THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/06/2024.

 1. cutibatlo

  cutibatlo

  Đ.Ký:
  17/02/2020
  Bài viết:
  15,347
  Được thích:
  73,759
  Xu:
  987,749
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 10/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 8 số:
  32 33 34 35 36 37 38 39

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:56:35) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:45:44) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 01:59:06) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:35:36) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:54:38) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:53:53) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:26:43) , GP1010 (18/07/2024 at 22:40:11) , xoso1941 (10/07/2024 at 22:58:17)
 2. keokeo

  keokeo

  Đ.Ký:
  30/06/2024
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  2,758
  Xu:
  73,552
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 10/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
  45 46 47 48 49 52 55 57 62 65
  67 72 75 77 80 81 82 83 84 85

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:56:52) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:46:00) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 01:59:22) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:35:55) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:54:59) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:54:13) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:27:05) , GP1010 (18/07/2024 at 22:40:25) , xoso1941 (10/07/2024 at 22:58:35) , Xdaigiax4444 (10/07/2024 at 12:54:08)
 3. chutheanh

  chutheanh VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/09/2017
  Bài viết:
  17,930
  Được thích:
  161,523
  Xu:
  255,942,628
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 10/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  92 29 74 47 89 98 84 48 33 88

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:57:12) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:46:20) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 01:59:39) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:36:13) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:55:13) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:54:35) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:27:24) , GP1010 (18/07/2024 at 22:40:41) , xoso1941 (10/07/2024 at 22:58:57) , Xdaigiax4444 (10/07/2024 at 12:54:07)
 4. Xdaigiax4444

  Xdaigiax4444

  Đ.Ký:
  25/03/2024
  Bài viết:
  1,750
  Được thích:
  22,554
  Xu:
  953,633
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 10/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:57:31) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:46:35) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 01:59:56) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:36:31) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:55:35) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:54:53) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:27:42) , GP1010 (18/07/2024 at 22:41:03) , xoso1941 (10/07/2024 at 22:59:13)
 5. Ngày 10/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  52 54 65 68 69 71 74 79 80 81
  83 84 85 86 90 91 92 94 95 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:57:52) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:46:57) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 02:00:15) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:36:47) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:55:55) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:55:13) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:28:03) , GP1010 (18/07/2024 at 22:41:20) , xoso1941 (10/07/2024 at 22:59:34)
 6. kiep_lo_de

  kiep_lo_de Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/05/2017
  Bài viết:
  10,206
  Được thích:
  28,847
  Xu:
  16,000
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 10/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:58:08) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:47:18) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 02:00:32) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:37:03) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:56:14) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:55:27) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:28:20) , GP1010 (18/07/2024 at 22:41:34) , xoso1941 (10/07/2024 at 22:59:50)
 7. hauthuy29a

  hauthuy29a

  Đ.Ký:
  18/09/2019
  Bài viết:
  1,725
  Được thích:
  3,128
  Xu:
  18,936,754
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 11/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  10 11 14 15 17 20 21 24 25 27
  30 31 34 35 37 80 81 84 85 87
  90 91 94 95 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:58:25) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:47:35) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 02:00:49) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:37:17) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:56:33) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:55:48) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:28:38) , GP1010 (18/07/2024 at 22:41:54) , xoso1941 (10/07/2024 at 23:00:11) , Gathe6868 (10/07/2024 at 19:04:01)
 8. Ngày 11/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:58:46) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:47:54) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 02:01:07) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:37:32) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:56:51) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:56:06) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:28:55) , GP1010 (18/07/2024 at 22:42:15) , xoso1941 (10/07/2024 at 23:00:25) , Gathe6868 (10/07/2024 at 19:04:03)
 9. Gathe6868

  Gathe6868

  Đ.Ký:
  27/03/2024
  Bài viết:
  1,624
  Được thích:
  26,573
  Xu:
  2,293,100
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 11/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:58:59) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:48:16) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 02:01:22) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:37:55) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:57:14) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:56:28) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:29:17) , GP1010 (18/07/2024 at 22:42:34) , xoso1941 (10/07/2024 at 23:00:39)
 10. Ngày 11/07/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  danhnhothoi (13/07/2024 at 06:59:12) , timlo2nhay (16/07/2024 at 02:48:34) , niemvuisohoc (17/07/2024 at 02:01:42) , vaobothoi (12/07/2024 at 13:38:16) , cuocchienso (13/07/2024 at 00:57:27) , quoctrong89 (15/07/2024 at 18:56:48) , KINGCLUB (13/07/2024 at 22:29:37) , GP1010 (18/07/2024 at 22:42:56) , xoso1941 (10/07/2024 at 23:00:58)