GIAO LƯU TOPIC SOLO ĐB:GIẢI NHẤT+ ĐẦU A + GIẢI 7 NĂM 2024

Đăng vào 'GIAO LƯU' bởi Bogia555, 31/12/2023.

 1. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  01/7; 18 nhận 7x
  02/7; 20 nhận 8x
  03/7; 89 nhận 0x
  04/7; 13 Nhận 5x
  05/7; 35 nhận 6x
  06/7; 03 nhận 8x
  07/7; 73 nhận 2x
  08/7; 57 nhận 7x
  09/7;


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,05,08,09,10,11,13,14,15,16,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,60,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,05,08,09,10,11,13,14,15,16,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,43,44,47,50,51,52,56,57,58,64,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,05,08,10,11,13,19,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,39,43,44,47,50,51,52,56,57,58,64,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,05,08,10,11,13,19,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,44,51,52,56,57,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,83,84,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,44,51,52,56,57,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  2x
  33,35,44,51,52,56,57,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  1x
  70,71,72,73,74,76,77,78,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  0x
  89,91,94,95,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:48:43) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:41:44) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:15:34) , vinamilk (14/07/2024 at 20:48:18) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:36:54) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:40:16) , xoso1941 (09/07/2024 at 06:09:56)
 2. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB càng
  01/7; 81 mức 0
  02/7; 62 mức 7
  03/7; 88 mức 5
  04/7; 31 mức 9
  05/7; 73 mức 6
  06/7; 00 mức 4
  07/7; 97 mức 9
  08/7; 95 mức 7
  09/7


  Mức: 0 (5 ) số
  12,18,40,66,71
  Mức: 1 (7 ) số
  14,16,17,23,42,70,76
  Mức: 2 (1 0 ) số
  00,01,34,35,41,43,46,51,52,77
  Mức: 3 (1 0 ) số
  09,10,11,13,19,45,47,54,55,85
  Mức: 4 (1 0 ) số
  02,03,04,05,20,22,69,72,74,82
  Mức: 5 (1 0 ) số
  06,15,25,30,31,33,36,37,38,48
  Mức: 6 (1 0 ) số
  49,53,56,57,58,59,61,75,88,89
  Mức: 7 (1 0 ) số
  32,62,63,65,83,84,95,96,98,99
  Mức: 8 (1 0 ) số
  07,08,24,50,64,86,87,90,94,97
  Mức: 9 (1 0 ) số
  21,26,27,28,29,39,44,81,91,92
  Mức: 1 0 (8 ) số
  60,67,68,73,78,79,80,93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:49:04) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:42:07) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:15:49) , vinamilk (14/07/2024 at 20:48:31) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:37:17) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:40:37) , xoso1941 (09/07/2024 at 06:10:11)
 3. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  Nhất (7x6x)
  01/7; 04 mức 16
  02/7; 61 mức 14
  03/7; 39 mức 19
  04/7; 22 mức 19
  05/7; 72 mức 16
  06/7; 54 mức 16
  07/7; 45 mức 20
  08/7; 11 mức 20
  09/7;


  Mức: 1 3 (4 ) số
  13,14,50,53
  Mức: 1 4 (7 ) số
  12,51,52,56,61,62,63
  Mức: 1 5 (1 2 ) số
  00,01,02,15,17,18,19,41,45,54,57,65
  Mức: 1 6 (2 7 ) số
  03,04,05,06,10,11,16,21,40,42,44,46,47,48,58,59,64,66,67,68,69,71,72,81,91,98,99
  Mức: 1 7 (7 ) số
  31,43,73,74,95,96,97
  Mức: 1 8 (6 ) số
  07,08,35,60,75,94
  Mức: 1 9 (1 0 ) số
  36,37,38,39,49,55,70,77,78,88
  Mức: 2 0 (7 ) số
  09,29,32,83,89,92,93

  Mức: 2 1 (1 0 ) số
  20,22,24,30,33,34,79,80,84,90
  Mức: 2 2 (7 ) số
  23,25,26,76,85,86,87
  Mức: 2 3 (3 ) số
  27,28,82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:49:17) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:42:26) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:16:10) , vinamilk (14/07/2024 at 20:48:49) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:37:32) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:40:51) , xoso1941 (09/07/2024 at 06:10:29)
 4. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:49:36) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:42:41) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:16:26) , vinamilk (14/07/2024 at 20:49:11) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:37:52) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:41:12)
 5. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB pp1
  01/7; 18 mức 13
  02/7; 20 mức 13
  03/7; 89 mức 13
  04/7; 13 mức 13
  05/7; 35 mức 13
  06/7; 03 mức 10
  07/7; 73 mức 10
  08/7; 57 mức 12
  09/7; 66 mức 12
  10/7;


  Mức: 5 (1 ) số
  06
  Mức: 6 (3 ) số
  41,62,63
  Mức: 7 (9 ) số
  00,01,37,38,47,48,49,52,68
  Mức: 8 (1 2 ) số
  16,35,36,40,43,51,54,58,59,61,64,69
  Mức: 9 (1 1 ) số
  34,42,45,46,53,56,67,76,86,98,99
  Mức: 1 0 (1 1 ) số
  02,03,26,30,39,50,60,65,66,70,96
  Mức: 1 1 (1 6 ) số
  04,05,21,32,33,44,55,57,72,73,82,83,84,93,94,95
  Mức: 1 2 (1 2 ) số
  10,11,20,22,29,31,71,79,80,90,91,97
  Mức: 1 3 (1 1 ) số
  09,12,13,15,17,24,25,27,28,77,81

  Mức: 1 4 (1 1 ) số
  07,08,14,19,23,74,78,85,88,89,92
  Mức: 1 5 (1 ) số
  18
  Mức: 1 6 (1 ) số
  75
  Mức: 1 7 (1 ) số
  87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:49:54) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:43:00) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:16:40) , vinamilk (14/07/2024 at 20:49:27) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:38:06) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:41:30)
 6. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB; 6x
  01/7; 18 mức 10
  02/7; 20 mức 10
  03/7; 89 mức 10
  04/7; 13 mức 9
  05/7; 35 mức 9
  06/7; 03 mức 8
  07/7; 73 mức 7
  08/7; 57 mức 8
  09/7; 66 mức 8
  10/7;


  Mức: 5 (1 ) số
  42
  Mức: 6 (1 0 ) số
  40,41,45,47,51,52,62,63,68,69
  Mức: 7 (1 7 ) số
  00,01,06,34,36,43,46,48,49,53,54,56,64,65,66,67,76
  Mức: 8 (3 4 ) số
  02,03,04,05,16,21,26,30,31,32,33,35,37,38,44,50,55,57,58,59,60,61,71,72,73,77,78,86,94,95,96,97,98,99
  Mức: 9 (2 4 ) số
  07,08,09,10,11,13,19,20,22,24,25,27,28,29,39,70,74,82,83,88,89,91,92,93
  Mức: 1 0 (1 0 ) số
  14,15,17,23,75,79,80,84,85,90

  Mức: 1 1 (4 ) số
  12,18,81,87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:50:13) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:43:20) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:16:59) , vinamilk (14/07/2024 at 20:49:45) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:38:20) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:41:44)
  1. Tamkem
   09; 66 mức 16

   Mức: 1 3 (2 ) số
   40,42
   Mức: 1 4 (7 ) số
   36,41,45,51,52,68,69
   Mức: 1 5 (1 1 ) số
   00,01,06,34,43,46,47,54,56,62,67
   Mức: 1 6 (2 7 ) số
   02,03,04,05,16,26,30,31,33,35,37,38,48,49,53,55,57,58,59,61,63,71,76,86,96,98,99
   Mức: 1 7 (1 0 ) số
   32,60,64,65,66,72,73,94,95,97
   Mức: 1 8 (6 ) số
   07,08,24,50,74,93
   Mức: 1 9 (1 1 ) số
   21,25,27,28,29,39,44,70,77,78,88
   Mức: 2 0 (1 1 ) số
   09,10,11,13,19,20,22,82,89,91,92

   Mức: 2 1 (8 ) số
   14,15,17,23,79,80,83,90
   Mức: 2 2 (5 ) số
   12,75,84,85,87
   Mức: 2 3 (2 ) số
   18,81
    
   Tamkem, 09/07/2024
 7. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  01/7; 18 nhận 7x
  02/7; 20 nhận 8x
  03/7; 89 nhận 0x
  04/7; 13 Nhận 5x
  05/7; 35 nhận 6x
  06/7; 03 nhận 8x
  07/7; 73 nhận 2x
  08/7; 57 nhận 7x
  09/7; 66 nhận 2x
  10/7


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,05,09,10,11,13,15,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,44,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,05,09,10,11,13,15,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,44,48,49,50,53,55,56,57,58,60,64,65,66,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,03,04,05,09,10,11,13,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,39,44,50,53,55,56,57,58,60,64,65,66,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  02,03,04,05,09,10,11,13,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,39,44,50,55,57,60,65,66,70,71,72,73,76,77,82,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  10,11,13,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,39,44,50,55,57,60,65,66,70,71,72,73,76,77,82,91,93,94,95,96,97,98
  2x
  28,29,30,31,32,33,39,44,50,55,57,60,65,66,70,71,72,73,76,77,82,91,93,94,95,96,97,98
  1x
  57,60,65,66,70,71,72,73,76,77,82,91,93,94,95,96,97,98
  0x
  82,91,93,94,95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:50:32) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:43:41) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:17:13) , vinamilk (14/07/2024 at 20:50:04) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:38:36) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:41:58)
 8. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB càng
  01/7; 81 mức 0
  02/7; 62 mức 7
  03/7; 88 mức 5
  04/7; 31 mức 9
  05/7; 73 mức 6
  06/7; 00 mức 4
  07/7; 97 mức 9
  08/7; 95 mức 7
  09/7; 46 mức 2
  10/7


  Mức: 0 (5 ) số
  12,18,36,49,52
  Mức: 1 (7 ) số
  01,02,05,11,66,81,87
  Mức: 2 (1 0 ) số
  40,41,50,51,55,56,61,62,83,91
  Mức: 3 (1 0 ) số
  14,15,17,20,22,23,33,38,92,95
  Mức: 4 (1 0 ) số
  44,46,64,75,77,79,80,84,85,88
  Mức: 5 (1 0 ) số
  00,03,04,06,07,08,09,10,13,90
  Mức: 6 (1 0 ) số
  16,19,21,24,25,26,27,28,29,30
  Mức: 7 (1 0 ) số
  31,32,34,35,37,39,42,43,45,47
  Mức: 8 (1 0 ) số
  48,53,54,57,58,59,60,63,65,67
  Mức: 9 (1 0 ) số
  68,69,70,71,72,73,74,76,78,82
  Mức: 1 0 (8 ) số
  86,89,93,94,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:50:46) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:43:56) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:17:26) , vinamilk (14/07/2024 at 20:50:25) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:38:53) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:42:15)
  1. Tamkem
   ĐB càng pp2
   loại từ dưới lên ( M469)


   Mức: 0 (3 7 ) số
   00,02,06,09,12,15,18,19,22,24,27,28,32,33,36,37,42,45,46,51,52,54,55,60,62,63,64,72,73,79,81,82,88,90,91,92,97
   Mức: 1 (1 0 ) số
   04,11,20,31,39,40,59,75,84,95
   Mức: 2 (1 4 ) số
   01,05,10,14,29,41,48,50,65,66,68,69,74,86

   Mức: 3 (1 9 ) số
   13,21,25,30,34,35,44,49,57,61,70,71,77,80,85,89,93,94,99
   Mức: 4 (4 ) số
   38,56,78,96
   Mức: 6 (1 0 ) số
   08,16,23,26,47,58,76,83,87,98
   Mức: 9 (6 ) số
   03,07,17,43,53,67
    
   Tamkem, 09/07/2024
 9. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  Nhất (7x6x)
  01/7; 04 mức 16
  02/7; 61 mức 14
  03/7; 39 mức 19
  04/7; 22 mức 19
  05/7; 72 mức 16
  06/7; 54 mức 16
  07/7; 45 mức 20
  08/7; 11 mức 20
  09/7; 76 mức 22
  10/7


  Mức: 1 3 (2 ) số
  40,42
  Mức: 1 4 (6 ) số
  36,41,45,51,52,77
  Mức: 1 5 (1 2 ) số
  00,01,06,34,43,46,47,54,56,71,76,78
  Mức: 1 6 (2 7 ) số
  02,03,04,05,16,26,30,31,33,35,37,38,48,49,53,55,57,58,59,61,70,72,79,86,96,98,99
  Mức: 1 7 (1 0 ) số
  32,62,63,66,73,74,75,94,95,97
  Mức: 1 8 (6 ) số
  07,08,24,50,64,93
  Mức: 1 9 (1 1 ) số
  21,25,27,28,29,39,44,60,67,68,88
  Mức: 2 0 (1 2 ) số
  09,10,11,13,19,20,22,69,82,89,91,92

  Mức: 2 1 (7 ) số
  14,15,17,23,80,83,90
  Mức: 2 2 (5 ) số
  12,65,84,85,87
  Mức: 2 3 (2 ) số
  18,81
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:50:59) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:44:18) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:17:41) , vinamilk (14/07/2024 at 20:50:39) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:39:10) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:42:30)
 10. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  5,362
  Được thích:
  288,730
  Xu:
  23,722,372
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB
  10/7


  Mức: 0 (1 5 ) số
  16,24,26,42,47,48,61,62,67,68,71,74,76,84,86
  Mức: 1 (1 6 ) số
  06,15,17,28,34,41,43,44,45,51,60,65,66,69,75,89
  Mức: 2 (2 4 ) số
  04,13,14,19,25,31,40,46,52,54,56,57,58,64,70,73,78,79,81,85,87,96,97,98

  Mức: 3 (1 4 ) số
  01,05,07,18,22,23,32,37,49,53,72,77,82,91
  Mức: 4 (1 0 ) số
  02,10,27,35,50,59,63,88,94,95
  Mức: 5 (6 ) số
  09,20,36,55,83,99
  Mức: 6 (4 ) số
  33,38,80,90
  Mức: 7 (3 ) số
  08,12,21
  Mức: 8 (3 ) số
  03,11,29
  Mức: 9 (4 ) số
  30,39,92,93
  Mức: 1 0 (1 ) số
  00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 06:51:14) , cothuacothang (10/07/2024 at 22:44:41) , saptrungtoroi (17/07/2024 at 02:17:58) , vinamilk (14/07/2024 at 20:50:58) , danhnhothoi (12/07/2024 at 13:39:26) , khongcogihet (18/07/2024 at 12:42:46)