BOX LOTO LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 31/03/2024.

 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC LOTO XIÊN NGÀY THÁNG 04/2024


  PHẦN THƯỞNG

  - Trúng xiên 2: thưởng 10.000 xu.
  - Trúng xiên 3: thưởng 40.000 xu.
  - Trúng xiên 4: thưởng 100.000 xu.
  Cuối tháng tổng kết xét thưởng vinh danh và set danh hiệu hoặc set nhóm riêng cho các thành viên trúng Xiên 4.
  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. Mỗi thành viên được post:
  - Tối đa 3 xiên 2.
  - Tối đa 3 xiên 3.
  - Tối đa 3 xiên 4.
  Mỗi loại xiên được post trên 1 dòng.
  2. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  3. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN XIÊN GÌ Ở BÀI TRƯỚC (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ XIÊN 2 AB.CB, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC


  Mẫu post bài:
  Ngày 01/06/2016:
  - Xiên 2: 01.06; 01.07; 01.08
  - Xiên 3: 01.06.16; 01.07.17; 01.08.18
  - Xiên 4: 01.06.16.77; 01.07.17.88; 01.08.18.99


  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:19:54) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:26:34) , TTPL7986 (07/04/2024 at 14:57:43) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:43:17) , buihung88 (01/04/2024 at 23:58:53) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:43:08) , lode2019 (10/04/2024 at 08:34:59) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:52:02) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:41:19) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:08:52) , alololo (10/04/2024 at 13:23:27) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:48:41) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:41:40) , kemngot (01/04/2024 at 07:09:21) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:55:44) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 11:14:17) , OK6868 (31/03/2024 at 23:23:44) , miule (13/04/2024 at 03:57:02) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:50:30) , mtq (03/04/2024 at 21:17:22) , X155 (18/04/2024 at 16:41:21) , hieplode (04/04/2024 at 23:27:09) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:04:53) , khanhthu (03/04/2024 at 14:39:46) , bacnholode (02/04/2024 at 12:37:34) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:42:51) , bienphong (01/04/2024 at 09:38:41) , namtaoxb (01/04/2024 at 14:21:24) , A3A (01/04/2024 at 01:53:24) , X380 (05/04/2024 at 03:14:59) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:25:38) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:23) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:27)
 2. Ngày 01/04/2024
  Xiên 2: 98.89; 98.46; 89.46
  Xiên 3: 98.89.46; 98.89.64; 98.46.64
  Xiên 4: 98.89.46.64; 98.89.46.28; 98.89.64.28

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:20:13) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:26:54) , TTPL7986 (07/04/2024 at 14:58:02) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:43:34) , buihung88 (01/04/2024 at 23:59:11) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:43:29) , lode2019 (10/04/2024 at 08:35:15) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:52:17) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:41:33) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:09:15) , alololo (10/04/2024 at 13:23:41) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:49:01) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:41:59) , kemngot (01/04/2024 at 07:09:37) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:56:02) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 11:14:34) , OK6868 (31/03/2024 at 23:23:58) , miule (13/04/2024 at 03:57:20) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:50:48) , mtq (03/04/2024 at 21:17:35) , X155 (18/04/2024 at 16:41:40) , hieplode (04/04/2024 at 23:27:24) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:05:10) , khanhthu (03/04/2024 at 14:40:07) , bacnholode (02/04/2024 at 12:37:53) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:43:05) , bienphong (01/04/2024 at 09:39:00) , namtaoxb (01/04/2024 at 14:21:41) , A3A (01/04/2024 at 01:53:45) , X380 (05/04/2024 at 03:15:20) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:25:57) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:25) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:28)
 3. Ngày 01/04/2024
  Xiên 2: 13.97; 13.31; 13.30
  Xiên 3: 13.97.31; 13.97.30; 13.97.25
  Xiên 4: 13.97.31.30; 13.97.30.25; 13.97.25.52

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:20:27) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:27:12) , TTPL7986 (07/04/2024 at 14:58:18) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:43:56) , buihung88 (01/04/2024 at 23:59:34) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:43:45) , lode2019 (10/04/2024 at 08:35:30) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:52:32) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:41:52) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:09:32) , alololo (10/04/2024 at 13:24:00) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:49:18) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:42:12) , kemngot (01/04/2024 at 07:09:55) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:56:16) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 11:14:52) , OK6868 (31/03/2024 at 23:24:14) , miule (13/04/2024 at 03:57:41) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:51:07) , mtq (03/04/2024 at 21:17:50) , X155 (18/04/2024 at 16:41:59) , hieplode (04/04/2024 at 23:27:38) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:05:26) , khanhthu (03/04/2024 at 14:40:29) , bacnholode (02/04/2024 at 12:38:10) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:43:25) , bienphong (01/04/2024 at 09:39:14) , namtaoxb (01/04/2024 at 14:21:54) , A3A (01/04/2024 at 01:53:59) , X380 (05/04/2024 at 03:15:39) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:26:11) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:27) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:30)
 4. Ngày 01/04/2024
  Xiên 2: 30.82; 67.68; 09.90
  Xiên 3: 23.24.11; 09.90.93; 30.82.83
  Xiên 4: 23.32.30.82; 09.90.87.78; 67.78.89.09

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:20:43) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:27:31) , TTPL7986 (07/04/2024 at 14:58:32) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:44:09) , buihung88 (01/04/2024 at 23:59:55) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:44:04) , lode2019 (10/04/2024 at 08:35:44) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:52:51) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:42:12) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:09:46) , alololo (10/04/2024 at 13:24:18) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:49:33) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:42:33) , kemngot (01/04/2024 at 07:10:10) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:56:31) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 11:15:07) , OK6868 (31/03/2024 at 23:24:35) , miule (13/04/2024 at 03:58:02) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:51:20) , mtq (03/04/2024 at 21:18:03) , X155 (18/04/2024 at 16:42:20) , hieplode (04/04/2024 at 23:27:55) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:05:40) , khanhthu (03/04/2024 at 14:40:49) , bacnholode (02/04/2024 at 12:38:23) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:43:46) , bienphong (01/04/2024 at 09:39:37) , namtaoxb (01/04/2024 at 14:22:07) , A3A (01/04/2024 at 01:54:17) , X380 (05/04/2024 at 03:16:02) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:26:31) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:28) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:31)
 5. Ngày 01/04/2024
  Xiên 2: 08.80; 08.51; 80.51
  Xiên 3: 08.80.51; 08.80.15; 08.51.15
  Xiên 4: 08.80.51.15; 08.80.51.24; 08.80.15.24

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:21:01) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:27:45) , TTPL7986 (07/04/2024 at 14:58:47) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:44:29) , buihung88 (02/04/2024 at 00:00:08) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:44:24) , lode2019 (10/04/2024 at 08:35:57) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:53:06) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:42:33) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:10:01) , alololo (10/04/2024 at 13:24:40) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:49:50) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:42:51) , kemngot (01/04/2024 at 07:10:25) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:56:50) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 11:15:22) , OK6868 (31/03/2024 at 23:24:57) , miule (13/04/2024 at 03:58:22) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:51:42) , mtq (03/04/2024 at 21:18:17) , X155 (18/04/2024 at 16:42:38) , hieplode (04/04/2024 at 23:28:15) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:05:55) , khanhthu (03/04/2024 at 14:41:11) , bacnholode (02/04/2024 at 12:38:44) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:44:05) , bienphong (01/04/2024 at 09:39:49) , namtaoxb (01/04/2024 at 14:22:26) , A3A (01/04/2024 at 01:54:33) , X380 (05/04/2024 at 03:16:15) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:26:49) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:31) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:34)
 6. Nguyen82

  Nguyen82

  Đ.Ký:
  20/12/2022
  Bài viết:
  7,687
  Được thích:
  139,728
  Xu:
  82,946,664
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Xiên 2: 33.77; 33.88; 38.83
  Xiên 3: 33.77.38; 12.85.77; 33.44.55
  Xiên 4: 33.77.89.12; 15.12.89.98; 12.33.77.58

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:21:18) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:28:01) , TTPL7986 (07/04/2024 at 14:59:04) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:44:44) , buihung88 (02/04/2024 at 00:00:25) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:44:47) , lode2019 (10/04/2024 at 08:36:16) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:53:20) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:42:48) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:10:19) , alololo (10/04/2024 at 13:25:03) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:50:12) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:43:12) , kemngot (01/04/2024 at 07:10:43) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:57:12) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 11:15:44) , miule (13/04/2024 at 03:58:35) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:51:56) , mtq (03/04/2024 at 21:18:39) , X155 (18/04/2024 at 16:42:57) , hieplode (04/04/2024 at 23:28:38) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:06:10) , khanhthu (03/04/2024 at 14:41:29) , bacnholode (02/04/2024 at 12:39:00) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:44:27) , bienphong (01/04/2024 at 09:40:03) , namtaoxb (01/04/2024 at 14:22:43) , A3A (01/04/2024 at 01:54:52) , X380 (05/04/2024 at 03:16:34) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:27:06) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:33) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:36)
 7. Hyomun1256

  Hyomun1256 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  31/01/2024
  Bài viết:
  418
  Được thích:
  10,174
  Xu:
  808,340
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/04/2024
  Xiên 2: 89.97; 97.16; 97.14
  Xiên 3: 89.97.14; 89.97.16
  Xiên 4: 89.97.16.14

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:21:40) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:28:23) , TTPL7986 (07/04/2024 at 14:59:24) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:45:05) , buihung88 (02/04/2024 at 00:00:48) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:45:03) , lode2019 (10/04/2024 at 08:36:29) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:53:36) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:43:03) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:10:39) , alololo (10/04/2024 at 13:25:25) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:50:31) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:43:34) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:57:29) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 11:16:01) , miule (13/04/2024 at 03:58:58) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:52:09) , mtq (03/04/2024 at 21:19:01) , X155 (18/04/2024 at 16:43:17) , hieplode (04/04/2024 at 23:29:00) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:06:30) , khanhthu (03/04/2024 at 14:41:50) , bacnholode (02/04/2024 at 12:39:20) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:44:47) , namtaoxb (01/04/2024 at 14:22:57) , X380 (05/04/2024 at 03:16:53) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:27:19) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:34) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:38)
 8. Dodonguyen

  Dodonguyen VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  03/03/2016
  Bài viết:
  10,763
  Được thích:
  62,243
  Xu:
  5,329,000
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Xiên 2: 19.89; 19.20; 71.85
  Xiên 3: 19.71.89; 20.71.85; 19.20.89
  Xiên 4: 19.71.85.89; 19.71.82.85; 20.71.82.89

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:22:00) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:28:42) , TTPL7986 (07/04/2024 at 14:59:39) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:45:21) , buihung88 (02/04/2024 at 00:01:02) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:45:22) , lode2019 (10/04/2024 at 08:36:46) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:53:57) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:43:24) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:10:52) , alololo (10/04/2024 at 13:25:43) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:50:52) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:43:52) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:57:51) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 11:16:23) , miule (13/04/2024 at 03:59:16) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:52:23) , mtq (03/04/2024 at 21:19:15) , X155 (18/04/2024 at 16:43:34) , hieplode (04/04/2024 at 23:29:15) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:06:50) , khanhthu (03/04/2024 at 14:42:09) , bacnholode (02/04/2024 at 12:39:34) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:45:06) , namtaoxb (01/04/2024 at 14:23:17) , X380 (05/04/2024 at 03:17:06) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:27:37) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:36) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:39)
 9. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  21,834
  Được thích:
  84,015
  Xu:
  770,854,913
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Xiên 2: 10.15; 10.24; 10.09
  Xiên 3: 10.15.24; 10.15.09; 10.15.63
  Xiên 4: 10.15.24.09; 10.15.09.63; 10.15.63.98

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:22:15) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:28:54) , TTPL7986 (07/04/2024 at 14:59:53) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:45:40) , buihung88 (02/04/2024 at 00:01:17) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:45:41) , lode2019 (10/04/2024 at 08:36:59) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:54:19) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:43:40) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:11:13) , alololo (10/04/2024 at 13:25:59) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:51:05) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:44:08) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:58:12) , miule (13/04/2024 at 03:59:37) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:52:43) , mtq (03/04/2024 at 21:19:38) , X155 (18/04/2024 at 16:43:51) , hieplode (04/04/2024 at 23:29:33) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:07:09) , khanhthu (03/04/2024 at 14:42:29) , bacnholode (02/04/2024 at 12:39:47) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:45:24) , X380 (05/04/2024 at 03:17:26) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:27:53) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:37) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:40)
 10. Ngày 01/04/2024
  Xiên 2: 12.21; 12.86; 21.86
  Xiên 3: 12.21.86; 12.21.68; 12.86.68
  Xiên 4: 12.21.86.68; 12.21.86.19; 12.21.68.19

  ------------------------------------
  LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (02/04/2024 at 05:22:28) , hoisohoc (02/04/2024 at 09:29:09) , TTPL7986 (07/04/2024 at 15:00:12) , bachthu3nhay (01/04/2024 at 23:46:01) , buihung88 (02/04/2024 at 00:01:33) , hyvongwin (05/04/2024 at 08:46:00) , lode2019 (10/04/2024 at 08:37:12) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 08:54:39) , thuyanh29 (18/04/2024 at 01:43:54) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:11:32) , alololo (10/04/2024 at 13:26:15) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 09:51:25) , giahuy912 (08/04/2024 at 23:44:26) , VietAnh686 (03/04/2024 at 17:58:26) , miule (13/04/2024 at 03:59:54) , chaonammoi (17/04/2024 at 23:52:59) , mtq (03/04/2024 at 21:19:51) , X155 (18/04/2024 at 16:44:13) , hieplode (04/04/2024 at 23:29:49) , HUUHOANG (04/04/2024 at 07:07:28) , khanhthu (03/04/2024 at 14:42:45) , bacnholode (02/04/2024 at 12:40:07) , ANHBAY07 (04/04/2024 at 13:45:41) , X380 (05/04/2024 at 03:17:47) , hophuhotu (02/04/2024 at 12:28:14) , Xdaigiax4444 (02/04/2024 at 09:44:38) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:42:42)