Terms of Service and Rules

Tham gia vào Diễn đàn xổ số forum.webxoso.net (web, diễn đàn, chúng tôi, của chúng tôi) nghĩa là bạn đã đọc đầy đủ và hoàn toàn đồng ý với tất cả những điều khoản sau đây:

Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và đủ năng lực chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Nội dung diễn đàn được xây dựng bởi các thành viên, và thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung mà mình đưa lên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà thành viên đưa lên.

Một số, hoặc tất cả thông tin thành viên đưa lên có thể được kiểm duyệt và sau khi xem xét, chúng tôi có quyền từ chối đưa lên, chỉnh sửa thông tin trước khi đưa lên. Quyết định của chúng tôi là quyết định cao nhất và sau cùng.

Nội dung thành viên đưa lên diễn đàn phải mang tính chất đóng góp, xây dựng, phát triển diễn đàn. Những nội dung trái với những tiêu chí trên đều bị xử lý và có thể bị chấm dứt tham gia diễn đàn.

Những điều khoản trên đây có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không kịp báo trước, thành viên phải tự theo dõi, cập nhật để xem xét về việc có tiếp tục tham gia diễn đàn.