MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024

Đăng vào 'BOX MỞ BÁT' bởi nhat_chi_mai, 14/05/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. PHẦN THƯỞNG

  1.Loto.
  Chốt 1 loto: Về thưởng 10000 xu/nháy
  Chốt 2 loto: Về thưởng 5000 xu/nháy
  Chốt 3 loto: Về thưởng 3000 xu/nháy

  2. Đặc biệt.

  Ăn đặc biệt thưởng 100.000 xu/số con

  3. Ăn thông loto, đặc biệt = mức thưởng x số ngày ăn thông


  QUY ĐỊNH
  1. Chỉ post tối đa 3 số, đặc biệt post tối đa 20 số

  2. Cấu trúc mẫu:
  Loto: 01 02 03
  Đặc biệt: 01 02 03 11 12 13 21 22 23 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  DonaldTrump45 (14/05/2024 at 18:34:32) , quochuy92 (15/05/2024 at 18:12:06) , hatay88 (15/05/2024 at 18:23:27) , binbinhn (15/05/2024 at 18:00:43) , TM201210 (14/05/2024 at 18:54:01) , cucaitron (14/05/2024 at 18:33:38) , vivungonsong (14/05/2024 at 19:19:10) , giacatde (14/05/2024 at 19:19:15) , oneclick (14/05/2024 at 18:40:00) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:41) , Gathe6868 (14/05/2024 at 18:51:01)
 2. Loto: 26 62
  Đặc biệt: 26 62

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  quochuy92 (15/05/2024 at 18:12:26) , hatay88 (15/05/2024 at 18:23:44) , binbinhn (15/05/2024 at 18:01:02) , TM201210 (14/05/2024 at 18:54:16) , cucaitron (14/05/2024 at 18:33:58) , vivungonsong (14/05/2024 at 19:19:24) , giacatde (14/05/2024 at 19:19:34) , oneclick (14/05/2024 at 18:40:13) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:43) , Gathe6868 (14/05/2024 at 18:51:03)
 3. Nguyen82

  Nguyen82 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/12/2022
  Bài viết:
  8,454
  Được thích:
  153,798
  Xu:
  85,937,949
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 62 26 12
  Đặc biệt: 62 26 11 66 22

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  quochuy92 (15/05/2024 at 18:12:44) , hatay88 (15/05/2024 at 18:24:06) , binbinhn (15/05/2024 at 18:01:24) , TM201210 (14/05/2024 at 18:54:29) , vivungonsong (14/05/2024 at 19:19:44) , giacatde (14/05/2024 at 19:19:49) , oneclick (14/05/2024 at 18:40:27) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:45) , Gathe6868 (14/05/2024 at 18:51:05)
 4. DonaldTrump45

  DonaldTrump45

  Đ.Ký:
  08/09/2018
  Bài viết:
  4,970
  Được thích:
  73,715
  Xu:
  172,009,661
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 56 64 46

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  quochuy92 (15/05/2024 at 18:13:04) , hatay88 (15/05/2024 at 18:24:19) , binbinhn (15/05/2024 at 18:01:46) , TM201210 (14/05/2024 at 18:54:48) , vivungonsong (14/05/2024 at 19:20:02) , giacatde (14/05/2024 at 19:20:06) , oneclick (14/05/2024 at 18:40:49) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:46) , Gathe6868 (14/05/2024 at 18:51:06)
 5. Gathe6868

  Gathe6868

  Đ.Ký:
  27/03/2024
  Bài viết:
  857
  Được thích:
  13,171
  Xu:
  1,004,080
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 01 10
  Đặc biệt: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  quochuy92 (15/05/2024 at 18:13:23) , hatay88 (15/05/2024 at 18:24:36) , binbinhn (15/05/2024 at 18:02:00) , TM201210 (14/05/2024 at 18:55:05) , vivungonsong (14/05/2024 at 19:20:21) , giacatde (14/05/2024 at 19:20:21) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:47)
 6. Loto: 54 45
  Đặc biệt: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  quochuy92 (15/05/2024 at 18:13:41) , hatay88 (15/05/2024 at 18:24:55) , binbinhn (15/05/2024 at 18:02:18) , vivungonsong (14/05/2024 at 19:20:39) , giacatde (14/05/2024 at 19:20:42) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:48)
 7. Loto: 23 24
  Đặc biệt: 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  quochuy92 (15/05/2024 at 18:13:59) , hatay88 (15/05/2024 at 18:25:12) , binbinhn (15/05/2024 at 18:02:36) , vivungonsong (14/05/2024 at 19:20:56) , giacatde (14/05/2024 at 19:21:00) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:51)
 8. Loto: 95 54
  Đặc biệt: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  quochuy92 (15/05/2024 at 18:14:12) , hatay88 (15/05/2024 at 18:25:27) , binbinhn (15/05/2024 at 18:02:52) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:53)
 9. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  22,343
  Được thích:
  90,646
  Xu:
  4,249,540,000
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 43 34
  Đặc biệt: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  quochuy92 (15/05/2024 at 18:14:28) , hatay88 (15/05/2024 at 18:25:43) , binbinhn (15/05/2024 at 18:03:14) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:54)
 10. cotuong916

  cotuong916

  Đ.Ký:
  10/01/2024
  Bài viết:
  1,563
  Được thích:
  15,649
  Xu:
  132,042
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 69 96 50
  Đặc biệt: 72 82 92 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 15/05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  quochuy92 (15/05/2024 at 18:14:46) , hatay88 (15/05/2024 at 18:26:04) , binbinhn (15/05/2024 at 18:03:34) , Xdaigiax4444 (15/05/2024 at 12:16:56)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời