GIAO LƯU TOPIC SOLO ĐB:GIẢI NHẤT+ ĐẦU A + GIẢI 7 NĂM 2024

Đăng vào 'GIAO LƯU' bởi Bogia555, 31/12/2023.

 1. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  Nhất
  26/5 nhận 78 mức 11
  27/5 nhận 62 mức 11
  28/5 nhận 43 mức 8
  29/5 nhận 14 mức 13
  30/5 nhận 89 mức 13
  31/5 nhận 33 mức 12
  01/6 nhận 29 mức 12
  02/6 nhận 94 mức 11
  03/6 nhận 69 mức 10
  04/6 nhận 15 mức 13
  05/6 nhận 39 mức 12
  06/6 nhận 04 mức 11
  07/6 nhận 42 mức 13
  08/6 nhận 15 mức 13
  09/6 nhận 81 mức 14
  10/6 nhận 90 mức 12
  11/6


  Mức: 5 (4 ) số
  00,01,02,42
  Mức: 6 (3 ) số
  52,53,80
  Mức: 7 (6 ) số
  37,38,41,48,49,90
  Mức: 8 (7 ) số
  10,30,43,51,54,59,91
  Mức: 9 (1 2 ) số
  03,31,36,39,40,47,50,70,88,89,95,99
  Mức: 1 0 (1 5 ) số
  04,20,21,35,44,46,55,58,61,63,64,69,92,96,98
  Mức: 1 1 (1 3 ) số
  05,09,32,60,62,73,74,81,85,86,87,94,97
  Mức: 1 2 (1 3 ) số
  06,26,29,34,45,56,57,67,68,71,75,84,93
  Mức: 1 3 (1 8 ) số
  08,11,12,14,15,16,17,19,22,23,25,27,28,33,65,78,79,82

  Mức: 1 4 (6 ) số
  07,13,66,72,77,83
  Mức: 1 5 (3 ) số
  18,24,76
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:45:24) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:00:44) , QTBT (18/06/2024 at 00:52:20)
 2. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB
  01/6; nhận 12; 7x
  02/6; nhận 70; 7x
  03/6; nhận 24; miss
  04/6; nhận 27; 9x
  05/6; nhận 56; 1x
  06/6; nhận 88; 0x
  07/6; nhận 51; 5x
  08/6; nhận 33; 3x
  09;6; nhận 26; 9x
  10/6; nhận 65; 4x

  11/6

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,07,08,10,12,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,57,58,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,04,07,08,15,17,20,21,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,57,58,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  02,03,04,15,17,20,21,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,57,58,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,89,93,94,95,96,97,98
  4x
  02,03,04,21,25,27,28,30,31,32,34,35,37,39,40,43,45,46,48,49,52,53,54,57,58,64,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,89,93,94,95,96,97,98
  3x
  02,03,04,21,25,27,28,30,31,32,34,35,37,39,40,43,45,46,48,49,52,53,54,57,58,64,68,70,71,72,73,75,78,93,94,95,96,97,98
  2x
  31,32,34,35,37,39,40,43,45,46,48,49,52,53,54,57,58,64,68,70,71,72,73,75,78,94,95,97,98
  1x
  48,49,52,53,54,57,58,64,68,70,71,72,73,75,78,94,95,97,98
  0x
  71,72,73,75,78,94,95,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:45:45) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:01:04) , QTBT (18/06/2024 at 00:52:36)
 3. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:46:02) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:01:24) , QTBT (18/06/2024 at 00:52:52)
 4. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB;
  vuông tròn...
  01/6; 12 mức 5
  02/6; 70 mức 5
  03/6; 24 mức 3
  04/6; 27 mức 5
  05/6; 56 mức 2
  06/6; 88 mức 5
  07/6; 51 mức 6
  08/6' 33 mức 8
  09/6; 26 mức 3
  10/6; 65 mức 4
  11/6; 09 mức 6
  12/6


  Mức: 1 (3 ) số
  64,73,74
  Mức: 2 (1 5 ) số
  40,50,52,53,55,56,58,59,62,70,71,82,91,92,94

  Mức: 3 (1 3 ) số
  02,04,20,22,31,34,44,51,68,72,77,84,95
  Mức: 4 (2 1 ) số
  00,10,11,12,13,14,28,30,32,42,46,54,57,60,66,75,76,79,80,86,97
  Mức: 5 (1 1 ) số
  24,26,37,38,48,61,67,78,88,90,93
  Mức: 6 (9 ) số
  16,19,35,65,83,85,96,98,99
  Mức: 7 (9 ) số
  01,08,17,18,33,36,39,41,63
  Mức: 8 (9 ) số
  06,15,23,29,43,47,49,81,89
  Mức: 9 (4 ) số
  03,25,69,87
  Mức: 1 0 (4 ) số
  05,07,21,27
  Mức: 1 1 (1 ) số
  45
  Mức: 1 4 (1 ) số
  09
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:46:19) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:01:41) , QTBT (18/06/2024 at 00:53:05)
 5. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB; T
  01/6; 12 mức 6
  02/6; 70 mức 10
  03/6; 24 mức 15
  04/6; 27 mức 6
  05/6; 56 mức 9
  06/6; 88 mức 13
  07/6; 51 mức 6
  08/6; 33 mức 13
  09/6; 26 mức 12
  10/6; 65 mức 12
  11/6; 09 mức 11
  12/9


  Mức: 5 (5 ) số
  00,08,10,11,51
  Mức: 6 (5 ) số
  03,09,19,61,62
  Mức: 7 (5 ) số
  46,47,50,57,58
  Mức: 8 (1 0 ) số
  01,04,05,07,52,59,60,63,68,69
  Mức: 9 (1 0 ) số
  02,12,29,40,45,48,56,97,98,99
  Mức: 1 0 (1 3 ) số
  06,13,44,49,53,55,64,67,70,72,73,79,89
  Mức: 1 1 (1 0 ) số
  14,18,30,39,41,71,78,94,95,96
  Mức: 1 2 (1 1 ) số
  35,38,43,54,65,66,76,82,83,84,90
  Mức: 1 3 (1 6 ) số
  15,17,20,24,32,34,36,37,42,74,77,80,87,88,91,93
  Mức: 1 4 (1 0 ) số
  16,21,23,25,26,28,31,75,81,92
  Mức: 1 5 (4 ) số
  22,27,33,86
  Mức: 1 6 (1 ) số
  85
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:46:40) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:01:54) , QTBT (18/06/2024 at 00:53:19)
 6. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB
  6x
  05/6; 56 mức 3
  06/6; 88 mức 4
  07/6; 51 mức 3
  08/6; 33 mức 4
  09/6; 26 mức 4
  10/6; 65 mức 4
  11/6; 09 mức 4
  12/6


  Mức: 2 (3 ) số
  08,09,19
  Mức: 3 (1 8 ) số
  00,03,04,05,10,11,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,69
  Mức: 4 (5 0 ) số
  01,02,06,07,12,13,14,15,18,20,29,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,64,65,66,67,68,70,71,72,73,76,77,79,87,88,89,94,95,96,97,98,99
  Mức: 5 (2 6 ) số
  16,17,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,34,74,75,78,80,81,82,83,84,86,90,91,92,93
  Mức: 6 (3 ) số
  26,27,85
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:47:02) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:02:12) , QTBT (18/06/2024 at 00:53:37)
 7. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB
  01/6; nhận 12; 7x
  02/6; nhận 70; 7x
  03/6; nhận 24; miss
  04/6; nhận 27; 9x
  05/6; nhận 56; 1x
  06/6; nhận 88; 0x
  07/6; nhận 51; 5x
  08/6; nhận 33; 3x
  09;6; nhận 26; 9x
  10/6; nhận 65; 4x
  11/6; nhận 09; 8x
  12/6


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,54,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,83,84,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,24,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,46,47,48,49,51,54,57,60,61,63,65,66,67,68,69,72,75,76,77,78,79,80,83,84,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,04,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,46,48,51,54,57,60,61,63,65,66,67,68,72,75,76,77,78,79,80,83,84,86,88,89,90,93,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,02,04,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,35,36,37,38,39,41,42,44,46,48,51,54,57,60,61,63,65,66,67,68,72,76,77,79,83,84,86,88,90,93,95,96,97,98,99
  3x
  01,02,10,11,12,13,14,18,20,35,36,37,38,39,41,42,44,46,48,51,54,57,60,61,63,65,66,67,68,72,76,77,79,88,95,96,97,98,99
  2x
  13,14,18,20,35,36,37,38,39,41,42,44,46,48,54,63,65,66,67,68,72,76,77,79,88,95,96,97,98
  1x
  41,42,44,46,48,54,65,66,67,68,72,76,77,79,88,95,96,97,98
  0x
  72,76,77,79,88,95,96,97,98

  BTĐ; 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:47:19) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:02:32) , QTBT (18/06/2024 at 00:53:55)
 8. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB CÀNG

  01/6; 61 mức 4
  02/5; 07 mức 3
  03/6; 02 mức 6
  04/6; 12 mức 9
  05/6; 85 mức 9
  06/5; 68 mức 8
  07/6; 65 mức 5
  08/6; 33 mức 6
  09/6; 22 mức 10
  10/6; 46 mức 5
  11/6; 40 mức 5
  12/6


  Mức: 0 (5 số)
  00,01,02,44,52
  Mức: 1 (7 số)
  13,18,24,76,82,86,87
  Mức: 2 (1 0 số)
  07,28,37,38,45,46,51,62,63,93

  Mức: 3 (1 0 số)
  10,30,33,75,78,81,88,89,92,94
  Mức: 4 (1 0 số)
  03,31,50,53,58,59,60,61,64,69
  Mức: 5 (1 0 số)
  04,20,36,39,40,41,43,47,57,90
  Mức: 6 (1 0 số)
  05,09,21,35,49,54,56,65,98,99
  Mức: 7 (1 0 số)
  06,26,32,42,68,70,71,73,74,80
  Mức: 8 (1 0 số)
  08,11,29,34,48,72,79,95,96,97
  Mức: 9 (1 0 số)
  12,14,55,66,67,77,83,84,85,91
  Mức: 1 0 (8 số)
  15,16,17,19,22,23,25,27
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:47:42) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:02:54) , QTBT (18/06/2024 at 00:54:13)
 9. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  Đề đầu
  26/5 nhận 53 mức 11
  27/5 nhận 72 mức 11
  28/5 nhận 47 mức 9
  29/5 nhận 60 mức 9
  30/5 nhận 98 mức 9
  31/5 nhận 06 mức 14
  01/6 nhận 12; mức 9
  02/6 nhận 27; mức 14
  03/6 nhận 35 mức 12
  04/6 nhận 86 mức 16
  05/6 nhận 97 mức 11
  06/6 nhận 66 mức 12
  07/6 nhận 04 mức 11
  08/6 nhận 63 mức 8
  09/6 nhận 29 mức 12
  10/6 nhận 44 mức 10
  11/6 nhận 17 mức 13
  12/6


  Mức: 5 (3 ) số
  00,01,07
  Mức: 6 (7 ) số
  12,17,18,19,51,61,62
  Mức: 7 (6 ) số
  46,48,50,56,58,59
  Mức: 8 (1 1 ) số
  10,13,14,16,45,52,57,63,67,68,69
  Mức: 9 (7 ) số
  11,40,49,60,97,98,99
  Mức: 1 0 (1 4 ) số
  02,03,15,27,44,47,53,55,64,70,72,73,77,87
  Mức: 1 1 (6 ) số
  04,37,41,94,95,96
  Mức: 1 2 (1 7 ) số
  05,09,30,35,39,43,54,65,66,71,76,79,80,82,83,84,90
  Mức: 1 3 (1 4 ) số
  08,20,24,32,34,36,38,42,74,78,88,89,91,93

  Mức: 1 4 (1 1 ) số
  06,21,23,25,26,29,31,75,81,86,92
  Mức: 1 5 (4 ) số
  22,28,33,85
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:47:55) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:03:13) , QTBT (18/06/2024 at 00:54:31)
 10. Tamkem

  Tamkem VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,958
  Được thích:
  259,775
  Xu:
  23,204,882
  Giới tính:
  Nữ
  Nhất
  26/5 nhận 78 mức 11
  27/5 nhận 62 mức 11
  28/5 nhận 43 mức 8
  29/5 nhận 14 mức 13
  30/5 nhận 89 mức 13
  31/5 nhận 33 mức 12
  01/6 nhận 29 mức 12
  02/6 nhận 94 mức 11
  03/6 nhận 69 mức 10
  04/6 nhận 15 mức 13
  05/6 nhận 39 mức 12
  06/6 nhận 04 mức 11
  07/6 nhận 42 mức 13
  08/6 nhận 15 mức 13
  09/6 nhận 81 mức 14
  10/6 nhận 90 mức 12
  11/6 nhận 94 mức 11
  12/6


  Mức: 5 (4 ) số
  00,01,04,41
  Mức: 6 (3 ) số
  51,52,84
  Mức: 7 (6 ) số
  37,38,40,48,49,90
  Mức: 8 (7 ) số
  14,34,42,50,53,59,91
  Mức: 9 (1 2 ) số
  02,30,36,39,44,47,54,74,88,89,95,99
  Mức: 1 0 (1 5 ) số
  03,20,24,35,43,46,55,58,60,62,63,69,92,96,98
  Mức: 1 1 (1 3 ) số
  05,09,31,61,64,72,73,80,85,86,87,94,97
  Mức: 1 2 (1 3 ) số
  06,26,29,33,45,56,57,67,68,70,75,83,93
  Mức: 1 3 (1 8 ) số
  08,10,11,13,15,16,17,19,21,22,25,27,28,32,65,78,79,81

  Mức: 1 4 (6 ) số
  07,12,66,71,77,82
  Mức: 1 5 (3 ) số
  18,23,76
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangMinhTu (12/06/2024 at 03:48:12) , Mobile5G (16/06/2024 at 19:03:31) , QTBT (18/06/2024 at 00:54:49)