GIAO LƯU TOPIC SOLO ĐB:GIẢI NHẤT+ ĐẦU A + GIẢI 7 NĂM 2024

Đăng vào 'GIAO LƯU' bởi Bogia555, 31/12/2023.

 1. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  22,173
  Được thích:
  429,801
  Xu:
  463,257,198
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  TOPIC SOLO ĐB:GIẢI NHẤT+ĐẦU A+GIẢI 7.
  các bạn vào post bài giao lưu tự do một thời gian.
  thời gian tới diễn đàn sẽ chuẩn bị tổ chức quy củ sau.
  chúc các bạn tham gia trao đổi bài vui vẻ,hữu ích.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:14:39) , kemngot (24/02/2024 at 21:50:27) , remix (05/02/2024 at 11:41:43) , Tamkem (01/01/2024 at 20:31:27) , giacat55 (08/02/2024 at 06:35:40)
 2. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  22,173
  Được thích:
  429,801
  Xu:
  463,257,198
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Sửa lần cuối: 31/12/2023
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:14:53) , kemngot (24/02/2024 at 21:50:41) , remix (05/02/2024 at 11:42:01) , Tamkem (31/12/2023 at 19:45:31) , giacat55 (08/02/2024 at 06:35:59)
 3. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  Nhất tháng 1/2023
  01/1;


  Mức: 1 0 (4 ) số
  07,09,96,97
  Mức: 1 1 (6 ) số
  16,19,25,93,94,95
  Mức: 1 2 (8 ) số
  29,43,49,52,76,77,78,92
  Mức: 1 3 (6 ) số
  34,39,59,75,90,91
  Mức: 1 4 (1 4 ) số
  61,64,65,66,69,70,71,72,73,74,79,82,83,84
  Mức: 1 5 (6 ) số
  63,67,68,80,81,85
  Mức: 1 6 (1 4 ) số
  00,01,02,51,53,54,57,58,60,62,86,87,88,89
  Mức: 1 7 (6 ) số
  03,50,55,56,98,99
  Mức: 1 8 (1 4 ) số
  04,05,06,08,12,13,14,38,40,41,45,46,47,48
  Mức: 1 9 (6 ) số
  10,11,15,37,42,44
  Mức: 2 0 (1 2 ) số
  17,18,20,21,24,26,27,28,32,33,35,36
  Mức: 2 1 (4 ) số
  22,23,30,31
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:15:10) , kemngot (24/02/2024 at 21:50:57) , remix (05/02/2024 at 11:42:14) , giacat55 (08/02/2024 at 06:36:17)
 4. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  Nhất tháng 1/2024
  01/1:


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,98,99
  8x
  07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,98,99
  7x
  07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98,99
  6x
  07,09,16,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98,99
  5x
  07,09,16,19,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,69,70,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98,99
  4x
  07,09,16,25,27,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,69,70,79,80,81,82,83,84,85,86,89,98
  3x
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,69,70,79,80,81,82,83,84,85,86
  2x
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,59,61,69,70,79,80,81,82,83,84,85
  1x
  49,52,53,54,55,56,57,59,61,69,70,79,80,81,82,83,84,85
  0x
  70,79,80,81,82,83,84,85
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:15:24) , kemngot (24/02/2024 at 21:51:18) , remix (05/02/2024 at 11:42:33) , giacat55 (08/02/2024 at 06:36:38)
 5. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  ĐB tháng 1/2024
  01/1


  Mức: 1 0 (4 ) số
  03,08,97,99
  Mức: 1 1 (6 ) số
  12,18,21,93,95,96
  Mức: 1 2 (8 ) số
  28,48,49,50,86,87,89,92
  Mức: 1 3 (6 ) số
  30,38,51,84,90,91
  Mức: 1 4 (1 4 ) số
  52,53,54,55,58,59,67,73,74,75,80,81,82,83
  Mức: 1 5 (6 ) số
  56,57,68,72,77,79
  Mức: 1 6 (1 4 ) số
  00,01,02,61,62,63,66,69,70,71,76,78,85,88
  Mức: 1 7 (6 ) số
  04,60,64,65,94,98
  Mức: 1 8 (1 4 ) số
  05,06,07,09,13,14,15,39,40,41,44,45,46,47
  Mức: 1 9 (6 ) số
  10,11,16,37,42,43
  Mức: 2 0 (1 2 ) số
  17,19,20,22,25,26,27,29,33,34,35,36
  Mức: 2 1 (4 ) số
  23,24,31,32
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:15:44) , kemngot (24/02/2024 at 21:51:40) , remix (05/02/2024 at 11:42:51) , giacat55 (08/02/2024 at 06:36:52)
 6. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  ĐB tháng 1/2024
  01/1

