ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi Bogia555, 30/06/2024.

 1. kiep_lo_de

  kiep_lo_de Chốt thông

  Đ.Ký:
  08/05/2017
  Bài viết:
  10,206
  Được thích:
  28,856
  Xu:
  16,000
  Giới tính:
  Nam
  Từ 10/07/2024 đến 12/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 38 số:
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  94 84 74 64 54 34 24 14 04 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  78 68 58 48 38 28 18 08

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:35:44) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:33:15) , babylove (15/07/2024 at 06:11:48) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:03:15) , miule (17/07/2024 at 02:51:58) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:19:21) , allwin99 (19/07/2024 at 00:32:17) , xosolode (13/07/2024 at 04:53:52) , X380 (15/07/2024 at 23:56:33) , winroiwin (14/07/2024 at 12:30:48)
 2. hauthuy29a

  hauthuy29a

  Đ.Ký:
  18/09/2019
  Bài viết:
  1,725
  Được thích:
  3,131
  Xu:
  18,936,754
  Giới tính:
  Nam
  Từ 11/07/2024 đến 13/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 25 số:
  10 11 14 15 17 20 21 24 25 27
  30 31 34 35 37 80 81 84 85 87
  90 91 94 95 97

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:36:01) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:33:36) , babylove (15/07/2024 at 06:12:07) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:03:30) , miule (17/07/2024 at 02:52:14) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:19:40) , allwin99 (19/07/2024 at 00:32:32) , xosolode (13/07/2024 at 04:54:05) , X380 (15/07/2024 at 23:56:47) , winroiwin (14/07/2024 at 12:31:08)
 3. Từ 11/07/2024 đến 13/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 36 số:
  02 20 12 21 22 32 23 42 24 52
  25 62 26 72 27 82 28 92 29 08
  80 18 81 38 83 48 84 58 85 68
  86 78 87 88 98 89

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:36:14) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:33:50) , babylove (15/07/2024 at 06:12:21) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:03:50) , miule (17/07/2024 at 02:52:31) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:19:56) , allwin99 (19/07/2024 at 00:32:50) , xosolode (13/07/2024 at 04:54:22) , X380 (15/07/2024 at 23:57:04) , winroiwin (14/07/2024 at 12:31:30)
 4. vuquy48

  vuquy48

  Đ.Ký:
  20/01/2021
  Bài viết:
  12,660
  Được thích:
  74,828
  Xu:
  330,818
  Từ 11/07/2024 đến 13/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 23 số:
  04 06 08 09 12 13 15 17 18 21
  26 27 30 31 33 35 36 40 51 53
  58 60 62

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:36:29) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:34:12) , babylove (15/07/2024 at 06:12:39) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:04:10) , miule (17/07/2024 at 02:52:45) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:20:09) , allwin99 (19/07/2024 at 00:33:08) , xosolode (13/07/2024 at 04:54:43) , X380 (15/07/2024 at 23:57:23) , winroiwin (14/07/2024 at 12:31:49)
 5. tengteng

  tengteng

  Đ.Ký:
  22/07/2016
  Bài viết:
  15,346
  Được thích:
  73,298
  Xu:
  50,987
  Giới tính:
  Nữ
  Từ 11/07/2024 đến 13/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 31 số:
  33 36 38 41 42 43 45 46 48 50
  51 53 54 56 58 60 61 63 66 68
  69 71 72 73 76 78 79 81 83 86
  87

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:36:45) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:34:33) , babylove (15/07/2024 at 06:13:02) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:04:32) , miule (17/07/2024 at 02:52:59) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:20:31) , allwin99 (19/07/2024 at 00:33:22) , xosolode (13/07/2024 at 04:55:00) , X380 (15/07/2024 at 23:57:36) , winroiwin (14/07/2024 at 12:32:04)
 6. Từ 11/07/2024 đến 13/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 20 số:
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:37:04) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:34:49) , babylove (15/07/2024 at 06:13:19) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:04:53) , miule (17/07/2024 at 02:53:18) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:20:47) , allwin99 (19/07/2024 at 00:33:42) , xosolode (13/07/2024 at 04:55:21) , X380 (15/07/2024 at 23:57:50) , winroiwin (14/07/2024 at 12:32:23)
 7. bachthu3nhay

  bachthu3nhay

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  16,384
  Được thích:
  77,807
  Xu:
  125,538
  Từ 11/07/2024 đến 13/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 35 số:
  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  32 33 34 35 36 37 38 39 80 81
  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  92 93 94 95 96

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:37:19) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:35:06) , babylove (15/07/2024 at 06:13:38) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:05:15) , miule (17/07/2024 at 02:53:40) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:21:03) , allwin99 (19/07/2024 at 00:33:57) , xosolode (13/07/2024 at 04:55:36) , X380 (15/07/2024 at 23:58:09) , winroiwin (14/07/2024 at 12:32:41)
 8. quangninh279

  quangninh279

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  16,410
  Được thích:
  77,757
  Xu:
  243,640
  Từ 11/07/2024 đến 13/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 31 số:
  03 04 07 10 13 14 17 20 23 24
  27 30 33 34 37 40 43 44 47 50
  53 54 57 60 63 64 67 70 73 74
  77

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:37:40) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:35:20) , babylove (15/07/2024 at 06:13:59) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:05:29) , miule (17/07/2024 at 02:53:53) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:21:24) , allwin99 (19/07/2024 at 00:34:12) , xosolode (13/07/2024 at 04:55:58) , X380 (15/07/2024 at 23:58:29) , winroiwin (14/07/2024 at 12:32:58)
 9. hophuhotu

  hophuhotu

  Đ.Ký:
  03/12/2022
  Bài viết:
  5,879
  Được thích:
  70,239
  Xu:
  308,437
  Từ 11/07/2024 đến 13/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 23 số:
  02 04 05 07 09 11 12 14 15 21
  22 24 25 27 31 32 34 39 41 42
  45 49 51

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:37:55) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:35:36) , babylove (15/07/2024 at 06:14:16) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:05:44) , miule (17/07/2024 at 02:54:07) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:21:41) , allwin99 (19/07/2024 at 00:34:31) , xosolode (13/07/2024 at 04:56:20) , X380 (15/07/2024 at 23:58:44) , winroiwin (14/07/2024 at 12:33:11)
 10. saptrungtoroi

  saptrungtoroi

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  16,447
  Được thích:
  78,259
  Xu:
  208,219
  Từ 11/07/2024 đến 13/07/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 22 số:
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  21 26 30 31 32 33 34 35 36 37
  38 39

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chiakhoathanhcong (12/07/2024 at 11:38:11) , cothuacothang (11/07/2024 at 18:35:54) , babylove (15/07/2024 at 06:14:29) , niemvuisohoc (18/07/2024 at 21:06:03) , miule (17/07/2024 at 02:54:25) , quoctrong89 (14/07/2024 at 06:21:59) , allwin99 (19/07/2024 at 00:34:47) , xosolode (13/07/2024 at 04:56:41) , X380 (15/07/2024 at 23:59:04) , winroiwin (14/07/2024 at 12:33:26)