THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 16/05/2024

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 15/05/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BTL: 20
  Xiên3: 20 02 95
  Xiên4: 20 02 95 59
  ĐB: 60 67 29 54 33 91 07 92 09 49 87 58 47 35 48 43 93 64 24 34
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (16/05/2024 at 18:10:00) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:30:53) , nonanoni (16/05/2024 at 18:25:36) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:33:36) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:25:19) , bacnholode (16/05/2024 at 11:48:42) , bienphong (16/05/2024 at 09:00:30) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:07:02) , giacat55 (16/05/2024 at 18:07:39)
 2. lochoang688

  lochoang688

  Đ.Ký:
  23/01/2020
  Bài viết:
  892
  Được thích:
  7,817
  Xu:
  8,138,010
  Giới tính:
  Nam
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU
  Ngày 15/5/2024
  11,14,15,16,18,19,20,21,24,25,
  26,27,28,29,30,31,35,37,38,39,
  40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,
  54,55,56,57,59,60,61,64,65,66,
  67,68,69,71,74,75,76,77,78,79,
  81,84,85,86,87,88,89,90,91,94,
  95,96,97,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (16/05/2024 at 18:10:22) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:31:08) , nonanoni (16/05/2024 at 18:25:52) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:33:53) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:25:38) , bacnholode (16/05/2024 at 11:49:05) , bienphong (16/05/2024 at 09:00:52) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:07:23) , giacat55 (16/05/2024 at 18:07:57)
 3. locsohopduyenHaNoi

  locsohopduyenHaNoi

  Đ.Ký:
  08/10/2016
  Bài viết:
  1,140
  Được thích:
  25,300
  Xu:
  602,072
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0939226789
  Ngày 16/05/2024
  Dàn 64 số thi đấu:
  02,04,05,07,12,14,15,17,20,
  21,27,28,29,32,34,35,37,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,62,64,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,82,83,84,
  85,86,87,88,89,92,94,95,97,
  99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (16/05/2024 at 18:10:42) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:31:28) , nonanoni (16/05/2024 at 18:26:06) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:34:12) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:25:55) , bacnholode (16/05/2024 at 11:49:22) , bienphong (16/05/2024 at 09:01:06) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:07:41) , giacat55 (16/05/2024 at 18:08:16)
 4. locsohopduyenHaNoi

  locsohopduyenHaNoi

  Đ.Ký:
  08/10/2016
  Bài viết:
  1,140
  Được thích:
  25,300
  Xu:
  602,072
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0939226789
  BTL: 79
  Xiên3: 79 82 90
  Xiên4: 79 82 90 55
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (16/05/2024 at 18:11:04) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:31:42) , nonanoni (16/05/2024 at 18:26:20) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:34:27) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:26:18) , bacnholode (16/05/2024 at 11:49:36) , bienphong (16/05/2024 at 09:01:19) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:07:58) , giacat55 (16/05/2024 at 18:08:35)
 5. DÀN 64S THI ĐẤU
  16/05/2024
  03,04,06,08,10,13,16,17,18,20,
  23,24,26,27,28,30,31,34,35,36,
  37,38,39,40,42,44,46,47,48,53,
  54,56,57,58,59,60,63,66,67,68,
  70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,
  83,84,86,87,88,89,90,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (16/05/2024 at 18:11:27) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:32:03) , nonanoni (16/05/2024 at 18:26:40) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:34:41) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:26:37) , bacnholode (16/05/2024 at 11:49:58) , bienphong (16/05/2024 at 09:01:35) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:08:12) , giacat55 (16/05/2024 at 18:08:53)
 6. 3/- THẢO LUẬN

  BTL: 10
  X3: 10 01 52
  X4: 10 01 52 25

  - Đặc biệt:
  03,04,06,08,10,13,16,17,18,20,
  23,24,26,27,28,30,31,34,35,36,
  37,38,39,40,42,44,46,47,48,53,
  54,56,57,58,59,60,63,66,67,68,
  70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,
  83,84,86,87,88,89,90,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (16/05/2024 at 18:11:40) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:32:18) , nonanoni (16/05/2024 at 18:27:02) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:35:00) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:26:52) , bacnholode (16/05/2024 at 11:50:17) , bienphong (16/05/2024 at 09:01:55) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:08:31) , giacat55 (16/05/2024 at 18:09:13)
 7. CaRot

  CaRot VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/09/2022
  Bài viết:
  580
  Được thích:
  19,132
  Xu:
  73,247,290
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 16/05/2024
  03,04,06,08,12,13,17,23,26,30,
  31,33,34,35,37,38,39,40,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,82,85,86,88,89,90,91,
  92,94,95,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chosau18h (16/05/2024 at 18:11:57) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:32:40) , nonanoni (16/05/2024 at 18:27:16) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:35:22) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:27:14) , bacnholode (16/05/2024 at 11:50:37) , bienphong (16/05/2024 at 09:02:10) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:08:45) , giacat55 (16/05/2024 at 18:09:28)
 8. chinhhongvan

  chinhhongvan

  Đ.Ký:
  09/01/2017
  Bài viết:
  3,916
  Được thích:
  40,245
  Xu:
  78,555,693
  Giới tính:
  Nam
  DÀN THI ĐẤU 64 SỐ NGÀY 16/5/24
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  10 12 16 19 20 21 22 23 24 25
  27 28 29 30 32 34 36 40 42 46
  49 50 52 56 59 60 61 62 63 64
  65 66 67 68 69 70 72 74 76 80
  82 84 86 89 90 91 93 92 94 95
  96 97 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (16/05/2024 at 18:52:26) , chosau18h (16/05/2024 at 18:12:14) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:33:01) , nonanoni (16/05/2024 at 18:27:32) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:35:40) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:27:37) , bacnholode (16/05/2024 at 11:50:51) , bienphong (16/05/2024 at 09:02:27) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:09:01) , giacat55 (16/05/2024 at 18:09:41)
 9. namviettri

  namviettri

  Đ.Ký:
  01/09/2022
  Bài viết:
  487
  Được thích:
  8,564
  Xu:
  28,014,100
  Giới tính:
  Nam
  Dàn thi đấu 64 số
  Ngày 16/5/2024
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,25,26,30,31,35,36,40,41,
  45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,75,76,80,81,85,86,
  90,91,95,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (16/05/2024 at 18:52:42) , chosau18h (16/05/2024 at 18:12:32) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:33:22) , nonanoni (16/05/2024 at 18:27:51) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:35:56) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:27:57) , bacnholode (16/05/2024 at 11:51:09) , bienphong (16/05/2024 at 09:02:41) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:09:21) , giacat55 (16/05/2024 at 18:10:02)
 10. Pearl

  Pearl

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  969
  Được thích:
  17,045
  Xu:
  51,947,940
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 16/05/2024
  04,12,13,15,17,18,20,21,22,23,
  24,30,31,32,33,34,35,37,38,40,
  41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,70,74,76,77,78,79,
  82,83,85,86,88,89,91,92,93,94,
  95,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (16/05/2024 at 18:52:43) , chosau18h (16/05/2024 at 18:12:53) , HoangMinhTu (16/05/2024 at 18:33:37) , nonanoni (16/05/2024 at 18:28:06) , EmLaTatCa (16/05/2024 at 15:36:19) , quoctrong89 (16/05/2024 at 18:28:18) , bacnholode (16/05/2024 at 11:51:28) , bienphong (16/05/2024 at 09:03:03) , giaiphongmiennam (16/05/2024 at 18:09:43) , giacat55 (16/05/2024 at 18:10:17)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời