MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024

Đăng vào 'BOX MỞ BÁT' bởi nhat_chi_mai, 02/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. PHẦN THƯỞNG

  1.Loto.
  Chốt 1 loto: Về thưởng 10000 xu/nháy
  Chốt 2 loto: Về thưởng 5000 xu/nháy
  Chốt 3 loto: Về thưởng 3000 xu/nháy

  2. Đặc biệt.

  Ăn đặc biệt thưởng 100.000 xu/số con

  3. Ăn thông loto, đặc biệt = mức thưởng x số ngày ăn thông


  QUY ĐỊNH
  1. Chỉ post tối đa 3 số, đặc biệt post tối đa 20 số

  2. Cấu trúc mẫu:
  Loto: 01 02 03
  Đặc biệt: 01 02 03 11 12 13 21 22 23 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:46:28) , DonaldTrump45 (02/04/2024 at 18:32:25) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:41:01) , mytamido (02/04/2024 at 21:41:46) , daotet (02/04/2024 at 19:34:00) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:48:59) , mtq (03/04/2024 at 07:06:53) , OKWIN (03/04/2024 at 18:07:55) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:24:57) , giacat55 (03/04/2024 at 12:51:51) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:26) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:05:05)
 2. DonaldTrump45

  DonaldTrump45

  Đ.Ký:
  08/09/2018
  Bài viết:
  4,836
  Được thích:
  71,427
  Xu:
  149,585,161
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 98 89 67

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:46:48) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:41:19) , mytamido (02/04/2024 at 21:42:03) , daotet (02/04/2024 at 19:34:19) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:49:15) , mtq (03/04/2024 at 07:07:14) , OKWIN (03/04/2024 at 18:08:12) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:25:18) , giacat55 (03/04/2024 at 12:52:09) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:25) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:05:03)
 3. Nguyen82

  Nguyen82

  Đ.Ký:
  20/12/2022
  Bài viết:
  7,687
  Được thích:
  139,701
  Xu:
  82,946,664
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 05 50 00
  Đặc biệt: 05 50 00 55

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:47:04) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:41:38) , mytamido (02/04/2024 at 21:42:25) , daotet (02/04/2024 at 19:34:33) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:49:32) , mtq (03/04/2024 at 07:07:33) , OKWIN (03/04/2024 at 18:08:27) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:25:34) , giacat55 (03/04/2024 at 12:52:31) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:24) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:05:02)
 4. Loto: 89 98
  Đặc biệt: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:47:17) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:41:53) , mytamido (02/04/2024 at 21:42:47) , daotet (02/04/2024 at 19:34:53) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:49:45) , mtq (03/04/2024 at 07:07:55) , OKWIN (03/04/2024 at 18:08:49) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:25:55) , giacat55 (03/04/2024 at 12:52:51) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:22) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:05:00)
 5. Loto: 20 21
  Đặc biệt: 02 10 14 16 19 20 31 42 54 59 62 65 70 75 76 77 87 93 98 99

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:47:36) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:42:10) , mytamido (02/04/2024 at 21:43:09) , daotet (02/04/2024 at 19:35:14) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:50:05) , mtq (03/04/2024 at 07:08:14) , OKWIN (03/04/2024 at 18:09:11) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:26:12) , giacat55 (03/04/2024 at 12:53:07) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:20) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:04:57)
 6. Loto: 52 25
  Đặc biệt: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:47:57) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:42:29) , mytamido (02/04/2024 at 21:43:29) , daotet (02/04/2024 at 19:35:28) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:50:25) , mtq (03/04/2024 at 07:08:30) , OKWIN (03/04/2024 at 18:09:28) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:26:27) , giacat55 (03/04/2024 at 12:53:26) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:18) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:04:54)
 7. Gathe6868

  Gathe6868 Chốt thông

  Đ.Ký:
  27/03/2024
  Bài viết:
  314
  Được thích:
  5,094
  Xu:
  90
  Giới tính:
  Nam
  Loto: 45 54
  Đặc biệt: 04 40 09 90 45 54 59 95 57 75

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:48:14) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:42:44) , mytamido (02/04/2024 at 21:43:46) , daotet (02/04/2024 at 19:35:49) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:50:41) , mtq (03/04/2024 at 07:08:49) , OKWIN (03/04/2024 at 18:09:48) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:26:45) , giacat55 (03/04/2024 at 12:53:43) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:16)
 8. Loto: 09 90
  Đặc biệt: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:48:30) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:43:02) , mytamido (02/04/2024 at 21:44:08) , daotet (02/04/2024 at 19:36:10) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:51:02) , mtq (03/04/2024 at 07:09:12) , OKWIN (03/04/2024 at 18:10:10) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:27:04) , giacat55 (03/04/2024 at 12:54:00) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:16)
 9. Loto: 23 32
  Đặc biệt: 23 32

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:48:52) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:43:21) , mytamido (02/04/2024 at 21:44:25) , daotet (02/04/2024 at 19:36:25) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:51:18) , mtq (03/04/2024 at 07:09:32) , OKWIN (03/04/2024 at 18:10:27) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:27:17) , giacat55 (03/04/2024 at 12:54:18) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:13)
 10. giaosuxoay

  giaosuxoay

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  15,383
  Được thích:
  64,320
  Xu:
  433,853
  Loto: 73 79 97
  Đặc biệt: 07 08 09 13 18 20 21 22

  ------------------------------------
  MỞ BÁT NGÀY 03/04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chotphatmot (02/04/2024 at 19:49:14) , luonluontop1 (02/04/2024 at 20:43:34) , mytamido (02/04/2024 at 21:44:42) , VietAnh686 (03/04/2024 at 09:51:35) , mtq (03/04/2024 at 07:09:52) , OKWIN (03/04/2024 at 18:10:42) , HoangQuanHP (02/04/2024 at 21:27:40) , giacat55 (03/04/2024 at 12:54:33) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:20:08)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời