BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 31/10/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG

  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO

  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU

  - TOP 1 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 50K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 30K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 10K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST TỐI THIỂU 6 LOTO, TỐI ĐA 20 LOTO  MẪU POST BÀI
  Ngày 01/07 dàn loto 20 số
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  CÁCH THỨC XÉT THƯỞNG

  Thống kê đến hết tháng, xét những thành viên post bài trên 20 ngày
  Thành viên nào có tỷ lệ Tổng số nháy trúng/Tổng số con post cao hơn sẽ được xếp trên (vị trí top cao hơn).
  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:02:55) , mrnghia (02/11/2023 at 16:40:26) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:16:09) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:01:17) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:16:15) , lode2019 (07/11/2023 at 06:44:26) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:09:08) , vinamilk (26/11/2023 at 13:44:07) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:22:22) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:05:26) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:07:39) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:30:13) , rapbo (03/11/2023 at 15:59:34) , thong123 (02/11/2023 at 13:18:04) , OK6868 (04/11/2023 at 04:16:00) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:22:37) , co3bich (04/11/2023 at 11:35:19) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:10:26) , KINGTON (20/11/2023 at 20:13:00) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:09:07) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:50:29) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:15:07) , X155 (23/11/2023 at 14:07:15) , xosolode (10/11/2023 at 08:29:53) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:20:24) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:39:58) , T8T88 (09/11/2023 at 01:51:25) , timbtd (02/11/2023 at 06:04:57) , bienphong (06/11/2023 at 21:53:40) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:32:32) , chinnamco (14/11/2023 at 14:20:14) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:14:09) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:19:40) , thosansodep (18/11/2023 at 02:21:14)
 2. DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:03:16) , mrnghia (02/11/2023 at 16:40:47) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:16:27) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:01:38) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:16:35) , lode2019 (07/11/2023 at 06:44:40) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:09:27) , vinamilk (26/11/2023 at 13:44:22) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:22:38) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:05:44) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:07:54) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:30:28) , rapbo (03/11/2023 at 15:59:47) , thong123 (02/11/2023 at 13:18:17) , OK6868 (04/11/2023 at 04:16:21) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:22:59) , co3bich (04/11/2023 at 11:35:33) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:10:47) , KINGTON (20/11/2023 at 20:13:21) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:09:24) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:50:46) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:15:30) , X155 (23/11/2023 at 14:07:37) , xosolode (10/11/2023 at 08:30:11) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:20:41) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:40:14) , T8T88 (09/11/2023 at 01:51:45) , timbtd (02/11/2023 at 06:05:11) , bienphong (06/11/2023 at 21:53:58) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:32:53) , chinnamco (14/11/2023 at 14:20:32) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:14:24) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:19:59) , thosansodep (18/11/2023 at 02:21:31)
 3. DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:03:31) , mrnghia (02/11/2023 at 16:41:01) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:16:42) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:01:55) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:16:55) , lode2019 (07/11/2023 at 06:44:58) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:09:47) , vinamilk (26/11/2023 at 13:44:40) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:22:52) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:06:02) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:08:16) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:30:49) , rapbo (03/11/2023 at 16:00:01) , thong123 (02/11/2023 at 13:18:34) , OK6868 (04/11/2023 at 04:16:38) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:23:19) , co3bich (04/11/2023 at 11:35:50) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:11:00) , KINGTON (20/11/2023 at 20:13:43) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:09:38) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:51:03) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:15:45) , X155 (23/11/2023 at 14:07:57) , xosolode (10/11/2023 at 08:30:32) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:21:00) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:40:34) , T8T88 (09/11/2023 at 01:52:06) , timbtd (02/11/2023 at 06:05:26) , bienphong (06/11/2023 at 21:54:21) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:33:11) , chinnamco (14/11/2023 at 14:20:49) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:14:37) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:20:20) , thosansodep (18/11/2023 at 02:21:52)
 4. DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:03:54) , mrnghia (02/11/2023 at 16:41:17) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:17:04) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:02:08) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:17:10) , lode2019 (07/11/2023 at 06:45:14) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:10:01) , vinamilk (26/11/2023 at 13:44:55) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:23:06) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:06:21) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:08:31) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:31:09) , rapbo (03/11/2023 at 16:00:21) , thong123 (02/11/2023 at 13:18:51) , OK6868 (04/11/2023 at 04:16:56) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:23:33) , co3bich (04/11/2023 at 11:36:10) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:11:16) , KINGTON (20/11/2023 at 20:14:04) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:09:55) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:51:18) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:15:58) , X155 (23/11/2023 at 14:08:16) , xosolode (10/11/2023 at 08:30:47) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:21:19) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:40:53) , T8T88 (09/11/2023 at 01:52:23) , timbtd (02/11/2023 at 06:05:43) , bienphong (06/11/2023 at 21:54:40) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:33:31) , chinnamco (14/11/2023 at 14:21:08) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:14:55) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:20:42) , thosansodep (18/11/2023 at 02:22:08)
 5. DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:04:14) , mrnghia (02/11/2023 at 16:41:32) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:17:22) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:02:28) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:17:29) , lode2019 (07/11/2023 at 06:45:32) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:10:23) , vinamilk (26/11/2023 at 13:45:12) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:23:22) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:06:43) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:08:49) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:31:27) , rapbo (03/11/2023 at 16:00:41) , thong123 (02/11/2023 at 13:19:08) , OK6868 (04/11/2023 at 04:17:09) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:23:50) , co3bich (04/11/2023 at 11:36:29) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:11:33) , KINGTON (20/11/2023 at 20:14:22) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:10:11) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:51:32) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:16:20) , X155 (23/11/2023 at 14:08:35) , xosolode (10/11/2023 at 08:31:05) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:21:33) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:41:12) , T8T88 (09/11/2023 at 01:52:36) , timbtd (02/11/2023 at 06:06:06) , bienphong (06/11/2023 at 21:54:57) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:33:51) , chinnamco (14/11/2023 at 14:21:29) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:15:14) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:21:01) , thosansodep (18/11/2023 at 02:22:29)
 6. DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:04:30) , mrnghia (02/11/2023 at 16:41:49) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:17:41) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:02:42) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:17:51) , lode2019 (07/11/2023 at 06:45:47) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:10:40) , vinamilk (26/11/2023 at 13:45:26) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:23:40) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:06:56) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:09:07) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:31:45) , rapbo (03/11/2023 at 16:01:03) , thong123 (02/11/2023 at 13:19:26) , OK6868 (04/11/2023 at 04:17:29) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:24:05) , co3bich (04/11/2023 at 11:36:51) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:11:53) , KINGTON (20/11/2023 at 20:14:35) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:10:31) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:51:52) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:16:41) , X155 (23/11/2023 at 14:08:51) , xosolode (10/11/2023 at 08:31:22) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:21:50) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:41:35) , T8T88 (09/11/2023 at 01:52:50) , timbtd (02/11/2023 at 06:06:23) , bienphong (06/11/2023 at 21:55:14) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:34:07) , chinnamco (14/11/2023 at 14:21:46) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:15:27) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:21:22) , thosansodep (18/11/2023 at 02:22:49)
 7. chithanh77248

  chithanh77248

  Đ.Ký:
  16/04/2023
  Bài viết:
  4,607
  Được thích:
  59,629
  Xu:
  1,294,150
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:04:49) , mrnghia (02/11/2023 at 16:42:09) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:17:57) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:03:01) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:18:08) , lode2019 (07/11/2023 at 06:46:00) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:10:58) , vinamilk (26/11/2023 at 13:45:44) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:24:01) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:07:12) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:09:25) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:32:03) , rapbo (03/11/2023 at 16:01:26) , thong123 (02/11/2023 at 13:19:46) , OK6868 (04/11/2023 at 04:17:44) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:24:24) , co3bich (04/11/2023 at 11:37:06) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:12:13) , KINGTON (20/11/2023 at 20:14:51) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:10:44) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:52:11) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:17:03) , X155 (23/11/2023 at 14:09:11) , xosolode (10/11/2023 at 08:31:39) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:22:06) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:41:55) , T8T88 (09/11/2023 at 01:53:09) , timbtd (02/11/2023 at 06:06:43) , bienphong (06/11/2023 at 21:55:35) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:34:29) , chinnamco (14/11/2023 at 14:22:06) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:15:44) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:21:43) , thosansodep (18/11/2023 at 02:23:05)
 8. vuvanvinh

  vuvanvinh

  Đ.Ký:
  03/11/2021
  Bài viết:
  9,845
  Được thích:
  64,765
  Xu:
  45,889
  Giới tính:
  Nam
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:05:04) , mrnghia (02/11/2023 at 16:42:24) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:18:18) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:03:19) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:18:27) , lode2019 (07/11/2023 at 06:46:14) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:11:20) , vinamilk (26/11/2023 at 13:46:05) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:24:21) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:07:27) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:09:44) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:32:16) , rapbo (03/11/2023 at 16:01:40) , thong123 (02/11/2023 at 13:20:06) , OK6868 (04/11/2023 at 04:18:06) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:24:43) , co3bich (04/11/2023 at 11:37:27) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:12:33) , KINGTON (20/11/2023 at 20:15:10) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:11:01) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:52:26) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:17:16) , X155 (23/11/2023 at 14:09:26) , xosolode (10/11/2023 at 08:32:01) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:22:21) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:42:12) , T8T88 (09/11/2023 at 01:53:23) , timbtd (02/11/2023 at 06:06:57) , bienphong (06/11/2023 at 21:55:50) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:34:51) , chinnamco (14/11/2023 at 14:22:23) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:16:07) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:22:02) , thosansodep (18/11/2023 at 02:23:20)
 9. vinamilk

  vinamilk

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  15,971
  Được thích:
  70,376
  Xu:
  561,017
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:05:21) , mrnghia (02/11/2023 at 16:42:43) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:18:36) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:03:34) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:18:43) , lode2019 (07/11/2023 at 06:46:29) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:11:41) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:24:44) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:07:48) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:10:05) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:32:38) , rapbo (03/11/2023 at 16:01:54) , thong123 (02/11/2023 at 13:20:27) , OK6868 (04/11/2023 at 04:18:23) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:25:02) , co3bich (04/11/2023 at 11:37:45) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:12:50) , KINGTON (20/11/2023 at 20:15:25) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:11:20) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:52:46) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:17:36) , X155 (23/11/2023 at 14:09:45) , xosolode (10/11/2023 at 08:32:24) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:22:35) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:42:27) , T8T88 (09/11/2023 at 01:53:44) , timbtd (02/11/2023 at 06:07:12) , bienphong (06/11/2023 at 21:56:09) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:35:08) , chinnamco (14/11/2023 at 14:22:45) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:16:25) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:22:20) , thosansodep (18/11/2023 at 02:23:37)
 10. bababyby

  bababyby

  Đ.Ký:
  21/02/2020
  Bài viết:
  14,918
  Được thích:
  68,742
  Xu:
  186,009
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (03/11/2023 at 19:05:37) , mrnghia (02/11/2023 at 16:42:57) , daiphat888 (18/11/2023 at 13:18:51) , minhthong1688 (09/11/2023 at 11:03:53) , bachthu3nhay (04/11/2023 at 00:18:56) , lode2019 (07/11/2023 at 06:46:43) , thuyanh29 (03/11/2023 at 00:12:00) , vinamilk (26/11/2023 at 13:46:22) , Cauamhanoi (04/11/2023 at 18:24:59) , langthangtimso (02/11/2023 at 23:08:06) , dieuanh96 (05/11/2023 at 06:10:25) , huyenhuyen (05/11/2023 at 13:32:55) , rapbo (03/11/2023 at 16:02:11) , thong123 (02/11/2023 at 13:20:46) , OK6868 (04/11/2023 at 04:18:45) , mualanh2020 (02/11/2023 at 22:25:21) , co3bich (04/11/2023 at 11:38:04) , EmLaTatCa (22/11/2023 at 07:13:10) , KINGTON (20/11/2023 at 20:15:46) , WIN2020 (07/11/2023 at 06:11:42) , khongcohoiket (08/11/2023 at 08:52:59) , khongcogihet (09/11/2023 at 21:17:50) , X155 (23/11/2023 at 14:10:07) , xosolode (10/11/2023 at 08:32:37) , EMGAI8864 (13/11/2023 at 20:22:56) , HUUHOANG (07/11/2023 at 05:42:42) , T8T88 (09/11/2023 at 01:54:00) , timbtd (02/11/2023 at 06:07:31) , bienphong (06/11/2023 at 21:56:27) , xuanmoi (01/11/2023 at 21:35:22) , chinnamco (14/11/2023 at 14:23:03) , KINGCLUB (03/11/2023 at 00:16:47) , hophuhotu (09/11/2023 at 10:22:33) , thosansodep (18/11/2023 at 02:23:52)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời