CaDoLa98's Recent Activity

 1. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 21/09/2023: 01,04,08,22,44 Thống kê: 00000.00000.00000.00000

  21/09/2023 at 10:53:53
 2. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 20/09/2023: 00,01,02,07,32 Thống kê: 00000.00000.00000.0000

  20/09/2023 at 12:36:08
 3. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/09/2023: 01,06,07,66,95 Thống kê: 00000.00000.00000.000

  19/09/2023 at 10:00:00
 4. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 18/09/2023: 01,08,20,32,44 Thống kê: 00000.00000.00000.00

  18/09/2023 at 11:44:13
 5. CaDoLa98 thích bài viết của NetCaFe trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 18/09/2023: 22,24,26,32,42 Thống kê: 00000.00000.00000.00 ............................................................... 9x...

  18/09/2023 at 11:40:22
 6. CaDoLa98 thích bài viết của thichduhet trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 18/09/2023 : 25,26,62,66,84 TK: = DÀN 9X-0X THÁNG 9/2023 (9 5 số)...

  18/09/2023 at 11:40:13
 7. CaDoLa98 thích bài viết của Daiquan trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  Loại 5 số ngày 18/9: 23,32,43,85,87 Dàn ngày 18/9: 9x...

  18/09/2023 at 11:39:58
 8. CaDoLa98 thích bài viết của Morela trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  91 điểm 9x...

  18/09/2023 at 11:39:56
 9. CaDoLa98 thích bài viết của SaLat123 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  Ngày 01/09 ăn 9x8x7x6x5x4x3x.7đ Ngày 02/09 ăn 9x8x7x6x5x4x3x.7đ Ngày 03/09 ăn 9x8x7x6x.4đ Ngày 04/09 ăn 9x8x.2đ Ngày 05/09 ăn 9x8x7x6x5x4x3x.7đ Ngày 06/09 ăn 9x8x7x6x5x4x.6đ Ngày 07/09 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x.9đ Ngày 08/09 ăn...

  18/09/2023 at 11:39:48
 10. CaDoLa98 thích bài viết của rammus trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 9/2023.

  Loại 29,36,54,95,96 Dàn 9x...

  18/09/2023 at 11:39:36