SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 04/2024

Đăng vào 'Sự kiện, bình chọn' bởi Bogia555, 31/03/2024.

 1. Uyennhi2019

  Uyennhi2019

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  15,177
  Được thích:
  62,109
  Xu:
  18,096
  @Uyennhi2019 chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 00 04 13 19 22 28 31 37 40 46
  Dàn lót: 54 55 63 64 72 73 81 82 90 91
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:22:03) , girlcity (14/04/2024 at 04:58:18) , lode2019 (09/04/2024 at 17:47:31) , numoneyee (04/04/2024 at 15:57:26) , alololo (09/04/2024 at 09:31:56) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:26:38) , daotet (10/04/2024 at 07:17:25) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:52:03) , quocanhht (19/04/2024 at 22:26:56) , hung83 (15/04/2024 at 08:12:27) , rapbo (05/04/2024 at 14:03:12) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:47:33) , tamquoc (15/04/2024 at 02:45:42) , online (17/04/2024 at 04:41:17) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:16:30) , OK6868 (04/04/2024 at 13:19:12) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:05:30) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:50:50) , consokydieu (08/04/2024 at 03:34:11) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:08:32) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:11:01) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:00:37) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:48:42) , caligo (13/04/2024 at 08:25:40) , mylove279 (15/04/2024 at 01:23:53) , hieplode (04/04/2024 at 12:01:41) , online99 (04/04/2024 at 12:14:54) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:36:51) , khanhthu (03/04/2024 at 23:38:25) , OKWIN (04/04/2024 at 16:46:50) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:47:21) , themelao (13/04/2024 at 16:12:14) , X380 (05/04/2024 at 07:34:55) , vinnanet (13/04/2024 at 12:22:39)
 2. daiphat888

  daiphat888

  Đ.Ký:
  13/09/2016
  Bài viết:
  4,751
  Được thích:
  56,726
  Xu:
  1,146,085
  Giới tính:
  Nam
  @daiphat888 chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 21 23 24 26 29 32 39 41 42 44
  Dàn lót: 47 48 49 57 62 67 69 94 96 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:22:19) , girlcity (14/04/2024 at 04:58:32) , lode2019 (09/04/2024 at 17:47:47) , numoneyee (04/04/2024 at 15:57:41) , alololo (09/04/2024 at 09:32:09) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:26:59) , daotet (10/04/2024 at 07:17:47) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:52:24) , quocanhht (19/04/2024 at 22:27:13) , hung83 (15/04/2024 at 08:12:41) , rapbo (05/04/2024 at 14:03:25) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:47:53) , tamquoc (15/04/2024 at 02:45:57) , online (17/04/2024 at 04:41:36) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:16:44) , OK6868 (04/04/2024 at 13:19:34) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:05:53) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:51:04) , consokydieu (08/04/2024 at 03:34:29) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:08:51) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:11:21) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:00:54) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:48:56) , caligo (13/04/2024 at 08:25:59) , mylove279 (15/04/2024 at 01:24:13) , hieplode (04/04/2024 at 12:01:55) , online99 (04/04/2024 at 12:15:11) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:37:05) , khanhthu (03/04/2024 at 23:38:41) , OKWIN (04/04/2024 at 16:47:03) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:47:35) , themelao (13/04/2024 at 16:12:32) , X380 (05/04/2024 at 07:35:14) , vinnanet (13/04/2024 at 12:22:58)
 3. motobike

  motobike

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  15,357
  Được thích:
  65,059
  Xu:
  372,724
  @motobike chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 00 02 04 07 08 11 13 16 17 19
  Dàn lót: 20 22 25 26 28 70 71 73 75 77
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:22:39) , girlcity (14/04/2024 at 04:58:46) , lode2019 (09/04/2024 at 17:48:08) , numoneyee (04/04/2024 at 15:57:54) , alololo (09/04/2024 at 09:32:25) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:27:15) , daotet (10/04/2024 at 07:18:07) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:52:44) , quocanhht (19/04/2024 at 22:27:33) , hung83 (15/04/2024 at 08:12:58) , rapbo (05/04/2024 at 14:03:44) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:48:07) , tamquoc (15/04/2024 at 02:46:11) , online (17/04/2024 at 04:41:54) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:16:58) , OK6868 (04/04/2024 at 13:19:53) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:06:11) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:51:18) , consokydieu (08/04/2024 at 03:34:47) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:09:04) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:11:40) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:01:14) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:49:16) , caligo (13/04/2024 at 08:26:12) , mylove279 (15/04/2024 at 01:24:32) , hieplode (04/04/2024 at 12:02:12) , online99 (04/04/2024 at 12:15:24) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:37:23) , khanhthu (03/04/2024 at 23:38:59) , OKWIN (04/04/2024 at 16:47:23) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:47:54) , themelao (13/04/2024 at 16:12:50) , X380 (05/04/2024 at 07:35:32) , vinnanet (13/04/2024 at 12:23:12)
 4. NamAcb

  NamAcb

  Đ.Ký:
  03/09/2020
  Bài viết:
  4,556
  Được thích:
  56,229
  Xu:
  604,197
  Giới tính:
  Nam
  @NamAcb chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 02 04 05 06 07 24 25 26 27 40
  Dàn lót: 41 42 44 45 46 47 60 61 62 64
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:22:58) , girlcity (14/04/2024 at 04:59:08) , lode2019 (09/04/2024 at 17:48:22) , numoneyee (04/04/2024 at 15:58:13) , alololo (09/04/2024 at 09:32:43) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:27:30) , daotet (10/04/2024 at 07:18:21) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:53:04) , quocanhht (19/04/2024 at 22:27:51) , hung83 (15/04/2024 at 08:13:12) , rapbo (05/04/2024 at 14:03:59) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:48:26) , tamquoc (15/04/2024 at 02:46:30) , online (17/04/2024 at 04:42:09) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:17:17) , OK6868 (04/04/2024 at 13:20:07) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:06:30) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:51:33) , consokydieu (08/04/2024 at 03:35:01) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:09:22) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:11:54) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:01:36) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:49:30) , caligo (13/04/2024 at 08:26:26) , mylove279 (15/04/2024 at 01:24:52) , hieplode (04/04/2024 at 12:02:31) , online99 (04/04/2024 at 12:15:43) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:37:36) , khanhthu (03/04/2024 at 23:39:12) , OKWIN (04/04/2024 at 16:47:42) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:48:09) , themelao (13/04/2024 at 16:13:05) , X380 (05/04/2024 at 07:35:52) , vinnanet (13/04/2024 at 12:23:30)
 5. ngocchau86

  ngocchau86

  Đ.Ký:
  08/03/2021
  Bài viết:
  4,191
  Được thích:
  54,724
  Xu:
  162,753
  Giới tính:
  Nam
  @ngocchau86 chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 02 03 06 12 17 19 20 21 24 26
  Dàn lót: 28 29 30 33 35 92 93 94 97 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:23:19) , girlcity (14/04/2024 at 04:59:25) , lode2019 (09/04/2024 at 17:48:44) , numoneyee (04/04/2024 at 15:58:34) , alololo (09/04/2024 at 09:33:04) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:27:48) , daotet (10/04/2024 at 07:18:39) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:53:24) , quocanhht (19/04/2024 at 22:28:10) , hung83 (15/04/2024 at 08:13:32) , rapbo (05/04/2024 at 14:04:19) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:48:45) , tamquoc (15/04/2024 at 02:46:44) , online (17/04/2024 at 04:42:31) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:17:38) , OK6868 (04/04/2024 at 13:20:27) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:06:43) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:51:49) , consokydieu (08/04/2024 at 03:35:21) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:09:35) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:12:14) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:01:52) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:49:47) , caligo (13/04/2024 at 08:26:46) , mylove279 (15/04/2024 at 01:25:11) , hieplode (04/04/2024 at 12:02:52) , online99 (04/04/2024 at 12:16:05) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:37:55) , khanhthu (03/04/2024 at 23:39:34) , OKWIN (04/04/2024 at 16:48:02) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:48:22) , themelao (13/04/2024 at 16:13:23) , X380 (05/04/2024 at 07:36:12) , vinnanet (13/04/2024 at 12:23:52)
 6. HA86

  HA86

  Đ.Ký:
  13/08/2023
  Bài viết:
  2,739
  Được thích:
  34,313
  Xu:
  86,172
  @HA86 chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 20 21 22 23 24 55 56 57 58 59
  Dàn lót: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:23:35) , girlcity (14/04/2024 at 04:59:45) , lode2019 (09/04/2024 at 17:49:00) , numoneyee (04/04/2024 at 15:58:49) , alololo (09/04/2024 at 09:33:18) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:28:10) , daotet (10/04/2024 at 07:18:54) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:53:41) , quocanhht (19/04/2024 at 22:28:27) , hung83 (15/04/2024 at 08:13:47) , rapbo (05/04/2024 at 14:04:41) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:49:03) , tamquoc (15/04/2024 at 02:46:58) , online (17/04/2024 at 04:42:46) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:18:00) , OK6868 (04/04/2024 at 13:20:48) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:06:59) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:52:08) , consokydieu (08/04/2024 at 03:35:40) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:09:55) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:12:34) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:02:13) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:50:08) , caligo (13/04/2024 at 08:27:03) , mylove279 (15/04/2024 at 01:25:26) , hieplode (04/04/2024 at 12:03:12) , online99 (04/04/2024 at 12:16:18) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:38:09) , khanhthu (03/04/2024 at 23:39:52) , OKWIN (04/04/2024 at 16:48:17) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:48:36) , themelao (13/04/2024 at 16:13:43) , X380 (05/04/2024 at 07:36:27) , vinnanet (13/04/2024 at 12:24:12)
 7. caukeohay

  caukeohay VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  03/03/2023
  Bài viết:
  4,044
  Được thích:
  54,376
  Xu:
  176,267
  @caukeohay chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 01 03 10 12 21 29 30 38 47 49
  Dàn lót: 56 58 65 67 74 76 83 85 92 94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:23:52) , girlcity (14/04/2024 at 05:00:04) , lode2019 (09/04/2024 at 17:49:19) , numoneyee (04/04/2024 at 15:59:03) , alololo (09/04/2024 at 09:33:33) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:28:33) , daotet (10/04/2024 at 07:19:12) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:53:59) , quocanhht (19/04/2024 at 22:28:43) , hung83 (15/04/2024 at 08:14:01) , rapbo (05/04/2024 at 14:04:58) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:49:23) , tamquoc (15/04/2024 at 02:47:11) , online (17/04/2024 at 04:43:06) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:18:17) , OK6868 (04/04/2024 at 13:21:10) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:07:19) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:52:29) , consokydieu (08/04/2024 at 03:35:59) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:10:11) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:12:52) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:02:29) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:50:25) , caligo (13/04/2024 at 08:27:21) , mylove279 (15/04/2024 at 01:25:39) , hieplode (04/04/2024 at 12:03:30) , online99 (04/04/2024 at 12:16:33) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:38:22) , khanhthu (03/04/2024 at 23:40:09) , OKWIN (04/04/2024 at 16:48:39) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:48:53) , themelao (13/04/2024 at 16:14:05) , X380 (05/04/2024 at 07:36:48) , vinnanet (13/04/2024 at 12:24:27)
 8. giainhat

  giainhat VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  06/03/2023
  Bài viết:
  3,943
  Được thích:
  52,274
  Xu:
  839,054
  @giainhat chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 00 01 03 04 08 10 12 13 21 22
  Dàn lót: 26 28 29 30 31 82 83 85 86 92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:24:14) , girlcity (14/04/2024 at 05:00:20) , lode2019 (09/04/2024 at 17:49:40) , numoneyee (04/04/2024 at 15:59:21) , alololo (09/04/2024 at 09:33:53) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:28:54) , daotet (10/04/2024 at 07:19:25) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:54:17) , quocanhht (19/04/2024 at 22:29:01) , hung83 (15/04/2024 at 08:14:17) , rapbo (05/04/2024 at 14:05:20) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:49:41) , tamquoc (15/04/2024 at 02:47:33) , online (17/04/2024 at 04:43:25) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:18:38) , OK6868 (04/04/2024 at 13:21:26) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:07:35) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:52:51) , consokydieu (08/04/2024 at 03:36:13) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:10:32) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:13:05) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:02:43) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:50:40) , caligo (13/04/2024 at 08:27:39) , mylove279 (15/04/2024 at 01:25:55) , hieplode (04/04/2024 at 12:03:52) , online99 (04/04/2024 at 12:16:46) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:38:39) , khanhthu (03/04/2024 at 23:40:27) , OKWIN (04/04/2024 at 16:48:55) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:49:10) , themelao (13/04/2024 at 16:14:25) , X380 (05/04/2024 at 07:37:02) , vinnanet (13/04/2024 at 12:24:40)
 9. buihung88

  buihung88

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  15,337
  Được thích:
  63,921
  Xu:
  76,298
  @buihung88 chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 32 33 36 37 38 39 40 41 42 45
  Dàn lót: 58 59 60 63 64 65 66 67 68 69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:24:30) , girlcity (14/04/2024 at 05:00:42) , lode2019 (09/04/2024 at 17:49:56) , numoneyee (04/04/2024 at 15:59:42) , alololo (09/04/2024 at 09:34:09) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:29:07) , daotet (10/04/2024 at 07:19:39) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:54:34) , quocanhht (19/04/2024 at 22:29:23) , hung83 (15/04/2024 at 08:14:32) , rapbo (05/04/2024 at 14:05:39) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:50:05) , tamquoc (15/04/2024 at 02:47:50) , online (17/04/2024 at 04:43:47) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:18:53) , OK6868 (04/04/2024 at 13:21:44) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:07:49) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:53:04) , consokydieu (08/04/2024 at 03:36:33) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:10:45) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:13:27) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:03:05) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:50:56) , caligo (13/04/2024 at 08:27:54) , mylove279 (15/04/2024 at 01:26:11) , hieplode (04/04/2024 at 12:04:07) , online99 (04/04/2024 at 12:16:59) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:38:59) , khanhthu (03/04/2024 at 23:40:42) , OKWIN (04/04/2024 at 16:49:16) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:49:27) , themelao (13/04/2024 at 16:14:45) , X380 (05/04/2024 at 07:37:16) , vinnanet (13/04/2024 at 12:24:59)
 10. rapbo

  rapbo

  Đ.Ký:
  19/07/2020
  Bài viết:
  4,500
  Được thích:
  55,419
  Xu:
  1,963,095
  Giới tính:
  Nam
  @rapbo chốt event đặc biệt ngày 03/04/2024
  Dàn chính: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  Dàn lót: 74 77 80 81 84 87 90 91 94 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TTPL7986 (08/04/2024 at 15:24:45) , girlcity (14/04/2024 at 05:01:02) , lode2019 (09/04/2024 at 17:50:15) , numoneyee (04/04/2024 at 16:00:01) , alololo (09/04/2024 at 09:34:23) , tuankhang1980 (03/04/2024 at 17:29:27) , daotet (10/04/2024 at 07:19:53) , giahuy912 (08/04/2024 at 15:54:55) , quocanhht (19/04/2024 at 22:29:37) , hung83 (15/04/2024 at 08:14:45) , vunglamebay (05/04/2024 at 09:50:22) , tamquoc (15/04/2024 at 02:48:11) , online (17/04/2024 at 04:44:04) , VietAnh686 (04/04/2024 at 05:19:08) , OK6868 (04/04/2024 at 13:22:00) , lamlaitudau2020 (13/04/2024 at 11:08:02) , vivungonsong (19/04/2024 at 22:53:18) , consokydieu (08/04/2024 at 03:36:51) , phocuvangem (05/04/2024 at 16:11:06) , quoctrong89 (07/04/2024 at 05:13:45) , khongcohoiket (06/04/2024 at 13:03:19) , lanh5doC (05/04/2024 at 11:51:10) , caligo (13/04/2024 at 08:28:12) , mylove279 (15/04/2024 at 01:26:32) , hieplode (04/04/2024 at 12:04:22) , online99 (04/04/2024 at 12:17:17) , vuvanvinh (15/04/2024 at 09:39:15) , khanhthu (03/04/2024 at 23:40:58) , OKWIN (04/04/2024 at 16:49:31) , xuanmoi (06/04/2024 at 19:49:42) , themelao (13/04/2024 at 16:15:02) , X380 (05/04/2024 at 07:37:38) , vinnanet (13/04/2024 at 12:25:17)