THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 12/06/2024

Đăng vào 'BOX THẢO LUẬN' bởi nhat_chi_mai, 11/06/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BTL: 63
  Xiên3: 63 93 27
  Xiên4: 63 93 27 72
  ĐB: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (11/06/2024 at 19:49:55) , hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:03:06) , adayroihihi (11/06/2024 at 19:28:58) , danvietanhhung (11/06/2024 at 19:15:04) , girlcity (11/06/2024 at 18:55:07) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:52:55) , xosoxmien (11/06/2024 at 19:40:14) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:01:20) , quochuy92 (11/06/2024 at 19:36:51) , hatay88 (11/06/2024 at 19:03:02) , langthangtimso (11/06/2024 at 19:11:04) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:03:32) , tuankhang1980 (11/06/2024 at 19:27:04) , yeusohoc (11/06/2024 at 18:59:08) , giahuy912 (11/06/2024 at 18:58:05) , soiroichot (11/06/2024 at 19:46:10) , LLLucky (11/06/2024 at 18:53:57) , danlode2k2 (11/06/2024 at 18:52:36) , Emailty (11/06/2024 at 19:17:09) , hoaihd85 (11/06/2024 at 19:10:53) , chilaconso (11/06/2024 at 19:56:40) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:50:17) , quoctrong89 (11/06/2024 at 19:27:01) , dungquaonua (11/06/2024 at 19:06:12) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:04:13) , mothuong (11/06/2024 at 19:40:34) , HUUHOANG (11/06/2024 at 19:43:25) , choisoxo (11/06/2024 at 19:31:13) , baoanh2016 (11/06/2024 at 18:59:48) , thoconxinhxan (11/06/2024 at 19:21:05) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:07:24) , thosansodep (12/06/2024 at 18:08:14)
 2. Lookingfor

  Lookingfor

  Đ.Ký:
  02/07/2022
  Bài viết:
  291
  Được thích:
  6,324
  Xu:
  150,840
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/06/2024
  TTL: 53,68,86 nhận 68, 86
  ĐB: CT2,7 (CT3,8; CT1,6) (TL) nhận 12
  48s; 24s; 12s; 4s nhận 12
  3,4D: 0,3,4,5,6,8,9. 0,4,5,9 nhận 6
  T3,8 N6/7 nhận 12N6
  Ngày 02/06/2024

  BTL: 09 STL: 36, 63 nhận 36
  ĐB: CT3,8 (CT2,7; CT4,9) nhận 70
  56s: nhận 70
  3,4D: 0,1,3,6,7,8,9 nhận 0,7
  Ngày 03/06/2024

  BTL: 61 STL: 06, 60
  ĐB: CT0,5 (CT2,7; CT1,6) nhận 24
  56s: 36s: nhận 24
  Ngày 04/06/2024

  BTL: 46 STL: 89, 98 nhận 46
  ĐB: CT2,7 (CT4,9;CT3,8N3) nhận 27
  60s: 40s: 20s nhận 27
  3,4D: 1,2,3,4,6,7,8 nhận 1,6
  C9(0,2,7) N1/7 nhận 2,7N1
  Ngày 05/06/2024

  BTL: 21 STL: 15, 51 nhận 21**
  ĐB: CT3,8 (CT0,5) nhận 56
  64s: 44s:32s: nhận 56
  3,4D: 0,1,2,5,6,7,8 nhận 8,7
  C5 N5/7 nhận 56N5
  Ngày 06/06/2024

  BTL: 68
  STL: 26, 62
  ĐB: CT0,5 (CT3,8; CT4,9) thích TC nhận 88
  Ngày 07/06/2024

  BTL: 10 STL: 02, 20 ăn vịt lộn
  ĐB: CT3,8 (CT4,9; CT0,5) nhận 51
  64s: nhận 51
  C1 N1/7 nhận 51N1
  Ngày 08.06.2024

  BTL: 13 STL: 37, 73 nhận 73
  ĐB: CT1,6 (CT0,5; CT4,9) nhận 33
  44s; 32s nhân 33
  3,4D: 0,1,3,4,5,7,9. 1,3,5,7,9 nhận 3,3
  Ngày 09.06.2024

  BTL: 31 STL: 26, 62 nhận 26
  ĐB: CT4,9 (CT3,8; CT1,6) nhận 26 (hạ sai)
  3,4D: 1,2,4,6,7,8,9. 2,4,6,8. 2,4,6 nhận 2,9
  STL: 01,10 (CN->T3) nhận 01
  Ngày 10.06.2024

  BTL: 29 STL: 09, 90 nhận 29, 09, 90
  ĐB: CT3,8 (CT2,7; CT4,9N2) miss
  Ngày 11.06.2024

  BTL: 32 STL: 56, 65
  ĐB: CT2,7 (CT4,9; CT3,8) nhận 09
  C9(0) Ex 1/3 nhận 2,7N1; 0,9 E1  Ngày 12.06.2024
  BTL: 46 (64)
  STL: 04, 40
  ĐB: CT0,5 (CT1,6; CT2,7)
  64s:

  00,01,04,05,06,09,10,13,14,15,18,19,22,23,24,
  27,28,29,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,50,51,54,55,56,59,60,63,64,65,68,69,72,
  73,74,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98
  32s:
  01,06,10,14,15,19,23,28,32,34,37,39,41,43,46,48,
  51,56,60,64,65,69,73,78,82,84,87,89,91,93,96,98
  24s
  14,19,23,28,32,34,37,39,41,43,46,48,
  64,69,73,78,82,84,87,89,91,93,96,98
  16s: 19,23,32,34,37,39,43,46,64,69,73,89,91,93,96,98
  3,4D: 0,1,2,3,5,6,7. 0,2,3,5,7. 5,7
  T2,7 N3/7
  C1(2,5,6,8) N2/7
  CT4 N2/7
  CT4,9 N1/3
  Dàn 64 số thi đấu
  00,01,04,05,06,09,10,13,14,15,
  18,19,22,23,24,27,28,29,31,32,
  34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,50,51,54,55,56,59,60,63,
  64,65,68,69,72,73,74,77,78,79,
  81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98

  Các Bác tk vui vẻ vẻ chúc may mắn ạ
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (11/06/2024 at 19:50:12) , Soixam78 (11/06/2024 at 20:18:00) , hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:03:28) , adayroihihi (11/06/2024 at 19:29:17) , danvietanhhung (11/06/2024 at 19:15:25) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:53:15) , xosoxmien (11/06/2024 at 19:40:30) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:01:39) , quochuy92 (11/06/2024 at 19:37:05) , hatay88 (11/06/2024 at 19:03:21) , langthangtimso (11/06/2024 at 19:11:20) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:03:53) , tuankhang1980 (11/06/2024 at 19:27:26) , yeusohoc (11/06/2024 at 18:59:28) , soiroichot (11/06/2024 at 19:46:30) , Emailty (11/06/2024 at 19:17:28) , hoaihd85 (11/06/2024 at 19:11:07) , chilaconso (11/06/2024 at 19:56:56) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:50:31) , quoctrong89 (11/06/2024 at 19:27:22) , dungquaonua (11/06/2024 at 19:06:30) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:04:26) , mothuong (11/06/2024 at 19:40:55) , HUUHOANG (11/06/2024 at 19:43:41) , choisoxo (11/06/2024 at 19:31:29) , baoanh2016 (11/06/2024 at 19:00:06) , thoconxinhxan (11/06/2024 at 19:21:25) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:07:38) , thosansodep (12/06/2024 at 18:08:33)
 3. Dodonguyen

  Dodonguyen VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  03/03/2016
  Bài viết:
  11,386
  Được thích:
  70,848
  Xu:
  28,811,110
  BTL: 80
  Xiên 3: 80 82 89
  Xiên 4: 21 80 82 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (11/06/2024 at 19:50:32) , hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:03:48) , adayroihihi (11/06/2024 at 19:29:34) , danvietanhhung (11/06/2024 at 19:15:48) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:53:36) , xosoxmien (11/06/2024 at 19:40:46) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:01:54) , quochuy92 (11/06/2024 at 19:37:27) , langthangtimso (11/06/2024 at 19:11:33) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:04:07) , tuankhang1980 (11/06/2024 at 19:27:45) , soiroichot (11/06/2024 at 19:46:49) , Emailty (11/06/2024 at 19:17:50) , hoaihd85 (11/06/2024 at 19:11:27) , chilaconso (11/06/2024 at 19:57:09) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:50:49) , quoctrong89 (11/06/2024 at 19:27:42) , dungquaonua (11/06/2024 at 19:06:47) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:04:40) , mothuong (11/06/2024 at 19:41:08) , HUUHOANG (11/06/2024 at 19:43:59) , choisoxo (11/06/2024 at 19:31:49) , thoconxinhxan (11/06/2024 at 19:21:42) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:07:59) , thosansodep (12/06/2024 at 18:08:50)
 4. BTL: 79
  Xiên3: 79 97 80
  Xiên4: 79 97 80 08
  ĐB: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (11/06/2024 at 19:50:46) , hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:04:08) , adayroihihi (11/06/2024 at 19:29:56) , danvietanhhung (11/06/2024 at 19:16:10) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:53:55) , xosoxmien (11/06/2024 at 19:41:02) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:02:13) , quochuy92 (11/06/2024 at 19:37:49) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:04:24) , tuankhang1980 (11/06/2024 at 19:27:59) , soiroichot (11/06/2024 at 19:47:04) , Emailty (11/06/2024 at 19:18:04) , chilaconso (11/06/2024 at 19:57:30) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:51:07) , quoctrong89 (11/06/2024 at 19:27:55) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:05:00) , mothuong (11/06/2024 at 19:41:28) , HUUHOANG (11/06/2024 at 19:44:17) , choisoxo (11/06/2024 at 19:32:02) , thoconxinhxan (11/06/2024 at 19:21:55) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:08:13) , thosansodep (12/06/2024 at 18:09:12)
 5. Soixam78

  Soixam78

  Đ.Ký:
  13/01/2017
  Bài viết:
  4,606
  Được thích:
  54,924
  Xu:
  1,139,750
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0835995558
  Dàn thi đấu 64số
  Ngày 12 _ 05
  02,03,04,07,08,12,13,18,20,21
  22,24,25,26,27,29,30,31,33,35
  36,38,39,40,42,43,44,45,47,48
  49,52,53,54,57,58,59,62,63,67
  68,70,71,72,74,75,76,77,79,80
  81,83,84,85,86,88,89,90,92,93
  95,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (11/06/2024 at 19:51:06) , hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:04:25) , adayroihihi (11/06/2024 at 19:30:15) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:54:15) , xosoxmien (11/06/2024 at 19:41:22) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:02:29) , quochuy92 (11/06/2024 at 19:38:04) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:04:41) , tuankhang1980 (11/06/2024 at 19:28:16) , soiroichot (11/06/2024 at 19:47:18) , chilaconso (11/06/2024 at 19:57:44) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:51:22) , quoctrong89 (11/06/2024 at 19:28:12) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:05:21) , mothuong (11/06/2024 at 19:41:48) , HUUHOANG (11/06/2024 at 19:44:31) , choisoxo (11/06/2024 at 19:32:16) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:08:28) , thosansodep (12/06/2024 at 18:09:33)
 6. BTL: 36
  Xiên3: 36 63 39
  Xiên4: 36 63 39 40
  ĐB: 98 63 04 44 11 27 36 01 68 71 21 30 80 51 54 49 26 61 50 72
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (11/06/2024 at 19:51:26) , hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:04:45) , adayroihihi (11/06/2024 at 19:30:34) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:54:33) , xosoxmien (11/06/2024 at 19:41:36) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:02:49) , quochuy92 (11/06/2024 at 19:38:21) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:04:54) , tuankhang1980 (11/06/2024 at 19:28:34) , soiroichot (11/06/2024 at 19:47:37) , chilaconso (11/06/2024 at 19:57:58) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:51:37) , quoctrong89 (11/06/2024 at 19:28:33) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:05:35) , mothuong (11/06/2024 at 19:42:06) , HUUHOANG (11/06/2024 at 19:44:46) , choisoxo (11/06/2024 at 19:32:29) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:08:42) , thosansodep (12/06/2024 at 18:09:54)
 7. BTL : 12
  X3: 52 68 93
  X4 : 52 70 68 82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (11/06/2024 at 19:51:47) , hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:05:01) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:54:48) , xosoxmien (11/06/2024 at 19:41:55) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:03:03) , quochuy92 (11/06/2024 at 19:38:43) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:05:13) , soiroichot (11/06/2024 at 19:47:54) , chilaconso (11/06/2024 at 19:58:12) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:51:56) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:05:48) , mothuong (11/06/2024 at 19:42:24) , HUUHOANG (11/06/2024 at 19:45:00) , choisoxo (11/06/2024 at 19:32:49) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:08:59) , thosansodep (12/06/2024 at 18:10:12) , Gathe6868 (11/06/2024 at 19:53:22)
 8. DÀN 64 SỐ THI ĐẤU.
  Ngày 12/06/2024
  02,04,07,09,12,14,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,54,57,59,62,64,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,84,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhdiep (11/06/2024 at 19:52:00) , hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:05:19) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:55:04) , xosoxmien (11/06/2024 at 19:42:12) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:03:25) , quochuy92 (11/06/2024 at 19:38:58) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:05:28) , soiroichot (11/06/2024 at 19:48:11) , chilaconso (11/06/2024 at 19:58:27) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:52:13) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:06:04) , mothuong (11/06/2024 at 19:42:38) , HUUHOANG (11/06/2024 at 19:45:16) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:09:21) , thosansodep (12/06/2024 at 18:10:29) , Gathe6868 (11/06/2024 at 19:53:24)
 9. Gathe6868

  Gathe6868 Chốt thông

  Đ.Ký:
  27/03/2024
  Bài viết:
  1,162
  Được thích:
  18,354
  Xu:
  2,558,100
  Giới tính:
  Nam
  BTL : 77
  X3 : 77 22 27
  X4 : 77 22 27 72
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:05:38) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:55:20) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:03:41) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:05:48) , chilaconso (11/06/2024 at 19:58:42) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:52:27) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:06:19) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:09:34) , thosansodep (12/06/2024 at 18:10:48)
 10. chinh1689482997

  chinh1689482997

  Đ.Ký:
  28/02/2017
  Bài viết:
  8,817
  Được thích:
  71,561
  Xu:
  170,340,556
  Giới tính:
  Nữ
  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU NGÀY 12/6/24
  00 01 02 03 04 05 07 96 98 89
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  21 23 25 27 28 29 30 32 34 36
  38 39 40 41 43 45 47 49 50 51
  52 53 54 55 56 57 58 59 61 63
  65 67 68 69 70 72 74 76 78 81
  85 87 92 94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinhhongvan (12/06/2024 at 11:45:31) , hoanghonxanh (11/06/2024 at 20:05:55) , Cauamhanoi (12/06/2024 at 00:55:33) , ViettelDaily (11/06/2024 at 20:03:57) , casino7789 (12/06/2024 at 17:49:11) , locroitrungdau (11/06/2024 at 20:06:03) , cuocchienso (12/06/2024 at 08:52:50) , QuocLinh88 (11/06/2024 at 20:06:36) , lodebatbai8x (11/06/2024 at 20:09:48) , thosansodep (12/06/2024 at 18:11:06) , Gathe6868 (11/06/2024 at 19:56:56)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời