GIAO LƯU TOPIC SOLO ĐB:GIẢI NHẤT+ ĐẦU A + GIẢI 7

Đăng vào 'GIAO LƯU' bởi Bogia555, 12/12/2022.

 1. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  9,490
  Xu:
  1,657,398
  làm tý giao lưu
  Đb; 25/5
  (2 7 3 số)
  003,004,005,007,010,012,013,014,015,017,019,023,024,025,030,032,033,034,035,071,072,073,074,076,078,079,080,081,083,093,103,104,105,107,110,112,113,114,115,117,119,123,124,125,130,132,133,134,135,153,171,172,173,174,176,178,179,180,181,183,193,203,204,205,207,210,212,213,214,215,217,219,223,224,225,253,271,272,273,274,276,278,279,280,281,283,293,303,304,305,307,310,312,313,314,315,317,319,330,332,333,334,335,353,371,372,373,374,376,378,379,380,381,383,393,403,404,405,407,423,424,425,430,432,433,434,435,453,471,472,473,474,476,478,479,480,481,483,493,510,512,513,514,515,517,519,523,524,525,530,532,533,534,535,553,571,572,573,574,576,578,579,580,581,583,593,603,604,605,607,610,612,613,614,615,617,619,623,624,625,630,632,633,634,635,653,662,663,664,667,671,672,673,674,676,678,679,680,681,683,693,703,704,705,707,710,712,713,714,715,717,719,723,724,725,730,732,733,734,735,762,763,764,767,780,781,783,862,863,864,867,871,872,873,874,876,878,879,903,904,905,907,910,912,913,914,915,917,919,923,924,925,930,932,933,934,935,953,962,963,964,967,971,972,973,974,976,978,979,980,981,983,993
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (25/05/2023 at 18:41:21) , vule80 (25/05/2023 at 22:18:33)
 2. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  17,518
  Được thích:
  156,003
  Xu:
  481,421,828
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vule80 (25/05/2023 at 22:18:31) , Tamkem (25/05/2023 at 19:28:56)
 3. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  9,490
  Xu:
  1,657,398
  ĐB tháng 5

  1/5 nhận 8x
  2/5 nhân 5x
  3/5 nhận 5x
  4/5 nhận 8x
  5/5 nhận 2x
  6/5 nhận 9x
  7/5 nhận 3x
  8/5 nhận 7x
  9/5 nhận 2x
  10/5 nhận 3x
  11/5 nhận 4x
  12/5 nhận 5x
  13/5 nhận 3x
  14/5 nhận 1x
  15/5 nhận 6x
  16/5 nhận 0x
  17/5 nhận 3x
  18/5 nhận 0x
  19/5 Nhận 2x
  20/5 nhận 1x
  21/5 miss
  22/5 Nhận 5x
  23/5 nhận 4x
  24/5 nhận 7x
  25/5 nhận 4x
  26/5
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,89,91,99
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,89,91,99
  5x
  01,02,03,04,05,06,07,08,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,73,78,79,82,89,91,99
  4x
  05,06,07,08,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,65,66,67,68,70,71,73,79,82,89,91,99
  3x
  05,06,07,08,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,91,99
  2x
  24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58
  1x
  36,38,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58
  0x
  50,51,52,53,54,56,57,58
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (26/05/2023 at 18:44:35)
 4. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  9,490
  Xu:
  1,657,398
  ĐB tháng 5

  1/5 mức 12
  2/5: mức 19
  3/5: mức 21
  4/5 mức 20
  5/5 mức 19
  6/5 mức 17
  7/5 mức 18
  8/5 mức 14
  9/5 mức 18
  10/5 Mức 17
  11/5 mức 14
  12/5 mức 16
  13/5 mức 18
  14/8 mức 19
  15/5 mức 15
  16/5 mức 21
  17/5 mức 18
  18/5 mức 21
  19/5 Mức 19
  20/5 mức 19
  21/5 mức 10
  22/5 mức 16
  23/5 mức 16
  24/5 mức 14
  25/5 mức 20
  26/5

  Mức: 1 0 (4 ) số
  00,09,97,98
  Mức: 1 1 (6 ) số
  10,11,12,94,95,96
  Mức: 1 2 (8 ) số
  13,16,17,18,86,87,88,93
  Mức: 1 3 (6 ) số
  14,15,19,85,90,92
  Mức: 1 4 (1 4 ) số
  28,29,37,39,55,59,64,74,75,76,80,81,83,84
  Mức: 1 5 (6 ) số
  46,49,69,72,77,78
  Mức: 1 6 (1 4 ) số
  01,02,03,61,62,63,67,68,70,71,73,79,82,89
  Mức: 1 7 (6 ) số
  04,60,65,66,91,99
  Mức: 1 8 (1 4 ) số
  05,06,07,08,22,23,24,48,50,51,54,56,57,58
  Mức: 1 9 (6 ) số
  20,21,25,47,52,53
  Mức: 2 0 (1 2 ) số
  26,27,30,31,34,35,36,38,42,43,44,45
  Mức: 2 1 (4 ) số
  32,33,40,41
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (26/05/2023 at 18:44:32) , vule80 (25/05/2023 at 22:17:03)
 5. Nguyen82

  Nguyen82

  Đ.Ký:
  20/12/2022
  Bài viết:
  1,580
  Được thích:
  8,379
  Xu:
  13,283,363
  Giới tính:
  Nam
  Đề giải nhất ngày 26/05/2023
  44.99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (26/05/2023 at 18:44:30) , vule80 (25/05/2023 at 22:17:00) , Tamkem (25/05/2023 at 21:48:41)
 6. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  9,490
  Xu:
  1,657,398
  G1 tháng 5

  1/5 nhận 6x
  2/5 nhận 9x
  3/5 nhận 3x
  4/5 nhận 3x
  5/5 Nhận 2x
  6/5 nhận 6x
  7/5 nhận 2x
  8/5 nhận 6x
  9/5 nhận 2x
  10/5 nhận 6x
  11/5 nhận 4x
  12/5 nhận 2x
  13/5 nhận 5x
  14/5nhận 4x
  15/5 nhận 4x
  16/5 nhận 5x
  17/5 nhận 0x
  18/5 nhận 0x
  19/5 nhận 2x
  20/5 nhận 5x
  21/5 nhận 7x
  22/5 nhận 7x
  23/5 nhận 7x
  24/5 nhận 0x
  25/5 nhận 3x
  26/5
  9x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  8x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96
  7x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,90,91,92,96
  6x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,92,96
  5x
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,40,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,77,78,79,82,87,92,96
  4x
  04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,40,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,65,66,70,71,72,78,82,87,92,96
  3x
  06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,40,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,92,96
  2x
  10,11,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,40,43,44,45,46,47,48,51,53,54,55,56,57,58,59
  1x
  18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,40,43,44,45,46,47,54,55
  0x
  24,25,40,43,44,45,46,47
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (26/05/2023 at 18:44:26)
 7. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  9,490
  Xu:
  1,657,398
  G1 Tháng 5

  1/5 mức 16
  2/5 mức 17
  3/5 mức 20
  4/5 mức 20
  5/5 mức 20
  6/5 mức 20
  7/5 mức 20
  8/5 mức 14
  9/5 mức 19
  10/5 mức 14
  11/5 mức 16
  12/5 mức 18
  13/5 mức 16
  14/5 mức 16
  15/5 mức 16
  16/5 mức 16
  17/5 mức 20
  18/5 mức 20
  19/5 mức 18
  20/5 mức 15
  21/5 mức 14
  22/5 mức 14
  23/5 mức 14
  24/5 mức 16
  25/5 mức 21
  26/5


  Mức: 1 0 (4 ) số
  02,05,98,99
  Mức: 1 1 (6 ) số
  12,14,22,94,95,97
  Mức: 1 2 (8 ) số
  23,32,33,34,86,88,89,93
  Mức: 1 3 (6 ) số
  30,31,35,85,90,91
  Mức: 1 4 (1 4 ) số
  36,37,38,39,50,52,62,74,75,76,80,81,83,84
  Mức: 1 5 (6 ) số
  41,42,69,73,77,79
  Mức: 1 6 (1 4 ) số
  00,01,03,61,63,64,67,68,70,71,72,78,82,87
  Mức: 1 7 (6 ) số
  04,60,65,66,92,96
  Mức: 1 8 (1 4 ) số
  06,07,08,09,13,15,16,49,51,53,56,57,58,59
  Mức: 1 9 (6 ) số
  10,11,17,48,54,55
  Mức: 2 0 (1 2 ) số
  18,19,20,21,26,27,28,29,44,45,46,47
  Mức: 2 1 (4 ) số
  24,25,40,43
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (26/05/2023 at 18:44:23) , vule80 (26/05/2023 at 10:13:45)
 8. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  9,490
  Xu:
  1,657,398
  Giao lưu
  đb 26/5

  (2 2 0 số)
  041,042,043,047,048,075,081,083,084,089,107,121,124,125,128,131,132,134,135,138,139,141,142,143,147,148,152,153,157,158,161,163,164,175,181,183,184,189,207,221,224,225,228,231,232,234,235,238,239,241,242,243,247,248,252,253,257,258,261,263,264,275,281,283,284,289,307,321,324,325,328,331,332,334,335,338,339,341,342,343,347,348,352,353,357,358,361,363,364,375,381,383,384,389,407,421,424,425,428,431,432,434,435,438,439,441,442,443,447,448,452,453,457,458,531,532,534,535,538,539,541,542,543,547,548,552,553,557,558,561,563,564,652,653,657,658,661,663,664,675,681,683,684,689,707,721,724,725,728,731,732,734,735,738,739,741,742,743,747,748,752,753,757,758,761,763,764,781,783,784,789,807,821,824,825,828,831,832,834,835,838,839,841,842,843,847,848,852,853,857,858,875,881,883,884,889,907,921,924,925,928,931,932,934,935,938,939,941,942,943,947,948,961,963,964,975,981,983,984,989
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (26/05/2023 at 18:44:22)
 9. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  17,518
  Được thích:
  156,003
  Xu:
  481,421,828
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Tamkem (26/05/2023 at 19:01:28)
 10. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  9,490
  Xu:
  1,657,398
  ĐB tháng 5

  1/5 nhận 8x
  2/5 nhân 5x
  3/5 nhận 5x
  4/5 nhận 8x
  5/5 nhận 2x
  6/5 nhận 9x
  7/5 nhận 3x
  8/5 nhận 7x
  9/5 nhận 2x
  10/5 nhận 3x
  11/5 nhận 4x
  12/5 nhận 5x
  13/5 nhận 3x
  14/5 nhận 1x
  15/5 nhận 6x
  16/5 nhận 0x
  17/5 nhận 3x
  18/5 nhận 0x
  19/5 Nhận 2x
  20/5 nhận 1x
  21/5 miss
  22/5 Nhận 5x
  23/5 nhận 4x
  24/5 nhận 7x
  25/5 nhận 4x
  26/5 nhận 4x
  26/5 nhận 3x
  27/5
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,81,82,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,68,69,81,82,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,62,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,56,57,58,59,60,62,94,95,96,97,98,99
  3x
  06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,98,99
  2x
  15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49
  1x
  27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49
  0x
  40,42,43,44,45,47,48,49
   
  Sửa lần cuối: 26/05/2023 at 19:15:53