/2019
  Bài viết:
  15,912
  Được thích:
  72,102
  Xu:
  43,331
  Giới tính:
  Nữ
  MỞ BÁT NGÀY 19/09/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hyvongwin (18/09/2023 at 20:36:53) , numoneyee (19/09/2023 at 18:10:15) , selaylaitatca (18/09/2023 at 21:02:16) , VietAnhHP (18/09/2023 at 20:13:37) , timbtd (18/09/2023 at 20:51:09) , KINGCLUB (18/09/2023 at 20:22:26) , vinnanet (18/09/2023 at 20:50:20)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời