BOX LOTO LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 31/10/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC LOTO XIÊN NGÀY THÁNG 11/2023


  PHẦN THƯỞNG

  - Trúng xiên 2: thưởng 10.000 xu.
  - Trúng xiên 3: thưởng 40.000 xu.
  - Trúng xiên 4: thưởng 100.000 xu.
  Cuối tháng tổng kết xét thưởng vinh danh và set danh hiệu hoặc set nhóm riêng cho các thành viên trúng Xiên 4.
  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. Mỗi thành viên được post:
  - Tối đa 3 xiên 2.
  - Tối đa 3 xiên 3.
  - Tối đa 3 xiên 4.
  Mỗi loại xiên được post trên 1 dòng.
  2. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  3. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN XIÊN GÌ Ở BÀI TRƯỚC (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ XIÊN 2 AB.CB, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC


  Mẫu post bài:
  Ngày 01/06/2016:
  - Xiên 2: 01.06; 01.07; 01.08
  - Xiên 3: 01.06.16; 01.07.17; 01.08.18
  - Xiên 4: 01.06.16.77; 01.07.17.88; 01.08.18.99


  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:33:04) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:08:59) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:23:48) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:12:17) , lode2019 (07/11/2023 at 23:16:15) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:09:20) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:36:08) , AnBao (03/11/2023 at 19:01:41) , hatay88 (17/11/2023 at 16:54:30) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:00:57) , dieuanh96 (05/11/2023 at 05:59:40) , bababyby (14/11/2023 at 10:46:17) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:17:58) , OK6868 (04/11/2023 at 04:09:09) , vtvcab (03/11/2023 at 01:38:43) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:12:21) , co3bich (04/11/2023 at 22:39:26) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:17:08) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:43:12) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:22:44) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:33:48) , mylove279 (17/11/2023 at 00:34:36) , T8T88 (08/11/2023 at 16:45:48) , bienphong (05/11/2023 at 20:24:54) , chinnamco (15/11/2023 at 09:42:22) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:47:22)
 2. LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:33:24) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:09:16) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:24:04) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:12:31) , lode2019 (07/11/2023 at 23:16:34) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:09:37) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:36:21) , AnBao (03/11/2023 at 19:02:03) , hatay88 (17/11/2023 at 16:54:51) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:01:14) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:00:02) , bababyby (14/11/2023 at 10:46:33) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:18:15) , OK6868 (04/11/2023 at 04:09:27) , vtvcab (03/11/2023 at 01:39:02) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:12:42) , co3bich (04/11/2023 at 22:39:48) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:17:24) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:43:33) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:23:02) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:34:07) , mylove279 (17/11/2023 at 00:34:53) , T8T88 (08/11/2023 at 16:46:07) , bienphong (05/11/2023 at 20:25:15) , chinnamco (15/11/2023 at 09:42:39) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:47:39)
 3. LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:33:46) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:09:35) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:24:24) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:12:52) , lode2019 (07/11/2023 at 23:16:50) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:09:55) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:36:41) , AnBao (03/11/2023 at 19:02:17) , hatay88 (17/11/2023 at 16:55:09) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:01:30) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:00:18) , bababyby (14/11/2023 at 10:46:49) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:18:30) , OK6868 (04/11/2023 at 04:09:41) , vtvcab (03/11/2023 at 01:39:24) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:13:01) , co3bich (04/11/2023 at 22:40:05) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:17:38) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:43:54) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:23:23) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:34:25) , mylove279 (17/11/2023 at 00:35:08) , T8T88 (08/11/2023 at 16:46:21) , bienphong (05/11/2023 at 20:25:32) , chinnamco (15/11/2023 at 09:42:58) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:47:55)
 4. LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:34:04) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:09:56) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:24:47) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:13:09) , lode2019 (07/11/2023 at 23:17:07) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:10:17) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:37:01) , AnBao (03/11/2023 at 19:02:30) , hatay88 (17/11/2023 at 16:55:25) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:01:44) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:00:33) , bababyby (14/11/2023 at 10:47:06) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:18:45) , OK6868 (04/11/2023 at 04:10:01) , vtvcab (03/11/2023 at 01:39:44) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:13:23) , co3bich (04/11/2023 at 22:40:25) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:17:54) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:44:15) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:23:40) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:34:39) , mylove279 (17/11/2023 at 00:35:25) , T8T88 (08/11/2023 at 16:46:36) , bienphong (05/11/2023 at 20:25:49) , chinnamco (15/11/2023 at 09:43:20) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:48:14)
 5. LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:34:26) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:10:14) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:25:05) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:13:28) , lode2019 (07/11/2023 at 23:17:28) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:10:39) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:37:22) , AnBao (03/11/2023 at 19:02:52) , hatay88 (17/11/2023 at 16:55:47) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:02:02) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:00:52) , bababyby (14/11/2023 at 10:47:26) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:19:00) , OK6868 (04/11/2023 at 04:10:18) , vtvcab (03/11/2023 at 01:40:01) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:13:36) , co3bich (04/11/2023 at 22:40:44) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:18:09) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:44:37) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:23:57) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:34:54) , mylove279 (17/11/2023 at 00:35:39) , T8T88 (08/11/2023 at 16:46:51) , bienphong (05/11/2023 at 20:26:10) , chinnamco (15/11/2023 at 09:43:39) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:48:32)
 6. LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:34:42) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:10:29) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:25:25) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:13:41) , lode2019 (07/11/2023 at 23:17:41) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:11:00) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:37:35) , AnBao (03/11/2023 at 19:03:05) , hatay88 (17/11/2023 at 16:56:02) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:02:20) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:01:07) , bababyby (14/11/2023 at 10:47:43) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:19:21) , OK6868 (04/11/2023 at 04:10:35) , vtvcab (03/11/2023 at 01:40:21) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:13:50) , co3bich (04/11/2023 at 22:41:06) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:18:29) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:44:59) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:24:19) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:35:14) , mylove279 (17/11/2023 at 00:36:00) , T8T88 (08/11/2023 at 16:47:08) , bienphong (05/11/2023 at 20:26:30) , chinnamco (15/11/2023 at 09:43:59) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:48:48)
 7. Nguyen82

  Nguyen82 Chốt thông

  Đ.Ký:
  20/12/2022
  Bài viết:
  8,830
  Được thích:
  159,841
  Xu:
  88,285,067
  Giới tính:
  Nam
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:35:01) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:10:42) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:25:47) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:13:56) , lode2019 (07/11/2023 at 23:17:57) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:11:20) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:37:48) , AnBao (03/11/2023 at 19:03:22) , hatay88 (17/11/2023 at 16:56:18) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:02:33) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:01:21) , bababyby (14/11/2023 at 10:48:01) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:19:41) , OK6868 (04/11/2023 at 04:10:49) , vtvcab (03/11/2023 at 01:40:41) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:14:04) , co3bich (04/11/2023 at 22:41:28) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:18:44) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:45:21) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:24:34) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:35:28) , mylove279 (17/11/2023 at 00:36:16) , T8T88 (08/11/2023 at 16:47:27) , bienphong (05/11/2023 at 20:26:45) , chinnamco (15/11/2023 at 09:44:15) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:49:03)
 8. LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:35:16) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:11:02) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:26:05) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:14:18) , lode2019 (07/11/2023 at 23:18:18) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:11:34) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:38:03) , AnBao (03/11/2023 at 19:03:41) , hatay88 (17/11/2023 at 16:56:37) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:02:48) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:01:37) , bababyby (14/11/2023 at 10:48:19) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:19:58) , OK6868 (04/11/2023 at 04:11:07) , vtvcab (03/11/2023 at 01:40:55) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:14:23) , co3bich (04/11/2023 at 22:41:43) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:19:06) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:45:34) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:24:54) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:35:47) , mylove279 (17/11/2023 at 00:36:33) , T8T88 (08/11/2023 at 16:47:40) , bienphong (05/11/2023 at 20:27:01) , chinnamco (15/11/2023 at 09:44:28) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:49:25)
 9. LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:35:30) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:11:15) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:26:22) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:14:35) , lode2019 (07/11/2023 at 23:18:38) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:11:50) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:38:19) , AnBao (03/11/2023 at 19:04:01) , hatay88 (17/11/2023 at 16:56:54) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:03:10) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:01:50) , bababyby (14/11/2023 at 10:48:39) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:20:13) , OK6868 (04/11/2023 at 04:11:22) , vtvcab (03/11/2023 at 01:41:15) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:14:42) , co3bich (04/11/2023 at 22:42:02) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:19:24) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:45:51) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:25:07) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:36:05) , mylove279 (17/11/2023 at 00:36:51) , T8T88 (08/11/2023 at 16:47:59) , bienphong (05/11/2023 at 20:27:21) , chinnamco (15/11/2023 at 09:44:42) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:49:42)
 10. LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (07/11/2023 at 18:35:44) , chutichhoidong (04/11/2023 at 01:11:33) , danvietanhhung (13/11/2023 at 14:26:39) , giaosuxoay (24/11/2023 at 16:14:51) , lode2019 (07/11/2023 at 23:19:00) , vungtroisohoc (02/11/2023 at 13:12:09) , Cauamhanoi (05/11/2023 at 07:38:35) , AnBao (03/11/2023 at 19:04:19) , hatay88 (17/11/2023 at 16:57:09) , langthangtimso (02/11/2023 at 14:03:28) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:02:12) , bababyby (14/11/2023 at 10:48:52) , hongtutoan (10/11/2023 at 03:20:30) , OK6868 (04/11/2023 at 04:11:37) , vtvcab (03/11/2023 at 01:41:30) , giacmotrua (09/11/2023 at 21:15:01) , co3bich (04/11/2023 at 22:42:21) , WIN2020 (07/11/2023 at 16:19:39) , quoctrong89 (10/11/2023 at 22:46:09) , khongcogihet (11/11/2023 at 20:25:23) , vuquy48 (09/11/2023 at 17:36:21) , mylove279 (17/11/2023 at 00:37:12) , T8T88 (08/11/2023 at 16:48:16) , bienphong (05/11/2023 at 20:27:42) , chinnamco (15/11/2023 at 09:45:04) , HoangQuanHP (02/11/2023 at 00:50:02)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời