BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 31/03/2024.

 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024


  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG
  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO
  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU
  - TOP 1 THƯỞNG 300K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 200K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 50K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST BÀI MỚI CẦN GHI ĐÃ ĂN THÔNG MẤY NGÀY (NẾU CÓ)
  VÍ DỤ: GHI ĐÃ ĂN THÔNG BẠCH THỦ LÔ XX NGÀY, KHÔNG CẦN TRÍCH DẪN LẠI CÁC BÀI TRƯỚC  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:34:04) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:18:50) , lode2019 (18/04/2024 at 02:49:42) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:34:35) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:47:16) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:31:23) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:41:31) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:21:19) , binbinhn (01/04/2024 at 08:10:47) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:32:41) , muahe2019 (01/04/2024 at 05:57:57) , LLLucky (02/04/2024 at 12:55:17) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:02:15) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:12:56) , hieplode (04/04/2024 at 23:40:58) , online99 (04/04/2024 at 21:41:59) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:49:31) , OKWIN (03/04/2024 at 21:26:25) , bacnholode (02/04/2024 at 12:42:57) , locphatloc (01/04/2024 at 08:32:52) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:36:39) , A3A (01/04/2024 at 03:39:33) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:29:42) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:23:46) , Xdaigiax4444 (13/04/2024 at 08:39:06) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:29)
 2. Ngày 01/04/2024
  Bạch thủ loto: 89

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:34:21) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:19:06) , lode2019 (18/04/2024 at 02:49:57) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:34:49) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:47:31) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:31:43) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:41:49) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:21:41) , binbinhn (01/04/2024 at 08:11:00) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:33:00) , muahe2019 (01/04/2024 at 05:58:12) , LLLucky (02/04/2024 at 12:55:35) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:02:33) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:13:16) , hieplode (04/04/2024 at 23:41:16) , online99 (04/04/2024 at 21:42:13) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:49:50) , OKWIN (03/04/2024 at 21:26:39) , bacnholode (02/04/2024 at 12:43:18) , locphatloc (01/04/2024 at 08:33:11) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:36:54) , A3A (01/04/2024 at 03:39:48) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:30:03) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:24:03) , Xdaigiax4444 (13/04/2024 at 08:39:08) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:28)
 3. Ngày 01/04/2024
  Bạch thủ loto: 97

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:34:44) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:19:26) , lode2019 (18/04/2024 at 02:50:19) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:35:07) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:47:45) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:31:58) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:42:08) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:21:55) , binbinhn (01/04/2024 at 08:11:19) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:33:21) , muahe2019 (01/04/2024 at 05:58:27) , LLLucky (02/04/2024 at 12:55:54) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:02:51) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:13:32) , hieplode (04/04/2024 at 23:41:39) , online99 (04/04/2024 at 21:42:29) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:50:08) , OKWIN (03/04/2024 at 21:26:52) , bacnholode (02/04/2024 at 12:43:32) , locphatloc (01/04/2024 at 08:33:32) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:37:13) , A3A (01/04/2024 at 03:40:06) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:30:25) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:24:21) , Xdaigiax4444 (13/04/2024 at 08:39:10) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:26)
 4. Ngày 01/04/2024
  Bạch thủ loto: 30

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:35:05) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:19:44) , lode2019 (18/04/2024 at 02:50:39) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:35:20) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:48:04) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:32:14) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:42:22) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:22:14) , binbinhn (01/04/2024 at 08:11:36) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:33:36) , muahe2019 (01/04/2024 at 05:58:44) , LLLucky (02/04/2024 at 12:56:13) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:03:15) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:13:45) , hieplode (04/04/2024 at 23:41:55) , online99 (04/04/2024 at 21:42:44) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:50:21) , OKWIN (03/04/2024 at 21:27:15) , bacnholode (02/04/2024 at 12:43:50) , locphatloc (01/04/2024 at 08:33:56) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:37:32) , A3A (01/04/2024 at 03:40:21) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:30:38) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:24:36) , Xdaigiax4444 (13/04/2024 at 08:39:12) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:23)
 5. Ngày 01/04/2024
  Bạch thủ loto: 08

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:35:19) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:20:07) , lode2019 (18/04/2024 at 02:50:56) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:35:41) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:48:23) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:32:36) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:42:42) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:22:27) , binbinhn (01/04/2024 at 08:11:49) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:33:49) , muahe2019 (01/04/2024 at 05:59:02) , LLLucky (02/04/2024 at 12:56:29) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:03:28) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:14:02) , hieplode (04/04/2024 at 23:42:11) , online99 (04/04/2024 at 21:43:06) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:50:38) , OKWIN (03/04/2024 at 21:27:28) , bacnholode (02/04/2024 at 12:44:09) , locphatloc (01/04/2024 at 08:34:11) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:37:54) , A3A (01/04/2024 at 03:40:42) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:30:51) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:24:57) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:21)
 6. Ngày 01/04/2024
  Bạch thủ loto: 67

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:35:37) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:20:20) , lode2019 (18/04/2024 at 02:51:18) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:35:55) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:48:41) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:32:54) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:43:00) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:22:46) , binbinhn (01/04/2024 at 08:12:11) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:34:04) , muahe2019 (01/04/2024 at 05:59:18) , LLLucky (02/04/2024 at 12:56:50) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:03:49) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:14:24) , hieplode (04/04/2024 at 23:42:33) , online99 (04/04/2024 at 21:43:25) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:50:59) , OKWIN (03/04/2024 at 21:27:50) , bacnholode (02/04/2024 at 12:44:30) , locphatloc (01/04/2024 at 08:34:26) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:38:13) , A3A (01/04/2024 at 03:40:59) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:31:07) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:25:11) , Xdaigiax4444 (13/04/2024 at 08:39:15) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:18)
 7. VietAnh686

  VietAnh686

  Đ.Ký:
  07/10/2020
  Bài viết:
  4,544
  Được thích:
  56,524
  Xu:
  105,019
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Bạch thủ loto: 99

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:35:51) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:20:38) , lode2019 (18/04/2024 at 02:51:33) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:36:16) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:49:00) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:33:13) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:43:17) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:23:07) , binbinhn (01/04/2024 at 08:12:29) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:34:25) , muahe2019 (01/04/2024 at 05:59:33) , LLLucky (02/04/2024 at 12:57:05) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:04:03) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:14:40) , hieplode (04/04/2024 at 23:42:52) , online99 (04/04/2024 at 21:43:43) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:51:13) , OKWIN (03/04/2024 at 21:28:04) , bacnholode (02/04/2024 at 12:44:48) , locphatloc (01/04/2024 at 08:34:48) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:38:33) , A3A (01/04/2024 at 03:41:21) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:31:22) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:25:27) , Xdaigiax4444 (13/04/2024 at 08:39:16) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:16)
 8. cothuacothang

  cothuacothang

  Đ.Ký:
  07/12/2017
  Bài viết:
  4,658
  Được thích:
  55,206
  Xu:
  95,381
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Bạch thủ loto: 52

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:36:05) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:20:56) , lode2019 (18/04/2024 at 02:51:49) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:36:30) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:49:14) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:33:33) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:43:34) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:23:26) , binbinhn (01/04/2024 at 08:12:49) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:34:42) , muahe2019 (01/04/2024 at 05:59:49) , LLLucky (02/04/2024 at 12:57:20) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:04:21) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:14:59) , hieplode (04/04/2024 at 23:43:10) , online99 (04/04/2024 at 21:44:01) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:51:29) , OKWIN (03/04/2024 at 21:28:19) , bacnholode (02/04/2024 at 12:45:03) , locphatloc (01/04/2024 at 08:35:07) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:38:52) , A3A (01/04/2024 at 03:41:40) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:31:38) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:25:41) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:27:48) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:14)
 9. chosau18h

  chosau18h

  Đ.Ký:
  07/10/2017
  Bài viết:
  14,286
  Được thích:
  61,115
  Xu:
  163,394
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/04/2024
  Bạch thủ loto: 68

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:36:21) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:21:15) , lode2019 (18/04/2024 at 02:52:06) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:36:52) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:49:28) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:33:56) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:43:49) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:23:40) , binbinhn (01/04/2024 at 08:13:06) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:34:56) , muahe2019 (01/04/2024 at 06:00:06) , LLLucky (02/04/2024 at 12:57:39) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:04:41) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:15:13) , hieplode (04/04/2024 at 23:43:28) , online99 (04/04/2024 at 21:44:22) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:51:51) , OKWIN (03/04/2024 at 21:28:38) , bacnholode (02/04/2024 at 12:45:21) , locphatloc (01/04/2024 at 08:35:28) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:39:06) , A3A (01/04/2024 at 03:41:53) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:31:52) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:25:59) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:27:46) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:13)
 10. chaonammoi

  chaonammoi

  Đ.Ký:
  31/12/2020
  Bài viết:
  11,766
  Được thích:
  60,217
  Xu:
  160,618
  Ngày 01/04/2024
  Bạch thủ loto: 05

  ------------------------------------
  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 04/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoisohoc (01/04/2024 at 19:36:35) , TTPL7986 (01/04/2024 at 10:21:36) , lode2019 (18/04/2024 at 02:52:26) , loveyouloveyou (13/04/2024 at 08:37:07) , saptrungtoroi (06/04/2024 at 07:49:50) , tinhtuoisang (03/04/2024 at 01:34:09) , vungtroisohoc (01/04/2024 at 15:44:08) , vietkieudanhlo (11/04/2024 at 07:24:01) , binbinhn (01/04/2024 at 08:13:28) , tuankhang1980 (20/04/2024 at 01:35:15) , muahe2019 (01/04/2024 at 06:00:20) , LLLucky (02/04/2024 at 12:57:52) , tinhyeucuatoi (01/04/2024 at 09:04:56) , BachTuoc (14/04/2024 at 11:15:28) , hieplode (04/04/2024 at 23:43:48) , online99 (04/04/2024 at 21:44:40) , HUUHOANG (04/04/2024 at 01:52:05) , OKWIN (03/04/2024 at 21:28:58) , bacnholode (02/04/2024 at 12:45:43) , locphatloc (01/04/2024 at 08:35:44) , KINGCLUB (13/04/2024 at 09:39:28) , A3A (01/04/2024 at 03:42:08) , thuaxongthang (01/04/2024 at 18:32:11) , chithanh77248 (19/04/2024 at 14:26:20) , Xdaigiax4444 (03/04/2024 at 09:27:44) , Gathe6868 (02/04/2024 at 19:39:11)