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  8x
  03,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  7x
  03,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,88,94,98
  6x
  03,08,12,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,85,88,94,98
  5x
  03,08,12,18,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,76,78,85,88,94,98
  4x
  03,08,12,21,27,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,88,94
  3x
  30,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76
  2x
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68
  1x
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57
  0x
  50,51,52,53,54,55,56,57
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:16:06) , kemngot (24/02/2024 at 21:52:02) , remix (05/02/2024 at 11:43:08) , giacat55 (08/02/2024 at 06:37:32)
 7. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  ĐB Càng tháng 1/2024
  01/1


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
  8x
  02,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
  7x
  02,05,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,92,95
  6x
  02,05,12,15,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,92,95
  5x
  02,05,12,15,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,85,92,95
  4x
  02,05,12,22,25,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,70,71,72,73,74,75,76,77,78,85,92
  3x
  32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,70,71,72,73,74,75,76,77,78
  2x
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,62,65,70,71,72,73,74,75,76,77
  1x
  42,43,44,45,46,47,48,49,52,55,62,65,70,71,72,73,74,75
  0x
  62,65,70,71,72,73,74,75
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:16:26) , kemngot (24/02/2024 at 21:52:19) , remix (05/02/2024 at 11:43:23) , giacat55 (08/02/2024 at 06:37:54)
 8. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  22,173
  Được thích:
  429,801
  Xu:
  463,257,198
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:16:49) , kemngot (24/02/2024 at 21:52:33) , remix (05/02/2024 at 11:43:43) , Tamkem (01/01/2024 at 19:16:36) , giacat55 (08/02/2024 at 06:38:13)
 9. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892

  Nhất tháng 1/2023
  01/1; mức 14
  02/1


  Mức: 1 0 (4 ) số
  02,09,98,99
  Mức: 1 1 (6 ) số
  12,18,22,95,96,97
  Mức: 1 2 (8 ) số
  27,42,45,52,87,88,89,94
  Mức: 1 3 (6 ) số
  32,36,54,86,91,93
  Mức: 1 4 (1 4 ) số
  62,63,65,66,67,70,71,74,75,76,80,83,84,85
  Mức: 1 5 (6 ) số
  64,68,69,72,73,77
  Mức: 1 6 (1 4 ) số
  00,01,03,51,53,55,58,59,60,61,78,79,81,82
  Mức: 1 7 (6 ) số
  04,50,56,57,90,92
  Mức: 1 8 (1 4 ) số
  05,06,07,08,13,14,15,39,40,41,46,47,48,49
  Mức: 1 9 (6 ) số
  10,11,16,38,43,44
  Mức: 2 0 (1 2 ) số
  17,19,20,21,25,26,28,29,33,34,35,37
  Mức: 2 1 (4 ) số
  23,24,30,31
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:17:09) , kemngot (24/02/2024 at 21:52:48) , remix (05/02/2024 at 11:44:04) , giacat55 (08/02/2024 at 06:38:30)
 10. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  3,596
  Được thích:
  195,649
  Xu:
  2,331,892
  Nhất tháng 1/2024
  01/1: nhận 6x
  02/1


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
  8x
  02,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
  7x
  02,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,90,92
  6x
  02,09,12,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,90,92
  5x
  02,09,12,18,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,90,92
  4x
  02,09,12,22,27,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,90
  3x
  32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,70,71,72,73,74,75,76,77,78
  2x
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,62,63,70,71,72,73,74,75,76,77
  1x
  49,52,53,54,55,56,57,58,62,63,70,71,72,73,74,75,76,77
  0x
  70,71,72,73,74,75,76,77
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vungtroisohoc (22/02/2024 at 12:17:25) , kemngot (24/02/2024 at 21:53:11) , remix (05/02/2024 at 11:44:26) , giacat55 (08/02/2024 at 06:38:44)