THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/04/2024.

 1. thewatch

  thewatch

  Đ.Ký:
  14/03/2024
  Bài viết:
  882
  Được thích:
  9,334
  Xu:
  141,893
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  33 34 35 36 37 38

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 12:57:47) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:42:03) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:46:45) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:19:14) , miule (29/05/2024 at 09:18:28) , consokydieu (19/05/2024 at 11:15:41) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:44:45) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:08:46) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:19:23) , hieplode (29/05/2024 at 02:12:37) , bienphong (17/05/2024 at 07:39:40)
 2. caukeohay

  caukeohay

  Đ.Ký:
  03/03/2023
  Bài viết:
  4,523
  Được thích:
  60,127
  Xu:
  66,064
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  19 21 23 25 27 30 07 32 34 36
  41 43 45 49 50 52 54 58 61 63

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 12:58:06) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:42:17) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:47:00) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:19:30) , miule (29/05/2024 at 09:18:46) , consokydieu (19/05/2024 at 11:16:01) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:45:06) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:09:06) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:19:36) , hieplode (29/05/2024 at 02:12:54) , bienphong (17/05/2024 at 07:39:58)
 3. tamquoc

  tamquoc

  Đ.Ký:
  08/08/2020
  Bài viết:
  5,088
  Được thích:
  62,208
  Xu:
  148,988
  Giới tính:
  Nam
  Location:
  Sulzbach
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 19 số:
  01 10 19 28 29 37 38 46 47 55
  56 64 65 73 74 82 83 91 92

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 12:58:22) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:42:34) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:47:22) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:19:45) , miule (29/05/2024 at 09:19:03) , consokydieu (19/05/2024 at 11:16:23) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:45:21) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:09:23) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:19:58) , hieplode (29/05/2024 at 02:13:10) , bienphong (17/05/2024 at 07:40:16)
 4. Hoalanrung

  Hoalanrung

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  15,799
  Được thích:
  69,185
  Xu:
  60,225
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 12 số:
  03 12 21 30 39 48 49 57 66 75
  84 93

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 12:58:40) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:42:49) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:47:35) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:20:02) , miule (29/05/2024 at 09:19:18) , consokydieu (19/05/2024 at 11:16:40) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:45:36) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:09:45) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:20:15) , hieplode (29/05/2024 at 02:13:27) , bienphong (17/05/2024 at 07:40:35)
 5. QuocLinh88

  QuocLinh88

  Đ.Ký:
  21/01/2021
  Bài viết:
  12,084
  Được thích:
  66,739
  Xu:
  241,520
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 17 số:
  30 49 53 62 71 80 99 09 18 27
  36 45 54 63 72 81 90

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 12:58:56) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:43:05) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:47:48) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:20:23) , miule (29/05/2024 at 09:19:32) , consokydieu (19/05/2024 at 11:17:02) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:45:59) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:09:58) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:20:30) , hieplode (29/05/2024 at 02:13:45) , bienphong (17/05/2024 at 07:40:57)
 6. emtapdanhlo

  emtapdanhlo

  Đ.Ký:
  07/06/2019
  Bài viết:
  15,631
  Được thích:
  68,116
  Xu:
  672,780
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 17 số:
  80 99 00 19 28 37 46 55 64 73
  82 91 01 10 29 38 47

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 12:59:13) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:43:24) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:48:04) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:20:44) , miule (29/05/2024 at 09:19:45) , consokydieu (19/05/2024 at 11:17:17) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:46:14) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:10:18) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:20:52) , hieplode (29/05/2024 at 02:14:01) , bienphong (17/05/2024 at 07:41:14)
 7. HoangQuanHP

  HoangQuanHP

  Đ.Ký:
  06/09/2022
  Bài viết:
  4,585
  Được thích:
  60,083
  Xu:
  83,263
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  45 46 47 49 51 52 54

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 12:59:32) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:43:40) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:48:20) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:21:04) , miule (29/05/2024 at 09:20:02) , consokydieu (19/05/2024 at 11:17:38) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:46:29) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:10:34) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:21:13) , hieplode (29/05/2024 at 02:14:16) , bienphong (17/05/2024 at 07:41:32)
 8. AoTungChao

  AoTungChao

  Đ.Ký:
  01/04/2024
  Bài viết:
  669
  Được thích:
  7,512
  Xu:
  142,031
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  06 16 26 36 46 52 56 62 66 72
  76 82 86 92 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 12:59:45) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:43:57) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:48:35) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:21:17) , miule (29/05/2024 at 09:20:17) , consokydieu (19/05/2024 at 11:17:54) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:46:45) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:10:56) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:21:30) , hieplode (29/05/2024 at 02:14:30) , bienphong (17/05/2024 at 07:41:47)
 9. DAIPHAT88

  DAIPHAT88

  Đ.Ký:
  15/12/2020
  Bài viết:
  12,339
  Được thích:
  65,550
  Xu:
  73,614
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 22 số:
  84 88 89 90 94 98 99 00 01 02
  03 04 05 06 07 08 09 10 14 18
  19 20

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 13:00:04) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:44:11) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:48:52) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:21:36) , miule (29/05/2024 at 09:20:36) , consokydieu (19/05/2024 at 11:18:09) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:47:02) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:11:10) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:21:52) , hieplode (29/05/2024 at 02:14:47) , bienphong (17/05/2024 at 07:42:08)
 10. consovang

  consovang

  Đ.Ký:
  30/11/2020
  Bài viết:
  12,673
  Được thích:
  67,389
  Xu:
  83,457
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 16/05/2024
  Dàn đặc biệt thi đấu 12 số:
  86 96 09 19 29 39 49 59 69 79
  89 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (24/05/2024 at 13:00:25) , xosoxmien (21/05/2024 at 23:44:27) , vunglamebay (26/05/2024 at 04:49:09) , giacmotrua (23/05/2024 at 03:21:55) , miule (29/05/2024 at 09:20:55) , consokydieu (19/05/2024 at 11:18:25) , toanbatbai (23/05/2024 at 05:47:15) , sangtruatoi (29/05/2024 at 20:11:31) , ngocchau86 (21/05/2024 at 02:22:09) , hieplode (29/05/2024 at 02:15:03) , bienphong (17/05/2024 at 07:42:22)