Xuanphat's Recent Activity

 1. Xuanphat trả lời trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 29/11/2023.

  Ngày 29/11/2023 Btl: 08 X3: 08 80 45 X4: 08 80 45 54 Dàn 64 số thi đấu: 01,03,04,05,06,08,10,11,12,14, 15,17,19,21,23,24,26,27,28,29, 33,40,41,42,43,46,47,48,49,50, 51,53,56,58,59,60,61,62,64,65, 67,68,69,72,73,74,76,78,79,80,...

  29/11/2023 at 00:22:17
 2. Xuanphat trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023.

  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023

  29/11/2023 at 00:17:06
 3. Xuanphat trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 11/2023.

  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 11/2023

  29/11/2023 at 00:15:38
 4. Xuanphat trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023.

  LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023

  29/11/2023 at 00:14:25
 5. Xuanphat trả lời trong chủ đề BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO KHUNG 5 NGÀY THÁNG 11/2023.

  BẠCH THỦ LOTO KHUNG 5 NGÀY THÁNG 11/2023

  28/11/2023 at 02:14:26
 6. Xuanphat trả lời trong chủ đề BOX LOTO SONG THỦ LOTO KHUNG 2 NGÀY THÁNG 11/2023.

  SONG THỦ LOTO KHUNG 2 NGÀY THÁNG 11/2023

  28/11/2023 at 02:11:06
 7. Xuanphat trả lời trong chủ đề BOX LOTO SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023.

  SONG THỦ LOTO KHUNG 3 NGÀY THÁNG 11/2023

  28/11/2023 at 02:10:23
 8. Xuanphat trả lời trong chủ đề BOX LOTO SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023.

  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023

  28/11/2023 at 02:09:40
 9. Xuanphat trả lời trong chủ đề BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023.

  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023

  28/11/2023 at 02:08:55
 10. Xuanphat trả lời trong chủ đề BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023.

  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 11/2023

  28/11/2023 at 02:08:12
 11. Xuanphat trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT LOTO THÁNG 11/2023.

  @Xuanphat chốt event loto ngày 28/11/2023 BTL: 33 Lót: 43

  28/11/2023 at 02:06:56
 12. Xuanphat trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2023.

  @Xuanphat chốt event đặc biệt ngày 28/11/2023 Dàn chính: 14,19,41,46,64,69,91,96,15,51 Dàn lót: 24,29,42,47,74,79,92,97,06,60

  28/11/2023 at 02:05:20
 13. Xuanphat trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2023.

  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 11/2023

  28/11/2023 at 02:04:21
 14. Xuanphat trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 11/2023.

  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 11/2023

  28/11/2023 at 02:03:46
 15. Xuanphat trả lời trong chủ đề MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 28/11/2023.

  MỞ BÁT NGÀY 28/11/2023

  28/11/2023 at 02:03:03