PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2024

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/02/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2024


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/02/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @oneclick : trúng loto 82* 99* 44** thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 99* 42* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 59* 99* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 77** 42* thưởng 9000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 77** 16* thưởng 9000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 82* 42* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 44** 99* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 86* 99* thưởng 6000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @rapbo : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kythuso : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 77** thưởng 10000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 77** thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 18* 62* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @TamCa : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 15* 86* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 42* 44** thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @QTBT : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @thuyentruong : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 80* 77** thưởng 30000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 59* 16* 61* thưởng 18000 xu.
  @kingdb : trúng loto 77** 59* thưởng 30000 xu.
  @hung83 : trúng loto 61* 84* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 54** 99* thưởng 18000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 54** thưởng 20000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 99* 44** thưởng 18000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @picsaka : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* 44** thưởng 18000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 92** thưởng 20000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @giainhat : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 92** thưởng 20000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @telewin : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @VCCS : trúng loto 28** 82* thưởng 27000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 42* 82* thưởng 18000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 54** thưởng 18000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vuvanvinh : trúng loto 86* 79* thưởng 40000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 86* 16* thưởng 40000 xu.
  @tengteng : trúng loto 42* 77** thưởng 36000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 79* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 99* thưởng 25000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @X155 : trúng loto 77** thưởng 30000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 99* 44** thưởng 45000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 15* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 82* thưởng 35000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 80* thưởng 35000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 86* 92** thưởng 63000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 59* thưởng 24000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mualanh2020 : Chốt 12 số có 44 thưởng 8333 xu.
  @mytamido : Chốt 11 số có 44 thưởng 9090 xu.
  @numoneyee : Chốt 6 số có 44 thưởng 16666 xu.
  @thosansodep : Chốt 7 số có 44 thưởng 14285 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 17 số có 44 thưởng 5882 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 11 số có 44 thưởng 9090 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @QTD : Chốt 8 số có 44 thưởng 12500 xu.
  @quocanhht : Chốt 12 số có 44 thưởng 8333 xu.
  @tengteng : Chốt 11 số có 44 thưởng 9090 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 14 số có 44 thưởng 7142 xu.
  @vinamilk : Chốt 18 số có 44 thưởng 5555 xu.
  @WIN2020 : Chốt 12 số có 44 thưởng 8333 xu.
  @hongloan : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 16 số có 44 thưởng 6250 xu.
  @alololo : Chốt 6 số có 44 thưởng 16666 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 15 số có 44 thưởng 6666 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 8 số có 44 thưởng 12500 xu.
  @chinnamco : Chốt 19 số có 44 thưởng 5263 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 14 số có 44 thưởng 7142 xu.
  @daotet : Chốt 10 số có 44 thưởng 10000 xu.
  @GP1010 : Chốt 11 số có 44 thưởng 9090 xu.
  @hophuhotu : Chốt 8 số có 44 thưởng 12500 xu.
  @QTBT : Chốt 6 số có 44 thưởng 16666 xu.
  @sieudep : Chốt 11 số có 44 thưởng 9090 xu.
  @tiktok : Chốt 14 số có 44 thưởng 7142 xu.
  @vinnanet : Chốt 12 số có 44 thưởng 8333 xu.
  @cothuacothang : Chốt 7 số có 44 thưởng 14285 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 16 số có 44 thưởng 6250 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 18 số có 44 thưởng 5555 xu.
  @laohoathan : Chốt 11 số có 44 thưởng 9090 xu.
  @timbtd : Chốt 17 số có 44 thưởng 5882 xu.
  @TotBatXe : Chốt 19 số có 44 thưởng 5263 xu.
  @vaobothoi : Chốt 9 số có 44 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 44 thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 8 số có 44 thưởng 25000 xu.
  @vongtaycuaem : Chốt 8 số có 44 thưởng 25000 xu.
  @VCCS : Chốt 20 số có 44 thưởng 10000 xu.


  NICK- 31/01 - - 01/02 -
  TTPL798625 26 61 62 64 66 67 70 71 73 75 76 79 80 82 85 9792 95 96 97 99 10 13 14 15 17 22 23 24 26 29 40 41 42 44 47
  hongtutoan66 77 87 97 56 08 18 28 38 46 48 58 68 36 78 88 98 26 09 1926 35 44 53 62 71 80 99
  vongtaycuaem63 72 81 90 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 05 14 23 32 4124 34 44 54 64 74 84 94
  VCCS00 18 19 34 37 43 44 45 48 54 55 59 63 66 73 77 81 84 99 4815 17 18 19 28 34 43 44 45 48 49 54 59 63 71 81 82 84 93 87
  mualanh2020.................26 28 29 40 42 43 44 46 48 49 60 62
  mytamido.................34 35 37 38 39 41 42 43 44 45 47
  numoneyee.................93 04 14 24 34 44
  thosansodep.................39 40 43 44 45 46 47
  Dodonguyen.................00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 50 55 61 66 72 77 83 88 94 99
  cucaitron.................13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 30 34 35 36 40 44
  chot10trung1.................30 33 34 36 38 39 40 43 44 45 48
  hoisohoc.................57 67 77 87 97 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 04 14 24 34 44
  QTD.................37 39 40 41 43 44 45 46
  quocanhht.................38 39 41 44 47 50 51 52 53 54 55 83
  tengteng.................08 17 26 35 44 53 62 71 80 98 99
  vietkieudanhlo.................25 26 27 28 30 31 35 36 37 40 44 45 46 49
  vinamilk.................08 17 20 26 35 39 44 48 52 53 61 62 70 71 80 89 98 99
  WIN2020.................89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  hongloan.................00 02 31 34 35 40 43 44 46 48 52 53 55 61 62 64 66 68 70 71
  AffCup.................34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  alololo.................41 42 43 44 45 50
  amthanhmoi.................85 53 52 86 51 50 87 49 48 88 47 46 45 89 44
  bietphailamsaoday.................42 43 44 45 46 47 48 49
  chinnamco.................16 25 34 43 52 61 70 89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  dacbiet99.................40 23 41 42 22 43 44 21 45 46 20 47 48 09
  daotet.................04 14 24 34 44 50 60 70 80 90
  GP1010.................04 14 24 34 41 44 51 61 71 81 91
  hophuhotu.................44 46 47 48 49 80 82 83
  QTBT.................44 45 46 47 48 49
  sieudep.................42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 55
  tiktok.................33 34 35 36 40 41 42 44 45 46 50 51 53 54
  vinnanet.................86 95 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  cothuacothang.................35 44 53 62 71 80 99
  Hoang8989.................28 29 30 34 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  HUYEN6879.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 55 56 57
  laohoathan.................33 34 35 36 37 38 39 41 44 48 50
  timbtd.................25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 88 89 90 91 92 93 94
  TotBatXe.................96 97 98 99 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
  vaobothoi.................04 14 24 34 44 54 64 74 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/02/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : trúng loto 02* 55** thưởng 15000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @TopOne : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @hongnam : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 51* 55** thưởng 9000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 39* 97* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 80** thưởng 10000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 63* 63* thưởng 6000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 74* 84** thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 68* 96* thưởng 6000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 84** 05* thưởng 9000 xu.
  @hieplode : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 31* 05* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 80** thưởng 10000 xu.
  @online99 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @simcamket : trúng loto 74* 68* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @HA86 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @bienphong : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tiktok : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @daotet : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @X380 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 42* 68* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 63* 84** thưởng 9000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 51* 80** thưởng 9000 xu.
  @hongloan : trúng loto 80** thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @xosolode : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 68* 84** thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 42* 55** thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @timbtd : trúng loto 76* 51* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Xuanphat : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @themelao : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 84** thưởng 10000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @rapbo : trúng loto 68* 67* thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 71* 63* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 96* 35* thưởng 12000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @oneclick : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 39* 68* thưởng 12000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 05* 84** thưởng 18000 xu.
  @AnBao : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 97* 51* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @TamCa : trúng loto 74* 31* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 76* 67* thưởng 12000 xu.
  @QTBT : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 96* 76* 67* thưởng 27000 xu.
  @hung83 : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 68* 39* thưởng 18000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 76* 67* thưởng 18000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 55** thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @consovang : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @picsaka : trúng loto 80** 68* thưởng 27000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 94* thưởng 15000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @kingdb : trúng loto 84** thưởng 18000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 84** 76* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @haiyen1295 : trúng loto 35* 31* thưởng 40000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @VCCS : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 55** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cuocchienso : trúng loto 51* 67* thưởng 50000 xu.
  @tengteng : trúng loto 31* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 80** thưởng 36000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 71* thưởng 18000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 68* 71* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 05* 84** thưởng 105000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @namtaoxb : trúng loto 74* thưởng 24000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @choisoxo : Chốt 16 số có 74 thưởng 6250 xu.
  @giangmobile : Chốt 6 số có 74 thưởng 16666 xu.
  @HA86 : Chốt 11 số có 74 thưởng 9090 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 13 số có 74 thưởng 7692 xu.
  @simcamket : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @VVVPPP : Chốt 7 số có 74 thưởng 14285 xu.
  @XS360 : Chốt 14 số có 74 thưởng 7142 xu.
  @winbigwin : Chốt 14 số có 74 thưởng 7142 xu.
  @co3bich : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @HUUHOANG : Chốt 10 số có 74 thưởng 10000 xu.
  @KINGCLUB : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @A3A : Chốt 14 số có 74 thưởng 7142 xu.
  @AnBao : Chốt 6 số có 74 thưởng 16666 xu.
  @anquanhnam : Chốt 14 số có 74 thưởng 7142 xu.
  @chotkeo : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.
  @chotladanh : Chốt 7 số có 74 thưởng 14285 xu.
  @Emailty : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.
  @hatay88 : Chốt 13 số có 74 thưởng 7692 xu.
  @kingdb : Chốt 12 số có 74 thưởng 8333 xu.
  @minhthong1688 : Chốt 10 số có 74 thưởng 10000 xu.
  @muonkiemtien : Chốt 6 số có 74 thưởng 16666 xu.
  @tettrungthu : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.
  @TopOne : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 13 số có 74 thưởng 7692 xu.
  @giahuy912 : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @girlcity : Chốt 16 số có 74 thưởng 6250 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.
  @vuivuithoi : Chốt 16 số có 74 thưởng 6250 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 7 số có 74 thưởng 28571 xu.
  @hongloan : Chốt 10 số có 74 thưởng 20000 xu.
  @tengteng : Chốt 15 số có 74 thưởng 13333 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 6 số có 74 thưởng 33333 xu.
  @hophuhotu : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 19 số có 74 thưởng 10526 xu.
  @tiktok : Chốt 13 số có 74 thưởng 15384 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.
  @timbtd : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hongtutoan : Chốt 19 số có 74 thưởng 15789 xu.


  NICK- 31/01 - - 01/02 - - 02/02 -
  hongtutoan66 77 87 97 56 08 18 28 38 46 48 58 68 36 78 88 98 26 09 1926 35 44 53 62 71 80 9955 58 60 64 65 67 68 70 73 74 77 80 83 85 88 94 95 97 98
  cucaitron.................13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 30 34 35 36 40 4473 74 75 76 77 78 79
  hongloan.................00 02 31 34 35 40 43 44 46 48 52 53 55 61 62 64 66 68 70 7104 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  tengteng.................08 17 26 35 44 53 62 71 80 98 9973 74 78 82 83 84 85 87 89 91 92 93 94 96 98
  bietphailamsaoday.................42 43 44 45 46 47 48 4974 75 76 77 78 79
  hophuhotu.................44 46 47 48 49 80 82 8303 13 23 33 43 53 63 73 83 93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  dacbiet99.................40 23 41 42 22 43 44 21 45 46 20 47 48 0943 44 47 49 50 52 53 56 58 61 62 65 67 69 70 71 74 76 78
  tiktok.................33 34 35 36 40 41 42 44 45 46 50 51 53 5468 69 74 75 79 84 86 91 92 93 95 96 97
  vaobothoi.................04 14 24 34 44 54 64 74 8411 12 13 14 15 16 43 44 45 46 47 48 49 51 56 60 65 74 79 83
  timbtd.................25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 88 89 90 91 92 93 9454 57 58 60 61 63 67 70 72 74 81 83 84 88 90 92 93 94 97 98
  choisoxo..................................43 53 63 73 83 93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  giangmobile..................................65 66 68 70 71 74
  HA86..................................71 72 74 76 78 80 81 83 85 87 89
  Ronaldo7..................................04 07 11 14 24 34 44 54 64 74 84 93 94
  simcamket..................................27 28 29 30 34 35 36 37 38 43 72 73 74 76 80 81 82
  VVVPPP..................................73 74 75 76 77 78 79
  XS360..................................67 14 68 69 74 09 77 78 08 79 84 87 07 88
  winbigwin..................................10 12 17 18 21 22 65 67 68 71 72 74 77 80
  co3bich..................................59 61 62 64 65 68 73 74 82 83 86 89 91 92 95 98 99
  HUUHOANG..................................14 00 24 34 44 54 64 74 84 94
  KINGCLUB..................................04 13 22 27 31 36 40 45 54 59 63 68 74 83 92
  selaylaitatca..................................21 22 23 24 26 27 41 42 43 44 63 64 66 67 71 72 73 74 76 77
  A3A..................................04 08 14 18 24 28 34 38 44 54 64 74 84 94
  AnBao..................................44 54 64 74 84 94
  anquanhnam..................................74 76 77 78 80 83 85 86 87 90 92 94 95 96
  chotkeo..................................01 02 10 11 20 29 38 39 47 48 56 65 74 83 92
  chotladanh..................................34 44 54 64 74 84 94
  Emailty..................................42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  hatay88..................................74 75 76 77 78 80 82 83 84 85 86 87 92
  kingdb..................................72 74 75 76 79 81 83 84 90 93 94 97
  minhthong1688..................................09 72 73 74 07 77 79 82 04 83
  muonkiemtien..................................74 75 76 77 78 79
  tettrungthu..................................64 65 66 70 73 74 75 79 83 84 88 89 90 93 98
  TopOne..................................56 65 74 83 92 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
  vuvanvinh..................................71 81 91 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  giahuy912..................................31 32 73 74 75 76 77 78 79 82 84 86 89 92 94 96 99
  girlcity..................................07 08 09 10 11 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76
  tuankhang1980..................................19 23 24 53 54 59 63 64 69 73 74 79 83 84 89 93 94 99
  vuivuithoi..................................24 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  X155..................................62 63 64 65 66 67 68 69 73 74 76 79 82 83 85 88 91 92 94 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/02/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thichdanhlode : trúng loto 92* 65** thưởng 15000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 80* 33* thưởng 10000 xu.
  @kythuso : trúng loto 41** 14* 65** thưởng 15000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 22* 16* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 19* 88* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 16* 69* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 65** thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 41** thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 35** 84* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 19* 88* thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 88* 84* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 69* 84* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @chiendau : trúng loto 89* 88* thưởng 6000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 69* 16* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 22* 69* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 65** thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 35** thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @sieudep : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 42** 92* thưởng 9000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 19* 65** thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 65** thưởng 10000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 33* 12* thưởng 20000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 42** 19* thưởng 30000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @hongnam : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 41** 14* thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 89* 14* thưởng 12000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @online99 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 35** 69* thưởng 18000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @tiktok : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 42** thưởng 20000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 41** thưởng 20000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @XS360 : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 89* 35** thưởng 18000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 12* 92* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @timbtd : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 89* 19* thưởng 12000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 84* 62* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 19* 84* thưởng 30000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 84* 97* thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @oneclick : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @rapbo : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 22* 92* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @amthanhmoi : trúng loto 41** 14* 69* thưởng 48000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 42** thưởng 24000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @VCCS : trúng loto 69* 12* thưởng 30000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 33* 89* thưởng 30000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 16* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @cuocchienso : trúng loto 41** 14* thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 33* thưởng 21000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 22* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 19* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @namtaoxb : trúng loto 19* 12* 21* thưởng 81000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vuquy48 : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @lode2019 : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @GP1010 : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @hoalayon : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 6 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @bababyby : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @connhabinh : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @chithanh77248 : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @danhxu : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @binbinhn : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @Canh1102 : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @consokydieu : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @chidanh1con : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @xosolode : Chốt 7 số có 89 thưởng 14285 xu.
  @adayroihihi : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @cutibatlo : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @giacmotrua : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @hung83 : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @langthangtimso : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @MRNam86 : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @nguyenhao2002 : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Ronaldo7 : Chốt 11 số có 89 thưởng 18181 xu.
  @choisoxo : Chốt 19 số có 89 thưởng 10526 xu.
  @HUUHOANG : Chốt 18 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 16 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @A3A : Chốt 9 số có 89 thưởng 22222 xu.
  @tettrungthu : Chốt 17 số có 89 thưởng 11764 xu.
  @vuivuithoi : Chốt 13 số có 89 thưởng 15384 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @bietphailamsaoday : Chốt 10 số có 89 thưởng 30000 xu.
  @hophuhotu : Chốt 10 số có 89 thưởng 30000 xu.
  @cucaitron : Chốt 18 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @timbtd : Chốt 9 số có 89 thưởng 33333 xu.
  @vaobothoi : Chốt 18 số có 89 thưởng 16666 xu.


  NICK- 01/02 - - 02/02 - - 03/02 -
  bietphailamsaoday42 43 44 45 46 47 48 4974 75 76 77 78 7986 89 90 91 93 95 96 97 98 99
  hophuhotu44 46 47 48 49 80 82 8303 13 23 33 43 53 63 73 83 93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 9485 86 87 88 89 95 96 97 98 99
  cucaitron13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 30 34 35 36 40 4473 74 75 76 77 78 7972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  timbtd25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 88 89 90 91 92 93 9454 57 58 60 61 63 67 70 72 74 81 83 84 88 90 92 93 94 97 9816 25 34 43 52 61 70 89 98
  vaobothoi04 14 24 34 44 54 64 74 8411 12 13 14 15 16 43 44 45 46 47 48 49 51 56 60 65 74 79 8321 27 29 70 72 73 74 76 78 81 87 89 90 91 92 94 96 98
  Ronaldo7.................04 07 11 14 24 34 44 54 64 74 84 93 9437 40 43 46 50 51 52 53 54 55 89
  choisoxo.................43 53 63 73 83 93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 9410 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 86 87 88 89
  HUUHOANG.................14 00 24 34 44 54 64 74 84 9469 71 73 75 78 79 80 81 83 84 85 87 89 91 93 95 96 99
  vuvanvinh.................71 81 91 04 14 24 34 44 54 64 74 84 9442 55 65 75 85 95 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  A3A.................04 08 14 18 24 28 34 38 44 54 64 74 84 9487 88 89 91 93 94 97 98 99
  tettrungthu.................64 65 66 70 73 74 75 79 83 84 88 89 90 93 9834 43 52 61 70 89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  vuivuithoi.................24 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7987 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vuquy48..................................84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  lode2019..................................07 16 25 34 43 51 52 60 61 70 79 88 89 97 98
  VietAnhHP..................................59 63 64 68 69 73 74 78 79 83 84 88 89 93 94 98 99
  danhnhothoi..................................30 33 34 36 37 39 50 84 86 87 89
  GP1010..................................69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  hoalayon..................................07 16 25 34 43 52 61 70 89
  quoctrong89..................................84 85 86 87 88 89
  bababyby..................................43 52 61 70 89 98 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  connhabinh..................................89 91 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 17 19 26 28 35
  chithanh77248..................................09 19 29 39 49 59 69 77 79 87 89 97 99
  chutichhoidong..................................42 43 44 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  danhxu..................................38 61 62 64 66 67 68 69 80 81 82 84 86 87 88 89
  HUNG1959..................................51 50 43 42 87 41 40 34 89 33 32 31 30 90
  Uyennhi2019..................................35 36 63 69 70 71 72 77 80 81 86 87 89 90 95 96 99
  baoanh2016..................................73 74 80 81 82 83 89 90 91 92 98 99
  binbinhn..................................00 01 03 04 07 08 09 10 11 13 14 17 18 19 20 88 89
  Canh1102..................................69 80 81 83 84 86 89 90 91 93 94 96 99
  consokydieu..................................09 19 29 39 49 59 68 69 78 79 88 89 98 99
  chidanh1con..................................33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  hoaihd85..................................21 31 41 52 62 72 82 92 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  Hoalanrung..................................84 86 88 89 90 91 93 95 97 98 99
  tinhyeucuatoi..................................84 85 89 92 93 94 98 99
  xosolode..................................39 49 59 69 79 89 99
  adayroihihi..................................32 41 50 69 78 87 96 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  cutibatlo..................................82 85 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  giacmotrua..................................82 83 84 88 89 91 92 93 97 98 99
  hung83..................................58 59 62 68 70 75 80 82 84 85 86 89 91 93 94 95 98 99
  lamlaitudau2020..................................52 53 54 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  langthangtimso..................................81 82 83 85 89 90 91 92 94 95 98
  MRNam86..................................09 18 28 34 37 43 46 52 55 61 70 89 98
  nguyenhao2002..................................07 08 13 16 25 34 43 52 61 70 88 89 97 98
  thuyanh29..................................27 37 47 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  vhg123..................................45 59 63 65 69 81 87 95 05 09 14 21 23 83 89 15 19 29 35 85
  vungtroisohoc..................................84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/02/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @locphatloc : trúng loto 46* 64* 51* thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 41* 42* thưởng 10000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 64* 46* 14** thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 41* 14** 44* thưởng 12000 xu.
  @HA86 : trúng loto 46* 12* thưởng 10000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 78** 87* thưởng 15000 xu.
  @hung83 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 51* 59* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @mothuong : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 00* 98* thưởng 6000 xu.
  @danhxu : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @songla : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @daiphat888 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @A3A : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @TamCa : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @X380 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @kingdb : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @xosolode : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 14** thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @online : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 14** 33* thưởng 30000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 42* 68* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 51* 98* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 00* 12* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 61* 98* thưởng 12000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 64* 46* thưởng 12000 xu.
  @kythuso : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 14** thưởng 20000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @sieudep : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 64* 46* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 78** 87* thưởng 45000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 97** thưởng 18000 xu.
  @motobike : trúng loto 41* 68* thưởng 18000 xu.
  @hongnam : trúng loto 41* 14** thưởng 27000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 14** thưởng 30000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 46* 64* thưởng 18000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 34* 97** thưởng 27000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @bienphong : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 51* thưởng 15000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @XS360 : trúng loto 20* 44* thưởng 18000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @timbtd : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @oneclick : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 00* 20* thưởng 24000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 64* 46* thưởng 24000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hongtutoan : trúng loto 51* 44* thưởng 50000 xu.
  @mytamido : trúng loto 00* thưởng 25000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 27* thưởng 15000 xu.
  @consovang : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 97** thưởng 36000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 97** thưởng 60000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 12* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 20* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @namtaoxb : trúng loto 00* thưởng 30000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @VCCS : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @thosansodep : Chốt 6 số có 00 thưởng 16666 xu.
  @giahuy912 : Chốt 19 số có 00 thưởng 5263 xu.
  @HA86 : Chốt 12 số có 00 thưởng 8333 xu.
  @ansongaymai : Chốt 17 số có 00 thưởng 5882 xu.
  @BachTuoc : Chốt 17 số có 00 thưởng 5882 xu.
  @hieplode : Chốt 19 số có 00 thưởng 5263 xu.
  @LaoNong : Chốt 16 số có 00 thưởng 6250 xu.
  @giacatgia : Chốt 17 số có 00 thưởng 5882 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 16 số có 00 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danhnhothoi : Chốt 6 số có 00 thưởng 33333 xu.
  @HUNG1959 : Chốt 16 số có 00 thưởng 12500 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 20 số có 00 thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 00 thưởng 10000 xu.


  NICK- 03/02 - - 04/02 -
  danhnhothoi30 33 34 36 37 39 50 84 86 87 8900 19 28 37 46 55
  HUNG195951 50 43 42 87 41 40 34 89 33 32 31 30 9096 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41
  baoanh201673 74 80 81 82 83 89 90 91 92 98 9900 01 02 03 04 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  giacmotrua82 83 84 88 89 91 92 93 97 98 9970 71 76 78 79 80 87 88 89 91 94 96 97 98 99 00 06 07 08 14
  VCCS.................00 04 06 09 15 37 45 54 55 57 59 60 63 69 73 90 91 95 96 71
  thosansodep.................00 10 20 30 40 50
  giahuy912.................65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 00 01 02 03
  HA86.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 05 14
  ansongaymai.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 88 89
  BachTuoc.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 98 99
  hieplode.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 96 97 98 99
  LaoNong.................99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 17 19 21 26
  giacatgia.................00 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 60 70 80 88 90 98
  tamhoncuada.................99 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/02/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mtq : trúng loto 59* 38* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 06* 60* 80* thưởng 9000 xu.
  @telewin : trúng loto 35** 32** thưởng 20000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 32** 71* thưởng 15000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 40* 60* thưởng 10000 xu.
  @dungquaonua : trúng loto 16* 71* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 16* 71* thưởng 10000 xu.
  @xoso1941 : trúng loto 51* 32** thưởng 15000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 51* 35** thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @TopOne : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @giaiphongmiennam : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @hieplode : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 71* 51* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 42* 59* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 22* 42* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 07** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 61* 79* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 40* 79* thưởng 6000 xu.
  @chiendau : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @KQN : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 59* 42* thưởng 6000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @picsaka : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @BachTuoc : trúng loto 35** thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giainhat : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @giacatde : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 38* 02* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Mobile5G : trúng loto 71* 61* 16* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 76* 42* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 07** thưởng 20000 xu.
  @mothuong : trúng loto 32** thưởng 20000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 59* 60* thưởng 12000 xu.
  @songla : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @TamCa : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @kingdb : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 60* 06* thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @A3A : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @HA86 : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @X380 : trúng loto 07** thưởng 12000 xu.
  @xosolode : trúng loto 32** thưởng 20000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vuvanvinh : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 42* 59* thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 59* 71* thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 32** thưởng 18000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 42* 76* thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @sieudep : trúng loto 51* 22* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @muonkiemtien : trúng loto 80* 60* thưởng 40000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 22* 07** thưởng 60000 xu.
  @hongnam : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 80* thưởng 20000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 07** thưởng 40000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 35** 02* thưởng 36000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 35** thưởng 40000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 80* thưởng 20000 xu.
  @timbtd : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 61* thưởng 25000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @oneclick : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 80* thưởng 25000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 38* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hongtutoan : trúng loto 02* thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 60* 06* thưởng 36000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.
  @consovang : trúng loto 79* thưởng 18000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 22* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 35** thưởng 42000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 22* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 22* thưởng 30000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @connhabinh : Chốt 8 số có 76 thưởng 12500 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 9 số có 76 thưởng 11111 xu.
  @hoalayon : Chốt 9 số có 76 thưởng 11111 xu.
  @WIN2020 : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @consokydieu : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 13 số có 76 thưởng 7692 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 9 số có 76 thưởng 11111 xu.
  @laohoathan : Chốt 13 số có 76 thưởng 7692 xu.
  @lode2019 : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 9 số có 76 thưởng 11111 xu.
  @vinamilk : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @X155 : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @cuunon : Chốt 7 số có 76 thưởng 14285 xu.
  @kepbang : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.
  @songla : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @cafemuoi : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 12 số có 76 thưởng 8333 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @nonanoni : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @online99 : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.
  @qtv272 : Chốt 12 số có 76 thưởng 8333 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.
  @chaonammoi : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HA86 : Chốt 20 số có 76 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @HUNG1959 : Chốt 19 số có 76 thưởng 15789 xu.


  NICK- 03/02 - - 04/02 - - 05/02 -
  HUNG195951 50 43 42 87 41 40 34 89 33 32 31 30 9096 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 4131 32 33 34 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  HA86.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 05 1404 14 24 34 44 54 64 74 84 94 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  connhabinh..................................76 80 82 85 86 91 95 96
  Uyennhi2019..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79
  hoalayon..................................67 68 69 71 74 75 76 77 78
  WIN2020..................................33 36 37 38 40 43 46 47 48 70 73 76 77 78
  consokydieu..................................20 21 27 57 61 63 67 70 72 73 74 75 76 81 83 90 91 93
  selaylaitatca..................................67 70 71 72 74 75 76 78 80 81 87 90 92
  Hoalanrung..................................73 75 76 77 78 80 82 84 85 86 88 89 91 93 94 95 98 99
  Hoang8989..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79
  laohoathan..................................58 59 20 70 71 09 72 08 73 74 07 75 76
  lode2019..................................68 69 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94
  tuankhang1980..................................02 12 22 46 56 66 76 86 96
  vinamilk..................................58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78
  X155..................................73 76 78 79 80 82 85 86 87 88 91 94 95 96 97 99
  cuunon..................................72 74 75 76 79 80 81
  kepbang..................................55 56 57 58 59 63 66 67 72 75 76 81 84 85 90 93 94
  songla..................................18 19 21 24 25 65 67 70 72 73 74 76 79 81 82 83 90 91 92 97
  thienduong01..................................14 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  cafemuoi..................................74 75 76 77 78 79 83 89 93 99
  ditimbachthu..................................75 76 78 80 81 82 84 85 87 90 91 93
  niemvuisohoc..................................75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  nonanoni..................................11 12 13 14 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  online99..................................38 47 56 65 74 83 92 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  qtv272..................................76 78 80 81 84 85 88 89 90 94 98 99
  quangninh279..................................10 14 17 20 24 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 84 87 90 94 97
  songque38..................................29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 88
  ptsmr..................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  cuocchienso..................................24 26 60 62 64 66 71 73 76 80 82 84 86 91 93 94 96
  chaonammoi..................................12 13 14 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  muahe2019..................................46 66 45 67 41 68 40 69 36 75 31 76 28 78 21 81 19 82 18 84
  TLong888..................................12 17 21 26 62 67 71 76 22 27 72 77 23 28 32 37 73 78 82 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/02/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @luonluontop1 : trúng loto 11* 41* thưởng 10000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 09* 84* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 95* 59* 59* thưởng 9000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 67** 12* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @NgNhatAnh : trúng loto 96* 05* thưởng 6000 xu.
  @chotphatmot : trúng loto 05* 96* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 67** 92* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @VCCS : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @bienphong : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 84* 84* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 17* 15* thưởng 6000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 59* 96* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 41* 15* thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 15* 84* thưởng 6000 xu.
  @nguyenhao2002 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 12* 09* thưởng 6000 xu.
  @tiktok : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vuivuithoi : trúng loto 92* 41* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 46* 20* thưởng 6000 xu.
  @winbigwin : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @vinnanet : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @daotet : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @hongloan : trúng loto 83* 73* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 46* 52* thưởng 6000 xu.
  @QTBT : trúng loto 92* 73* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @themelao : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @HoangLongHN : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 92* 95* thưởng 20000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 95* 59* 36* thưởng 18000 xu.
  @mrpts : trúng loto 09* 90* thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 06* 52* thưởng 12000 xu.
  @TopOne : trúng loto 36* 83* thưởng 12000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 73* 46* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 36* 67** thưởng 18000 xu.
  @Emailty : trúng loto 96* 73* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @chiendau : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @KQN : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 73* 84* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @picsaka : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @telewin : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @giainhat : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 67** thưởng 20000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kingdb : trúng loto 06* 59* thưởng 30000 xu.
  @TotBatXe : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 83* 59* thưởng 18000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 36* 92* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 67** thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 61* 84* thưởng 18000 xu.
  @TamCa : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @X380 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @xosolode : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 67** thưởng 30000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vuvanvinh : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 83* thưởng 12000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 41* 67** thưởng 36000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 11* thưởng 20000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @sieudep : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @muonkiemtien : trúng loto 20* 05* thưởng 50000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 15* 95* thưởng 50000 xu.
  @hongnam : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @mrnghia : trúng loto 61* thưởng 25000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 36* thưởng 25000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 73* thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 05* 36* thưởng 36000 xu.
  @oneclick : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 96* 84* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 86* thưởng 35000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 05* thưởng 21000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 06* thưởng 21000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 83* thưởng 21000 xu.
  @consovang : trúng loto 20* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 83* thưởng 24000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 73* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 20* thưởng 33000 xu.


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danhnhothoi : Chốt 11 số có 67 thưởng 9090 xu.
  @vuivuithoi : Chốt 11 số có 67 thưởng 9090 xu.
  @HUUHOANG : Chốt 16 số có 67 thưởng 6250 xu.
  @vaobothoi : Chốt 6 số có 67 thưởng 16666 xu.
  @chotladanh : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @langthangtimso : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @TopOne : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @xosolode : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @BachTuoc : Chốt 16 số có 67 thưởng 6250 xu.
  @VietAnhHP : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @thuaxongthang : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 7 số có 67 thưởng 14285 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @minhlonghn : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @motobike : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @namtaoxb : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @NgNhatAnh : Chốt 6 số có 67 thưởng 16666 xu.
  @picsaka : Chốt 12 số có 67 thưởng 8333 xu.
  @quochuy92 : Chốt 6 số có 67 thưởng 16666 xu.
  @rapbo : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @soiroichot : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @TamCa : Chốt 6 số có 67 thưởng 16666 xu.
  @visaolaithe : Chốt 10 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @allwin99 : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @cotuong916 : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @chilaconso : Chốt 13 số có 67 thưởng 7692 xu.
  @chinnamco : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @EM2020 : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @tamquoc : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @tuandjgj : Chốt 16 số có 67 thưởng 6250 xu.
  @VietAnh686 : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : Chốt 15 số có 67 thưởng 13333 xu.
  @WIN2020 : Chốt 6 số có 67 thưởng 33333 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 11 số có 67 thưởng 18181 xu.
  @qtv272 : Chốt 8 số có 67 thưởng 25000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/02 - - 06/02 -
  tuankhang198002 12 22 46 56 66 76 86 9609 19 29 39 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99
  WIN202033 36 37 38 40 43 46 47 48 70 73 76 77 7860 61 62 64 65 67
  Hoang898971 72 73 74 75 76 77 78 7996 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  qtv27276 78 80 81 84 85 88 89 90 94 98 9956 58 62 64 65 66 67 69
  ptsmr07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 06 16 26 36 46 56 66 76 86 9607 17 27 37 47 57 67 77 87 97 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  danhnhothoi.................64 65 67 69 70 73 76 83 85 90 96
  vuivuithoi.................59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  HUUHOANG.................47 62 46 63 45 64 44 65 43 66 42 67 41 68 40 69
  vaobothoi.................65 66 67 71 75 76
  chotladanh.................58 67 76 85 94 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
  langthangtimso.................62 23 63 64 22 67 68 21 69 71 18 72 73 17 76 77 13 78
  MRNam86.................35 37 38 43 45 47 48 49 53 55 57 58 63 65 67 68 73 75 76 77
  TopOne.................63 64 66 67 70 72 73 76 80 82 84 90 93 94
  xosolode.................33 66 32 67 31 68 30 69 19 70 18 71 17 72 16 73 15 74
  BachTuoc.................03 08 12 19 21 30 49 58 65 67 74 76 83 85 92 94
  VietAnhHP.................30 31 32 33 34 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thuaxongthang.................31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  AffCup.................03 06 12 15 21 24 30 33 42 49 51 58 60 67 76 79 85 88 94 97
  DAIPHAT88.................63 64 65 67 72 73 74
  EmLaTatCa.................00 02 04 06 10 12 14 19 20 22 24 29 30 32 37 66 67
  khongcohoiket.................40 45 47 48 49 54 55 57 58 59 60 64 65 67
  minhlonghn.................00 01 05 65 66 67 71 74 75 76 78 80 84 85 87 91 94 96
  motobike.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 65 66 67
  namtaoxb.................00 01 02 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  NgNhatAnh.................47 57 67 77 87 97
  picsaka.................58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  quochuy92.................47 57 67 77 87 97
  rapbo.................59 60 62 63 64 65 67 68 71 72 73 74 76 77 79
  soiroichot.................63 64 65 67 68 70 73 74 76 81 83 86 90 91 94
  TamCa.................47 57 67 77 87 97
  visaolaithe.................09 20 21 22 63 64 65 66 67 68
  allwin99.................21 31 41 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  CatLinhHD.................03 11 12 20 21 30 39 48 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
  cotuong916.................66 67 71 73 74 75 76 81 83 84 85 91 93 94
  chilaconso.................03 12 21 30 49 58 67 74 76 83 85 92 94
  chinnamco.................55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  EM2020.................09 11 17 19 20 51 57 59 60 66 67 69 71 76 77 79 80
  Npt.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  nguyenyenlinh.................05 14 23 32 41 50 67 69 76 78 85 87 94 96
  tamquoc.................00 01 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  tuandjgj.................43 44 45 46 47 48 49 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  VietAnh686.................08 18 27 28 37 38 47 48 57 58 67 68 77 78 87 88 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/02/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @huyenhuyen : trúng loto 74* 43** thưởng 15000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 77* 05** thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 89* 84* thưởng 6000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 43** 99* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 69* 96* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 89* 05** thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @songla : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 77* 78* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @HA86 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @kythuso : trúng loto 64* 74* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 05** 77* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 84* 69* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @Hoang_htc : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 89* 04** thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @QTD : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @timbtd : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @online : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @nemnuong : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @VietAnhHP : trúng loto 96* 69* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 96* 69* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 96* 69* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @NamAcb : trúng loto 62*** thưởng 18000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04** thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 06* 73* thưởng 12000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 89* 62*** thưởng 24000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @bienphong : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 04** thưởng 20000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 62*** thưởng 18000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 62*** thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @tiktok : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 62*** thưởng 30000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 05** 38* thưởng 18000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @daotet : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 04** thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 05** thưởng 18000 xu.
  @hieplode : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @winroiwin : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @chithanh77248 : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @chiendau : trúng loto 04** thưởng 18000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @KQN : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 77* 64* thưởng 18000 xu.
  @giainhat : trúng loto 73* 31* thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04** thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 05** thưởng 18000 xu.
  @MY201100 : trúng loto 06* 05** thưởng 27000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TotBatXe : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @xuanmoi : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 04** thưởng 40000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @kingdb : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @xosolode : trúng loto 74* 73* thưởng 24000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 05** thưởng 24000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 05** thưởng 30000 xu.
  @T8T88 : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @sieudep : trúng loto 38* 05** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hongnam : trúng loto 38* thưởng 18000 xu.
  @muonkiemtien : trúng loto 84* thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 05** thưởng 36000 xu.
  @vunglamebay : trúng loto 74* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chotkeo : trúng loto 89* 04** thưởng 105000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 06* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 43** thưởng 48000 xu.
  @consovang : trúng loto 89* thưởng 40000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 99* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 73* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @chinnamco : trúng loto 96* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @nguyenhao2002 : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @quangninh279 : Chốt 8 số có 84 thưởng 12500 xu.
  @LaoNong : Chốt 10 số có 84 thưởng 10000 xu.
  @tettrungthu : Chốt 15 số có 84 thưởng 6666 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 6 số có 84 thưởng 16666 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 14 số có 84 thưởng 7142 xu.
  @vinamilk : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @VCCS : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 18 số có 84 thưởng 5555 xu.
  @hongloan : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @hyvongwin : Chốt 14 số có 84 thưởng 7142 xu.
  @miule : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @nemnuong : Chốt 8 số có 84 thưởng 12500 xu.
  @OKWIN : Chốt 12 số có 84 thưởng 8333 xu.
  @online : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @QTD : Chốt 9 số có 84 thưởng 11111 xu.
  @T8T88 : Chốt 14 số có 84 thưởng 7142 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @thong123 : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @alololo : Chốt 12 số có 84 thưởng 8333 xu.
  @antamwin : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @ANHBAY07 : Chốt 18 số có 84 thưởng 5555 xu.
  @bienphong : Chốt 7 số có 84 thưởng 14285 xu.
  @consovang : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.
  @Covid19 : Chốt 17 số có 84 thưởng 5882 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 13 số có 84 thưởng 7692 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 18 số có 84 thưởng 5555 xu.
  @khanhthu : Chốt 11 số có 84 thưởng 9090 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 17 số có 84 thưởng 5882 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @Mobile5G : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @taikhoanso : Chốt 16 số có 84 thưởng 6250 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @X380 : Chốt 19 số có 84 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cotuong916 : Chốt 15 số có 84 thưởng 13333 xu.
  @chotladanh : Chốt 15 số có 84 thưởng 13333 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 14 số có 84 thưởng 14285 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 14 số có 84 thưởng 14285 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 84 thưởng 10000 xu.
  @TopOne : Chốt 11 số có 84 thưởng 18181 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 84 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @WIN2020 : Chốt 18 số có 84 thưởng 16666 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 11 số có 84 thưởng 27272 xu.
  @Hoang8989 : Chốt 18 số có 84 thưởng 16666 xu.


  NICK- 05/02 - - 06/02 - - 07/02 -
  WIN202033 36 37 38 40 43 46 47 48 70 73 76 77 7860 61 62 64 65 6716 17 18 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 89 90 91 98
  tuankhang198002 12 22 46 56 66 76 86 9609 19 29 39 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 9979 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Hoang898971 72 73 74 75 76 77 78 7996 07 17 27 37 47 57 67 77 87 9726 27 28 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 97 98
  cotuong916.................66 67 71 73 74 75 76 81 83 84 85 91 93 9403 12 21 30 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
  chotladanh.................58 67 76 85 94 04 13 22 31 40 59 68 77 86 9545 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  EmLaTatCa.................00 02 04 06 10 12 14 19 20 22 24 29 30 32 37 66 6764 66 67 73 75 76 79 84 85 90 91 93 94 97
  nguyenyenlinh.................05 14 23 32 41 50 67 69 76 78 85 87 94 9638 79 37 80 35 82 34 33 83 32 84 29 87 28
  quochuy92.................47 57 67 77 87 9712 13 15 16 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 95 96 99
  TopOne.................63 64 66 67 70 72 73 76 80 82 84 90 93 9482 83 84 85 86 87 88 89 94 95 99
  Npt.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Hoalanrung..................................12 22 32 42 52 62 72 82 01 92 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  Uyennhi2019..................................02 03 11 12 20 21 39 48 57 66 75 84 93
  nguyenhao2002..................................67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  quangninh279..................................84 85 86 87 88 89 94 97
  LaoNong..................................81 84 85 86 87 90 93 94 95 96
  tettrungthu..................................55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  tinhyeucuatoi..................................83 26 24 84 20 15
  thuyanh29..................................64 74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  vinamilk..................................44 22 54 64 74 12 84 94 05 02 15 25 90 35 45 55 80 65 75
  VCCS..................................06 08 15 18 23 28 35 37 39 51 55 60 63 65 81 82 87 90 93 84
  baoanhthu..................................17 20 21 64 65 66 67 68 69 71 75 78 80 84 87 93 96 99
  hongloan..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 80 81 82 83 84 85 86 98
  saptrungtoroi..................................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  chosau18h..................................70 73 76 77 80 84 86 90 93 94 97
  HUYEN6879..................................82 83 84 85 86 89 92 93 94 95 98
  hyvongwin..................................62 64 67 70 72 74 77 80 82 84 87 90 92 94
  miule..................................31 36 22 13 04 45 93 84 54 75 66
  mualanh2020..................................07 16 25 37 46 48 57 66 75 84 93
  nemnuong..................................82 83 84 85 86 87 88 89
  OKWIN..................................83 84 85 88 89 91 93 94 95 97 98 99
  online..................................68 71 72 75 78 80 81 84 85 90 93 94 95
  QTD..................................83 84 85 86 87 88 89 90 92
  T8T88..................................20 22 25 26 28 29 31 34 35 40 43 44 82 84
  tinhtuoisang..................................95 49 06 30 15 24 21 33 12 42 03 51 60 93 79 84
  thong123..................................71 81 91 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  alololo..................................04 13 22 31 40 59 68 77 84 86 93 95
  antamwin..................................03 12 21 30 48 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
  ANHBAY07..................................03 12 18 21 27 30 36 45 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93
  bienphong..................................84 93 03 12 21 30 49
  consovang..................................17 18 22 24 74 77 79 81 82 83 84 86 87 88 90 92 94 95 97
  Covid19..................................66 67 69 71 72 75 76 80 81 84 85 87 90 93 94 96 99
  danhlolayvo..................................75 84 93 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
  Dodonguyen..................................02 20 11 14 19 39 41 42 46 48 52 62 64 72 69 82 84 91 93 96
  hatay88..................................70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 95
  khanhthu..................................21 27 12 03 36 93 84 45 75 66 54
  locroitrungdau..................................71 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 95 97
  mo3cang..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  Mobile5G..................................68 72 73 74 75 77 81 82 83 84 86 90 91 92 93 95
  mrpts..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  taikhoanso..................................32 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 96 99
  vtvcab..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  X380..................................23 24 25 27 67 70 71 74 75 80 81 83 84 85 87 90 93 94 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/02/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @antamwin : trúng loto 15* 51* 31* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 15* 51* 21* thưởng 9000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 31* 51* thưởng 10000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 76* 39** thưởng 15000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 21* 21* 21* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 15* 97* thưởng 6000 xu.
  @namtaoxb : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @NamMoi2024 : trúng loto 88**** thưởng 12000 xu.
  @giacat55 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @TopOne : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @minhthong1688 : trúng loto 73** 73** thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 88**** thưởng 12000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thichdanhlode : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @caukeohay : trúng loto 88**** thưởng 12000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 61* 21* thưởng 6000 xu.
  @VVVPPP : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @danhxu : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @cothuacothang : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @thoconxinhxan : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @X380 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 88**** thưởng 12000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @BKP : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 76* 42* thưởng 6000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 88**** thưởng 12000 xu.
  @rapbo : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @tetdoclap : trúng loto 88**** thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @cotuong916 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chotladanh : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @thong123 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @hongloan : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @simcamket : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @themelao : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @cafemuoi : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Nguyendong1982 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @baycaobayxa : trúng loto 42* 97* thưởng 20000 xu.
  @hung83 : trúng loto 88**** thưởng 40000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 88**** thưởng 24000 xu.
  @ANHBAY07 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 88**** thưởng 24000 xu.
  @HoXuanHai : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @kythuso : trúng loto 39** 73** thưởng 24000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @KINGCLUB : trúng loto 39** thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 31* 61* thưởng 12000 xu.
  @timbtd : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 70* thưởng 6000 xu.
  @online : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @QTD : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @TIGER88 : trúng loto 88**** thưởng 40000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 88**** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 15* 51* thưởng 30000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 42* 21* thưởng 30000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 73** thưởng 30000 xu.
  @motobike : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 39** thưởng 30000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 31* thưởng 9000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 15* 08* thưởng 18000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 61* 42* thưởng 18000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 52* 42* thưởng 18000 xu.
  @daotet : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 88**** thưởng 36000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 04** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hieplode : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 73** thưởng 24000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 15* 51* thưởng 24000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 31* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 04** thưởng 24000 xu.
  @chiendau : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @KQN : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 88**** thưởng 48000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 88**** 45* thưởng 125000 xu.
  @tamquoc : trúng loto 61* 39** thưởng 45000 xu.
  @tengteng : trúng loto 73** thưởng 30000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @kingdb : trúng loto 15* 51* thưởng 30000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 73** thưởng 30000 xu.
  @connhabinh : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 73** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 76* 15* thưởng 36000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 21* thưởng 18000 xu.
  @sieudep : trúng loto 76* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @consovang : trúng loto 15* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 21* thưởng 30000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @BachTuoc : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @picsaka : Chốt 8 số có 52 thưởng 12500 xu.
  @thosansodep : Chốt 14 số có 52 thưởng 7142 xu.
  @cafemuoi : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @connhabinh : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @giacmotrua : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @minhlonghn : Chốt 11 số có 52 thưởng 9090 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 9 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @tamquoc : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @hoahuong : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @buihung88 : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.
  @hoisohoc : Chốt 9 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @hongnam : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @lethuylinh : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @yeusohoc : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @AnBao : Chốt 7 số có 52 thưởng 14285 xu.
  @anhQuanday : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @KINGCLUB : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @mylove279 : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @zozozo : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @saptrungtoroi : Chốt 18 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 18 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @taikhoanso : Chốt 11 số có 52 thưởng 18181 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.


  NICK- 07/02 - - 08/02 -
  saptrungtoroi02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 03 12 21 30 49 58 67 76 85 9424 25 27 32 33 34 36 39 41 42 43 48 51 52 57 61 63 70
  danhlolayvo75 84 93 04 13 22 31 40 59 68 77 86 9579 89 99 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 05 15 25 35 45
  taikhoanso32 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 96 9995 56 55 52 51 48 47 40 38 37 31
  Dodonguyen02 20 11 14 19 39 41 42 46 48 52 62 64 72 69 82 84 91 93 9610 07 14 16 19 25 34 36 41 43 46 52 61 64 69 70 89 91 96 98
  BachTuoc.................21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  picsaka.................50 51 52 53 54 55 56 57
  thosansodep.................28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 50 51 52
  cafemuoi.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  connhabinh.................57 56 69 55 54 71 53 52 73 51 50 74 48 47 46 75 44 42 79
  giacmotrua.................36 39 41 44 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 93
  minhlonghn.................49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  tamhoncuada.................44 47 48 52 53 57 61 62 70
  tamquoc.................37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  TLong888.................00 05 50 55 01 06 10 15 51 56 60 65 02 07 20 25 52 57 70 75
  tuandjgj.................02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92
  hoahuong.................52 11 53 54 55 56 57 09 58 59
  binbinhn.................02 12 22 70 32 42 52 60 62 72 82 50 92 03 13 23 40 33
  buihung88.................42 11 44 48 49 50 51 52 53 08 54 55 56
  hoisohoc.................45 47 48 49 50 52 54 57 59
  hongnam.................07 08 16 17 25 26 34 35 43 44 52 53 61 62 70 89 98
  lethuylinh.................42 51 60 79 88 97 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  luonluontop1.................23 32 41 50 69 78 87 96 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  vuvanvinh.................42 43 45 47 48 51 52 54 57 58 59 60 61 63 89 90
  yeusohoc.................02 12 22 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92
  AnBao.................02 12 22 32 42 52 62
  anhQuanday.................03 28 30 32 33 35 36 38 42 43 44 46 48 49 52 53 56 58 62
  KINGCLUB.................48 23 49 50 51 22 52 53 21 54 55 20 56 57 09 58
  mylove279.................09 18 27 36 45 47 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  phuquoc.................27 28 31 34 37 38 41 44 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  shopeone.................24 25 28 51 52 53 54 55 58 59 70 71 72 73 74 75 78 79
  vhg123.................52 54 56 57 58 59 70 71 75 77 78 79 84 86 87 91 93 95 97 98
  vietkieudanhlo.................52 56 61 64 65 66 69 70 78 82 83 84 87 89 91 92 93 96 98
  zozozo.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 52
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/02/2024

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @T8T88 : trúng loto 10* 00* thưởng 10000 xu.
  @hoalayon : trúng loto 05* 50** 47* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 47* 11** thưởng 15000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 44* 99* 14* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 31* 23* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 95* 05* 50** thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 31* 11** thưởng 15000 xu.
  @chinnamco : trúng loto 02* 47* thưởng 6000 xu.
  @Nguyen82 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @VietAnhHP : trúng loto 50** thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @hongnam : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chotkeo : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @hophuhotu : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @GP1010 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 95* 00* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @VCCS : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @chiakhoathanhcong : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @Mobile5G : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 05* 50** thưởng 9000 xu.
  @laohoathan : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @tiktok : trúng loto 40* 11** thưởng 9000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @lodebatbai8x : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @TamCa : trúng loto 50** 05* thưởng 9000 xu.
  @picsaka : trúng loto 14* 99* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @Hoang8989 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @taikhoanso : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @ngocchau86 : trúng loto 82* 95* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 50** thưởng 10000 xu.
  @A3A : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 05* 50** thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @HUNG1959 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @LLLucky : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @khanhthu : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @vongtaycuaem : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 11** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thichdanhlode : trúng loto 63* 20* 02* thưởng 18000 xu.
  @X155 : trúng loto 47* 00* thưởng 20000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 77* 99* thưởng 20000 xu.
  @X380 : trúng loto 99* 44* 50** thưởng 24000 xu.
  @thosansodep : trúng loto 80* 40* thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng loto 05* 95* thưởng 20000 xu.
  @rapbo : trúng loto 05* 10* thưởng 20000 xu.
  @thichlachoi : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @VietAnh686 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @TopOne : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @locphatloc : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 50** 05* thưởng 18000 xu.
  @caolamcb : trúng loto 44* 99* thưởng 12000 xu.
  @dailaogia : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Mrpupu : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @VNtatthang : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @hongloan : trúng loto 02* 20* thưởng 12000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 40* 95* thưởng 12000 xu.
  @LaoNong : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 05* 50** 76* thưởng 36000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @tettrungthu : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @timbtd : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 40* 47* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 02* 20* thưởng 24000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 95* thưởng 20000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 99* 44* thưởng 24000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @HoangQuanHP : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @HOANGPH : trúng loto 99* 44* thưởng 24000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 99* 44* thưởng 24000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 10* 40* thưởng 24000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 02* 20* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hieplode : trúng loto 44* 99* 77* thưởng 45000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 05* 31* thưởng 50000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @thuaxongthang : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 40* thưởng 25000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @KQN : trúng loto 05* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @connhabinh : trúng loto 47* 77* thưởng 36000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.
  @WIN6789 : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 11** thưởng 70000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 99* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @consovang : trúng loto 80* thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 95* thưởng 33000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vunglamebay : Chốt 8 số có 00 thưởng 12500 xu.
  @tamquoc : Chốt 9 số có 00 thưởng 11111 xu.
  @vuquy48 : Chốt 12 số có 00 thưởng 8333 xu.
  @vinamilk : Chốt 14 số có 00 thưởng 7142 xu.
  @vuanh886 : Chốt 15 số có 00 thưởng 6666 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 18 số có 00 thưởng 5555 xu.
  @chotkeo : Chốt 17 số có 00 thưởng 5882 xu.
  @giaiphongmiennam : Chốt 18 số có 00 thưởng 5555 xu.
  @HoXuanHai : Chốt 16 số có 00 thưởng 6250 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 16 số có 00 thưởng 6250 xu.
  @sieudep : Chốt 17 số có 00 thưởng 5882 xu.
  @songque38 : Chốt 17 số có 00 thưởng 5882 xu.
  @vinnanet : Chốt 16 số có 00 thưởng 6250 xu.
  @VNtatthang : Chốt 16 số có 00 thưởng 6250 xu.
  @xosoxmien : Chốt 18 số có 00 thưởng 5555 xu.
  @BKP : Chốt 19 số có 00 thưởng 5263 xu.
  @connhabinh : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @NamMoi2024 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @VCCS : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.


  NICK- 13/02 -
  vunglamebay00 03 04 05 06 07 09 12
  tamquoc00 01 02 03 04 05 06 07 08
  vuquy4800 01 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  vinamilk00 02 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  vuanh88600 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 22 25 26
  bachthu3nhay00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 55 64 72 73 81 82 90 91
  chotkeo85 89 00 01 02 03 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 30
  giaiphongmiennam00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 87 88 89
  HoXuanHai99 00 04 05 06 07 08 09 10 14 15 16 17 18 19 20
  Ronaldo799 00 02 05 06 07 09 10 11 14 15 16 17 19 20 23
  sieudep00 02 10 12 20 22 30 32 40 42 50 60 70 80 89 90 99
  songque3800 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
  vinnanet00 01 04 06 09 10 11 14 16 19 20 21 24 26 29 99
  VNtatthang00 01 02 03 04 05 07 08 10 12 16 17 20 21 22 98
  xosoxmien00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 16 21 22 78 79 81
  BKP67 77 87 97 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 02 12 22 32 42
  connhabinh00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 95 96 97 98 99
  mrpts60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  NamMoi202400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 85 86 87 88 89
  Npt00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  phocuvangem21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 00
  TLong88800 05 50 55 01 06 10 15 51 56 60 65 02 07 20 25 52 57 70 75
  VCCS00 09 18 19 29 36 55 60 63 68 77 81 86 87 90 91 92 94 97 27
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời