BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023

Đăng vào 'BOX LOTO' bởi nhat_chi_mai, 30/04/2023.

 1. CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM THAM GIA
  TOPIC DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023  PHẦN THƯỞNG

  1. CUP, HUY CHƯƠNG

  - TOP 1: HUY CHƯƠNG HẠNG NHẤT
  - TOP 2: HUY CHƯƠNG HẠNG NHÌ
  - TOP 3: HUY CHƯƠNG HẠNG BA

  2. THƯỞNG PRO

  - TOP 1 THƯỞNG 30 NGÀY PRO
  - TOP 2 THƯỞNG 20 NGÀY PRO
  - TOP 3 THƯỞNG 10 NGÀY PRO

  3. THƯỞNG XU

  - TOP 1 THƯỞNG 100K XU
  - TOP 2 THƯỞNG 50K XU
  - TOP 3 THƯỞNG 30K XU
  - TOP 4 THƯỞNG 10K XU


  NỘI QUY - QUY ĐỊNH
  1. POST BÀI TRƯỚC 18H HÀNG NGÀY
  2. POST TỐI THIỂU 6 LOTO, TỐI ĐA 20 LOTO  MẪU POST BÀI
  Ngày 01/07 dàn loto 20 số
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  CÁCH THỨC XÉT THƯỞNG

  Thống kê đến hết tháng, xét những thành viên post bài trên 20 ngày
  Thành viên nào có tỷ lệ Tổng số nháy trúng/Tổng số con post cao hơn sẽ được xếp trên (vị trí top cao hơn).
  CHÚC ANH CHỊ EM MAY MẮN
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:57:18) , chutichhoidong (06/05/2023 at 08:58:46) , lode2019 (19/05/2023 at 23:30:55) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:13:24) , nonanoni (14/05/2023 at 09:55:07) , Emailty (02/05/2023 at 23:50:25) , TM201210 (09/05/2023 at 12:59:08) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:07:08) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:04:50) , kepbang (07/05/2023 at 23:02:42) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:00:53) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:36:26)
 2. Ngày 01/05/2023
  Dàn loto 10 số: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:57:35) , chutichhoidong (06/05/2023 at 08:59:04) , lode2019 (19/05/2023 at 23:31:11) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:13:37) , nonanoni (14/05/2023 at 09:55:24) , Emailty (02/05/2023 at 23:50:42) , TM201210 (09/05/2023 at 12:59:26) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:07:21) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:04:58) , kepbang (07/05/2023 at 23:03:01) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:01:01) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:36:40)
 3. Ngày 01/05/2023
  Dàn loto 6 số: 81 18 64 74 23 32

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:57:52) , chutichhoidong (06/05/2023 at 08:59:21) , lode2019 (19/05/2023 at 23:31:20) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:13:47) , nonanoni (14/05/2023 at 09:55:33) , Emailty (02/05/2023 at 23:51:02) , TM201210 (09/05/2023 at 12:59:46) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:07:32) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:05:15) , kepbang (07/05/2023 at 23:03:17) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:01:13) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:36:52)
 4. Ngày 01/05/2023
  Dàn loto 6 số: 34 43 16 61 57 75

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:58:05) , chutichhoidong (06/05/2023 at 08:59:42) , lode2019 (19/05/2023 at 23:31:33) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:13:59) , nonanoni (14/05/2023 at 09:55:45) , Emailty (02/05/2023 at 23:51:16) , TM201210 (09/05/2023 at 13:00:00) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:07:41) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:05:31) , kepbang (07/05/2023 at 23:03:37) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:01:24) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:37:03)
 5. Ngày 01/05/2023
  Dàn loto 6 số: 02 20 29 92 35 53

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:58:22) , chutichhoidong (06/05/2023 at 08:59:58) , lode2019 (19/05/2023 at 23:31:43) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:14:16) , nonanoni (14/05/2023 at 09:55:53) , Emailty (02/05/2023 at 23:51:33) , TM201210 (09/05/2023 at 13:00:19) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:07:49) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:05:48) , kepbang (07/05/2023 at 23:03:53) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:01:42) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:37:13)
 6. Ngày 01/05/2023
  Dàn loto 6 số: 07 16 09 90 14 41

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:58:35) , chutichhoidong (06/05/2023 at 09:00:14) , lode2019 (19/05/2023 at 23:31:54) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:14:24) , nonanoni (14/05/2023 at 09:56:05) , Emailty (02/05/2023 at 23:51:48) , TM201210 (09/05/2023 at 13:00:41) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:08:05) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:05:58) , kepbang (07/05/2023 at 23:04:14) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:01:50) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:37:21)
 7. HaiNam92

  HaiNam92

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  11,558
  Được thích:
  12,572
  Xu:
  10,703,488
  Ngày 01/05/2023
  Dàn loto 7 số: 66 67 68 69 79 88 97

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:58:52) , chutichhoidong (06/05/2023 at 09:00:29) , lode2019 (19/05/2023 at 23:32:05) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:14:32) , nonanoni (14/05/2023 at 09:56:19) , Emailty (02/05/2023 at 23:52:05) , TM201210 (09/05/2023 at 13:00:57) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:08:22) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:06:15) , kepbang (07/05/2023 at 23:04:27) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:02:06) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:37:30)
 8. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  10,753
  Được thích:
  10,662
  Xu:
  7,516,254
  Ngày 01/05/2023
  Dàn loto 18 số: 01 10 29 38 47 56 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 83

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:59:08) , chutichhoidong (06/05/2023 at 09:00:51) , lode2019 (19/05/2023 at 23:32:20) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:14:43) , nonanoni (14/05/2023 at 09:56:36) , Emailty (02/05/2023 at 23:52:24) , TM201210 (09/05/2023 at 13:01:19) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:08:32) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:06:26) , kepbang (07/05/2023 at 23:04:41) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:02:16) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:37:41)
 9. yeusohoc

  yeusohoc

  Đ.Ký:
  08/06/2019
  Bài viết:
  11,440
  Được thích:
  11,761
  Xu:
  6,040,277
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/05/2023
  Dàn loto 9 số: 58 62 67 72 76 82 85 92 94

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:59:25) , chutichhoidong (06/05/2023 at 09:01:12) , lode2019 (19/05/2023 at 23:32:35) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:14:57) , nonanoni (14/05/2023 at 09:56:45) , Emailty (02/05/2023 at 23:52:45) , TM201210 (09/05/2023 at 13:01:35) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:08:48) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:06:37) , kepbang (07/05/2023 at 23:04:56) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:02:33) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:37:50)
 10. quoctrong89

  quoctrong89

  Đ.Ký:
  05/01/2021
  Bài viết:
  8,019
  Được thích:
  8,463
  Xu:
  1,963,162
  Ngày 01/05/2023
  Dàn loto 11 số: 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 97

  ------------------------------------
  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2023
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  minhthong1688 (06/05/2023 at 08:59:38) , chutichhoidong (06/05/2023 at 09:01:33) , lode2019 (19/05/2023 at 23:32:44) , lienquan2019 (24/05/2023 at 22:15:10) , nonanoni (14/05/2023 at 09:56:58) , Emailty (02/05/2023 at 23:53:03) , TM201210 (09/05/2023 at 13:01:54) , mualanh2020 (12/05/2023 at 14:09:04) , chaonammoi (26/05/2023 at 22:06:45) , kepbang (07/05/2023 at 23:05:17) , BachTuoc (24/05/2023 at 15:02:50) , tengicungduoc (20/05/2023 at 22:38:01)