Awarded Medals

 1. Được tặng: 01/10/2023

  CHÉN XIÊN 4

  CHÉN XIÊN 4

 2. Được tặng: 01/10/2023

  CHÉN XIÊN 3

  CHÉN XIÊN 3

 3. Được tặng: 01/10/2023
 4. Được tặng: 01/10/2023
 5. Được tặng: 01/09/2023
 6. Được tặng: 01/07/2023
 7. Được tặng: 01/04/2023