SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2024

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 30/04/2024.

 1. AnBao

  AnBao

  Đ.Ký:
  23/05/2019
  Bài viết:
  15,639
  Được thích:
  69,714
  Xu:
  322,747
  Giới tính:
  Nữ
  @AnBao chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 01 02 11 12 21 22 31 32 41 42
  Dàn lót: 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:31:58) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:27:00) , chidanh1con (18/05/2024 at 16:59:43) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:38:25) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:38:43) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:03:03) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:55:02) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:06:39) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:10:41) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:37:11) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:08:35) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:05:23) , bacnholode (19/05/2024 at 18:21:39) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:46:15) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:49:38)
 2. EM2020

  EM2020

  Đ.Ký:
  04/12/2020
  Bài viết:
  12,509
  Được thích:
  65,945
  Xu:
  156,492
  @EM2020 chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 10 11 12 13 14 55 56 57 58 59
  Dàn lót: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:32:13) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:27:14) , chidanh1con (18/05/2024 at 16:59:56) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:38:43) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:39:01) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:03:17) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:55:15) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:06:56) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:11:01) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:37:26) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:08:57) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:05:41) , bacnholode (19/05/2024 at 18:21:57) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:46:28) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:49:59)
 3. vuvanvinh

  vuvanvinh

  Đ.Ký:
  03/11/2021
  Bài viết:
  9,924
  Được thích:
  65,835
  Xu:
  27,682
  Giới tính:
  Nam
  @vuvanvinh chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 01 09 11 19 21 29 31 39 41 49
  Dàn lót: 58 59 68 69 78 79 88 89 98 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:32:27) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:27:33) , chidanh1con (18/05/2024 at 17:00:11) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:39:04) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:39:18) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:03:33) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:55:32) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:07:09) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:11:23) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:37:41) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:09:18) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:06:02) , bacnholode (19/05/2024 at 18:22:16) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:46:50) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:50:16)
 4. haiyen1295

  haiyen1295

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  15,973
  Được thích:
  71,882
  Xu:
  392,725
  @haiyen1295 chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 05 06 07 09 10 14 15 16 18 20
  Dàn lót: 24 25 27 29 34 36 38 39 45 47
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:32:48) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:27:54) , chidanh1con (18/05/2024 at 17:00:27) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:39:17) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:39:35) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:03:52) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:55:49) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:07:26) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:11:44) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:38:02) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:09:40) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:06:18) , bacnholode (19/05/2024 at 18:22:35) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:47:03) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:50:30)
 5. alololo

  alololo

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  15,841
  Được thích:
  69,924
  Xu:
  94,956
  @alololo chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 01 02 06 07 08 10 11 15 16 17
  Dàn lót: 19 33 34 35 37 38 39 60 61 62
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:33:10) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:28:11) , chidanh1con (18/05/2024 at 17:00:45) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:39:35) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:39:56) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:04:07) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:56:09) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:07:47) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:12:04) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:38:24) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:09:58) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:06:38) , bacnholode (19/05/2024 at 18:22:55) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:47:26) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:50:50)
 6. nemnuong

  nemnuong

  Đ.Ký:
  20/01/2024
  Bài viết:
  1,393
  Được thích:
  13,562
  Xu:
  425,391
  Giới tính:
  Nữ
  @nemnuong chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  Dàn lót: 57 58 59 60 62 66 71 75 79 80
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:33:28) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:28:27) , chidanh1con (18/05/2024 at 17:01:01) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:39:57) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:40:16) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:04:21) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:56:26) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:08:08) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:12:21) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:38:42) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:10:14) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:06:56) , bacnholode (19/05/2024 at 18:23:10) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:47:43) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:51:12)
 7. thewatch

  thewatch

  Đ.Ký:
  14/03/2024
  Bài viết:
  882
  Được thích:
  9,315
  Xu:
  141,893
  Giới tính:
  Nam
  @thewatch chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Dàn lót: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:33:44) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:28:49) , chidanh1con (18/05/2024 at 17:01:17) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:40:10) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:40:37) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:04:42) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:56:39) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:08:22) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:12:40) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:39:01) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:10:35) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:07:21) , bacnholode (19/05/2024 at 18:23:24) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:48:00) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:51:29)
 8. caukeohay

  caukeohay

  Đ.Ký:
  03/03/2023
  Bài viết:
  4,510
  Được thích:
  60,114
  Xu:
  66,064
  @caukeohay chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 19 21 23 25 27 30 07 32 34 36
  Dàn lót: 10 11 09 12 13 14 15 16 17 18
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:33:58) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:29:07) , chidanh1con (18/05/2024 at 17:01:38) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:40:27) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:40:52) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:05:03) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:57:01) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:08:36) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:12:55) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:39:14) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:10:49) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:07:35) , bacnholode (19/05/2024 at 18:23:37) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:48:16) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:51:48)
 9. tamquoc

  tamquoc

  Đ.Ký:
  08/08/2020
  Bài viết:
  5,088
  Được thích:
  62,192
  Xu:
  148,988
  Giới tính:
  Nam
  Location:
  Sulzbach
  @tamquoc chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 01 02 10 19 28 29 37 38 46 47
  Dàn lót: 55 56 64 65 73 74 82 83 91 92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:34:12) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:29:21) , chidanh1con (18/05/2024 at 17:01:52) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:40:49) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:41:05) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:05:22) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:57:16) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:08:49) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:13:14) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:39:33) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:11:11) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:07:48) , bacnholode (19/05/2024 at 18:23:53) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:48:38) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:52:02)
 10. Hoalanrung

  Hoalanrung

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  15,799
  Được thích:
  69,169
  Xu:
  60,225
  @Hoalanrung chốt event đặc biệt ngày 16/05/2024
  Dàn chính: 03 05 12 14 20 21 30 39 48 49
  Dàn lót: 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  giangmobile (26/05/2024 at 07:34:26) , xosoxmien (19/05/2024 at 15:29:38) , chidanh1con (18/05/2024 at 17:02:13) , langthangtimso (18/05/2024 at 15:41:02) , locroitrungdau (29/05/2024 at 15:41:25) , tuandjgj (27/05/2024 at 08:05:40) , vunglamebay (24/05/2024 at 19:57:35) , giacmotrua (24/05/2024 at 11:09:08) , EmLaTatCa (21/05/2024 at 01:13:33) , toanbatbai (20/05/2024 at 11:39:49) , lanh5doC (18/05/2024 at 04:11:33) , amthanhmoi (27/05/2024 at 09:08:08) , bacnholode (19/05/2024 at 18:24:09) , xuanmoi (29/05/2024 at 14:48:54) , HoXuanHai (20/05/2024 at 08:52:17)