PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 5/2023

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 5/2023


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (14/05/2023 at 09:55:46) , minhlonghn (20/05/2023 at 19:59:06) , Cauamhanoi (02/05/2023 at 09:27:52) , nonanoni (14/05/2023 at 09:52:24) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:12:20) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:30:03) , songla (22/05/2023 at 21:21:04)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @XS360 : trúng loto 48** 84* 89** thưởng 15000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 12* 65* thưởng 10000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 84* 48** thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 91* 84* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @X380 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 52* 12* thưởng 6000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 80** thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 91* 65* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 22* 00* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 98* 89** thưởng 9000 xu.
  @themelao : trúng loto 91* 52* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @mothuong : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 48** 84* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 48** 84* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 22* 88* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @CDB : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 89** 98* 00* thưởng 24000 xu.
  @antamwin : trúng loto 74* 47* 16* thưởng 18000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 89** 98* 88* thưởng 24000 xu.
  @girlcity : trúng loto 98* 71* thưởng 20000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 65* 22* thưởng 20000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 12* 20* thưởng 20000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 98* 14* thưởng 20000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @rapbo : trúng loto 47* 74* thưởng 12000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 89** thưởng 20000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 48** 84* thưởng 18000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @thong123 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 80** thưởng 20000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 91* 52* thưởng 12000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 84* 48** thưởng 18000 xu.
  @daotet : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @xosolode : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 84* 48** thưởng 18000 xu.
  @X155 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 98* 89** thưởng 18000 xu.
  @A3A : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 88* 65* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 47* 74* thưởng 12000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chithanh77248 : trúng loto 71* 89** thưởng 45000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 89** thưởng 18000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 91* 00* thưởng 18000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 89** thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 47* 74* thưởng 24000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 20* thưởng 20000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 48** thưởng 40000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89** 98* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 74* thưởng 25000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 89** thưởng 50000 xu.
  @bienphong : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 48** 84* thưởng 54000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 80** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 16* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @EMGAI8864 : trúng loto 00* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 52* 06* thưởng 60000 xu.



  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 12 số có 20 thưởng 8333 xu.
  @bacnholode : Chốt 13 số có 20 thưởng 7692 xu.
  @vtvcab : Chốt 11 số có 20 thưởng 9090 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @daiphat888 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @VNtatthang : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @locphatloc : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @allwin99 : Chốt 12 số có 20 thưởng 8333 xu.
  @anhnumberone : Chốt 17 số có 20 thưởng 5882 xu.
  @codencodi : Chốt 13 số có 20 thưởng 7692 xu.
  @chithanh77248 : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 16 số có 20 thưởng 6250 xu.
  @mtq : Chốt 17 số có 20 thưởng 5882 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 16 số có 20 thưởng 6250 xu.
  @visaolaithe : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @xosoxmien : Chốt 16 số có 20 thưởng 6250 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vanmaymoi : Chốt 8 số có 20 thưởng 25000 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 13 số có 20 thưởng 15384 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 8 số có 20 thưởng 25000 xu.
  @namtaoxb : Chốt 17 số có 20 thưởng 11764 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 10 số có 20 thưởng 20000 xu.
  @WIN6789 : Chốt 9 số có 20 thưởng 22222 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @soiroichot : Chốt 6 số có 20 thưởng 50000 xu.


  NICK- 29/04 - - 30/04 - - 01/05 -
  soiroichot09 19 29 39 49 58 59 68 69 78 88 9801 03 04 08 10 12 13 17 18 19 21 22 26 27 28 9419 20 21 22 23 24
  vanmaymoi.................14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2912 17 20 21 23 82 83 85
  HUNG1959.................18 19 21 22 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 49 5104 08 11 14 17 18 20 22 26 27 28 31 32
  mualanh2020.................17 18 19 30 31 32 48 49 70 71 72 73 74 75 7620 39 48 57 66 75 84 93
  namtaoxb.................16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4998 99 02 06 07 08 09 15 17 18 20 24 25 26 27 35 39
  vietkieudanhlo.................14 15 16 17 18 19 20 22 25 31 34 39 40 43 48 5205 06 07 08 09 12 13 18 20 21
  WIN6789.................00 02 05 09 10 12 15 19 20 22 25 29 30 31 32 95 9906 07 08 09 20 21 22 23 24
  TLong888..................................01 10 15 51 06 60 02 20 25 52 03 30 35 53 36 63 04 40 45 54
  vuquy48..................................05 06 08 09 10 11 13 15 16 18 19 20
  bacnholode..................................06 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 24 27
  vtvcab..................................06 07 08 20 21 22 25 26 27 28 30
  Covid19..................................13 16 20 21 22 67 68 70 72 73 74 76 82 83 84 86 90 92 93 94
  daiphat888..................................02 04 06 09 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 26 27 31 32
  VNtatthang..................................33 44 32 31 45 30 29 28 46 27 26 47 25 24 48 23 22 49 21 20
  locphatloc..................................90 91 94 00 01 06 08 10 11 15 18 20 21 24 26 28 30 35
  allwin99..................................13 15 18 19 20 21 22 24 27 28 29 30
  anhnumberone..................................96 99 00 03 04 05 06 13 14 15 16 19 20 23 24 25 26
  codencodi..................................18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00
  chithanh77248..................................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  HoangMinhTu..................................20 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  mtq..................................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 04 13 22 31 40 59 68
  saptrungtoroi..................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  tinhtuoisang..................................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 04 13 22 31 40 50
  visaolaithe..................................18 19 20 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 98 99
  xosoxmien..................................00 01 04 06 08 10 14 16 17 18 20 24 26 28 29 99
  anquanhnam..................................01 02 06 07 10 11 12 15 16 19 20 21 24 25 28 29 34 37 42 43
  co3bich..................................96 97 98 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  emtapdanhlo..................................00 01 03 05 06 08 10 11 13 15 16 18 20 21 23 81 83 85 86 88
  giahuy912..................................57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 00 10 20
  hatay88..................................02 05 11 14 20 23 32 39 41 48 50 57 66 69 75 78 84 87 93 96
  ViettelDaily..................................08 17 20 26 35 39 44 48 53 59 62 68 71 77 80 86 95 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (14/05/2023 at 09:55:59) , minhlonghn (20/05/2023 at 19:59:18) , Cauamhanoi (02/05/2023 at 09:28:13) , nonanoni (14/05/2023 at 09:52:40) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:12:40) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:30:17) , songla (22/05/2023 at 21:21:25)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Covid19 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @codencodi : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 86* 43* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 44* 73* thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @timbtd : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 88* 52* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @DocCoCauBai123 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 69* 21* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 43* 44* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 61* 21* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @songla : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 86* 98* thưởng 20000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @X380 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 86* 52* thưởng 12000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 69* 43* thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 70** thưởng 20000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 73* 61* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 69* 65* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 02** thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 02** thưởng 12000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 21* 69* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 21* 81* thưởng 30000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 02** thưởng 18000 xu.
  @thong123 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @A3A : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 02** thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @giacatde : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 21* thưởng 18000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 43* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 88* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @EMGAI8864 : trúng loto 77* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 88* thưởng 33000 xu.



  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @quochuy92 : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @BachTuoc : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @bienphong : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @chinnamco : Chốt 16 số có 65 thưởng 6250 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 15 số có 65 thưởng 6666 xu.
  @minhdiep : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @minhlonghn : Chốt 13 số có 65 thưởng 7692 xu.
  @muahe2019 : Chốt 6 số có 65 thưởng 16666 xu.
  @numoneyee : Chốt 17 số có 65 thưởng 5882 xu.
  @tengteng : Chốt 15 số có 65 thưởng 6666 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @vuanh886 : Chốt 13 số có 65 thưởng 7692 xu.
  @themelao : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 11 số có 65 thưởng 9090 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @nonanoni : Chốt 6 số có 65 thưởng 16666 xu.
  @baoanhthu : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 16 số có 65 thưởng 6250 xu.
  @giangmobile : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 13 số có 65 thưởng 7692 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @TotBatXe : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @co3bich : Chốt 18 số có 65 thưởng 11111 xu.
  @Covid19 : Chốt 11 số có 65 thưởng 18181 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 14 số có 65 thưởng 14285 xu.


  NICK- 01/05 - - 02/05 -
  co3bich96 97 98 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2406 16 25 26 35 36 45 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95 96
  Covid1913 16 20 21 22 67 68 70 72 73 74 76 82 83 84 86 90 92 93 9491 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  saptrungtoroi11 12 13 14 15 16 17 18 19 2005 06 15 25 35 45 55 65 74 75 84 85 94 95
  quochuy92.................72 81 90 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 03 12 21 30 49
  BachTuoc.................06 16 26 36 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95
  bienphong.................65 66 67 68 69 73 76 78 82 85 87 91 94 96
  chinnamco.................02 11 20 39 47 48 56 57 65 66 74 75 83 84 92 93
  luonluontop1.................24 25 29 51 52 53 54 55 59 61 62 63 64 65 69
  minhdiep.................46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 92 93 94 95
  minhlonghn.................05 15 25 35 45 55 65 75 78 83 85 93 95
  muahe2019.................14 23 32 41 56 65
  numoneyee.................03 12 21 30 38 47 49 56 58 65 67 74 76 83 85 92 94
  tengteng.................65 67 69 70 72 74 76 78 79 81 83 85 87 88 89
  TTPL7986.................63 64 65 66 67 69 70 72 73 74 75 76 77 79
  vuanh886.................03 12 21 29 30 38 47 49 56 65 74 83 92
  themelao.................60 61 63 64 65 66 67 70 72 73 75 76 82 83 85 90 92 93
  thuyanh29.................31 33 37 38 39 60 64 65 66 67 68
  huyenhuyen.................63 65 66 67 68 71 72 74 75 76 77 79 80 81
  nonanoni.................64 65 66 67 68 69
  baoanhthu.................61 65 70 71 73 74 79 80 82 83
  baycaobayxa.................01 03 10 12 21 29 30 38 47 49 56 58 65 67 74 76 83 85 92 94
  cuunon.................67 66 65 93 61 60 59 58 57 56 52 51 94 50 49 48
  giangmobile.................60 63 64 65 66 72 73 74 75 79 81 82 83 84 88 90 91 92 97
  HUYEN6879.................32 33 34 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  sangtruatoi.................47 49 53 55 57 59 62 63 65 67 69 72 73
  toilatoi7x.................41 40 65 37 69 36 70 35 71 31 29 77 27 79 26 80 25 81 19 17
  TotBatXe.................60 61 62 03 63 64 65 66 02 67 68 69 90 01
  vhg123.................35 36 37 38 43 44 45 47 48 51 52 54 55 57 58 59 62 64 65 66
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (14/05/2023 at 09:56:07) , minhlonghn (20/05/2023 at 19:59:27) , nonanoni (14/05/2023 at 09:52:52) , dieuanh96 (03/05/2023 at 06:12:55) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:30:30) , songla (22/05/2023 at 21:21:39)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bacnholode : trúng loto 62* 00* 55* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 00* 67* 76** thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 41* 61** thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 76** thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 67* 89* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 62* 59* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 90** thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 41* 76** thưởng 9000 xu.
  @online : trúng loto 35* 37* thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 20* 61** thưởng 9000 xu.
  @themelao : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @xosolode : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @C_C_C : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @CDB : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @Quendenho8888 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 13* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @codencodi : trúng loto 00* 55* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 76** 67* thưởng 18000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 59* 65* thưởng 12000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @KQN : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @timbtd : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 61** thưởng 20000 xu.
  @hieplode : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 55* 00* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 80* 06* thưởng 12000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 00* 55* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 76** 67* 00* thưởng 36000 xu.
  @AnBao : trúng loto 61** thưởng 30000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 00* 59* thưởng 18000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 59* 12** thưởng 27000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @cuunon : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 55* 00* thưởng 18000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @kemngot : trúng loto 76** thưởng 30000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 00* 55* 37* thưởng 36000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 80* thưởng 20000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 29* thưởng 20000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 06* thưởng 20000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 00* thưởng 20000 xu.
  @A3A : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 76** 67* thưởng 36000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 80* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Mobile5G : trúng loto 59* thưởng 25000 xu.
  @AffCup : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giacatde : trúng loto 59* 06* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hoaihd85 : trúng loto 06* 67* thưởng 70000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 62* thưởng 60000 xu.



  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mualanh2020 : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @binbinhn : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @mtq : Chốt 8 số có 76 thưởng 12500 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @A3A : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @Axz23 : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 4 số có 76 thưởng 25000 xu.
  @DocCoCauBai123 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 9 số có 76 thưởng 11111 xu.
  @buihung88 : Chốt 7 số có 76 thưởng 14285 xu.
  @cachimvanganh : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @girlcity : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @kyniemxua : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @laohoathan : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @mylove279 : Chốt 12 số có 76 thưởng 8333 xu.
  @online99 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @T8T88 : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.
  @timbtd : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @thichlachoi : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @vivungonsong : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @X155 : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @muahe2019 : Chốt 14 số có 76 thưởng 14285 xu.
  @cuunon : Chốt 13 số có 76 thưởng 15384 xu.
  @minhdiep : Chốt 11 số có 76 thưởng 18181 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 9 số có 76 thưởng 22222 xu.


  NICK- 02/05 - - 03/05 -
  muahe201914 23 32 41 56 6576 77 78 79 81 82 83 84 86 90 91 92 93 95
  cuunon67 66 65 93 61 60 59 58 57 56 52 51 94 50 49 4876 85 94 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  minhdiep46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 92 93 94 9573 74 75 76 77 78 79 81 88 91 98
  toilatoi7x41 40 65 37 69 36 70 35 71 31 29 77 27 79 26 80 25 81 19 1712 21 30 49 58 67 76 85 94
  mualanh2020.................03 12 20 21 30 39 48 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
  binbinhn.................50 72 74 76 77 78 80 81 83 85 86 87 89 95 96 98
  mtq.................76 77 78 80 83 85 86 87
  vaobothoi.................73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 97 99
  A3A.................16 17 76 77 78 80 82 84 86 87 88 90 92 94 96 97 98
  phocuvangem.................42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 61 63 70 71 72 73 74 75 76 77
  VietAnhHP.................74 75 76 77 78 79 80 84 93 99
  xosoxmien.................03 11 12 20 21 30 39 48 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
  Axz23.................41 43 51 53 71 73 81 83 91 93 46 56 66 76 86 96
  DonaldTrump45.................12 21 67 76
  DocCoCauBai123.................13 31 18 81 68 86 36 63 67 76 12 21 17 71 26 62 23 24 25 28
  ansongaymai.................72 73 74 75 76 77 78 79 83 88 89 93 98 99
  bachthu3nhay.................66 67 70 72 73 74 76 82 83
  buihung88.................30 49 58 67 76 85 94
  cachimvanganh.................09 16 19 26 29 36 39 46 49 56 59 66 69 76 79 86 89 96 99
  CatLinhHD.................07 17 26 27 36 37 46 47 56 57 66 67 76 77 86 87 96 97
  ditimbachthu.................07 17 27 37 47 57 67 69 76 77 86 87 96 97
  girlcity.................43 44 45 46 47 48 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  kyniemxua.................44 56 66 76 86 96 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  laohoathan.................72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 89
  loveyouloveyou.................76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  mylove279.................10 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  online99.................02 12 22 32 42 55 65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  quocanhht.................76 77 78 79 80 85 86 90 95 96
  Ronaldo7.................65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  T8T88.................76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 98 99
  timbtd.................13 14 17 20 21 26 30 31 35 39 40 68 69 71 75 76 80 84
  thichlachoi.................06 08 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  thuhuyengirl.................27 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 83 86 90 92 95
  vivungonsong.................71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  X155.................03 04 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  danhlolayvo.................81 80 96 79 78 77 76 75 74 73 97 72 71 70 39 38
  locroitrungdau.................47 48 49 70 71 72 01 73 75 76 77 78 79 80 00 81 82
  niemvuisohoc.................55 56 57 58 59 71 72 73 75 76 77
  tengicungduoc.................13 16 20 21 22 73 74 76 77 81 82 83 84 86 90 91 92 93 94 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (14/05/2023 at 09:56:17) , minhlonghn (20/05/2023 at 19:59:40) , nonanoni (14/05/2023 at 09:53:08) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:30:41) , songla (22/05/2023 at 21:21:56)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @LLLucky : trúng loto 68* 06* 60* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 00** 22* 77** thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 36* 35* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 60* 35* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 83* 96* thưởng 10000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 22* 77** thưởng 15000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 42** 24* thưởng 9000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 96* 06* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 22* 77** thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 42** 24* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 68* 61** thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @rapbo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 22* 61** thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 42** 24* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 24* 42** thưởng 9000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 42** 24* thưởng 9000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 00** 42** thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 61** thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 77** 68* thưởng 9000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @daotet : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 11* 22* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @mothuong : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 61** thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 97* 22* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @toanth : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @songque38 : trúng loto 22* 06* thưởng 20000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 11* 22* 77** thưởng 24000 xu.
  @tengteng : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 83* 96* thưởng 12000 xu.
  @bienphong : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 24* 42** thưởng 18000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @xosolode : trúng loto 00** thưởng 12000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 42** thưởng 20000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @CDB : trúng loto 00** 11* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @KQN : trúng loto 24* 06* thưởng 30000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 60* 06* 24* thưởng 27000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @codencodi : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 22* 77** thưởng 27000 xu.
  @timbtd : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 77** 22* thưởng 27000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 42** 24* thưởng 27000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 61** thưởng 18000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 61** thưởng 18000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 00** thưởng 18000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @namtaoxb : trúng loto 22* 77** thưởng 36000 xu.
  @cuunon : trúng loto 61** thưởng 24000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 83* thưởng 25000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @A3A : trúng loto 24* 42** thưởng 45000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 77** 22* thưởng 45000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 24* 42** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Mobile5G : trúng loto 96* thưởng 30000 xu.
  @AffCup : trúng loto 68* thưởng 18000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HUNG1959 : Chốt 15 số có 18 thưởng 6666 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 15 số có 18 thưởng 6666 xu.
  @chidanh1con : Chốt 9 số có 18 thưởng 11111 xu.
  @anhnumberone : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @bacnholode : Chốt 17 số có 18 thưởng 5882 xu.
  @BachTuoc : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @chinnamco : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @chithanh77248 : Chốt 13 số có 18 thưởng 7692 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 13 số có 18 thưởng 7692 xu.
  @visaolaithe : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @VNtatthang : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @xuanmoi : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 18 thưởng 50000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 13 số có 18 thưởng 7692 xu.
  @hoahuong : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @hoisohoc : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @lethuylinh : Chốt 7 số có 18 thưởng 14285 xu.
  @OKWIN : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @thichchotso : Chốt 8 số có 18 thưởng 12500 xu.
  @traucon : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @vunglamebay : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @CDB : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @khanhthu : Chốt 17 số có 18 thưởng 5882 xu.
  @lanh5doC : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 15 số có 18 thưởng 6666 xu.
  @tuandjgj : Chốt 17 số có 18 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @X155 : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 17 số có 18 thưởng 11764 xu.


  NICK- 03/05 - - 04/05 -
  X15503 04 12 21 30 49 58 67 76 85 9405 15 25 35 45 55 65 75 85 95 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  niemvuisohoc55 56 57 58 59 71 72 73 75 76 7717 18 19 21 26 28 29 65 67 68 71 76 79 80 81 82 83
  HUNG1959.................01 02 03 09 10 11 12 15 18 20 21 24 27 29 30
  vietkieudanhlo.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 35 36 37 38 39 50
  chidanh1con.................18 27 36 45 54 63 72 81 90
  anhnumberone.................15 16 17 18 19 30 31 32 33 34
  bacnholode.................16 18 22 25 26 32 35 36 38 42 45 48 52 56 58 62 65
  BachTuoc.................07 08 17 18 27 37 39 47 49 57 59 62 67 72 77 82 87 92 97
  chinnamco.................09 18 27 36 45 53 54 62 63 71 80 99
  chithanh77248.................09 18 27 37 46 51 55 60 64 73 79 88 97
  emtapdanhlo.................04 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  visaolaithe.................08 18 28 32 42 52 62 67 72 77 87 97
  TLong888.................01 10 06 60 15 51 08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 04 40 05 50
  VNtatthang.................23 33 43 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  xuanmoi.................01 02 03 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 93 94 97 98
  minhquang2016.................18 19
  chutheanh.................10 01 15 51 18 81 13 31 69 96
  DAIPHAT88.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  giacmotrua.................12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  hoahuong.................09 18 27 36 45 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  hoisohoc.................14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  lethuylinh.................16 18 20 59 60 61 65
  OKWIN.................18 19 20 23 28 29 32 37 38 39 41 46
  thichchotso.................20 71 19 72 73 18 74 17
  traucon.................08 17 18 27 28 37 38 47 48 57 58 67 68 77 78 87 88 97 98
  vunglamebay.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54
  CDB.................18 24 29 41 45 47 49 67 68 69 71 74 79 80 81 90 91 96 97
  chinh1689482997.................64 46 37 73 28 82 18 81 15 51 75 65 69 96 03 27 39 19
  chot10trung1.................12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  HoXuanHai.................09 10 14 15 16 18 79 81 83 87 88 89
  khanhthu.................14 15 16 17 18 19 40 41 75 76 77 78 79 80 81 82 83
  lanh5doC.................14 15 16 17 18 19 50 51 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
  Mualarung2016.................11 16 18 22 24 31 38 42 44 46 47 48 49 64 74 82 84 91 94 36
  tinhyeucuatoi.................00 01 02 05 06 08 09 10 11 14 15 17 18 19 41
  tuandjgj.................91 93 02 07 11 16 17 18 19 20 25 26 27 28 34 35 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (05/05/2023 at 12:06:58) , baycaobayxa (14/05/2023 at 09:56:30) , minhlonghn (20/05/2023 at 19:59:48) , nonanoni (14/05/2023 at 09:53:22) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:30:53) , songla (22/05/2023 at 21:22:15)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @muonkiemtien : trúng loto 32* 55** thưởng 15000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 55** 39* thưởng 15000 xu.
  @hieplode : trúng loto 14* 55** thưởng 15000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 46* 45* thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 27* 72* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 32* 60* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 60* 14* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 47* 16* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 47* 36* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 24* 42** thưởng 9000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 27* 72* thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 36* 16* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 46* 60* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 55** 42** thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @oneclick : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 55** thưởng 10000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 24* 42** thưởng 9000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 42** 24* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 45* 46* thưởng 6000 xu.
  @songla : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 60* 60* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 72* 42** 24* thưởng 24000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 92* 59* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @rapbo : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 42** 24* thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 92* 47* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @daotet : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @mothuong : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 55** thưởng 18000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @online : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 45* 54* thưởng 18000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 55** thưởng 18000 xu.
  @xosolode : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 59* 61* thưởng 18000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @CDB : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @KQN : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 32* 59* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vunglamebay : trúng loto 36* thưởng 30000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 14* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Mobile5G : trúng loto 61* thưởng 21000 xu.





  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : Chốt 13 số có 47 thưởng 7692 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @themelao : Chốt 17 số có 47 thưởng 5882 xu.
  @thichlachoi : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @chiakhoathanhcong : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @danhxu : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @hophuhotu : Chốt 14 số có 47 thưởng 7142 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 11 số có 47 thưởng 9090 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @XS360 : Chốt 11 số có 47 thưởng 9090 xu.
  @Canh1102 : Chốt 17 số có 47 thưởng 5882 xu.
  @chosau18h : Chốt 9 số có 47 thưởng 11111 xu.
  @giacatgia : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @hieplode : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @kepbang : Chốt 9 số có 47 thưởng 11111 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chinnamco : Chốt 11 số có 47 thưởng 18181 xu.
  @visaolaithe : Chốt 7 số có 47 thưởng 28571 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 15 số có 47 thưởng 13333 xu.
  @hoahuong : Chốt 13 số có 47 thưởng 15384 xu.
  @khanhthu : Chốt 20 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @OKWIN : Chốt 16 số có 47 thưởng 12500 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 47 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/05 - - 05/05 -
  chinnamco09 18 27 36 45 53 54 62 63 71 80 9932 36 37 38 39 40 42 46 47 48 49
  visaolaithe08 18 28 32 42 52 62 67 72 77 87 9715 74 65 24 56 47 38
  vietkieudanhlo11 12 13 14 15 16 17 18 19 35 36 37 38 39 5027 28 29 31 36 38 40 45 47 54 87 88 89 90 91
  hoahuong09 18 27 36 45 54 62 63 71 72 80 81 90 9944 45 47 50 51 09 52 53 54 56 62 65 08
  khanhthu14 15 16 17 18 19 40 41 75 76 77 78 79 80 81 82 8324 31 33 34 37 43 46 47 51 60 61 64 70 73 74 77 79 83 91 97
  OKWIN18 19 20 23 28 29 32 37 38 39 41 4651 50 49 47 45 43 41 40 39 37 35 33 31 30 29 27
  Mualarung201611 16 18 22 24 31 38 42 44 46 47 48 49 64 74 82 84 91 94 3605 16 33 38 42 43 46 47 48 49 50 57 64 66 73 74 78 88 90 32
  bachthu3nhay.................32 33 35 37 38 39 40 41 42 44 46 47 48
  tinhtuoisang.................35 38 41 42 44 47 49 50 51 52 53 54 56 58 60 79 80 82 83 84
  themelao.................42 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
  thichlachoi.................12 14 17 18 44 45 46 47 48 49 50 54 55 56 57
  vhg123.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 52 53 56 57 58 61 66 67 68 70 74
  antamwin.................29 38 47 53 62 71 80 99 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  chiakhoathanhcong.................54 64 74 84 43 94 07 17 27 37 47 33 57 67 77 87 97 08 23 18
  chutichhoidong.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 01 10 29 38 47
  danhxu.................31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 44 46 47 51
  giaosuxoay.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77
  hophuhotu.................46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  ngocchau86.................83 49 47 45 85 44 43 42 37 87 35
  tuankhang1980.................00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 47 48 49
  XS360.................02 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61
  Canh1102.................50 49 48 47 45 43 42 41 40 88 39 38 36 34 33 32 31
  chosau18h.................36 37 39 42 44 45 46 47 49
  giacatgia.................26 36 46 56 66 76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  happyday.................07 08 17 18 27 28 37 38 47 48 57 58 67 68 77 78 87 88 97 98
  hieplode.................19 25 27 28 35 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55
  kepbang.................33 36 02 38 39 42 45 47 48
  mrpts.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Npt.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  thienduong01.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (05/05/2023 at 19:34:49) , baycaobayxa (14/05/2023 at 09:56:45) , minhlonghn (20/05/2023 at 20:00:03) , nonanoni (14/05/2023 at 09:53:40) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:31:02) , songla (22/05/2023 at 21:22:35)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @codencodi : trúng loto 37* 68* thưởng 10000 xu.
  @bienphong : trúng loto 51* 06* 60* thưởng 9000 xu.
  @NANA888F : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @NGBGISII : trúng loto 68* 68* thưởng 10000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 68* 74* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @timbtd : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 74* 00* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 12* 22* thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 51* 04* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 97* 19** thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 16** 16** thưởng 12000 xu.
  @danhxu : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 37* 04* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 68* 74* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @X380 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 12* 68* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 62** thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 00* 16** thưởng 9000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 12* 68* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 22* 38* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 00* 42* thưởng 6000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 62** thưởng 10000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @C_C_C : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Quendenho8888 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 42* 51* thưởng 6000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @giainhat : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @luctuyetky : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 97* 12* thưởng 20000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 04* 62** thưởng 30000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 62** thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 60* 06* thưởng 12000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 37* 97* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 62** thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 60* 06* thưởng 12000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 60* 06* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 16** 16** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @choisoxo : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 62** thưởng 18000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 16** 12* thưởng 27000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 68* 22* thưởng 18000 xu.
  @rapbo : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 62** thưởng 18000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 16** thưởng 18000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @daotet : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @mothuong : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 60* 06* thưởng 24000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 35* thưởng 20000 xu.
  @xosolode : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @online : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 06* 60* thưởng 24000 xu.
  @bababyby : trúng loto 19** thưởng 24000 xu.
  @songque38 : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 16** thưởng 30000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 68* 04* thưởng 30000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 68* thưởng 25000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 38* 51* thưởng 30000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 51* thưởng 15000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @T8T88 : Chốt 10 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : Chốt 16 số có 04 thưởng 6250 xu.
  @DocCoCauBai123 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 15 số có 04 thưởng 6666 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 16 số có 04 thưởng 6250 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 16 số có 04 thưởng 6250 xu.
  @timbtd : Chốt 13 số có 04 thưởng 7692 xu.
  @vivungonsong : Chốt 16 số có 04 thưởng 6250 xu.
  @giainhat : Chốt 8 số có 04 thưởng 12500 xu.
  @bababyby : Chốt 11 số có 04 thưởng 9090 xu.
  @codencodi : Chốt 15 số có 04 thưởng 6666 xu.
  @cuocchienso : Chốt 18 số có 04 thưởng 5555 xu.
  @KINGTON : Chốt 18 số có 04 thưởng 5555 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 17 số có 04 thưởng 5882 xu.
  @motobike : Chốt 12 số có 04 thưởng 8333 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 13 số có 04 thưởng 7692 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 14 số có 04 thưởng 7142 xu.
  @quangninh279 : Chốt 15 số có 04 thưởng 6666 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 16 số có 04 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hoahuong : Chốt 12 số có 04 thưởng 25000 xu.
  @khanhthu : Chốt 18 số có 04 thưởng 16666 xu.


