PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2024

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2024.

 1. .
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2024


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (09/07/2024 at 01:47:35) , cothuacothang (09/07/2024 at 06:59:39) , TTPL7986 (04/07/2024 at 06:07:01) , anhnumberone (06/07/2024 at 20:51:28) , giaosuxoay (02/07/2024 at 16:10:57) , loveyouloveyou (02/07/2024 at 19:50:34) , vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:34:46) , chidanh1con (08/07/2024 at 03:08:54) , haiyen1295 (05/07/2024 at 10:31:06) , danhnhothoi (05/07/2024 at 04:38:23) , thuhuyengirl (09/07/2024 at 17:20:58) , giahuy912 (02/07/2024 at 20:13:56) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:12:30) , soiroichot (13/07/2024 at 06:51:17) , rapbo (05/07/2024 at 10:16:12) , OK6868 (07/07/2024 at 19:39:46) , DAIPHAT88 (03/07/2024 at 03:29:33) , cucaitron (03/07/2024 at 04:38:54) , DuyManh92 (06/07/2024 at 20:50:04) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:06:23) , miule (13/07/2024 at 10:23:57) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:13:39) , phuquoc (09/07/2024 at 16:46:28) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:51:19) , HUNG1959 (05/07/2024 at 09:43:39) , BachTuoc (02/07/2024 at 19:57:15) , xosolode (02/07/2024 at 12:51:26) , HUUHOANG (08/07/2024 at 09:33:48) , vuvanvinh (06/07/2024 at 15:57:49) , songla (04/07/2024 at 20:03:52) , khanhthu (17/07/2024 at 20:00:59) , baoanh2016 (02/07/2024 at 16:28:17) , amthanhmoi (04/07/2024 at 04:48:04) , bacnholode (02/07/2024 at 14:49:03) , danhxu (03/07/2024 at 15:36:00) , xuanmoi (08/07/2024 at 15:54:55) , locphatloc (04/07/2024 at 00:03:46) , X380 (13/07/2024 at 17:25:30) , tettrungthu (03/07/2024 at 11:57:07) , hongnam (06/07/2024 at 02:58:09) , picsaka (07/07/2024 at 07:14:12) , xuanxuanmoi (04/07/2024 at 17:15:09)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/07/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : trúng loto 82*** 80* thưởng 20000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 45* 38* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 82*** thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 38* 34* thưởng 6000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 16* 86* thưởng 6000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 48** 67* thưởng 9000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @picsaka : trúng loto 22* 14* thưởng 6000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 82*** 59* thưởng 12000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 14* 34* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @rapbo : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @AoTungChao : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 22* 16* thưởng 6000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 48** 22* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 67* 85* thưởng 6000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 59* 10* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @songla : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @A3A : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @bienphong : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 45* 60* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 48** 12* thưởng 9000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 60* 38* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 02* 60* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 48** 04* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @tiktok : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @hoalode : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 10* 59* thưởng 6000 xu.
  @kingdb : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 80* 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HUUHOANG : trúng loto 80* 85* thưởng 20000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @thewatch : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 48** thưởng 20000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @TamCa : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @XPM : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 04* 45* thưởng 12000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 60* 12* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @danhxu : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @sieudep : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @oneclick : trúng loto 99* 14* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 12* 45* thưởng 12000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 82*** thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 59* 48** thưởng 45000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @telewin : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @xosolode : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 12* 65* thưởng 18000 xu.
  @daotet : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @mothuong : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 22* 99* thưởng 40000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 12* 60* thưởng 40000 xu.
  @online : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 99* 34* thưởng 24000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 60* 34* thưởng 24000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 22* thưởng 20000 xu.
  @songque38 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 12* 48** thưởng 75000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 14* thưởng 25000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 10* thưởng 25000 xu.
  @zozozo : trúng loto 12* 60* thưởng 30000 xu.
  @kythuso : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 14* 60* thưởng 30000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 99* thưởng 25000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 67* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thosansodep : trúng loto 86* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 59* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @QTD : trúng loto 02* thưởng 24000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cachimvanganh : Chốt 7 số có 18 thưởng 14285 xu.
  @co3bich : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 13 số có 18 thưởng 7692 xu.
  @HA86 : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @tettrungthu : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 8 số có 18 thưởng 12500 xu.
  @AnBao : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @AoTungChao : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @BachTuoc : Chốt 7 số có 18 thưởng 14285 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @EM2020 : Chốt 9 số có 18 thưởng 11111 xu.
  @muonkiemtien : Chốt 15 số có 18 thưởng 6666 xu.
  @QTD : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 7 số có 18 thưởng 14285 xu.
  @thoconxinhxan : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @X380 : Chốt 9 số có 18 thưởng 11111 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @hongloan : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @MY201100 : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @online99 : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @taikhoanso : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chot10trung1 : Chốt 8 số có 18 thưởng 25000 xu.
  @X155 : Chốt 12 số có 18 thưởng 16666 xu.
  @daiphat888 : Chốt 19 số có 18 thưởng 10526 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @themelao : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @XPM : Chốt 17 số có 18 thưởng 11764 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.


  NICK- 30/06 - - 01/07 -
  chot10trung112 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3208 18 28 38 41 51 61 71
  X15525 35 45 56 66 76 86 96 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9905 09 12 13 18 20 21 22 23 27 30 31
  daiphat88829 39 49 59 69 79 89 9915 18 19 21 79 81 82 83 84 85 88 89 91 92 93 94 95 98 99
  huyenhuyen29 31 32 36 37 38 40 41 45 46 47 54 56 63 64 65 68 69 7207 16 25 34 43 52 61 70 89 98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  themelao26 27 28 29 31 35 36 41 45 46 50 71 75 76 80 81 82 8305 09 14 18 23 27 32 36 41 45 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  XPM95 01 04 09 10 13 18 22 27 29 31 36 38 40 45 4709 18 27 31 36 40 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  danv41110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  mrpts10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Npt10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  cachimvanganh.................57 67 77 87 97 08 18
  co3bich.................15 16 17 18 42 43 45 46 47 48 49 50 52 53 55 56 57 58 59
  giaosuxoay.................74 84 94 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  HA86.................04 07 08 10 13 15 16 17 18 24 27 31 34 38
  Hoang8989.................01 09 18 27 36 45 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  ngocchau86.................17 18 19 21 26 27 28 29 35 36
  quocanhht.................01 09 10 18 27 29 36 38 45 47 53 54 62 63 71 72 80 81 90 99
  tettrungthu.................08 09 10 14 16 17 18 20 25 26 27 29
  ViettelDaily.................13 14 16 18 19 21 22 23
  AnBao.................03 05 06 08 09 12 13 15 16 18 19 22 23 25
  AoTungChao.................09 18 27 36 45 54 63 72 81 88 90 97
  BachTuoc.................16 17 18 19 20 21 22
  baoanh2016.................09 18 27 36 41 45 51 54 60 63 72 79 81 88 90 97
  danvietanhhung.................99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  EM2020.................12 13 14 15 16 18 21 23 24
  muonkiemtien.................15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  QTD.................02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 15 17 18 21
  tengicungduoc.................16 18 19 21 76 78 81
  thoconxinhxan.................00 02 07 10 14 18 20 23 24 27
  X380.................06 07 08 09 10 18 20 21 22
  lodelk.................40 04 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  CatLinhHD.................14 16 17 18 19 23 25 26 27 28 29 32 34 35
  chilaconso.................92 93 94 95 99 08 09 18 19 26 28 29 35 36 38 39 45 46 48 49
  chosau18h.................18 19 20 21 22 56 59 60 61 62 63 64
  hongloan.................00 01 03 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 95 96 97 98 99
  kiep_lo_de.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  MY201100.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  online99.................00 02 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  taikhoanso.................14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 90 91 92 93
  tuandjgj.................18 19 21 22 24 26 27 28 30 31 33 35 36 37 40 42 49 51 53 59
  traucon.................00 09 18 27 36 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (09/07/2024 at 01:47:55) , cothuacothang (09/07/2024 at 06:59:54) , TTPL7986 (04/07/2024 at 06:07:22) , anhnumberone (06/07/2024 at 20:51:47) , giaosuxoay (02/07/2024 at 16:11:19) , loveyouloveyou (02/07/2024 at 19:50:52) , vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:35:01) , chidanh1con (08/07/2024 at 03:09:09) , haiyen1295 (05/07/2024 at 10:31:20) , danhnhothoi (05/07/2024 at 04:38:40) , thuhuyengirl (09/07/2024 at 17:21:21) , giahuy912 (02/07/2024 at 20:14:11) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:12:48) , soiroichot (13/07/2024 at 06:51:39) , rapbo (05/07/2024 at 10:16:27) , OK6868 (07/07/2024 at 19:40:04) , DAIPHAT88 (03/07/2024 at 03:29:49) , cucaitron (03/07/2024 at 04:39:07) , DuyManh92 (06/07/2024 at 20:50:21) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:06:43) , miule (13/07/2024 at 10:24:16) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:13:54) , phuquoc (09/07/2024 at 16:46:41) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:51:37) , HUNG1959 (05/07/2024 at 09:43:59) , BachTuoc (02/07/2024 at 19:57:28) , xosolode (02/07/2024 at 12:51:44) , HUUHOANG (08/07/2024 at 09:34:04) , vuvanvinh (06/07/2024 at 15:58:03) , songla (04/07/2024 at 20:04:12) , khanhthu (17/07/2024 at 20:01:21) , baoanh2016 (02/07/2024 at 16:28:35) , amthanhmoi (04/07/2024 at 04:48:17) , bacnholode (02/07/2024 at 14:49:19) , danhxu (03/07/2024 at 15:36:22) , xuanmoi (08/07/2024 at 15:55:11) , locphatloc (04/07/2024 at 00:04:01) , X380 (13/07/2024 at 17:25:50) , tettrungthu (03/07/2024 at 11:57:25) , hongnam (06/07/2024 at 02:58:27) , picsaka (07/07/2024 at 07:14:29) , xuanxuanmoi (04/07/2024 at 17:15:26)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/07/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @BKP : trúng loto 07* 63* 36* thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 36* 63* 21** thưởng 12000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 61* 36* 63* thưởng 9000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 21** 61* thưởng 9000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 14* 36* thưởng 6000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 21** 12* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @locsohopduyenHaNoi : trúng loto 14* 27* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @hongloan : trúng loto 77* 20* thưởng 6000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 31* 77* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 43** 61* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 20* 44* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @hongnam : trúng loto 95* 21** thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 95* 07* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 52* 89** thưởng 9000 xu.
