BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 31/03/2024.

 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG

  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO

  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU

  - TOP 1 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 50K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 30K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 10K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST TỐI THIỂU 6 LOTO, TỐI ĐA 20 LOTO  MẪU POST BÀI
  Ngày 01/07 dàn loto 20 số
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  CÁCH THỨC XÉT THƯỞNG

  Thống kê đến hết tháng, xét những thành viên post bài trên 20 ngày
  Thành viên nào có tỷ lệ Tổng số nháy trúng/Tổng số con post cao hơn sẽ được xếp trên (vị trí top cao hơn).
  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 14:58:01) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:02:32) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:55:25) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:34:07) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:05:07) , girlcity (02/04/2024 at 16:01:53) , lode2019 (10/04/2024 at 09:04:08) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:11:13) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:15:49) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:44:07) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:11:55) , binbinhn (01/04/2024 at 14:05:45) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:24:29) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:38:54) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:01:33) , hoahuong (14/04/2024 at 06:08:01) , daotet (07/04/2024 at 20:50:35) , kemngot (01/04/2024 at 06:22:11) , KQN (09/04/2024 at 18:14:38) , LLLucky (03/04/2024 at 00:53:31) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:06:16) , OK6868 (04/04/2024 at 04:00:54) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:31:29) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:29:45) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:41:10) , caligo (12/04/2024 at 10:42:48) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:12:56) , laohoathan (08/04/2024 at 23:42:34) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:11:02) , online99 (31/03/2024 at 23:37:53) , bacnholode (02/04/2024 at 01:08:53) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:30:51) , X380 (05/04/2024 at 16:51:19) , vinnanet (01/04/2024 at 00:31:43) , Xdaigiax4444 (15/04/2024 at 08:46:49)
 2. Ngày 01/04/2024
  Dàn loto 6 số: 98 89 28 82 46 64

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 14:58:21) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:02:48) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:55:44) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:34:24) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:05:21) , girlcity (02/04/2024 at 16:02:13) , lode2019 (10/04/2024 at 09:04:22) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:11:29) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:16:03) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:44:24) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:12:18) , binbinhn (01/04/2024 at 14:06:04) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:24:44) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:39:12) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:01:49) , hoahuong (14/04/2024 at 06:08:18) , daotet (07/04/2024 at 20:50:48) , kemngot (01/04/2024 at 06:22:24) , KQN (09/04/2024 at 18:14:53) , LLLucky (03/04/2024 at 00:53:50) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:06:33) , OK6868 (04/04/2024 at 04:01:15) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:31:45) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:30:04) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:41:25) , caligo (12/04/2024 at 10:43:02) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:13:10) , laohoathan (08/04/2024 at 23:42:57) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:11:15) , online99 (31/03/2024 at 23:38:10) , bacnholode (02/04/2024 at 01:09:13) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:31:09) , X380 (05/04/2024 at 16:51:42) , vinnanet (01/04/2024 at 00:32:04) , Xdaigiax4444 (15/04/2024 at 08:46:52)
 3. Ngày 01/04/2024
  Dàn loto 6 số: 13 97 31 30 25 52

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 14:58:36) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:03:05) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:56:04) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:34:37) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:05:40) , girlcity (02/04/2024 at 16:02:27) , lode2019 (10/04/2024 at 09:04:41) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:11:45) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:16:21) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:44:39) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:12:38) , binbinhn (01/04/2024 at 14:06:22) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:25:05) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:39:28) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:02:02) , hoahuong (14/04/2024 at 06:08:32) , daotet (07/04/2024 at 20:51:07) , kemngot (01/04/2024 at 06:22:43) , KQN (09/04/2024 at 18:15:15) , LLLucky (03/04/2024 at 00:54:11) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:06:50) , OK6868 (04/04/2024 at 04:01:31) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:32:05) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:30:25) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:41:39) , caligo (12/04/2024 at 10:43:20) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:13:26) , laohoathan (08/04/2024 at 23:43:20) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:11:32) , online99 (31/03/2024 at 23:38:27) , bacnholode (02/04/2024 at 01:09:33) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:31:31) , X380 (05/04/2024 at 16:52:02) , vinnanet (01/04/2024 at 00:32:23) , Xdaigiax4444 (15/04/2024 at 08:46:54)
 4. Ngày 01/04/2024
  Dàn loto 10 số: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 14:58:56) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:03:20) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:56:23) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:34:55) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:05:56) , girlcity (02/04/2024 at 16:02:43) , lode2019 (10/04/2024 at 09:05:02) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:12:02) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:16:41) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:44:54) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:12:51) , binbinhn (01/04/2024 at 14:06:35) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:25:23) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:39:43) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:02:15) , hoahuong (14/04/2024 at 06:08:55) , daotet (07/04/2024 at 20:51:26) , kemngot (01/04/2024 at 06:23:04) , KQN (09/04/2024 at 18:15:36) , LLLucky (03/04/2024 at 00:54:28) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:07:10) , OK6868 (04/04/2024 at 04:01:51) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:32:20) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:30:46) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:42:02) , caligo (12/04/2024 at 10:43:34) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:13:47) , laohoathan (08/04/2024 at 23:43:41) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:11:50) , online99 (31/03/2024 at 23:38:41) , bacnholode (02/04/2024 at 01:09:47) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:31:49) , X380 (05/04/2024 at 16:52:17) , vinnanet (01/04/2024 at 00:32:37) , Xdaigiax4444 (15/04/2024 at 08:46:56)
 5. Ngày 01/04/2024
  Dàn loto 6 số: 08 80 51 15 24 42

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 14:59:12) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:03:39) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:56:41) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:35:09) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:06:14) , girlcity (02/04/2024 at 16:03:05) , lode2019 (10/04/2024 at 09:05:20) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:12:20) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:16:58) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:45:10) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:13:04) , binbinhn (01/04/2024 at 14:06:58) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:25:40) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:39:57) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:02:30) , hoahuong (14/04/2024 at 06:09:13) , daotet (07/04/2024 at 20:51:44) , kemngot (01/04/2024 at 06:23:20) , KQN (09/04/2024 at 18:15:54) , LLLucky (03/04/2024 at 00:54:50) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:07:21) , OK6868 (04/04/2024 at 04:02:08) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:32:39) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:31:07) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:42:17) , caligo (12/04/2024 at 10:43:52) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:14:06) , laohoathan (08/04/2024 at 23:43:58) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:12:03) , online99 (31/03/2024 at 23:39:03) , bacnholode (02/04/2024 at 01:10:07) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:32:06) , X380 (05/04/2024 at 16:52:34) , vinnanet (01/04/2024 at 00:32:54)
 6. Ngày 01/04/2024
  Dàn loto 8 số: 03 19 30 46 64 78 87 91

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 14:59:34) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:03:53) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:56:58) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:35:28) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:06:32) , girlcity (02/04/2024 at 16:03:27) , lode2019 (10/04/2024 at 09:05:36) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:12:42) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:17:20) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:45:30) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:13:22) , binbinhn (01/04/2024 at 14:07:14) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:25:59) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:40:19) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:02:44) , hoahuong (14/04/2024 at 06:09:29) , daotet (07/04/2024 at 20:51:59) , kemngot (01/04/2024 at 06:23:35) , KQN (09/04/2024 at 18:16:16) , LLLucky (03/04/2024 at 00:55:12) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:07:35) , OK6868 (04/04/2024 at 04:02:21) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:32:53) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:31:25) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:42:30) , caligo (12/04/2024 at 10:44:15) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:14:28) , laohoathan (08/04/2024 at 23:44:15) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:12:20) , online99 (31/03/2024 at 23:39:17) , bacnholode (02/04/2024 at 01:10:24) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:32:23) , X380 (05/04/2024 at 16:52:48) , vinnanet (01/04/2024 at 00:33:10) , Xdaigiax4444 (15/04/2024 at 08:46:58)
 7. chaonammoi

  chaonammoi

  Đ.Ký:
  31/12/2020
  Bài viết:
  11,766
  Được thích:
  60,218
  Xu:
  160,618
  Ngày 01/04/2024
  Dàn loto 7 số: 36 46 56 66 76 86 96

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 14:59:52) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:04:10) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:57:12) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:35:43) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:06:51) , girlcity (02/04/2024 at 16:03:41) , lode2019 (10/04/2024 at 09:05:56) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:12:58) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:17:39) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:45:53) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:13:41) , binbinhn (01/04/2024 at 14:07:35) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:26:17) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:40:34) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:03:05) , hoahuong (14/04/2024 at 06:09:50) , daotet (07/04/2024 at 20:52:16) , kemngot (01/04/2024 at 06:23:55) , KQN (09/04/2024 at 18:16:31) , LLLucky (03/04/2024 at 00:55:29) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:07:50) , OK6868 (04/04/2024 at 04:02:40) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:33:10) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:31:46) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:42:51) , caligo (12/04/2024 at 10:44:35) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:14:42) , laohoathan (08/04/2024 at 23:44:29) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:12:43) , online99 (31/03/2024 at 23:39:39) , bacnholode (02/04/2024 at 01:10:44) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:32:44) , X380 (05/04/2024 at 16:53:08) , vinnanet (01/04/2024 at 00:33:27) , Xdaigiax4444 (15/04/2024 at 08:47:01)
 8. chosau18h

  chosau18h

  Đ.Ký:
  07/10/2017
  Bài viết:
  14,286
  Được thích:
  61,119
  Xu:
  163,394
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Dàn loto 17 số: 23 24 25 26 27 28 29 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 15:00:05) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:04:23) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:57:30) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:35:58) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:07:11) , girlcity (02/04/2024 at 16:04:01) , lode2019 (10/04/2024 at 09:06:16) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:13:15) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:17:52) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:46:05) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:14:00) , binbinhn (01/04/2024 at 14:07:51) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:26:40) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:40:47) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:03:21) , hoahuong (14/04/2024 at 06:10:12) , daotet (07/04/2024 at 20:52:38) , kemngot (01/04/2024 at 06:24:11) , KQN (09/04/2024 at 18:16:52) , LLLucky (03/04/2024 at 00:55:46) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:08:03) , OK6868 (04/04/2024 at 04:03:03) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:33:30) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:32:07) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:43:07) , caligo (12/04/2024 at 10:44:53) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:14:58) , laohoathan (08/04/2024 at 23:44:44) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:13:05) , online99 (31/03/2024 at 23:40:00) , bacnholode (02/04/2024 at 01:11:03) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:33:07) , X380 (05/04/2024 at 16:53:25) , vinnanet (01/04/2024 at 00:33:48) , Xdaigiax4444 (15/04/2024 at 08:47:02)
 9. cothuacothang

  cothuacothang

  Đ.Ký:
  07/12/2017
  Bài viết:
  4,658
  Được thích:
  55,207
  Xu:
  95,381
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Dàn loto 18 số: 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 15:00:19) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:04:39) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:57:51) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:36:11) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:07:31) , girlcity (02/04/2024 at 16:04:14) , lode2019 (10/04/2024 at 09:06:37) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:13:34) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:18:14) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:46:27) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:14:17) , binbinhn (01/04/2024 at 14:08:13) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:26:57) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:41:00) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:03:42) , hoahuong (14/04/2024 at 06:10:25) , daotet (07/04/2024 at 20:53:00) , kemngot (01/04/2024 at 06:24:26) , KQN (09/04/2024 at 18:17:14) , LLLucky (03/04/2024 at 00:55:59) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:08:25) , OK6868 (04/04/2024 at 04:03:18) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:33:47) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:32:27) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:43:22) , caligo (12/04/2024 at 10:45:13) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:15:14) , laohoathan (08/04/2024 at 23:45:00) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:13:18) , online99 (31/03/2024 at 23:40:20) , bacnholode (02/04/2024 at 01:11:24) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:33:22) , X380 (05/04/2024 at 16:53:40) , vinnanet (01/04/2024 at 00:34:07) , Xdaigiax4444 (15/04/2024 at 08:47:04)
 10. VietAnh686

  VietAnh686

  Đ.Ký:
  07/10/2020
  Bài viết:
  4,544
  Được thích:
  56,529
  Xu:
  105,019
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Dàn loto 12 số: 09 18 27 36 45 50 51 52 53 54 55 56

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tengteng (02/04/2024 at 15:00:38) , vuanh886 (02/04/2024 at 03:04:54) , hoisohoc (02/04/2024 at 06:58:10) , TTPL7986 (01/04/2024 at 11:36:25) , anquanhnam (01/04/2024 at 16:07:48) , girlcity (02/04/2024 at 16:04:32) , lode2019 (10/04/2024 at 09:06:53) , Ronaldo7 (04/04/2024 at 18:13:49) , saptrungtoroi (07/04/2024 at 01:18:36) , thuyanh29 (07/04/2024 at 07:46:41) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 17:14:31) , binbinhn (01/04/2024 at 14:08:32) , locroitrungdau (10/04/2024 at 06:27:18) , baoanhthu (02/04/2024 at 23:41:15) , yeusohoc (13/04/2024 at 06:03:55) , hoahuong (14/04/2024 at 06:10:40) , daotet (07/04/2024 at 20:53:13) , kemngot (01/04/2024 at 06:24:40) , KQN (09/04/2024 at 18:17:32) , LLLucky (03/04/2024 at 00:56:18) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 07:08:40) , OK6868 (04/04/2024 at 04:03:33) , khongcohoiket (06/04/2024 at 17:34:00) , lanh5doC (04/04/2024 at 22:32:45) , ansongaymai (02/04/2024 at 06:43:43) , caligo (12/04/2024 at 10:45:29) , sangtruatoi (16/04/2024 at 23:15:33) , laohoathan (08/04/2024 at 23:45:19) , vanmaymoi (10/04/2024 at 00:13:34) , online99 (31/03/2024 at 23:40:39) , bacnholode (02/04/2024 at 01:11:46) , xuanmoi (06/04/2024 at 04:33:44) , X380 (05/04/2024 at 16:54:00) , vinnanet (01/04/2024 at 00:34:26) , Xdaigiax4444 (15/04/2024 at 08:47:05)