  NICK- 04/05 - - 05/05 - - 06/05 -
  hoahuong09 18 27 36 45 54 62 63 71 72 80 81 90 9944 45 47 50 51 09 52 53 54 56 62 65 0803 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  khanhthu14 15 16 17 18 19 40 41 75 76 77 78 79 80 81 82 8324 31 33 34 37 43 46 47 51 60 61 64 70 73 74 77 79 83 91 9700 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47
  tuankhang1980.................00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 47 48 4991 92 93 94 95 00 01 02 03 04 05 09 10 11 12 13 15 18 19 20
  T8T88..................................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  Axz23..................................00 01 02 03 04 05 08 09 80 81 82 83 84 85 88 89
  DocCoCauBai123..................................76 67 12 21 26 62 17 71 79 74 47 97 42 24 92 29 01 04 51 54
  HoXuanHai..................................02 04 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 20 26 31
  locroitrungdau..................................98 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 20 26 31 34 40
  mualanh2020..................................03 04 12 13 21 22 30 31 40 49 58 67 76 85 94 98
  timbtd..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22
  vivungonsong..................................95 00 01 02 03 04 06 08 09 10 15 18 20 26 28 30
  giainhat..................................64 54 44 34 24 14 04 92
  bababyby..................................04 14 24 34 44 54 64 74 84 93 94
  codencodi..................................04 06 15 16 18 24 25 34 36 38 40 42 43 45 47
  cuocchienso..................................84 94 74 64 54 44 34 06 24 14 04 93 83 16 73 63 53 43
  KINGTON..................................94 95 98 00 03 04 07 09 12 13 16 18 19 21 22 25 27 28
  minhthong1688..................................31 41 51 61 71 81 91 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  motobike..................................08 77 07 78 79 06 80 05 81 04 82 83
  dieuanh96..................................02 03 04 06 08 10 11 12 13 15 17 19 20
  EMGAI8864..................................06 29 31 32 33 35 38 40 05 41 42 50 51 53 56 04 59 60 62 65
  MRNam86..................................04 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 20 22 24
  quangninh279..................................01 02 04 08 09 10 13 18 20 22 26 27 29 31 35
  vuvanvinh..................................42 52 62 72 82 92 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (06/05/2023 at 19:54:05) , baycaobayxa (14/05/2023 at 09:56:57) , minhlonghn (20/05/2023 at 20:00:19) , nonanoni (14/05/2023 at 09:53:56) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:31:16) , songla (22/05/2023 at 21:22:51)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vaobothoi : trúng loto 42* 24* 64* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 86* 67* thưởng 10000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 60** 21* thưởng 15000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 99* 42* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 36** 64* thưởng 15000 xu.
  @GGGN888 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 31* 95* thưởng 6000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 60** thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @QTBT : trúng loto 42* 24* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 43* 86* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 31* 37* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 60** thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 86* 42* 24* thưởng 18000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 31* 68* 86* thưởng 18000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 24* 98* thưởng 20000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @bienphong : trúng loto 86* 68* thưởng 12000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 40** 16* thưởng 18000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 99* 95* thưởng 12000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @danhxu : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 60** thưởng 20000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 68* 95* thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 60** thưởng 20000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 95* 68* thưởng 12000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 60** thưởng 20000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @luctuyetky : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @alololo : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 37* 98* thưởng 18000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 60** thưởng 18000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 67* 37* thưởng 24000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 65* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 68* 86* thưởng 24000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 36** 64* thưởng 36000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @rapbo : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 65* 43* thưởng 24000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 21* 86* thưởng 24000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 35* thưởng 20000 xu.
  @daotet : trúng loto 31* 60** thưởng 36000 xu.
  @mothuong : trúng loto 95* thưởng 20000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 24* thưởng 20000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 67* thưởng 25000 xu.
  @bababyby : trúng loto 37* thưởng 25000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 16* 42* 24* thưởng 54000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 65* thưởng 30000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 95* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 99* thưởng 18000 xu.
  [/CENTER]



  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinnamco : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 16 số có 60 thưởng 6250 xu.
  @thichlachoi : Chốt 17 số có 60 thưởng 5882 xu.
  @buihung88 : Chốt 11 số có 60 thưởng 9090 xu.
  @cachimvanganh : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 8 số có 60 thưởng 12500 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 15 số có 60 thưởng 6666 xu.
  @VNtatthang : Chốt 16 số có 60 thưởng 6250 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 17 số có 60 thưởng 5882 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : Chốt 2 số có 60 thưởng 50000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 10 số có 60 thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @dungquaonua : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @giacatde : Chốt 7 số có 60 thưởng 14285 xu.
  @giahuy912 : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 15 số có 60 thưởng 6666 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 8 số có 60 thưởng 12500 xu.
  @hoalayon : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.
  @mo3cang : Chốt 13 số có 60 thưởng 7692 xu.
  @xosolode : Chốt 15 số có 60 thưởng 6666 xu.
  @alololo : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @choisoxo : Chốt 15 số có 60 thưởng 6666 xu.
  @chotphatmot : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @EM2020 : Chốt 16 số có 60 thưởng 6250 xu.
  @Emailty : Chốt 14 số có 60 thưởng 7142 xu.
  @giangmobile : Chốt 17 số có 60 thưởng 5882 xu.
  @kemngot : Chốt 17 số có 60 thưởng 5882 xu.
  @locphatloc : Chốt 17 số có 60 thưởng 5882 xu.
  @miule : Chốt 8 số có 60 thưởng 12500 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @locroitrungdau : Chốt 9 số có 60 thưởng 22222 xu.
  @cuocchienso : Chốt 15 số có 60 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @hoahuong : Chốt 10 số có 60 thưởng 40000 xu.


  NICK- 04/05 - - 05/05 - - 06/05 - - 07/05 -
  hoahuong09 18 27 36 45 54 62 63 71 72 80 81 90 9944 45 47 50 51 09 52 53 54 56 62 65 0803 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1403 13 23 33 43 50 60 70 80 90
  locroitrungdau..................................98 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 20 26 31 34 4055 58 60 64 65 68 70 72 74
  cuocchienso..................................84 94 74 64 54 44 34 06 24 14 04 93 83 16 73 63 53 4355 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  chinnamco...................................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  niemvuisohoc...................................................14 15 16 18 19 48 50 51 52 54 55 57 58 60 61 63
  thichlachoi...................................................02 42 91 51 60 82 79 73 88 64 97 07 55 16 46 25 34
  buihung88...................................................49 52 54 59 60 61 62 63 64 65 66
  cachimvanganh...................................................77 87 97 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 02 12 22 32 42
  CatLinhHD...................................................59 60 61 62 63 64 65 66
  chidanh1con...................................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  ditimbachthu...................................................60 61 70 71 73 79 80 85 89 91 94 95 97 98 99
  VNtatthang...................................................64 91 63 60 59 58 55 54 53 51 49 46 93 45 43 42
  chinh1689482997...................................................56 65 91 15 51 10 87 03 27 63 99 42 90 75 60 35 80
  TLong888...................................................01 10 06 60 15 51 56 65 05 50 00 55 23 32 37 73 28 82 78 87
  vhg123...................................................43 49 55 59 60 63 64 65 66 67 70 72 74 76 77 78 81 84 87 88
  thantai368...................................................26 60
  kocannoinhieu...................................................45 46 47 48 49 60 61 62 63 64
  danhnhothoi...................................................08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 96 97
  dungquaonua...................................................49 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 74 75 76 83
  giacatde...................................................52 56 60 61 62 65 67
  giahuy912...................................................21 24 25 26 28 29 42 43 44 46 47 49 60 61 62 64 65 67
  HaiNam92...................................................44 46 50 53 60 62 64 68 73 78 80 82 86 87 88
  HaoNam22...................................................03 12 21 30 60 75 84 93
  hoalayon...................................................06 13 15 19 49 51 55 56 58 59 60 64 65 67 68 73 74 76 77
  mo3cang...................................................00 02 10 12 20 22 30 40 50 60 70 80 90
  xosolode...................................................45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  alololo...................................................29 35 36 38 40 45 50 51 53 54 56 59 60 62 63 65 95 96
  amthanhmoi...................................................46 49 50 58 60 63 64 67 69 72 73 76 78 79 81 82 85 87
  Covid19...................................................30 31 34 36 38 40 44 46 48 51 54 56 58 60 61 64 66 68 70 94
  choisoxo...................................................60 69 71 72 73 78 79 80 81 87 90 91 96 97 99
  chotphatmot...................................................20 21 23 45 48 49 50 51 53 55 58 59 60 61 63 65 68 69
  DuyManh92...................................................16 20 21 57 58 59 60 65 66 70 75 76 80 85 86 90 95 96
  EM2020...................................................97 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41
  Emailty...................................................52 53 55 56 59 60 61 62 64 65 68 69 70 71
  giangmobile...................................................28 51 53 54 55 57 58 59 60 62 63 64 66 67 68 71 72
  kemngot...................................................02 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  locphatloc...................................................26 29 32 33 34 35 38 41 42 43 50 51 52 53 60 61 62
  miule...................................................50 56 59 60 61 62 63 64
  thuyanh29...................................................30 40 50 60 70 80 90 04 20 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (14/05/2023 at 09:57:12) , minhlonghn (20/05/2023 at 20:00:28) , nonanoni (14/05/2023 at 09:54:13) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:31:27) , songla (22/05/2023 at 21:23:09)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @timbtd : trúng loto 45* 00* 55* thưởng 9000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 45* 48* thưởng 10000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 84** 48* 21* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 40* 97* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @A3A : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71** thưởng 10000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 92* 55* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 84** 48* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 62*** thưởng 15000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 62*** 44* thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 71** thưởng 10000 xu.
  @online : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @giacatde : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @online99 : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @songla : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Quendenho8888 : trúng loto 71** thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 21* 40* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tamquoc : trúng loto 48* 84** 21* thưởng 24000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 44* 83* thưởng 12000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 21* 97* thưởng 12000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 83* 40* thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 21* 61* thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 84** 71** thưởng 24000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 44* 21* thưởng 12000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 55* 97* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 36** 48* thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 36** 41* thưởng 45000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 55* 97* thưởng 30000 xu.
  @bienphong : trúng loto 36** thưởng 30000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 84** thưởng 30000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 16* 61* thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 44* 97* thưởng 18000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 62*** thưởng 45000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 21* 71** thưởng 27000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 61* 16* thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @X380 : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 00* 55* thưởng 18000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 36** thưởng 18000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 71** thưởng 18000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 21* thưởng 20000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 61* 16* thưởng 24000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 36** thưởng 24000 xu.
  @alololo : trúng loto 92* thưởng 20000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 21* thưởng 20000 xu.
  @X155 : trúng loto 09* thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 55* 97* thưởng 50000 xu.
  @co3bich : trúng loto 84** thưởng 50000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 71** thưởng 30000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 62*** 36** thưởng 150000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 16* thưởng 21000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 41* 09* thưởng 42000 xu.



  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @OKWIN : Chốt 11 số có 81 thưởng 9090 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 16 số có 81 thưởng 6250 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 8 số có 81 thưởng 12500 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 17 số có 81 thưởng 5882 xu.
  @hieplode : Chốt 11 số có 81 thưởng 9090 xu.
  @vivungonsong : Chốt 17 số có 81 thưởng 5882 xu.
  @vunglamebay : Chốt 18 số có 81 thưởng 5555 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 9 số có 81 thưởng 11111 xu.
  @A3A : Chốt 9 số có 81 thưởng 11111 xu.
  @allwin99 : Chốt 17 số có 81 thưởng 5882 xu.
  @bienphong : Chốt 15 số có 81 thưởng 6666 xu.
  @caukeohay : Chốt 10 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 11 số có 81 thưởng 9090 xu.
  @chilaconso : Chốt 15 số có 81 thưởng 6666 xu.
  @chungcumini : Chốt 8 số có 81 thưởng 12500 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 9 số có 81 thưởng 11111 xu.
  @rapbo : Chốt 12 số có 81 thưởng 8333 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 11 số có 81 thưởng 9090 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 7 số có 81 thưởng 14285 xu.
  @vuquy48 : Chốt 13 số có 81 thưởng 7692 xu.
  @WIN2020 : Chốt 18 số có 81 thưởng 5555 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 17 số có 81 thưởng 5882 xu.
  @caligo : Chốt 18 số có 81 thưởng 5555 xu.
  @cuunon : Chốt 10 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 14 số có 81 thưởng 7142 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 15 số có 81 thưởng 6666 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 19 số có 81 thưởng 5263 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 18 số có 81 thưởng 5555 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 16 số có 81 thưởng 6250 xu.
  @TotBatXe : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 16 số có 81 thưởng 6250 xu.
  @vanmaymoi : Chốt 19 số có 81 thưởng 5263 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @VNtatthang : Chốt 18 số có 81 thưởng 11111 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 8 số có 81 thưởng 25000 xu.
  @cachimvanganh : Chốt 18 số có 81 thưởng 11111 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 10 số có 81 thưởng 20000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 16 số có 81 thưởng 12500 xu.
  @miule : Chốt 9 số có 81 thưởng 22222 xu.


  NICK- 07/05 - - 08/05 -
  VNtatthang64 91 63 60 59 58 55 54 53 51 49 46 93 45 43 4226 27 30 62 65 67 70 71 72 76 80 81 85 88 90 92 97 98
  vhg12343 49 55 59 60 63 64 65 66 67 70 72 74 76 77 78 81 84 87 8840 43 44 45 47 49 50 51 60 63 64 65 69 70 71 75 77 79 80 81
  HaiNam9244 46 50 53 60 62 64 68 73 78 80 82 86 87 8879 81 89 90 93 96 97 98
  cachimvanganh77 87 97 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 02 12 22 32 4254 87 44 34 97 24 08 14 18 04 91 28 81 38 71 61 48 51
  CatLinhHD59 60 61 62 63 64 65 6675 76 79 81 85 87 90 92 96 97
  DuyManh9216 20 21 57 58 59 60 65 66 70 75 76 80 85 86 90 95 9609 18 27 36 45 48 50 54 63 69 72 78 81 87 90 96
  miule50 56 59 60 61 62 63 6403 04 05 06 38 39 80 81 82
  OKWIN.................98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  bachthu3nhay.................28 77 78 79 81 84 86 88 89 90 94 95 96 97 98 99
  chutichhoidong.................27 36 45 54 63 72 81 90
  DAIPHAT88.................01 03 11 13 21 23 31 33 41 43 51 61 71 81 89 91 99
  hieplode.................77 79 80 81 82 84 85 86 88 93 97
  vivungonsong.................80 55 54 53 81 51 50 48 45 83 43 42 40 84 39 36 35
  vunglamebay.................09 18 25 27 34 36 43 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  Npt.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  quangninh279.................81 82 83 84 85 86 87 88 89
  A3A.................08 18 28 38 48 51 61 71 81
  allwin99.................09 18 27 36 39 45 48 51 54 60 63 72 79 81 88 90 97
  bienphong.................71 72 77 78 79 81 82 87 88 89 91 92 97 98 99
  caukeohay.................51 61 71 81 91 02 12 22 32 42
  chaonammoi.................41 51 61 71 81 91 03 13 23 33 43
  chilaconso.................77 79 81 82 83 85 86 88 89 91 92 93 95 97 98
  chungcumini.................02 12 22 32 42 71 81 91
  loveyouloveyou.................18 27 36 45 54 63 72 81 90
  rapbo.................66 68 71 72 73 75 81 82 86 91 93 95
  tamhoncuada.................79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  ViettelDaily.................72 73 74 77 79 80 81
  vuquy48.................38 40 49 58 59 61 68 70 81 82 83 85 86
  WIN2020.................21 30 49 58 67 76 85 94 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  baoanhthu.................08 09 10 15 16 17 18 56 60 61 62 63 65 70 71 79 80 81 83 89
  binbinhn.................19 30 68 81 82 84 85 86 88 89 90 91 93 94 95 97 98
  caligo.................88 87 86 89 85 84 81 79 78 77 76 75 93 69 68 67 66 63
  cuunon.................80 81 82 88 89 90 91 97 98 99
  danv411.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Hoalanrung.................65 67 69 74 76 78 81 83 85 87 88 90 94 96
  HUYEN6879.................70 71 72 76 78 80 81 85 88 89 90 91 94 98 99
  luonluontop1.................01 03 10 12 21 29 30 38 47 49 56 63 65 72 74 81 83 90 92
  mytamido.................08 09 17 18 26 27 35 36 44 45 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  ptsmr.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  remix.................72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Ronaldo7.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 58
  TotBatXe.................58 61 64 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 84 88 91 94 98
  Uyennhi2019.................43 52 61 70 89 98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  vanmaymoi.................03 11 13 21 23 31 33 41 43 51 53 61 63 71 73 81 83 91 93
  zozozo.................01 09 10 18 27 29 36 38 45 47 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (14/05/2023 at 09:57:27) , minhlonghn (20/05/2023 at 20:00:45) , nonanoni (14/05/2023 at 09:54:29) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:31:45) , songla (22/05/2023 at 21:23:28)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/05/2023

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @codencodi : trúng loto 64* 59* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 83* 71* thưởng 10000 xu.
  @daotet : trúng loto 38* 60* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 83* 38* thưởng 10000 xu.
  @conf999 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 54* 38* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 21* 38* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 30* 59* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 52* 25* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @rapbo : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 59* 54* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 83* 38* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @oneclick : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 68* 88* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 54* 46* thưởng 6000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 71* 38* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @DocCoCauBai123 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @C_C_C : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @yeu5phut1 : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @xuanmoi : trúng loto 38* 65* thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 60* 70* thưởng 20000 xu.
  @thong123 : trúng loto 38* 83* 83* thưởng 18000 xu.
  @kemngot : trúng loto 42** 52* 25* thưởng 24000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 25* 52* 42** thưởng 24000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 21* 14* thưởng 20000 xu.
  @timbtd : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @A3A : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 14* 83* thưởng 12000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 52* 25* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 38* 83* thưởng 12000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @songla : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoaihd85 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 67** thưởng 30000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @Emailty : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danlode2k2 : trúng loto 64* 46* thưởng 40000 xu.
  @bienphong : trúng loto 83* thưởng 20000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 46* 64* thưởng 24000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 59* 46* thưởng 24000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 38* 83* thưởng 24000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 60* thưởng 20000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 38* 83* thưởng 24000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 67** thưởng 24000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 30* thưởng 12000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 54* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Nguyen82 : trúng loto 88* 38* 83* thưởng 45000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 64* 46* 60* thưởng 45000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 54* 21* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 46* 64* thưởng 36000 xu.
  @co3bich : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 30* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 67** thưởng 48000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 88* thưởng 24000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giacatde : Chốt 7 số có 46 thưởng 14285 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 18 số có 46 thưởng 5555 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 18 số có 46 thưởng 5555 xu.
  @themelao : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @chiakhoathanhcong : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @ngandoan : Chốt 18 số có 46 thưởng 5555 xu.
  @ansongaymai : Chốt 15 số có 46 thưởng 6666 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 17 số có 46 thưởng 5882 xu.
  @anhnumberone : Chốt 18 số có 46 thưởng 5555 xu.
  @CSGT01 : Chốt 17 số có 46 thưởng 5882 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 18 số có 46 thưởng 5555 xu.
  @langthangtimso : Chốt 12 số có 46 thưởng 8333 xu.
  @lethuylinh : Chốt 15 số có 46 thưởng 6666 xu.
  @mothuong : Chốt 17 số có 46 thưởng 5882 xu.
  @mrnghia : Chốt 18 số có 46 thưởng 5555 xu.
  @Nguyen82 : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 9 số có 46 thưởng 11111 xu.
  @QTBT : Chốt 14 số có 46 thưởng 7142 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 16 số có 46 thưởng 6250 xu.
  @tengteng : Chốt 11 số có 46 thưởng 9090 xu.
  @AffCup : Chốt 16 số có 46 thưởng 6250 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 17 số có 46 thưởng 5882 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : Chốt 16 số có 46 thưởng 6250 xu.
  @lode2019 : Chốt 14 số có 46 thưởng 7142 xu.
  @vinamilk : Chốt 11 số có 46 thưởng 9090 xu.
  @xosoxmien : Chốt 14 số có 46 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bachthu3nhay : Chốt 16 số có 46 thưởng 12500 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 14 số có 46 thưởng 14285 xu.
  @hieplode : Chốt 9 số có 46 thưởng 22222 xu.
  @OKWIN : Chốt 16 số có 46 thưởng 12500 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @caukeohay : Chốt 16 số có 46 thưởng 12500 xu.
  @remix : Chốt 14 số có 46 thưởng 14285 xu.
  @TotBatXe : Chốt 11 số có 46 thưởng 18181 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 46 thưởng 10000 xu.


  NICK- 08/05 - - 09/05 -
  bachthu3nhay28 77 78 79 81 84 86 88 89 90 94 95 96 97 98 9916 41 42 43 46 47 48 49 91 92 93 94 95 96 97 98
  chutichhoidong27 36 45 54 63 72 81 9037 38 39 40 41 42 46 47 48 50 51 55 56 57
  hieplode77 79 80 81 82 84 85 86 88 93 9746 47 48 49 04 50 51 52 53
  OKWIN98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 9019 24 27 33 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 95 96
  Npt80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  caukeohay51 61 71 81 91 02 12 22 32 4297 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 01 10 29 38 47
  remix72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8958 56 55 88 54 52 51 49 48 89 47 46 45 44
  TotBatXe58 61 64 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 84 88 91 94 9806 16 26 36 46 56 66 76 86 95 96
  ptsmr80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  giacatde.................55 54 52 51 50 49 46
  amthanhmoi.................36 37 38 45 46 49 51 54 55 56 58 59 60 63 64 65 67 68
  minhthong1688.................59 70 71 46 72 73 45 74 75 76 44 77 78 43 79 80 81 42
  themelao.................66 85 65 64 63 62 61 86 60 57 56 55 54 87 50 47 46 45 44 40
  chiakhoathanhcong.................04 05 09 36 41 44 45 46 49 54 55 56 59 62 64 65 69 71 72 74
  Mualarung2016.................03 11 22 29 30 33 34 35 37 38 43 46 49 57 66 73 77 85 94 91
  ngandoan.................04 14 24 34 54 64 74 84 94 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  ansongaymai.................55 54 53 51 49 46 45 44 41 36 35 33 31 26 24
  ANHBAY07.................00 02 11 19 20 28 37 39 46 48 55 64 73 81 82 90 91
  anhnumberone.................22 23 24 25 28 29 31 32 34 40 41 42 43 46 47 50 51 52
  CSGT01.................29 40 41 42 43 45 46 47 70 72 73 74 77 78 79 81 82
  HoangQuanHP.................00 02 11 19 20 28 37 39 46 48 55 64 71 73 80 82 91 99
  langthangtimso.................42 46 47 50 51 04 52 55 57 59 61 62
  lethuylinh.................29 33 34 36 37 38 39 43 44 46 47 48 49 53 54
  mothuong.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 08 18 28 38 48 58 68
  mrnghia.................33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53
  Nguyen82.................33 88 69 96 19 91 41 14 46 64
  nguyenyenlinh.................40 41 42 43 44 45 46 47 49
  QTBT.................36 37 43 44 46 49 52 53 54 59 62 63 64 67
  quoctrong89.................08 18 28 38 46 48 56 58 66 68 76 78 86 88 96 98
  tengteng.................36 40 42 43 44 45 46 49 52 54 58
  AffCup.................02 06 42 46 48 53 60 62 63 64 66 69 72 73 78 80
  Hoang8989.................33 34 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  hoanghonxanh.................46 32 47 31 49 50 30 51 29 52 28 53 55 26 56 25 58 24 59 60
  Hoanglam2006.................25 26 28 29 45 46 48 52 54 56 58 59 92 95 96 98
  lode2019.................36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  vinamilk.................46 47 49 50 51 53 54 55 56 57 59
  xosoxmien.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  baycaobayxa (14/05/2023 at 09:57:38) , minhlonghn (20/05/2023 at 20:01:01) , nonanoni (14/05/2023 at 09:54:45) , chaonammoi (02/06/2023 at 04:31:56) , songla (22/05/2023 at 21:23:48)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời