ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi Bogia555, 30/04/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  24,167
  Được thích:
  501,082
  Xu:
  456,005,648
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY THÁNG 05/2023


  PHẦN THƯỞNG
  1. CUP, HUY CHƯƠNG
  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO
  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU
  - TOP 1 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 50K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 30K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 10K XU  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. Dàn từ 20 số đến 40 số
  2. Viết thành các hàng, mỗi hàng tối đa 10 số
  3. Viết rõ các số, ví dụ 12 21 hoặc 12.21 hoặc 12, 21 mà không viết 121
  4. Cấu trúc mẫu:


  Khung 01/05 - 03/05 dàn 40 số

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  5. Post bài trước 18h hàng ngày
  6. Post bài mới cần ghi rõ đã ăn thông mấy khung (nếu có)
  Ví dụ, ghi là: Đã ăn thông 3 khung, không cần trích dẫn lại các bài trước


  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:06:55) , minhdiep (24/05/2023 at 16:23:56) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:43:19) , chiakhoathanhcong (30/04/2023 at 23:10:41) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:02:02) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:41:30) , giangmobile (27/05/2023 at 22:02:58) , mytamido (17/05/2023 at 21:11:49) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:30:24) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:31:39) , numoneyee (05/05/2023 at 15:04:25) , alololo (02/05/2023 at 01:30:40) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:13:34) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:24:49) , LLLucky (20/05/2023 at 20:02:08) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:22:50) , vtvcab (09/05/2023 at 21:39:04) , remix (29/05/2023 at 05:22:36) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:46:46) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:12:05) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:26:59) , songla (29/05/2023 at 22:05:59) , choisoxo (17/05/2023 at 21:43:13) , timbtd (16/05/2023 at 19:56:49)
 2. DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:06:57) , minhdiep (24/05/2023 at 16:24:13) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:43:36) , chiakhoathanhcong (30/04/2023 at 23:11:00) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:02:11) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:41:43) , giangmobile (27/05/2023 at 22:03:08) , mytamido (17/05/2023 at 21:12:05) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:30:35) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:31:56) , numoneyee (05/05/2023 at 15:04:43) , alololo (02/05/2023 at 01:30:57) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:13:49) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:25:03) , LLLucky (20/05/2023 at 20:02:25) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:23:07) , vtvcab (09/05/2023 at 21:39:22) , remix (29/05/2023 at 05:22:49) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:47:00) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:12:13) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:27:12) , songla (29/05/2023 at 22:06:10) , choisoxo (17/05/2023 at 21:43:30) , timbtd (16/05/2023 at 19:56:58)
 3. DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:07:01) , minhdiep (24/05/2023 at 16:24:23) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:43:58) , chiakhoathanhcong (30/04/2023 at 23:11:17) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:02:26) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:42:04) , giangmobile (27/05/2023 at 22:03:23) , mytamido (17/05/2023 at 21:12:16) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:30:49) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:32:17) , numoneyee (05/05/2023 at 15:05:05) , alololo (02/05/2023 at 01:31:16) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:14:06) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:25:16) , LLLucky (20/05/2023 at 20:02:36) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:23:20) , vtvcab (09/05/2023 at 21:39:43) , remix (29/05/2023 at 05:23:02) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:47:17) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:12:24) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:27:27) , songla (29/05/2023 at 22:06:23) , choisoxo (17/05/2023 at 21:43:46) , timbtd (16/05/2023 at 19:57:15)
 4. DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:07:05) , minhdiep (24/05/2023 at 16:24:31) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:44:18) , chiakhoathanhcong (30/04/2023 at 23:11:34) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:02:39) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:42:23) , giangmobile (27/05/2023 at 22:03:33) , mytamido (17/05/2023 at 21:12:27) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:31:06) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:32:33) , numoneyee (05/05/2023 at 15:05:27) , alololo (02/05/2023 at 01:31:33) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:14:27) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:25:29) , LLLucky (20/05/2023 at 20:02:52) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:23:37) , vtvcab (09/05/2023 at 21:39:57) , remix (29/05/2023 at 05:23:14) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:47:29) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:12:41) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:27:37) , songla (29/05/2023 at 22:06:35) , choisoxo (17/05/2023 at 21:43:55) , timbtd (16/05/2023 at 19:57:29)
 5. DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:07:09) , minhdiep (24/05/2023 at 16:24:42) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:44:40) , chiakhoathanhcong (30/04/2023 at 23:11:51) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:02:49) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:42:36) , giangmobile (27/05/2023 at 22:03:42) , mytamido (17/05/2023 at 21:12:37) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:31:14) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:32:46) , numoneyee (05/05/2023 at 15:05:48) , alololo (02/05/2023 at 01:31:51) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:14:43) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:25:39) , LLLucky (20/05/2023 at 20:03:01) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:23:52) , vtvcab (09/05/2023 at 21:40:18) , remix (29/05/2023 at 05:23:30) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:47:40) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:12:51) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:27:51) , songla (29/05/2023 at 22:06:44) , choisoxo (17/05/2023 at 21:44:10) , timbtd (16/05/2023 at 19:57:39)
 6. DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:07:13) , minhdiep (24/05/2023 at 16:24:57) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:44:58) , chiakhoathanhcong (30/04/2023 at 23:12:14) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:03:00) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:42:57) , giangmobile (27/05/2023 at 22:03:54) , mytamido (17/05/2023 at 21:12:47) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:31:30) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:33:07) , numoneyee (05/05/2023 at 15:06:05) , alololo (02/05/2023 at 01:32:08) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:15:03) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:25:53) , LLLucky (20/05/2023 at 20:03:16) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:24:00) , vtvcab (09/05/2023 at 21:40:31) , remix (29/05/2023 at 05:23:44) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:47:56) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:13:08) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:28:08) , songla (29/05/2023 at 22:07:00) , choisoxo (17/05/2023 at 21:44:26) , timbtd (16/05/2023 at 19:57:51)
 7. quoctrong89

  quoctrong89

  Đ.Ký:
  05/01/2021
  Bài viết:
  12,347
  Được thích:
  67,636
  Xu:
  141,600
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:07:15) , minhdiep (24/05/2023 at 16:25:10) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:45:14) , chiakhoathanhcong (30/04/2023 at 23:12:27) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:03:08) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:43:15) , giangmobile (27/05/2023 at 22:04:05) , mytamido (17/05/2023 at 21:12:57) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:31:38) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:33:25) , numoneyee (05/05/2023 at 15:06:26) , alololo (02/05/2023 at 01:32:27) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:15:22) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:26:06) , LLLucky (20/05/2023 at 20:03:33) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:24:08) , vtvcab (09/05/2023 at 21:40:47) , remix (29/05/2023 at 05:23:58) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:48:04) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:13:21) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:28:18) , songla (29/05/2023 at 22:07:13) , choisoxo (17/05/2023 at 21:44:35) , timbtd (16/05/2023 at 19:58:01)
 8. Covid19

  Covid19

  Đ.Ký:
  07/03/2020
  Bài viết:
  15,068
  Được thích:
  70,893
  Xu:
  64,642
  Giới tính:
  Nam
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:07:18) , minhdiep (24/05/2023 at 16:25:26) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:45:30) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:03:22) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:43:30) , giangmobile (27/05/2023 at 22:04:13) , mytamido (17/05/2023 at 21:13:14) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:31:51) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:33:44) , numoneyee (05/05/2023 at 15:06:47) , alololo (02/05/2023 at 01:32:44) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:15:41) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:26:23) , LLLucky (20/05/2023 at 20:03:46) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:24:19) , vtvcab (09/05/2023 at 21:41:00) , remix (29/05/2023 at 05:24:08) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:48:18) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:13:29) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:28:29) , songla (29/05/2023 at 22:07:23) , choisoxo (17/05/2023 at 21:44:44) , timbtd (16/05/2023 at 19:58:17)
 9. tamhoncuada

  tamhoncuada

  Đ.Ký:
  16/12/2020
  Bài viết:
  12,556
  Được thích:
  68,469
  Xu:
  23,080
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:07:19) , minhdiep (24/05/2023 at 16:25:37) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:45:49) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:03:39) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:43:45) , giangmobile (27/05/2023 at 22:04:22) , mytamido (17/05/2023 at 21:13:22) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:32:05) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:34:00) , numoneyee (05/05/2023 at 15:07:03) , alololo (02/05/2023 at 01:33:01) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:15:59) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:26:37) , LLLucky (20/05/2023 at 20:04:02) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:24:27) , vtvcab (09/05/2023 at 21:41:20) , remix (29/05/2023 at 05:24:22) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:48:31) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:13:40) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:28:38) , songla (29/05/2023 at 22:07:31) , choisoxo (17/05/2023 at 21:44:56) , timbtd (16/05/2023 at 19:58:26)
 10. hoahuong

  hoahuong

  Đ.Ký:
  09/06/2019
  Bài viết:
  15,859
  Được thích:
  72,967
  Xu:
  132,410
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/05/2023 at 16:07:21) , minhdiep (24/05/2023 at 16:25:46) , baycaobayxa (07/05/2023 at 16:46:10) , anhQuanday (12/05/2023 at 14:03:51) , chutichhoidong (06/05/2023 at 17:44:04) , giangmobile (27/05/2023 at 22:04:30) , mytamido (17/05/2023 at 21:13:31) , visaolaithe (31/05/2023 at 02:32:18) , Cauamhanoi (05/05/2023 at 21:34:21) , numoneyee (05/05/2023 at 15:07:20) , alololo (02/05/2023 at 01:33:16) , haiyen1295 (22/05/2023 at 21:16:20) , niemvuisohoc (24/05/2023 at 22:26:49) , LLLucky (20/05/2023 at 20:04:18) , nguyenhao2002 (26/05/2023 at 22:24:41) , vtvcab (09/05/2023 at 21:41:39) , remix (29/05/2023 at 05:24:37) , BachTuoc (24/05/2023 at 09:48:44) , EMGAI8864 (24/05/2023 at 00:13:53) , tengicungduoc (30/05/2023 at 22:28:48) , songla (29/05/2023 at 22:07:46) , choisoxo (17/05/2023 at 21:45:12) , timbtd (16/05/2023 at 19:58:42)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời