BOX LOTO LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 30/04/2023.

 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC LOTO XIÊN NGÀY THÁNG 5/2023


  PHẦN THƯỞNG

  - Trúng xiên 2: thưởng 10.000 xu.
  - Trúng xiên 3: thưởng 40.000 xu.
  - Trúng xiên 4: thưởng 100.000 xu.
  Cuối tháng tổng kết xét thưởng vinh danh và set danh hiệu hoặc set nhóm riêng cho các thành viên trúng Xiên 4.
  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. Mỗi thành viên được post:
  - Tối đa 3 xiên 2.
  - Tối đa 3 xiên 3.
  - Tối đa 3 xiên 4.
  Mỗi loại xiên được post trên 1 dòng.
  2. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  3. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN XIÊN GÌ Ở BÀI TRƯỚC (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ XIÊN 2 AB.CB, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC


  Mẫu post bài:
  Ngày 01/06/2016:
  - Xiên 2: 01.06; 01.07; 01.08
  - Xiên 3: 01.06.16; 01.07.17; 01.08.18
  - Xiên 4: 01.06.16.77; 01.07.17.88; 01.08.18.99


  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:03:05) , giangmobile (18/05/2023 at 14:43:40) , loveyouloveyou (01/05/2023 at 08:17:25) , mytamido (30/05/2023 at 22:12:49) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 13:59:34) , alololo (01/05/2023 at 23:47:31) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:09:00) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:03:46) , hoahuong (14/05/2023 at 20:04:43) , kemngot (10/05/2023 at 11:45:34) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:31:21) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:04:41) , TM201210 (09/05/2023 at 12:30:13) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:15:20) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:09:40) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:26:37) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:12:19) , remix (11/05/2023 at 20:03:28) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:02:12) , phuquoc (26/05/2023 at 22:23:10) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:33:59) , songla (30/05/2023 at 04:30:43)
 2. Ngày 01/05/2023
  Xiên 2: 16.26; 78.97; 09.90
  Xiên 3: 01.06.16; 01.07.17; 01.08.18
  Xiên 4: 01.06.16.77; 01.07.17.88; 01.08.18.99

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:03:22) , giangmobile (18/05/2023 at 14:43:49) , loveyouloveyou (01/05/2023 at 08:17:39) , mytamido (30/05/2023 at 22:13:06) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 13:59:48) , alololo (01/05/2023 at 23:47:48) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:09:09) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:04:03) , hoahuong (14/05/2023 at 20:04:53) , kemngot (10/05/2023 at 11:45:54) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:31:38) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:04:55) , TM201210 (09/05/2023 at 12:30:26) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:15:34) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:09:54) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:26:48) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:12:31) , remix (11/05/2023 at 20:03:38) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:02:33) , phuquoc (26/05/2023 at 22:23:26) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:34:18) , songla (30/05/2023 at 04:30:57)
 3. Ngày 01/05/2023
  Xiên 2: 81.18; 81.64; 81.74
  Xiên 3: 81.18.64; 81.18.74; 81.18.23
  Xiên 4: 81.18.64.74; 81.18.74.23; 81.18.23.32

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:03:43) , giangmobile (18/05/2023 at 14:44:05) , loveyouloveyou (01/05/2023 at 08:17:57) , mytamido (30/05/2023 at 22:13:21) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:00:05) , alololo (01/05/2023 at 23:48:03) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:09:19) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:04:16) , hoahuong (14/05/2023 at 20:05:05) , kemngot (10/05/2023 at 11:46:16) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:31:55) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:05:05) , TM201210 (09/05/2023 at 12:30:41) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:15:50) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:10:11) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:26:59) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:12:47) , remix (11/05/2023 at 20:03:50) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:02:47) , phuquoc (26/05/2023 at 22:23:34) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:34:40) , songla (30/05/2023 at 04:31:05)
 4. Ngày 01/05/2023
  Xiên 2: 34.43; 43.16; 16.61
  Xiên 3: 34.43.16; 43.16.61; 16.61.57
  Xiên 4: 34.43.16.61; 43.16.61.57; 16.61.57.75

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:04:05) , giangmobile (18/05/2023 at 14:44:16) , loveyouloveyou (01/05/2023 at 08:18:15) , mytamido (30/05/2023 at 22:13:32) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:00:27) , alololo (01/05/2023 at 23:48:25) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:09:30) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:04:29) , hoahuong (14/05/2023 at 20:05:22) , kemngot (10/05/2023 at 11:46:35) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:32:16) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:05:18) , TM201210 (09/05/2023 at 12:31:01) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:16:03) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:10:25) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:27:08) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:12:57) , remix (11/05/2023 at 20:03:58) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:03:07) , phuquoc (26/05/2023 at 22:23:49) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:35:01) , songla (30/05/2023 at 04:31:22)
 5. Ngày 01/05/2023
  Xiên 2: 02.20; 02.29; 20.92
  Xiên 3: 02.20.29; 02.20.92; 02.29.92
  Xiên 4: 02.20.29.92; 02.20.35.53; 02.29.35.53

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:04:21) , giangmobile (18/05/2023 at 14:44:28) , loveyouloveyou (01/05/2023 at 08:18:36) , mytamido (30/05/2023 at 22:13:45) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:00:44) , alololo (01/05/2023 at 23:48:40) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:09:47) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:04:42) , hoahuong (14/05/2023 at 20:05:31) , kemngot (10/05/2023 at 11:46:52) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:32:30) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:05:32) , TM201210 (09/05/2023 at 12:31:16) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:16:16) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:10:37) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:27:24) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:13:12) , remix (11/05/2023 at 20:04:07) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:03:20) , phuquoc (26/05/2023 at 22:24:00) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:35:24) , songla (30/05/2023 at 04:31:36)
 6. Ngày 01/05/2023
  Xiên 2: 07.16; 07.09; 16.09
  Xiên 3: 07.16.09; 07.16.90; 07.09.90
  Xiên 4: 07.16.09.90; 07.16.09.14; 07.16.90.14

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:04:36) , giangmobile (18/05/2023 at 14:44:44) , loveyouloveyou (01/05/2023 at 08:18:50) , mytamido (30/05/2023 at 22:14:02) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:01:02) , alololo (01/05/2023 at 23:48:55) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:10:04) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:04:58) , hoahuong (14/05/2023 at 20:05:42) , kemngot (10/05/2023 at 11:47:12) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:32:50) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:05:42) , TM201210 (09/05/2023 at 12:31:30) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:16:30) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:10:49) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:27:36) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:13:20) , remix (11/05/2023 at 20:04:18) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:03:38) , phuquoc (26/05/2023 at 22:24:10) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:35:38) , songla (30/05/2023 at 04:31:51)
 7. C_C_C

  C_C_C

  Đ.Ký:
  19/03/2023
  Bài viết:
  542
  Được thích:
  4,286
  Xu:
  5,910,503
  Ngày 01/05/2023
  Xiên 2: 64.66; 64.65; 63.66
  Xiên 3: 64.65.66; 63.64.65; 63.65.66
  Xiên 4: 63.64.65.66; 38.63.64.65; 83.64.65.66

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:04:54) , giangmobile (18/05/2023 at 14:44:59) , mytamido (30/05/2023 at 22:14:18) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:01:19) , alololo (01/05/2023 at 23:49:12) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:10:17) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:05:08) , hoahuong (14/05/2023 at 20:05:53) , kemngot (10/05/2023 at 11:47:31) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:33:12) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:05:57) , TM201210 (09/05/2023 at 12:31:48) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:16:46) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:11:01) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:27:50) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:13:32) , remix (11/05/2023 at 20:04:31) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:03:52) , phuquoc (26/05/2023 at 22:24:20) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:35:54) , songla (30/05/2023 at 04:32:03)
 8. Xuanphat

  Xuanphat

  Đ.Ký:
  01/05/2019
  Bài viết:
  2,491
  Được thích:
  6,756
  Xu:
  38,913,892
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/05/2023
  Xiên 2: 45.95; 88.95; 27.45
  Xiên 3: 45.95.27; 95.88.45
  Xiên 4: 45.95.27.88; 59.95.27.72; 45.95.33.88

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:05:08) , giangmobile (18/05/2023 at 14:45:09) , mytamido (30/05/2023 at 22:14:36) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:01:40) , alololo (01/05/2023 at 23:49:25) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:10:28) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:05:21) , hoahuong (14/05/2023 at 20:06:07) , kemngot (10/05/2023 at 11:47:48) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:33:34) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:06:06) , TM201210 (09/05/2023 at 12:32:04) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:16:55) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:11:10) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:28:01) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:13:46) , remix (11/05/2023 at 20:04:41) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:04:14) , phuquoc (26/05/2023 at 22:24:29) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:36:07) , songla (30/05/2023 at 04:32:19)
 9. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  18,946
  Được thích:
  39,467
  Xu:
  1,613,848,463
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/05/2023
  Xiên 2: 02.25; 02.66; 25.66
  Xiên 3: 02.25.66; 02.25.09; 02.20.25
  Xiên 4: 02.25.66.09; 02.20.25.90; 02.09.90.52

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:05:21) , giangmobile (18/05/2023 at 14:45:26) , mytamido (30/05/2023 at 22:14:52) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:01:58) , alololo (01/05/2023 at 23:49:40) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:10:37) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:05:35) , hoahuong (14/05/2023 at 20:06:22) , kemngot (10/05/2023 at 11:48:06) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:33:47) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:06:22) , TM201210 (09/05/2023 at 12:32:19) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:17:09) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:11:22) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:28:11) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:14:01) , remix (11/05/2023 at 20:04:50) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:04:34) , phuquoc (26/05/2023 at 22:24:42) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:36:27) , songla (30/05/2023 at 04:32:29)
 10. Ngày 02/05/2023
  Xiên 2: 19.70; 09.90; 67.68
  Xiên 3: 02.25.66; 02.25.09; 02.20.25
  Xiên 4: 01.06.16.77; 01.07.17.88; 01.08.18.99

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (04/05/2023 at 03:05:34) , giangmobile (18/05/2023 at 14:45:42) , mytamido (30/05/2023 at 22:15:04) , Ronaldo7 (07/05/2023 at 14:02:11) , alololo (01/05/2023 at 23:50:02) , lienquan2019 (20/05/2023 at 21:10:52) , timlo2nhay (26/05/2023 at 22:05:52) , hoahuong (14/05/2023 at 20:06:38) , kemngot (10/05/2023 at 11:48:21) , VietAnh686 (09/05/2023 at 08:34:09) , nguyenhao2002 (27/05/2023 at 04:06:35) , TM201210 (09/05/2023 at 12:32:32) , lethuylinh (16/05/2023 at 21:17:24) , DAIPHAT88 (28/05/2023 at 22:11:31) , DuyManh92 (30/05/2023 at 02:28:24) , chaonammoi (24/05/2023 at 22:14:10) , remix (11/05/2023 at 20:04:58) , quoctrong89 (03/05/2023 at 00:04:57) , phuquoc (26/05/2023 at 22:24:50) , VietAnhHP (04/05/2023 at 11:36:40) , songla (30/05/2023 at 04:32:39)