  @thong123 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 74* 83* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chiendau : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @keokeo : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 31* 44* thưởng 20000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 77* 43** thưởng 30000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 52* 31* thưởng 20000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 74* 36* thưởng 12000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @rapbo : trúng loto 69* 52* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @picsaka : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @songla : trúng loto 95* 07* thưởng 12000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @AoTungChao : trúng loto 52* 43** thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 12* 21** thưởng 18000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 89** 14* thưởng 18000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 95* 12* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @bienphong : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 89** 95* thưởng 18000 xu.
  @online99 : trúng loto 83* 39** thưởng 18000 xu.
  @remix : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 89** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @qtv272 : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @TamCa : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 63* 36* thưởng 18000 xu.
  @caligo : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @sieudep : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @X380 : trúng loto 69* 77* thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @oneclick : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 89** 07* thưởng 27000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 44* 43** thưởng 27000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @kepbang : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 14* 95* thưởng 18000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 21** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 89** thưởng 24000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 14* 95* thưởng 24000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 89** thưởng 24000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 89** thưởng 40000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 36* 52* thưởng 24000 xu.
  @giacatde : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @xosolode : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @daotet : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.
  @mothuong : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @online : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @mytamido : trúng loto 07* thưởng 25000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 07* thưởng 25000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 12* thưởng 25000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @connhabinh : trúng loto 89** thưởng 36000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 21** thưởng 60000 xu.
  @zozozo : trúng loto 39** 89** thưởng 72000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 43** thưởng 36000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 74* thưởng 30000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 20* 95* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 74* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @QTD : trúng loto 44* thưởng 27000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinnamco : Chốt 16 số có 20 thưởng 6250 xu.
  @picsaka : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @Covid19 : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @kemngot : Chốt 12 số có 20 thưởng 8333 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 13 số có 20 thưởng 7692 xu.
  @minhlonghn : Chốt 12 số có 20 thưởng 8333 xu.
  @timbtd : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @vaobothoi : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @VVVPPP : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 11 số có 20 thưởng 9090 xu.
  @cuocchienso : Chốt 14 số có 20 thưởng 7142 xu.
  @chiendau : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @songla : Chốt 17 số có 20 thưởng 5882 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @vtvcab : Chốt 17 số có 20 thưởng 5882 xu.
  @WIN2020 : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @WIN6789 : Chốt 17 số có 20 thưởng 5882 xu.
  @xuanmoi : Chốt 7 số có 20 thưởng 14285 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @dungquaonua : Chốt 6 số có 20 thưởng 16666 xu.
  @giacat55 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 6 số có 20 thưởng 16666 xu.
  @hung83 : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @co3bich : Chốt 16 số có 20 thưởng 12500 xu.
  @EM2020 : Chốt 8 số có 20 thưởng 25000 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 14 số có 20 thưởng 14285 xu.
  @MY201100 : Chốt 13 số có 20 thưởng 15384 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @XPM : Chốt 15 số có 20 thưởng 20000 xu.


  NICK- 30/06 - - 01/07 - - 02/07 -
  XPM95 01 04 09 10 13 18 22 27 29 31 36 38 40 45 4709 18 27 31 36 40 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 9800 01 02 03 04 06 07 09 20 21 22 23 24 26 27
  co3bich.................15 16 17 18 42 43 45 46 47 48 49 50 52 53 55 56 57 58 5995 00 01 02 03 04 10 11 12 13 19 20 21 28 30 31
  EM2020.................12 13 14 15 16 18 21 23 2421 20 70 17 71 16 74 15
  tengicungduoc.................16 18 19 21 76 78 8103 04 07 08 10 13 14 16 18 20 23 24 25 28
  MY201100.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6900 01 10 11 20 21 30 40 50 60 70 80 90
  chinnamco..................................00 02 03 04 09 11 12 13 18 19 20 21 22 27 28 30
  picsaka..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Covid19..................................68 69 73 28 74 75 23 76 77 22 78 82 21 83 84 20 85 86
  kemngot..................................02 11 20 37 39 46 48 55 64 73 82 91
  kocannoinhieu..................................02 03 11 12 20 21 30 39 48 49 54 57 63 66 72 75 81 84 90 93
  khongcogihet..................................20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41
  minhlonghn..................................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  timbtd..................................63 62 61 60 96 29 28 27 26 25 24 23 97 22 21 20 09 08
  vaobothoi..................................00 03 04 05 07 08 10 13 15 16 17 20 22 23 25
  VVVPPP..................................17 20 21 22 23 24 25 44 45 46 47 48 49 53 58 60 61 62 63 64
  ptsmr..................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  consokydieu..................................00 01 02 04 09 10 11 12 14 19 20
  cuocchienso..................................04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 60 70 80 90
  chiendau..................................00 01 05 06 07 09 10 11 14 16 17 19 20 21 23
  songla..................................18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 36 38 40 43
  tinhyeucuatoi..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  vtvcab..................................19 20 21 23 25 26 27 28 30 32 35 36 39 41 45 46 49
  WIN2020..................................02 11 18 20 27 36 39 45 48 56 57 65 74 83 92
  WIN6789..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 14 16 19 20 21 96 98
  xuanmoi..................................15 16 17 18 19 20 22
  dieuanh96..................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 02 12 22 32 42 56 66 76
  dungquaonua..................................02 11 20 39 48 92
  giacat55..................................92 93 96 98 99 00 01 02 05 07 08 09 10 16 18 19 20 23 25 26
  HoXuanHai..................................02 05 06 07 11 12 14 15 17 20 22 23 24 25 27 93 95 96 97
  HUNG1959..................................09 10 14 17 19 20
  hung83..................................17 19 20 21 22 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50
  thuhuyengirl..................................20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 34 35 50 51 52 53 54 55
  VietAnhHP..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (09/07/2024 at 01:48:13) , cothuacothang (09/07/2024 at 07:00:11) , TTPL7986 (04/07/2024 at 06:07:36) , anhnumberone (06/07/2024 at 20:52:04) , vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:35:16) , chidanh1con (08/07/2024 at 03:09:31) , haiyen1295 (05/07/2024 at 10:31:36) , danhnhothoi (05/07/2024 at 04:39:00) , thuhuyengirl (09/07/2024 at 17:21:38) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:13:04) , soiroichot (13/07/2024 at 06:51:53) , rapbo (05/07/2024 at 10:16:45) , OK6868 (07/07/2024 at 19:40:22) , DAIPHAT88 (03/07/2024 at 03:30:07) , cucaitron (03/07/2024 at 04:39:20) , DuyManh92 (06/07/2024 at 20:50:36) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:07:03) , miule (13/07/2024 at 10:24:34) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:14:10) , phuquoc (09/07/2024 at 16:47:03) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:51:51) , HUNG1959 (05/07/2024 at 09:44:17) , HUUHOANG (08/07/2024 at 09:34:18) , vuvanvinh (06/07/2024 at 15:58:21) , songla (04/07/2024 at 20:04:26) , khanhthu (17/07/2024 at 20:01:42) , amthanhmoi (04/07/2024 at 04:48:37) , danhxu (03/07/2024 at 15:36:40) , xuanmoi (08/07/2024 at 15:55:26) , locphatloc (04/07/2024 at 00:04:20) , X380 (13/07/2024 at 17:26:11) , tettrungthu (03/07/2024 at 11:57:43) , hongnam (06/07/2024 at 02:58:41) , picsaka (07/07/2024 at 07:14:42) , xuanxuanmoi (04/07/2024 at 17:15:49)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/07/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutichhoidong : trúng loto 07* 97* thưởng 10000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 66* 16** thưởng 9000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 46* 15* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @giainhat : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 46* 38* thưởng 6000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @TopOne : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @HA86 : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @timbtd : trúng loto 97* 63** thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Docthulovip : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 91* 19* 16** thưởng 24000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 29* 46* thưởng 12000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 63** thưởng 20000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 19* 91* thưởng 12000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 35* 46* thưởng 12000 xu.
  @themelao : trúng loto 29* 35* thưởng 12000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @chiendau : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 63** thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @rapbo : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 16** thưởng 18000 xu.
  @picsaka : trúng loto 91* 19* thưởng 18000 xu.
  @songla : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 16** thưởng 30000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 63** thưởng 18000 xu.
  @bienphong : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 19* 46* thưởng 18000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 63** thưởng 18000 xu.
  @mrpts : trúng loto 57* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @qtv272 : trúng loto 07* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 63** thưởng 24000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 63** thưởng 24000 xu.
  @kepbang : trúng loto 38* 15* thưởng 24000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 97* 38* thưởng 24000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @sangtruatoi : trúng loto 16** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 19* 63** thưởng 90000 xu.
  @online : trúng loto 29* thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 19* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @connhabinh : trúng loto 16** thưởng 42000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 63** thưởng 70000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 16** thưởng 42000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 89* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @QTD : trúng loto 46* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giaosuxoay : Chốt 6 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @yeusohoc : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 10 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @remix : Chốt 6 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @VietAnh686 : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @lode2019 : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @anhnumberone : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @bababyby : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @baoanhthu : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @cotuong916 : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @HA86 : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @KINGCLUB : Chốt 6 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @quocanhht : Chốt 7 số có 89 thưởng 14285 xu.
  @thosansodep : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @traucon : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @X380 : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @kythuso : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @danhxu : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @giahuy912 : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @hyvongwin : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @LaoNong : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @mothuong : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @NamMoi2024 : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @namtaoxb : Chốt 10 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @tetdoclap : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @TotBatXe : Chốt 10 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @XS360 : Chốt 7 số có 89 thưởng 14285 xu.
  @Canh1102 : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @cucaitron : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 10 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @hoalayon : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @langthangtimso : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @locphatloc : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @locsohopduyenHaNoi : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @thienduong01 : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @winroiwin : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cuocchienso : Chốt 15 số có 89 thưởng 13333 xu.
  @dungquaonua : Chốt 13 số có 89 thưởng 15384 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 19 số có 89 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @EM2020 : Chốt 15 số có 89 thưởng 20000 xu.
  @MY201100 : Chốt 16 số có 89 thưởng 18750 xu.


  NICK- 01/07 - - 02/07 - - 03/07 -
  EM202012 13 14 15 16 18 21 23 2421 20 70 17 71 16 74 1585 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  MY20110011 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6900 01 10 11 20 21 30 40 50 60 70 80 9009 19 29 39 46 49 56 59 66 69 76 79 86 89 96 99
  cuocchienso.................04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 60 70 80 9060 61 63 64 65 72 74 81 82 83 88 89 91 92 98
  dungquaonua.................02 11 20 39 48 9278 80 81 82 83 85 88 89 90 91 93 94 98
  tinhyeucuatoi.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2461 64 65 66 70 74 75 77 81 84 86 89 90 91 95 00 01 04 07
  giaosuxoay..................................49 59 69 79 89 99
  yeusohoc..................................86 87 89 91 92 95 96 98 99
  huyenhuyen..................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  remix..................................82 84 85 87 88 89
  VietAnh686..................................66 76 86 96 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  lode2019..................................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  anhnumberone..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 94 97 98
  bababyby..................................89 99 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 05 15 25 35 45
  baoanhthu..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 84 89 90 94 99
  cotuong916..................................21 30 37 70 71 73 76 78 79 80 87 89 91 94 96 97 98 99
  HA86..................................57 61 64 66 70 71 75 80 81 84 89 90 91 98 99
  KINGCLUB..................................87 88 89 91 94 95
  ngocchau86..................................24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  quocanhht..................................86 88 89 91 96 98 99
  thosansodep..................................28 29 33 63 64 65 68 70 73 74 79 83 86 88 89 90 95 98
  traucon..................................09 19 29 39 49 59 69 79 87 89 97 99
  X380..................................53 44 35 26 17 08 98 89 70 81 61 52 43 34 25 16 07 97
  kythuso..................................72 67 62 89 59 58 57 56 90 55 54 53 91 52 51 50 47 92 42 39
  bacnholode..................................71 72 75 76 79 81 82 85 86 89 91 92 95 96 99 00 01 02 03 04
  caligo..................................81 83 84 89 90 91 93 94 99
  cuunon..................................24 25 26 27 29 77 78 79 80 81 83 84 86 87 88 89 92 95 97 98
  danhnhothoi..................................00 01 10 19 28 29 37 38 46 47 55 64 70 73 82 89 91 98
  danhxu..................................89 90 91 92 94 95 98 99
  ditimbachthu..................................25 34 43 52 61 70 89 98
  giahuy912..................................31 40 52 61 70 89 98 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  HUYEN6879..................................67 68 69 70 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 96 97 98
  hyvongwin..................................66 76 86 96 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  LaoNong..................................44 47 49 51 53 56 57 59 60 88 89 90 91
  mothuong..................................76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  NamMoi2024..................................81 82 83 84 85 86 87 88 89
  namtaoxb..................................74 77 78 81 83 86 87 89 90 98
  niemvuisohoc..................................81 84 85 89 90 91 94 95 99
  tetdoclap..................................44 55 65 75 85 95 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  TotBatXe..................................81 82 84 87 89 90 91 93 96 98
  XS360..................................89 92 93 94 95 98 99
  Canh1102..................................88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99
  cucaitron..................................21 22 26 76 77 79 80 81 82 85 86 89 90 91 94 95 96 99
  dacbiet99..................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  giacmotrua..................................75 77 78 81 82 84 86 87 89 93 95 96 98
  hoalayon..................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 97 99
  HoangQuanHP..................................86 87 88 89 91 93 94 95 96 97 98 99
  langthangtimso..................................09 18 27 36 45 54 63 70 72 81 89 90 98
  locphatloc..................................67 68 69 70 71 72 73 76 77 78 80 81 82 85 86 87 89
  locsohopduyenHaNoi..................................35 37 38 40 41 43 44 45 46 78 79 80 83 84 85 87 89 91 98
  loveyouloveyou..................................81 82 83 85 87 89 91 92 93 95 97 99
  motobike..................................21 22 23 24 25 68 71 72 73 78 80 81 82 85 86 87 88 89 91 98
  saptrungtoroi..................................71 77 78 79 80 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  TLong888..................................01 04 06 34 39 40 43 45 48 51 54 56 59 60 65 84 89 93 95 98
  thichchotso..................................00 59 60 61 65 69 70 74 79 80 83 89 90 92 98 99
  thienduong01..................................79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  winroiwin..................................84 85 87 88 89 90 93 94 96 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (09/07/2024 at 01:48:35) , cothuacothang (09/07/2024 at 07:00:33) , TTPL7986 (04/07/2024 at 06:07:50) , anhnumberone (06/07/2024 at 20:52:25) , vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:35:37) , chidanh1con (08/07/2024 at 03:09:44) , haiyen1295 (05/07/2024 at 10:31:54) , danhnhothoi (05/07/2024 at 04:39:17) , thuhuyengirl (09/07/2024 at 17:21:57) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:13:24) , soiroichot (13/07/2024 at 06:52:08) , rapbo (05/07/2024 at 10:17:05) , OK6868 (07/07/2024 at 19:40:41) , DuyManh92 (06/07/2024 at 20:50:58) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:07:20) , miule (13/07/2024 at 10:24:51) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:14:24) , phuquoc (09/07/2024 at 16:47:18) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:52:11) , HUNG1959 (05/07/2024 at 09:44:30) , HUUHOANG (08/07/2024 at 09:34:38) , vuvanvinh (06/07/2024 at 15:58:37) , songla (04/07/2024 at 20:04:48) , khanhthu (17/07/2024 at 20:01:57) , amthanhmoi (04/07/2024 at 04:48:54) , xuanmoi (08/07/2024 at 15:55:48) , locphatloc (04/07/2024 at 00:04:33) , X380 (13/07/2024 at 17:26:31) , hongnam (06/07/2024 at 02:59:01) , picsaka (07/07/2024 at 07:15:00) , xuanxuanmoi (04/07/2024 at 17:16:05)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/07/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : trúng loto 20** 02* 67* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 59* 95* 71* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 38* 95* thưởng 10000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 06** thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @TamCa : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 20** 02* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 69* 67* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @sieudep : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 20** 02* thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 36* 59* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @XPM : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hongloan : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 69* 43* thưởng 6000 xu.
  @locsohopduyenHaNoi : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 38* 77* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @telewin : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 02* 73* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 64* 77* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @oneclick : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @A3A : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 06** thưởng 10000 xu.
  @VCCS : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @simcamket : trúng loto 73* 98* thưởng 6000 xu.
  @thong123 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @hongnam : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 86* 95* thưởng 6000 xu.
  @daotet : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @hoalode : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 71* 64* thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 20** 02* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 06** 67* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 02* 20** thưởng 9000 xu.
  @tiktok : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @keokeo : trúng loto 69* 67* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 20** 95* thưởng 30000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 98* 95* 59* thưởng 18000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 77* 22* 67* thưởng 18000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 59* 95* 20** thưởng 24000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 64* 95* thưởng 12000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 67* 36* thưởng 12000 xu.
  @danhxu : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 06** thưởng 12000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @giainhat : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 06** thưởng 20000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 26* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 95* 59* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 67* 69* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 06** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Emailty : trúng loto 71* 89* thưởng 30000 xu.
  @KQN : trúng loto 98* 73* thưởng 30000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 22* 77* 59* thưởng 27000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 36* 69* thưởng 18000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 95* 59* thưởng 18000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 64* 86* thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 36* 35* thưởng 18000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 95* 59* thưởng 18000 xu.
  @themelao : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 22* 73* thưởng 40000 xu.
  @picsaka : trúng loto 36* 73* thưởng 40000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 89* 98* thưởng 40000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 20** thưởng 24000 xu.
  @bienphong : trúng loto 02* thưởng 20000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 59* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 77* 22* 98* thưởng 45000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 64* 43* thưởng 30000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 06** 89* thưởng 45000 xu.
  @kepbang : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 95* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 71* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khongcogihet : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @VCCS : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 10 số có 13 thưởng 10000 xu.
  @AoTungChao : Chốt 17 số có 13 thưởng 5882 xu.
  @online99 : Chốt 13 số có 13 thưởng 7692 xu.
  @timbtd : Chốt 11 số có 13 thưởng 9090 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 17 số có 13 thưởng 5882 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @VVVPPP : Chốt 11 số có 13 thưởng 9090 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 7 số có 13 thưởng 14285 xu.
  @babylove : Chốt 6 số có 13 thưởng 16666 xu.
  @buihung88 : Chốt 10 số có 13 thưởng 10000 xu.
  @GP1010 : Chốt 9 số có 13 thưởng 11111 xu.
  @shopeone : Chốt 19 số có 13 thưởng 5263 xu.
  @vuivuithoi : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @vuquy48 : Chốt 13 số có 13 thưởng 7692 xu.
  @bachthu40 : Chốt 17 số có 13 thưởng 5882 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 15 số có 13 thưởng 6666 xu.
  @kingdb : Chốt 14 số có 13 thưởng 7142 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 14 số có 13 thưởng 7142 xu.
  @T8T88 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @tiktok : Chốt 19 số có 13 thưởng 5263 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 10 số có 13 thưởng 10000 xu.
  @VNtatthang : Chốt 14 số có 13 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @traucon : Chốt 16 số có 13 thưởng 12500 xu.
  @locsohopduyenHaNoi : Chốt 19 số có 13 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : Chốt 12 số có 13 thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @EM2020 : Chốt 10 số có 13 thưởng 40000 xu.


  NICK- 01/07 - - 02/07 - - 03/07 - - 04/07 -
  EM202012 13 14 15 16 18 21 23 2421 20 70 17 71 16 74 1585 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9907 08 09 10 13 14 19 22 23 24
  tinhyeucuatoi.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2461 64 65 66 70 74 75 77 81 84 86 89 90 91 95 00 01 04 0782 92 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  traucon..................................09 19 29 39 49 59 69 79 87 89 97 9901 05 08 09 10 13 14 15 17 18 19 27 28 29 31 99
  locsohopduyenHaNoi..................................35 37 38 40 41 43 44 45 46 78 79 80 83 84 85 87 89 91 9803 04 08 09 13 14 18 19 23 73 74 78 79 80 81 82 83 84 85
  khongcogihet...................................................00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21
  VCCS...................................................11 13 17 30 33 35 37 45 46 53 55 56 59 64 65 66 71 73 92 91
  AnBao...................................................10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
  AoTungChao...................................................00 02 03 04 07 11 12 13 16 19 20 21 22 25 28 95 98
  online99...................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25 33
  timbtd...................................................00 02 04 07 09 11 12 13 16 18 19
  Uyennhi2019...................................................35 36 37 38 39 42 43 13 47 48 52 53 57 62 63 08 68
  vuanh886...................................................09 10 11 13 14 18 19 20 21 23 71 73 74 78 79 80 81 83 84 88
  VVVPPP...................................................03 04 06 07 11 13 14 16 20 21 23
  vuvanvinh...................................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  hoisohoc...................................................40 31 89 22 13 04 93
  babylove...................................................84 13 85 12 86 11
  buihung88...................................................07 09 10 13 14 15 16 18 20 23
  GP1010...................................................00 02 09 10 13 16 19 20 22
  shopeone...................................................13 17 20 22 24 47 48 06 53 56 57 60 62 65 66 04 68 71 74
  vuivuithoi...................................................01 03 04 05 10 13 14 15 21 23 24 25 29 30 31 33 34 35
  vuquy48...................................................03 13 21 23 31 33 41 43 51 61 71 81 91
  bachthu40...................................................02 04 05 07 09 12 13 14 16 18 19 22 23 25 27 98 99
  Cauamhanoi...................................................00 03 05 10 13 14 19 20 23 28 30 32 33 37 40 87 90 91 93 96
  HaiNam92...................................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  kingdb...................................................00 04 05 06 08 09 13 14 15 17 18 19 22 23
  lienquan2019...................................................86 90 93 95 96 00 01 02 04 05 07 09 10 13 16 20 23 25 31 32
  Ronaldo7...................................................03 12 13 22 23 32 33 42 43 52 62 72 82 92
  T8T88...................................................02 03 04 05 10 12 13 14 20 22 23 25 30 32 34 90 92 93 94 95
  tiktok...................................................94 95 97 99 00 01 03 04 06 08 09 10 12 13 18 19 21 22 24
  tinhtuoisang...................................................13 14 15 16 17 18 19 20 26 30
  VNtatthang...................................................03 13 23 90 33 43 53 80 63 73 70 83 93 04
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (09/07/2024 at 01:48:51) , cothuacothang (09/07/2024 at 07:00:54) , anhnumberone (06/07/2024 at 20:52:40) , vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:35:54) , chidanh1con (08/07/2024 at 03:10:06) , haiyen1295 (05/07/2024 at 10:32:07) , danhnhothoi (05/07/2024 at 04:39:35) , thuhuyengirl (09/07/2024 at 17:22:15) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:13:43) , soiroichot (13/07/2024 at 06:52:26) , rapbo (05/07/2024 at 10:17:25) , OK6868 (07/07/2024 at 19:40:55) , DuyManh92 (06/07/2024 at 20:51:13) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:07:42) , miule (13/07/2024 at 10:25:09) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:14:38) , phuquoc (09/07/2024 at 16:47:31) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:52:25) , HUNG1959 (05/07/2024 at 09:44:50) , HUUHOANG (08/07/2024 at 09:34:53) , vuvanvinh (06/07/2024 at 15:58:56) , khanhthu (17/07/2024 at 20:02:19) , xuanmoi (08/07/2024 at 15:56:06) , X380 (13/07/2024 at 17:26:52) , hongnam (06/07/2024 at 02:59:21) , picsaka (07/07/2024 at 07:15:15)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/07/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thewatch : trúng loto 24* 39* thưởng 10000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 25* 09* thưởng 10000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 68* 85* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 76* 46* thưởng 10000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 00* 46* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 29* 25* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 46* 24* thưởng 6000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 39* 46* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @rapbo : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 68* 99* thưởng 6000 xu.
  @songla : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 96* 39* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 00* 65* thưởng 6000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 76* 24* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 49* 00* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @kythuso : trúng loto 24* 29* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.
  @kingdb : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @chiendau : trúng loto 60* 72* thưởng 6000 xu.
  @mothuong : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @daicahoa : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @KCDT : trúng loto 65* 68* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Canh1102 : trúng loto 85* 68* thưởng 20000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 99* 50* thưởng 12000 xu.
  @TamCa : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 24* 41* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 09* 24* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 46* 25* thưởng 12000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 76* 00* thưởng 12000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @XPM : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @telewin : trúng loto 46* 85* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @VCCS : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 76* 24* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 31** thưởng 20000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 25* 36* thưởng 12000 xu.
  @daotet : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @thong123 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @hongnam : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @tiktok : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @keokeo : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* 68* thưởng 30000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @giainhat : trúng loto 68* 46* thưởng 18000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 31** thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.
  @danhxu : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 36* 29* thưởng 18000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 09* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 31** thưởng 40000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 65* thưởng 12000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 72* thưởng 20000 xu.
  @KQN : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 60* thưởng 20000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 35* thưởng 20000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 76* 68* thưởng 24000 xu.
  @shopeone : trúng loto 24* thưởng 20000 xu.
  @themelao : trúng loto 96* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cothuacothang : trúng loto 31** thưởng 30000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 24* 29* thưởng 30000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 31** thưởng 50000 xu.
  @mrpts : trúng loto 85* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kepbang : trúng loto 50* 24* thưởng 60000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 00* thưởng 18000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 96* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 24* thưởng 27000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @BachTuoc : Chốt 19 số có 35 thưởng 5263 xu.
  @caligo : Chốt 6 số có 35 thưởng 16666 xu.
  @VietAnh686 : Chốt 17 số có 35 thưởng 5882 xu.
  @Canh1102 : Chốt 14 số có 35 thưởng 7142 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 13 số có 35 thưởng 7692 xu.
  @langthangtimso : Chốt 15 số có 35 thưởng 6666 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 12 số có 35 thưởng 8333 xu.
  @winroiwin : Chốt 16 số có 35 thưởng 6250 xu.
  @X155 : Chốt 14 số có 35 thưởng 7142 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 13 số có 35 thưởng 7692 xu.
  @binbinhn : Chốt 14 số có 35 thưởng 7142 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 17 số có 35 thưởng 5882 xu.
  @Emailty : Chốt 11 số có 35 thưởng 9090 xu.
  @giacatgia : Chốt 18 số có 35 thưởng 5555 xu.
  @hongnam : Chốt 19 số có 35 thưởng 5263 xu.
  @khongsothua : Chốt 10 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @laohoathan : Chốt 18 số có 35 thưởng 5555 xu.
  @minhdiep : Chốt 10 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @mrnghia : Chốt 9 số có 35 thưởng 11111 xu.
  @rapbo : Chốt 8 số có 35 thưởng 12500 xu.
  @songque38 : Chốt 12 số có 35 thưởng 8333 xu.
  @thichlachoi : Chốt 8 số có 35 thưởng 12500 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 16 số có 35 thưởng 6250 xu.
  @xoso1941 : Chốt 17 số có 35 thưởng 5882 xu.
  @xuanxuanmoi : Chốt 7 số có 35 thưởng 14285 xu.
  @chotphatmot : Chốt 11 số có 35 thưởng 9090 xu.
  @Gathe6868 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 14 số có 35 thưởng 7142 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 13 số có 35 thưởng 7692 xu.
  @mtq : Chốt 17 số có 35 thưởng 5882 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 13 số có 35 thưởng 7692 xu.
  @quochuy92 : Chốt 15 số có 35 thưởng 6666 xu.
  @rem_cua_72h : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 19 số có 35 thưởng 5263 xu.
  @vinnanet : Chốt 14 số có 35 thưởng 7142 xu.
  @zozozo : Chốt 11 số có 35 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 14 số có 35 thưởng 14285 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : Chốt 17 số có 35 thưởng 23529 xu.


  NICK- 02/07 - - 03/07 - - 04/07 - - 05/07 -
  tinhyeucuatoi10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2461 64 65 66 70 74 75 77 81 84 86 89 90 91 95 00 01 04 0782 92 03 13 23 33 43 53 63 73 83 9331 32 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 47 48 61 98 99
  Uyennhi2019..................................35 36 37 38 39 42 43 13 47 48 52 53 57 62 63 08 6805 08 14 17 23 26 32 35 41 44 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  vuvanvinh..................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 03 13 23 33 43 53 63 73 83 9330 32 33 34 35 36 39 42 43 80 81 84 85 87
  BachTuoc...................................................09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59 65 69 75 79 85 89 95 99
  caligo...................................................35 86 77 68 59 40
  VietAnh686...................................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 98 99
  Canh1102...................................................26 27 29 30 31 33 34 35 36 40 42 43 44 45
  danhnhothoi...................................................26 27 28 29 33 34 35 68 69 70 71 73 79
  langthangtimso...................................................51 50 78 48 47 44 40 80 39 38 37 36 84 35 34
  ViettelDaily...................................................06 08 13 17 20 26 30 31 33 35 39 40
  winroiwin...................................................03 06 07 12 15 16 21 24 25 30 31 32 33 34 35 76
  X155...................................................26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Npt...................................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  ptsmr...................................................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  Dodonguyen...................................................11 12 14 16 17 18 21 31 33 35 37 43 44 45 52 53 58 63 64 87
  bietphailamsaoday...................................................05 06 11 15 16 19 20 25 26 28 35 36 37
  binbinhn...................................................06 08 15 17 24 26 33 35 42 51 60 79 88 97
  DuyManh92...................................................21 24 25 26 27 29 31 34 35 36 38 39 41 44 45 47 48
  Emailty...................................................34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54
  giacatgia...................................................97 68 08 59 17 40 26 31 35 22 44 13 53 62 04 71 93 80
  hongnam...................................................08 14 17 23 26 32 35 41 44 51 53 60 62 71 79 80 88 97 99
  khongsothua...................................................05 14 23 35 44 53 64 73 82 91
  laohoathan...................................................29 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 47 49 50
  minhdiep...................................................03 35 39 41 42 43 48 50 51 52
  mrnghia...................................................18 20 23 24 25 32 33 34 35
  rapbo...................................................26 35 44 53 62 71 80 99
  songque38...................................................08 17 26 35 44 53 62 71 80 88 97 99
  thichlachoi...................................................21 29 30 35 36 37 38 92
  vungtroisohoc...................................................34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  xoso1941...................................................32 41 50 69 78 87 96 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  xuanxuanmoi...................................................35 45 55 65 75 85 95
  chotphatmot...................................................05 14 23 32 35 44 53 62 71 85 94
  Gathe6868...................................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  hongtutoan...................................................20 21 26 28 29 30 35 37 38 39 44 46 47 48
  locroitrungdau...................................................23 24 25 28 29 30 32 33 34 35 38 39 40
  mtq...................................................09 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 27 30 32 33 35 36
  nguyenyenlinh...................................................22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 35 36 37
  quochuy92...................................................05 15 25 35 45 54 55 64 65 74 75 84 85 94 95
  rem_cua_72h...................................................03 30 35 53 58 85 08 80 28 82 78 87 23 32 37 73 01 10 56 65
  TTPL7986...................................................58 68 78 88 98 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 05 15 25 35 45
  vietkieudanhlo...................................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 44 46 53 55 56 60 61 62
  vinnanet...................................................32 33 35 38 40 41 42 45 47 50 51 55 56 60
  zozozo...................................................76 38 77 37 79 35 31 80 28 82 24
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (09/07/2024 at 01:49:10) , cothuacothang (09/07/2024 at 07:01:10) , anhnumberone (06/07/2024 at 20:52:56) , vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:36:15) , chidanh1con (08/07/2024 at 03:10:22) , thuhuyengirl (09/07/2024 at 17:22:38) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:14:01) , soiroichot (13/07/2024 at 06:52:39) , OK6868 (07/07/2024 at 19:41:11) , DuyManh92 (06/07/2024 at 20:51:26) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:08:04) , miule (13/07/2024 at 10:25:25) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:14:51) , phuquoc (09/07/2024 at 16:47:50) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:52:46) , HUUHOANG (08/07/2024 at 09:35:14) , vuvanvinh (06/07/2024 at 15:59:15) , khanhthu (17/07/2024 at 20:02:41) , xuanmoi (08/07/2024 at 15:56:26) , X380 (13/07/2024 at 17:27:14) , hongnam (06/07/2024 at 02:59:35) , picsaka (07/07/2024 at 07:15:34)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/07/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cafemuoi : trúng loto 51* 29** 92* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 21* 89** thưởng 15000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 29** 92* 07* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 29** 92* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @sieudep : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 37* 54* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @bienphong : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 46* 61* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 92* 29** thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 67* 61* thưởng 6000 xu.
  @A3A : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 89** 40* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 40* 96* thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @AoTungChao : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @hongloan : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 67* 48* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @HA86 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 37* 51* thưởng 6000 xu.
  @hoalode : trúng loto 92* 29** thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 88* 21* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 54* 67* thưởng 6000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 88* 89** thưởng 9000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 54* 37* thưởng 6000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 07* 54* thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Docthulovip : trúng loto 28* 51* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 61* 21* thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 21* 40* thưởng 20000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 21* 48* thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng loto 27* 28* thưởng 20000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 40* 84* thưởng 12000 xu.
  @rapbo : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 29** thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 88* 96* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 37* 61* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 37* 40* thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 03* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @online99 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @chiendau : trúng loto 92* 29** thưởng 18000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 21* 61* thưởng 12000 xu.
  @mothuong : trúng loto 37* 51* thưởng 12000 xu.
  @kingdb : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TamCa : trúng loto 46* 21* thưởng 30000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 84* 48* 92* thưởng 27000 xu.
  @AffCup : trúng loto 88* 46* thưởng 30000 xu.
  @remix : trúng loto 92* 29** thưởng 45000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 61* 54* thưởng 18000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 92* 29** thưởng 27000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 89** thưởng 18000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 89** 61* thưởng 27000 xu.
  @telewin : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 13* thưởng 15000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @daotet : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 89** thưởng 18000 xu.
  @tiktok : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 84* 48* thưởng 18000 xu.
  @thong123 : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 51* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 84* 48* thưởng 24000 xu.
  @danhxu : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @giainhat : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 13* thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 20* 67* thưởng 30000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 48* 84* thưởng 30000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 89** 77* thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @cothuacothang : trúng loto 46* thưởng 30000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 54* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HUUHOANG : trúng loto 96* thưởng 21000 xu.
  @kepbang : trúng loto 07* thưởng 35000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : Chốt 9 số có 03 thưởng 11111 xu.
  @AoTungChao : Chốt 9 số có 03 thưởng 11111 xu.
  @Covid19 : Chốt 15 số có 03 thưởng 6666 xu.
  @chinnamco : Chốt 9 số có 03 thưởng 11111 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 8 số có 03 thưởng 12500 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 19 số có 03 thưởng 5263 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 16 số có 03 thưởng 6250 xu.
  @Docthulovip : Chốt 10 số có 03 thưởng 10000 xu.
  @AffCup : Chốt 12 số có 03 thưởng 8333 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 7 số có 03 thưởng 14285 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 10 số có 03 thưởng 10000 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 12 số có 03 thưởng 8333 xu.
  @girlcity : Chốt 16 số có 03 thưởng 6250 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 16 số có 03 thưởng 6250 xu.
  @tamquoc : Chốt 17 số có 03 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hongnam : Chốt 13 số có 03 thưởng 15384 xu.
  @hongtutoan : Chốt 15 số có 03 thưởng 13333 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 03 thưởng 10000 xu.
  @mtq : Chốt 16 số có 03 thưởng 12500 xu.


  NICK- 05/07 - - 06/07 -
  hongnam08 14 17 23 26 32 35 41 44 51 53 60 62 71 79 80 88 97 9903 06 11 12 15 16 18 20 21 24 25 28 30
  hongtutoan20 21 26 28 29 30 35 37 38 39 44 46 47 4800 01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17
  songque3808 17 26 35 44 53 62 71 80 88 97 9903 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 28 29 30 32 37
  mtq09 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 27 30 32 33 35 3603 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 63 73 83 93 99
  lienquan2019.................62 72 82 92 03 13 23 33 43
  AoTungChao.................00 03 05 08 12 14 17 19 20
  Covid19.................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49
  chinnamco.................03 13 23 33 43 62 72 82 92
  dieuanh96.................03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 52 54 62 64 72 74 82 84 92 94
  loveyouloveyou.................00 01 02 03 04 05 06 07
  niemvuisohoc.................76 77 78 79 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34
  tengicungduoc.................00 02 03 04 06 08 10 12 13 14 16 18 20 22 23 88
  Docthulovip.................58 85 60 06 30 03 69 96 56 65
  AffCup.................03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34
  HoangMinhTu.................03 12 21 30 49 58 93
  thuyanh29.................00 01 02 03 06 09 11 12 15 19 20 21 24 28 29 73 75 76 79 81
  danv411.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  danhlolayvo.................03 13 23 38 48 58 68 78 88 91
  EMGAI8864.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15
  girlcity.................00 01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 98
  kiep_lo_de.................01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 00
  numoneyee.................93 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  tamquoc.................01 03 10 12 21 29 30 38 47 49 56 65 74 81 83 90 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (09/07/2024 at 01:49:27) , cothuacothang (09/07/2024 at 07:01:24) , anhnumberone (06/07/2024 at 20:53:18) , vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:36:31) , chidanh1con (08/07/2024 at 03:10:42) , thuhuyengirl (09/07/2024 at 17:22:57) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:14:22) , soiroichot (13/07/2024 at 06:52:54) , OK6868 (07/07/2024 at 19:41:30) , DuyManh92 (06/07/2024 at 20:51:44) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:08:23) , miule (13/07/2024 at 10:25:45) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:15:09) , phuquoc (09/07/2024 at 16:48:06) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:53:08) , HUUHOANG (08/07/2024 at 09:35:33) , khanhthu (17/07/2024 at 20:02:59) , xuanmoi (08/07/2024 at 15:56:48) , X380 (13/07/2024 at 17:27:29) , picsaka (07/07/2024 at 07:15:50)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/07/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thewatch : trúng loto 36* 63* 99* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 80* 69* thưởng 10000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 86* 73* thưởng 10000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 45* 11* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 00* 69* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @picsaka : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 02* 86* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 77* 69* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @XPM : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 69* 79* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 00* 14* thưởng 6000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 45* 99* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 92* 37* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @xosolode : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 94** thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 92* 86* thưởng 6000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @hongnam : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @TopOne : trúng loto 92* 99* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @keokeo : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 76* 16* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 45* 73* thưởng 20000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 17* 86* thưởng 20000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 76* 17* thưởng 12000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 73* 37* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 63* 36* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 37* 73* thưởng 12000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @AoTungChao : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @hongloan : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 86* 92* thưởng 12000 xu.
  @hieplode : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @HA86 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 02* 63* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 16* 26* thưởng 30000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 76* 77* thưởng 30000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 78* 92* thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @rapbo : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 11* 16* thưởng 18000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @chiendau : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @mothuong : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @online99 : trúng loto 86* 99* thưởng 18000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 63* 36* thưởng 18000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @kingdb : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @TamCa : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 86* thưởng 20000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.
  @girlcity : trúng loto 76* thưởng 20000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @telewin : trúng loto 36* 63* thưởng 24000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @daotet : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 16* 11* thưởng 24000 xu.
  @remix : trúng loto 80* thưởng 20000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @tiktok : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giainhat : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 92* 69* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 79* thưởng 30000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 80* 77* thưởng 36000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 79* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Gathe6868 : trúng loto 58* thưởng 35000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 11* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @kepbang : trúng loto 69* thưởng 24000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tetdoclap : Chốt 13 số có 73 thưởng 7692 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 19 số có 73 thưởng 5263 xu.
  @cucaitron : Chốt 19 số có 73 thưởng 5263 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 14 số có 73 thưởng 7142 xu.
  @locphatloc : Chốt 7 số có 73 thưởng 14285 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 19 số có 73 thưởng 5263 xu.
  @timbtd : Chốt 16 số có 73 thưởng 6250 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 12 số có 73 thưởng 8333 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 15 số có 73 thưởng 6666 xu.
  @vuivuithoi : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @cafemuoi : Chốt 15 số có 73 thưởng 6666 xu.
  @chotkeo : Chốt 9 số có 73 thưởng 11111 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 73 thưởng 10000 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 16 số có 73 thưởng 6250 xu.
  @hung83 : Chốt 13 số có 73 thưởng 7692 xu.
  @kemngot : Chốt 15 số có 73 thưởng 6666 xu.
  @qtv272 : Chốt 15 số có 73 thưởng 6666 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.
  @sieudep : Chốt 6 số có 73 thưởng 16666 xu.
  @vivungonsong : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.
  @xosolode : Chốt 17 số có 73 thưởng 5882 xu.
  @bienphong : Chốt 17 số có 73 thưởng 5882 xu.
  @connhabinh : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 11 số có 73 thưởng 9090 xu.
  @OKWIN : Chốt 15 số có 73 thưởng 6666 xu.
  @phuquoc : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 19 số có 73 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @AoTungChao : Chốt 10 số có 73 thưởng 20000 xu.
  @tamquoc : Chốt 13 số có 73 thưởng 15384 xu.
  @EMGAI8864 : Chốt 20 số có 73 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hongnam : Chốt 18 số có 73 thưởng 16666 xu.


  NICK- 05/07 - - 06/07 - - 07/07 -
  hongnam08 14 17 23 26 32 35 41 44 51 53 60 62 71 79 80 88 97 9903 06 11 12 15 16 18 20 21 24 25 28 3072 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  AoTungChao.................00 03 05 08 12 14 17 19 2070 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  tamquoc.................01 03 10 12 21 29 30 38 47 49 56 65 74 81 83 90 9205 07 08 20 65 67 68 70 72 73 74 75 77
  EMGAI8864.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1554 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 76
  tetdoclap..................................71 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 86 87
  Dodonguyen..................................06 12 13 15 17 21 24 27 31 36 47 55 60 62 63 65 71 73 74 75
  bietphailamsaoday..................................22 23 24 28 31 33 34 37 38 40 61 63 64 68 71 73 74 77 78
  cucaitron..................................12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  HoangQuanHP..................................70 71 73 76 77 78 79 90 91 93 96 97 98 99
  locphatloc..................................39 49 53 63 73 83 93
  lode2019..................................53 55 58 59 61 62 68 69 71 73 78 79 82 85 88 89 91 95 98 99
  Ronaldo7..................................61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  timbtd..................................23 73 74 78 80 81 83 87 88 89 90 91 92 93 96 98
  TTPL7986..................................03 12 21 30 37 46 49 55 64 73 82 91
  thienduong01..................................28 37 40 42 44 68 71 73 75 76 77 79 80 82 84 85 86 88 94 97
  vuanh886..................................71 73 75 76 77 80 82 83 85 86 91 92 93 95 98
  vuivuithoi..................................21 23 24 28 30 58 60 64 69 73 75 79 82 84 85 91 93 94 96 97
  cafemuoi..................................69 73 74 75 76 77 78 79 85 86 87 91 95 96 97
  chotkeo..................................70 72 73 74 76 78 79 80 82
  chutheanh..................................19 91 69 96 73 37 78 87 05 00
  HUNG1959..................................66 67 68 69 71 73 76 79 81 83 86 89 91 93 96 99
  hung83..................................54 55 56 58 59 70 71 72 73 74 76 77 78
  kemngot..................................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 01 10 29 38 47
  qtv272..................................71 72 73 74 75 79 80 81 82 83 84 88 89 97 98
  sangtruatoi..................................00 02 11 19 20 28 37 39 46 48 55 64 71 73 80 82 91 99
  selaylaitatca..................................22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  sieudep..................................59 60 63 66 70 73
  vivungonsong..................................22 23 24 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  xosolode..................................40 37 70 35 71 33 72 32 73 31 27 77 25 80 23 81 22
  bienphong..................................63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  connhabinh..................................00 01 02 05 06 55 56 57 60 63 65 70 72 73 75 82 83 90 92 93
  hoanghonxanh..................................59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  OKWIN..................................53 63 73 83 93 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  phuquoc..................................09 30 31 32 33 34 35 36 37 70 71 72 73 74 75 76 77 78
  quangninh279..................................71 72 73 76 77 79 80 81 82 85 86 88 89 90 91 94 95 97 98 99
  TM201210..................................16 20 21 22 73 76 78 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 96 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (09/07/2024 at 01:49:44) , cothuacothang (09/07/2024 at 07:01:46) , vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:36:51) , chidanh1con (08/07/2024 at 03:11:04) , thuhuyengirl (09/07/2024 at 17:23:18) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:14:38) , soiroichot (13/07/2024 at 06:53:17) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:08:37) , miule (13/07/2024 at 10:26:03) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:15:23) , phuquoc (09/07/2024 at 16:48:20) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:53:23) , HUUHOANG (08/07/2024 at 09:35:47) , khanhthu (17/07/2024 at 20:03:17) , xuanmoi (08/07/2024 at 15:57:02) , X380 (13/07/2024 at 17:27:48)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/07/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @baoanh2016 : trúng loto 16* 50* thưởng 10000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 73* 55* thưởng 10000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 16* 19* thưởng 10000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 67* 50* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 27* 89* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @songla : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 50* 40* thưởng 6000 xu.
  @kythuso : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 55* 73* thưởng 6000 xu.
  @A3A : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @VCCS : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @bienphong : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @simcamket : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @X380 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 48* 24* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @oneclick : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 67* 48* thưởng 6000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 89* 19* thưởng 20000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 40* 24* thưởng 20000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @KQN : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @QTD : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 55* 50* thưởng 12000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 48* 89* thưởng 12000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 89* 55* thưởng 12000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @xosolode : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 89* 40* thưởng 12000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @hongnam : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 11** thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 24* 19* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 67* 43* thưởng 18000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @hieplode : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @HA86 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 72* thưởng 12000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 27* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 50* thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 24* thưởng 20000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @mothuong : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 97* 16* thưởng 24000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 97* thưởng 20000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 16* thưởng 20000 xu.
  @online99 : trúng loto 19* 16* thưởng 24000 xu.
  @kingdb : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 88* 73* thưởng 30000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 88* 40* thưởng 30000 xu.
  @TamCa : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 67* thưởng 25000 xu.
  @telewin : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @daotet : trúng loto 48* thưởng 25000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @tiktok : trúng loto 24* 40* thưởng 30000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @GP1010 : trúng loto 73* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Gathe6868 : trúng loto 56* thưởng 40000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 55* thưởng 24000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @mtq : Chốt 17 số có 57 thưởng 5882 xu.
  @Covid19 : Chốt 9 số có 57 thưởng 11111 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 15 số có 57 thưởng 6666 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 17 số có 57 thưởng 5882 xu.
  @giacatgia : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @mrnghia : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @quochuy92 : Chốt 18 số có 57 thưởng 5555 xu.
  @xuanxuanmoi : Chốt 18 số có 57 thưởng 5555 xu.
  @Gathe6868 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 14 số có 57 thưởng 7142 xu.
  @bacnholode : Chốt 6 số có 57 thưởng 16666 xu.
  @cutibatlo : Chốt 9 số có 57 thưởng 11111 xu.
  @chosau18h : Chốt 6 số có 57 thưởng 16666 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 18 số có 57 thưởng 5555 xu.
  @giacatde : Chốt 18 số có 57 thưởng 5555 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 9 số có 57 thưởng 11111 xu.
  @Hoang_htc : Chốt 10 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 19 số có 57 thưởng 5263 xu.
  @themelao : Chốt 13 số có 57 thưởng 7692 xu.
  @allwin99 : Chốt 17 số có 57 thưởng 5882 xu.
  @bababyby : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @chidanh1con : Chốt 14 số có 57 thưởng 7142 xu.
  @chotladanh : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 11 số có 57 thưởng 9090 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @ngocchau86 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @TotBatXe : Chốt 18 số có 57 thưởng 5555 xu.
  @winbigwin : Chốt 14 số có 57 thưởng 7142 xu.
  @Xdaigiax4444 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chotkeo : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 15 số có 57 thưởng 13333 xu.
  @HoangQuanHP : Chốt 17 số có 57 thưởng 11764 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @AoTungChao : Chốt 8 số có 57 thưởng 37500 xu.


  NICK- 06/07 - - 07/07 - - 08/07 -
  AoTungChao00 03 05 08 12 14 17 19 2070 71 72 73 74 75 76 77 78 7923 24 25 26 54 55 57 58
  chotkeo.................70 72 73 74 76 78 79 80 8226 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 69 70 71 72 73 74 75
  hoanghonxanh.................59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7957 58 59 60 61 66 70 71 76 80 81 86 90 91 96
  HoangQuanHP.................70 71 73 76 77 78 79 90 91 93 96 97 98 9909 19 29 32 39 42 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99
  lienquan2019..................................72 71 69 68 62 59 57 50 48 41 40 39 37 32 31 96
  mtq..................................27 28 40 41 45 46 48 50 54 55 57 59 72 73 75 77 78
  Covid19..................................51 52 53 54 55 56 57 58 59
  HoangMinhTu..................................42 44 46 47 48 49 50 51 52 54 56 57 58 59 70
  danhnhothoi..................................47 49 51 52 54 57 58 60 61 63 64 67 70 71 72 74 76
  giacatgia..................................05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 65 75 85 95
  loveyouloveyou..................................17 64 27 37 47 54 57 67 44 77 87 97 34 08 18 24
  mrnghia..................................49 57 58 62 66 67 68 69 71 75 76 77 78 80 84 85
  quochuy92..................................04 13 20 22 31 39 40 48 57 59 66 68 75 77 84 86 93 95
  xuanxuanmoi..................................12 13 14 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Gathe6868..................................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  chinhhongvan..................................07 70 09 90 79 97 89 57 75 67 76 68 39 29 47 69 71 59 46 91
  adayroihihi..................................37 39 41 45 49 50 53 54 55 57 58 63 67 69
  bacnholode..................................54 56 57 58 59 60
  cutibatlo..................................02 27 37 47 91 57 67 81 77
  chosau18h..................................50 51 52 54 56 57
  chutichhoidong..................................47 49 51 52 55 57 59 61 62 65 01 67 69 71 72 75 77 79
  giacatde..................................27 28 29 30 36 39 40 46 49 50 51 52 00 53 54 55 56 57
  haiyen1295..................................17 27 37 47 57 67 77 87 97
  Hoang_htc..................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  QuocLinh88..................................46 47 54 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
  themelao..................................57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  allwin99..................................31 32 33 37 38 40 41 42 43 47 48 50 51 52 53 57 58
  bababyby..................................55 56 57 58 59 61 63 69 71 73 79 81 83 89 91 93
  chidanh1con..................................10 11 16 18 50 56 57 58 61 66 67 69 70 76
  chotladanh..................................39 40 47 49 56 57 59 62 65 66 67 68 71 74 75 76
  giaosuxoay..................................49 51 54 57 61 64 67 71 74 77 81 84 87 91 94 97
  lamlaitudau2020..................................57 58 59 91 92 93 94 95 96 97 98
  mrpts..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  ngocchau86..................................02 07 15 20 24 54 56 57 63 65 70 72 74 75 79 83 84 92 93 97
  TLong888..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  TotBatXe..................................26 36 46 56 66 76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  winbigwin..................................40 43 45 47 48 49 52 54 56 57 58 59 61 63
  Xdaigiax4444..................................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (09/07/2024 at 01:50:00) , cothuacothang (09/07/2024 at 07:02:07) , vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:37:07) , thuhuyengirl (09/07/2024 at 17:23:39) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:14:54) , soiroichot (13/07/2024 at 06:53:30) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:08:58) , miule (13/07/2024 at 10:26:22) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:15:43) , phuquoc (09/07/2024 at 16:48:42) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:53:38) , khanhthu (17/07/2024 at 20:03:34) , X380 (13/07/2024 at 17:28:03)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/07/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : trúng loto 45* 04** thưởng 15000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 55* 22* thưởng 10000 xu.
  @ngabua88 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @tineii : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @tongig88 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @vangiong88 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @rapbo : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @picsaka : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 55* 22* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 59*** thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 76* 55* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @thewatch : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 45* 48* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @AoTungChao : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 59*** thưởng 15000 xu.
  @hongloan : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 98* 52* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 59*** thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 59*** thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @BKP : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 52* 72* thưởng 6000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 04** 73** thưởng 12000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @keokeo : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoalayon : trúng loto 59*** thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 59*** thưởng 18000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 04** thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 59*** thưởng 18000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 04** thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 04** thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 59*** 76* thưởng 24000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 72* 68* thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 52* 59*** thưởng 24000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @qtv272 : trúng loto 59*** thưởng 27000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 73** thưởng 30000 xu.
  @QTD : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 04** thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 59*** 72* thưởng 36000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 68* 22* thưởng 18000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @xuanxuanmoi : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 04** thưởng 24000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 04** thưởng 24000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 52* 59*** thưởng 48000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chinh1689482997 : trúng loto 78* thưởng 15000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 94* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 73** thưởng 30000 xu.
  @mothuong : trúng loto 59*** thưởng 45000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 04** thưởng 30000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @EMGAI8864 : trúng loto 48* thưởng 18000 xu.
  @girlcity : trúng loto 45* thưởng 18000 xu.
  @daotet : trúng loto 48* thưởng 18000 xu.
  @tiktok : trúng loto 04** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @cothuacothang : trúng loto 59*** thưởng 81000 xu.
  @Gathe6868 : trúng loto 52* thưởng 45000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tetdoclap : Chốt 8 số có 66 thưởng 12500 xu.
  @thichlachoi : Chốt 8 số có 66 thưởng 12500 xu.
  @binbinhn : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @kemngot : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.
  @laohoathan : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @VietAnh686 : Chốt 10 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @chilaconso : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @dungquaonua : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @LLLucky : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @minhlonghn : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 12 số có 66 thưởng 8333 xu.
  @thoconxinhxan : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @vaobothoi : Chốt 12 số có 66 thưởng 8333 xu.
  @cothuacothang : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @hoalode : Chốt 6 số có 66 thưởng 16666 xu.
  @HOANGPH : Chốt 12 số có 66 thưởng 8333 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @lethuylinh : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @nguyenhao2002 : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.
  @simcamket : Chốt 12 số có 66 thưởng 8333 xu.
  @telewin : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @VCCS : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @VVVPPP : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mtq : Chốt 20 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : Chốt 14 số có 66 thưởng 14285 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 18 số có 66 thưởng 11111 xu.
  @TotBatXe : Chốt 18 số có 66 thưởng 11111 xu.


  NICK- 08/07 - - 09/07 -
  mtq27 28 40 41 45 46 48 50 54 55 57 59 72 73 75 77 7801 02 10 11 20 29 38 39 47 48 56 57 65 66 74 75 83 84 92 93
  Covid1951 52 53 54 55 56 57 58 5966 68 70 72 73 75 77 79 81 82 84 86 88 89
  chutichhoidong47 49 51 52 55 57 59 61 62 65 01 67 69 71 72 75 77 7938 56 37 57 35 59 34 61 32 62 29 64 65 28 66 26 69 25
  TotBatXe26 36 46 56 66 76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 9704 13 20 22 31 39 40 48 57 59 66 68 75 77 84 86 93 95
  tetdoclap.................30 66 27 67 26 68 69 22
  thichlachoi.................26 36 46 56 66 76 86 96
  binbinhn.................27 32 60 61 63 66 69 72 75 79 81 89 90 93 96 97 98
  HUNG1959.................05 14 23 32 39 41 48 50 57 66 69 75 78 84 87 93 96
  kemngot.................56 58 60 62 65 66 67 76 79 80 83 84 85 88 92 93 94 97 99
  laohoathan.................57 58 60 61 62 63 65 66 67 68 70 71 72 73 75 76
  VietAnh686.................54 55 57 59 60 63 64 66 72 73
  niemvuisohoc.................71 68 67 66 65 62 95 60 59 58 57 56 49 48 47 44
  chilaconso.................48 57 66 75 84 93 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  dungquaonua.................38 39 41 42 46 47 48 50 52 56 57 62 65 66 67 69
  LLLucky.................60 61 66 67 70 72 76 77 81 86 87 90 92 96 97
  minhlonghn.................67 66 65 93 64 63 62 61 60 29 94 28 27 26 25
  saptrungtoroi.................12 16 17 57 61 62 63 65 66 67 70 71
  thoconxinhxan.................04 13 22 31 40 57 59 66 68 75 77 84 86 93 95
  vaobothoi.................52 53 54 56 57 59 60 61 62 63 64 66
  cothuacothang.................02 03 11 12 20 21 39 48 57 66 75 84 93
  emtapdanhlo.................64 30 65 09 66 67 08 68 07 69 06 70 71 05 72 04 73
  hoalode.................46 56 66 76 86 96
  HOANGPH.................69 66 65 64 63 61 60 57 56 96 55 54
  huyenhuyen.................06 16 26 31 36 41 46 53 56 63 66 73 76 83 86 93 96
  lethuylinh.................07 17 26 27 36 37 46 47 56 57 66 67 76 77 86 87 96 97
  nguyenhao2002.................61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  simcamket.................66 67 69 72 75 76 83 85 90 92 93 96
  telewin.................84 66 65 64 85 60 59 58 57 86 56 55 51 88 49 48 47 91 46 39
  VCCS.................00 06 11 16 17 18 22 33 44 46 59 60 63 64 66 81 83 84 93 14
  VVVPPP.................63 64 66 71 72 73 79 81 82 84 89 91 93 97 99 02 06
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (11/07/2024 at 15:37:28) , niemvuisohoc (16/07/2024 at 11:15:10) , soiroichot (13/07/2024 at 06:53:49) , cuocchienso (13/07/2024 at 04:09:16) , miule (13/07/2024 at 10:26:43) , quoctrong89 (15/07/2024 at 04:16:06) , sangtruatoi (18/07/2024 at 05:53:59) , khanhthu (17/07/2024 at 20:03:50) , X380 (13/07/2024 at 17:28:23)