Awarded Medals

 1. Được tặng: 09/04/2021
 2. Được tặng: 02/09/2020
 3. Được tặng: 02/09/2020
 4. Được tặng: 02/09/2020
 5. Được tặng: 01/08/2020
 6. Được tặng: 01/07/2020
 7. Được tặng: 01/07/2020
 8. Được tặng: 01/07/2020
 9. Được tặng: 02/07/2019
 10. Được tặng: 02/07/2019
 11. Được tặng: 02/07/2019
 12. Được tặng: 01/05/2019
 13. Được tặng: 01/05/2019
 14. Được tặng: 01/10/2018
 15. Được tặng: 01/10/2018
 16. Được tặng: 31/07/2018
 17. Được tặng: 31/07/2018
 18. Được tặng: 31/07/2018
 19. Được tặng: 01/07/2018
 20. Được tặng: 01/06/2018
 21. Được tặng: 01/06/2018
 22. Được tặng: 01/06/2018
 23. Được tặng: 01/05/2018
 24. Được tặng: 01/05/2018
 25. Được tặng: 01/04/2018
 26. Được tặng: 01/03/2018
 27. Được tặng: 01/01/2018
 28. Được tặng: 01/01/2018
 29. Được tặng: 01/12/2017
 30. Được tặng: 01/11/2017
 31. Được tặng: 01/10/2017
 32. Được tặng: 01/08/2017
 33. Được tặng: 01/08/2017
 34. Được tặng: 01/07/2017
 35. Được tặng: 01/07/2017
 36. Được tặng: 01/06/2017
 37. Được tặng: 01/06/2017
 38. Được tặng: 01/04/2017
 39. Được tặng: 01/04/2017
 40. Được tặng: 01/04/2017
 41. Được tặng: 02/03/2017
 42. Được tặng: 02/03/2017
 43. Được tặng: 05/02/2017
 44. Được tặng: 31/12/2016
 45. Được tặng: 09/12/2016
 46. Được tặng: 02/11/2016
 47. Được tặng: 02/11/2016
 48. Được tặng: 02/11/2016
 49. Được tặng: 02/11/2016
 50. Được tặng: 04/10/2016
 51. Được tặng: 04/10/2016
 52. Được tặng: 04/10/2016
 53. Được tặng: 02/09/2016
 54. Được tặng: 01/08/2016
 55. Được tặng: 01/08/2016
 56. Được tặng: 02/07/2016
 57. Được tặng: 02/07/2016
 58. Được tặng: 02/07/2016
 59. Được tặng: 02/07/2016
 60. Được tặng: 01/06/2016
 61. Được tặng: 01/06/2016
 62. Được tặng: 01/06/2016
 63. Được tặng: 01/06/2016
 64. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhất Loto song thủ ngày


  Reason: TOP 1 Loto bạch cặp hàng ngày

 65. Được tặng: 06/05/2016

  Giải ba Loto bạch thủ ngày


  Reason: TOP 3 Loto bạch thủ hàng ngày

 66. Được tặng: 02/05/2016
 67. Được tặng: 03/04/2016
 68. Được tặng: 03/04/2016
 69. Được tặng: 03/04/2016