ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi Bogia555, 31/05/2024.

 1. chiendau

  chiendau

  Đ.Ký:
  05/08/2023
  Bài viết:
  3,669
  Được thích:
  46,348
  Xu:
  392,014
  Giới tính:
  Nam
  Từ 11/06/2024 đến 13/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 26 số:
  04 05 06 07 08 09 10 11 13 14
  15 16 17 18 31 32 33 34 35 36
  38 39 60 61 62 63

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:52:45) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:47:13) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:54:38) , consovang (12/06/2024 at 05:14:55) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:15:53) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:36:35) , QTBT (17/06/2024 at 17:58:34) , oneclick (12/06/2024 at 02:01:00) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:55:17)
 2. visaolaithe

  visaolaithe

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  16,107
  Được thích:
  73,141
  Xu:
  56,279
  Từ 11/06/2024 đến 13/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 31 số:
  03 04 05 06 12 13 14 15 19 21
  22 23 24 28 30 31 32 33 37 40
  41 42 46 49 50 51 55 58 59 60
  64

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:52:59) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:47:33) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:55:00) , consovang (12/06/2024 at 05:15:17) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:16:13) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:36:57) , QTBT (17/06/2024 at 17:58:48) , oneclick (12/06/2024 at 02:01:19) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:55:39)
 3. XS360

  XS360

  Đ.Ký:
  26/07/2018
  Bài viết:
  15,207
  Được thích:
  72,283
  Xu:
  81,632
  Giới tính:
  Nam
  Từ 11/06/2024 đến 13/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 27 số:
  24 25 29 30 31 32 33 34 38 40
  41 42 43 47 49 50 51 52 56 58
  59 60 61 65 67 68 69

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:53:21) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:47:54) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:55:17) , consovang (12/06/2024 at 05:15:30) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:16:33) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:37:12) , QTBT (17/06/2024 at 17:59:05) , oneclick (12/06/2024 at 02:01:35) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:55:59)
 4. TTPL7986

  TTPL7986

  Đ.Ký:
  03/08/2018
  Bài viết:
  14,995
  Được thích:
  72,713
  Xu:
  128,849
  Giới tính:
  Nữ
  Từ 11/06/2024 đến 13/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 23 số:
  22 23 24 26 27 28 31 32 33 35
  36 37 40 41 42 44 45 46 53 54
  59 62 63

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:53:41) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:48:11) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:55:37) , consovang (12/06/2024 at 05:15:46) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:16:54) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:37:28) , QTBT (17/06/2024 at 17:59:27) , oneclick (12/06/2024 at 02:01:55) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:56:18)
 5. hyvongwin

  hyvongwin

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  16,026
  Được thích:
  73,725
  Xu:
  601,255
  Từ 11/06/2024 đến 13/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 26 số:
  26 28 30 35 36 38 40 41 42 43
  44 45 46 47 48 49 50 55 56 58
  60 65 66 68 70 75

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:53:58) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:48:31) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:55:59) , consovang (12/06/2024 at 05:16:02) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:17:11) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:37:48) , QTBT (17/06/2024 at 17:59:40) , oneclick (12/06/2024 at 02:02:15) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:56:41)
 6. chinnamco

  chinnamco VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  22/01/2022
  Bài viết:
  4,874
  Được thích:
  63,772
  Xu:
  301,688
  Giới tính:
  Nam
  Từ 11/06/2024 đến 13/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 22 số:
  44 54 64 74 84 94 05 15 25 35
  45 55 65 75 85 95 06 16 26 36
  46 56

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:54:17) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:48:48) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:56:13) , consovang (12/06/2024 at 05:16:23) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:17:29) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:38:01) , QTBT (17/06/2024 at 17:59:56) , oneclick (12/06/2024 at 02:02:29) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:57:02)
 7. KINGTON

  KINGTON

  Đ.Ký:
  30/12/2020
  Bài viết:
  12,487
  Được thích:
  68,695
  Xu:
  115,183
  Từ 11/06/2024 đến 13/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 28 số:
  11 21 31 41 51 61 71 81 91 04
  14 24 34 44 54 64 74 84 94 05
  15 25 35 45 55 65 75 85

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:54:39) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:49:06) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:56:27) , consovang (12/06/2024 at 05:16:38) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:17:46) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:38:23) , QTBT (17/06/2024 at 18:00:18) , oneclick (12/06/2024 at 02:02:43) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:57:22)
 8. NgNhatAnh

  NgNhatAnh

  Đ.Ký:
  30/11/2023
  Bài viết:
  2,243
  Được thích:
  26,245
  Xu:
  88,946
  Giới tính:
  Nữ
  Từ 11/06/2024 đến 13/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 30 số:
  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 60 61 62 63

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:55:00) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:49:25) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:56:45) , consovang (12/06/2024 at 05:17:00) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:18:05) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:38:39) , QTBT (17/06/2024 at 18:00:35) , oneclick (12/06/2024 at 02:03:01) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:57:42)
 9. Từ 11/06/2024 đến 13/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 40 số:
  00 03 04 05 06 10 13 14 20 21
  25 26 32 33 36 38 40 42 46 47
  48 49 50 51 53 56 58 60 65 66
  67 69 74 76 88 90 91 92 93 99

  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:55:14) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:49:44) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:56:58) , consovang (12/06/2024 at 05:17:19) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:18:23) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:38:54) , QTBT (17/06/2024 at 18:00:57) , oneclick (12/06/2024 at 02:03:18) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:57:59)
 10. Dodonguyen

  Dodonguyen VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  03/03/2016
  Bài viết:
  11,386
  Được thích:
  70,857
  Xu:
  28,811,110
  Từ 12/06/2024 đến 14/06/2024.
  Nuôi dàn đặc biệt 39 số:
  04 05 06 07 12 14 15 16 17 21
  22 24 25 26 30 31 32 34 35 40
  41 42 44 49 70 71 76 77 79 80
  85 86 87 89 94 95 96 97 99


  ------------------------------------
  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 06/2024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Cauamhanoi (12/06/2024 at 05:55:36) , CatLinhHD (15/06/2024 at 23:50:05) , emtapdanhlo (14/06/2024 at 09:57:12) , consovang (12/06/2024 at 05:17:37) , lamlaitudau2020 (13/06/2024 at 07:18:40) , cuocchienso (14/06/2024 at 13:39:08) , QTBT (17/06/2024 at 18:01:15) , oneclick (12/06/2024 at 02:03:35) , Hoang8989 (18/06/2024 at 03:58:13)