PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2024

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi Admin, 01/06/2024.

 1. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,383
  Được thích:
  17,890
  Xu:
  354,845,155
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  .
  BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2024


  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng xiên hàng ngày.
  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (04/06/2024 at 01:32:43) , XS360 (06/06/2024 at 06:20:09) , Cauamhanoi (09/06/2024 at 01:47:33) , mo3cang (06/06/2024 at 08:55:46) , soiroichot (06/06/2024 at 06:22:35) , Emailty (07/06/2024 at 18:43:54) , TM201210 (10/06/2024 at 08:29:28) , nguyenyenlinh (08/06/2024 at 15:21:29) , AffCup (09/06/2024 at 05:26:34) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:59:23) , EmLaTatCa (05/06/2024 at 03:05:32) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:00:55) , caligo (13/06/2024 at 06:24:43) , vuquy48 (09/06/2024 at 13:58:05) , QTBT (17/06/2024 at 20:18:08) , timbtd (05/06/2024 at 22:25:43) , oneclick (11/06/2024 at 20:49:45) , lodebatbai8x (05/06/2024 at 20:38:53) , HoXuanHai (05/06/2024 at 21:31:02) , chithanh77248 (03/06/2024 at 23:01:37)
 2. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,383
  Được thích:
  17,890
  Xu:
  354,845,155
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (04/06/2024 at 01:33:03) , XS360 (06/06/2024 at 06:20:30) , Cauamhanoi (09/06/2024 at 01:47:47) , mo3cang (06/06/2024 at 08:56:04) , soiroichot (06/06/2024 at 06:22:48) , Emailty (07/06/2024 at 18:44:15) , TM201210 (10/06/2024 at 08:29:50) , nguyenyenlinh (08/06/2024 at 15:21:50) , AffCup (09/06/2024 at 05:26:56) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:59:37) , EmLaTatCa (05/06/2024 at 03:05:45) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:01:12) , caligo (13/06/2024 at 06:25:01) , vuquy48 (09/06/2024 at 13:58:21) , QTBT (17/06/2024 at 20:18:25) , timbtd (05/06/2024 at 22:26:04) , oneclick (11/06/2024 at 20:50:05) , lodebatbai8x (05/06/2024 at 20:39:09) , HoXuanHai (05/06/2024 at 21:31:18) , chithanh77248 (03/06/2024 at 23:01:52)
 3. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,383
  Được thích:
  17,890
  Xu:
  354,845,155
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 03.07; 03.91; 07.91 thưởng 30000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88803.07; 03.91; 07.9130000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 03.07.91 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88803.07.9140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (04/06/2024 at 01:33:20) , XS360 (06/06/2024 at 06:20:48) , Cauamhanoi (09/06/2024 at 01:48:05) , mo3cang (06/06/2024 at 08:56:19) , soiroichot (06/06/2024 at 06:23:01) , Emailty (07/06/2024 at 18:44:37) , TM201210 (10/06/2024 at 08:30:10) , nguyenyenlinh (08/06/2024 at 15:22:05) , AffCup (09/06/2024 at 05:27:12) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:59:58) , EmLaTatCa (05/06/2024 at 03:06:06) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:01:27) , caligo (13/06/2024 at 06:25:24) , vuquy48 (09/06/2024 at 13:58:37) , QTBT (17/06/2024 at 20:18:39) , timbtd (05/06/2024 at 22:26:26) , oneclick (11/06/2024 at 20:50:22) , lodebatbai8x (05/06/2024 at 20:39:31) , HoXuanHai (05/06/2024 at 21:31:39) , chithanh77248 (03/06/2024 at 23:02:05)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 80.89 thưởng 10000 xu.
  @Nguyen82 : trúng xiên 2 33.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41180.8910000
  Nguyen8233.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 80.89.33 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41180.89.3340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vuanh886 (04/06/2024 at 01:33:39) , XS360 (06/06/2024 at 06:21:03) , Cauamhanoi (09/06/2024 at 01:48:23) , mo3cang (06/06/2024 at 08:56:32) , soiroichot (06/06/2024 at 06:23:20) , Emailty (07/06/2024 at 18:44:51) , TM201210 (10/06/2024 at 08:30:27) , nguyenyenlinh (08/06/2024 at 15:22:21) , AffCup (09/06/2024 at 05:27:32) , cuocchienso (12/06/2024 at 09:00:20) , EmLaTatCa (05/06/2024 at 03:06:24) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:01:49) , caligo (13/06/2024 at 06:25:38) , vuquy48 (09/06/2024 at 13:58:56) , QTBT (17/06/2024 at 20:18:52) , timbtd (05/06/2024 at 22:26:44) , oneclick (11/06/2024 at 20:50:45) , lodebatbai8x (05/06/2024 at 20:39:47) , HoXuanHai (05/06/2024 at 21:32:00) , chithanh77248 (03/06/2024 at 23:02:21)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 67.01 thưởng 10000 xu.
  @Xdaigiax4444 : trúng xiên 2 62.67 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts67.0110000
  Xdaigiax444462.6710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  XS360 (06/06/2024 at 06:21:21) , Cauamhanoi (09/06/2024 at 01:48:44) , mo3cang (06/06/2024 at 08:56:54) , soiroichot (06/06/2024 at 06:23:40) , Emailty (07/06/2024 at 18:45:06) , TM201210 (10/06/2024 at 08:30:49) , nguyenyenlinh (08/06/2024 at 15:22:40) , AffCup (09/06/2024 at 05:27:48) , cuocchienso (12/06/2024 at 09:00:41) , EmLaTatCa (05/06/2024 at 03:06:38) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:02:04) , caligo (13/06/2024 at 06:25:50) , vuquy48 (09/06/2024 at 13:59:17) , QTBT (17/06/2024 at 20:19:09) , timbtd (05/06/2024 at 22:27:01) , oneclick (11/06/2024 at 20:51:06) , lodebatbai8x (05/06/2024 at 20:40:06) , HoXuanHai (05/06/2024 at 21:32:15)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 35.53 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt35.5310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  XS360 (06/06/2024 at 06:21:43) , Cauamhanoi (09/06/2024 at 01:49:06) , mo3cang (06/06/2024 at 08:57:09) , soiroichot (06/06/2024 at 06:23:55) , Emailty (07/06/2024 at 18:45:25) , TM201210 (10/06/2024 at 08:31:02) , nguyenyenlinh (08/06/2024 at 15:22:56) , AffCup (09/06/2024 at 05:28:07) , cuocchienso (12/06/2024 at 09:00:57) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:02:25) , caligo (13/06/2024 at 06:26:10) , vuquy48 (09/06/2024 at 13:59:31) , QTBT (17/06/2024 at 20:19:30) , oneclick (11/06/2024 at 20:51:20)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @Gathe6868 : trúng xiên 2 10.07 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Gathe686810.0710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (09/06/2024 at 01:49:19) , Emailty (07/06/2024 at 18:45:47) , TM201210 (10/06/2024 at 08:31:22) , nguyenyenlinh (08/06/2024 at 15:23:10) , AffCup (09/06/2024 at 05:28:20) , cuocchienso (12/06/2024 at 09:01:17) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:02:39) , caligo (13/06/2024 at 06:26:25) , vuquy48 (09/06/2024 at 13:59:44) , QTBT (17/06/2024 at 20:19:52) , oneclick (11/06/2024 at 20:51:35)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (09/06/2024 at 01:49:39) , TM201210 (10/06/2024 at 08:31:38) , nguyenyenlinh (08/06/2024 at 15:23:32) , AffCup (09/06/2024 at 05:28:33) , cuocchienso (12/06/2024 at 09:01:38) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:02:53) , caligo (13/06/2024 at 06:26:43) , vuquy48 (09/06/2024 at 13:59:58) , QTBT (17/06/2024 at 20:20:12) , oneclick (11/06/2024 at 20:51:57)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 46.49 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts46.4910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (09/06/2024 at 01:49:54) , TM201210 (10/06/2024 at 08:32:00) , AffCup (09/06/2024 at 05:28:50) , cuocchienso (12/06/2024 at 09:01:55) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:03:07) , caligo (13/06/2024 at 06:26:59) , vuquy48 (09/06/2024 at 14:00:18) , QTBT (17/06/2024 at 20:20:30) , oneclick (11/06/2024 at 20:52:14)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/06/2024

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TM201210 (10/06/2024 at 08:32:13) , cuocchienso (12/06/2024 at 09:02:16) , lanh5doC (12/06/2024 at 13:03:28) , caligo (13/06/2024 at 06:27:20) , QTBT (17/06/2024 at 20:20:51) , oneclick (11/06/2024 at 20:52:30)