Chatbox..............................

Đăng vào 'Nhật ký và spam' bởi Admin, 25/11/2016.

 1. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 13, 2024 8:00 AM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/threads/cau-nuoi-dac-biet-tuan-20-2024.25326/#post-4502353
  May 13, 2024 8:01 AM - Bogia555: BẢNG VÀNG CẦU NUÔI TUẦN 19 CÓ 3 NGƯỜI NUÔI BT 95 25 36 NỔ (zozo) (zozo)
  May 13, 2024 5:51 PM - PHONGVAN45678: 45678 - CHUYÊN TRANG LÔ ĐỀ 3 MIỀN 1 ĂN 99,9 - THƯƠNG HIỆU NẠP RÚT UY TÍN
  May 13, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 13/05/2024
  May 13, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 84396
  May 13, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G1: 64440
  May 13, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G2: 12844 - 84462
  May 13, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G3: 39690 - 88306 - 54902 - 80590 - 37165 - 66935
  May 13, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G4: 3100 - 7913 - 8862 - 4260
  May 13, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G5: 8127 - 9549 - 6572 - 7683 - 7337 - 1419
  May 13, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G6: 007 - 667 - 359
  May 13, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G7: 63 - 62 - 20 - 26
  May 13, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ.
  May 13, 2024 6:26 PM - Nguyen82: Đít 1 . 01 51
  May 13, 2024 6:33 PM - nguyenlong: https://img.upanh.tv/2024/05/13/z5437008611859_3b30b8ad34b6de99583cedadd618d73f.jpg
  May 13, 2024 6:41 PM - choat: Qua cmt nhờ chốt
  May 13, 2024 6:41 PM - choat: Lại btđ 96 sdt 41 xong lại thôi. Đen k dc thẻ
  May 13, 2024 7:59 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 14/05/2024
  May 13, 2024 8:00 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-14-05-2024.25338/#post-4506075
  May 13, 2024 10:20 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2024.25262/page-3#post-4507012
  May 13, 2024 10:20 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 2. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 14, 2024 9:25 AM - Gacon19: nay có gì hay ko ae
  May 14, 2024 9:25 AM - Gacon19: bám càng phát, tay thối quá
  May 14, 2024 9:25 AM - Gacon19: hi
  May 14, 2024 10:20 AM - choat: @Gacon19 chạm 5
  May 14, 2024 10:36 AM - Gacon19: @choat chạm 5 thì kết trong bộ 02 b. 575
  May 14, 2024 4:52 PM - locsohopduyenHaNoi: @chinh1689482997 - hôm nay bạn không up dàn 64 số lên nữa ạ huhu
  May 14, 2024 5:16 PM - Tranduylong: 3d: Mức 0: (952 số) 012,013,014,017,018,019,021,023,024,026,028,029,031,032,034,036,037,039,041,042,043,044,046,047,048,049,062,063,064,067,068,069,071,073,074,076,078,079,081,082,084,086,087,089,091,092,093,094,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999 Mức 1: (48 số) 000,001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,015,016,020,022,025,027,030,033,035,038,040,045,050,051,052,053,054,055,056,057,058,059,060,061,065,066,070,072,075,077,080,083,085,088,090,095
  May 14, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 14/05/2024
  May 14, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 16880
  May 14, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G1: 28703
  May 14, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G2: 39525 - 63916
  May 14, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G3: 15096 - 08691 - 26638 - 16518 - 93526 - 28481
  May 14, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G4: 8610 - 7148 - 0858 - 1031
  May 14, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G5: 1597 - 2914 - 5213 - 4645 - 6661 - 9199
  May 14, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G6: 934 - 848 - 328
  May 14, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G7: 66 - 63 - 45 - 65
  May 14, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ.
  May 14, 2024 6:23 PM - HaiMayTy: 99
  May 14, 2024 6:23 PM - HaiMayTy: Ngon
  May 14, 2024 6:31 PM - HaiMayTy: 2 mấy
  May 14, 2024 9:50 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2024
  May 14, 2024 9:50 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-05-2024.25269/page-2
  May 14, 2024 9:50 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2024
  May 14, 2024 9:50 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-05-2024.25270/page-2
  May 14, 2024 9:56 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 15/05/2024
  May 14, 2024 9:56 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-15-05-2024.25342/#post-4509657
  May 14, 2024 9:58 PM - nhat_chi_mai: Chị @chinh1689482997 mới chỉ thông 16 ngày dàn đặc biệt thôi cả nhà ạ! (mattronvang06)
  May 14, 2024 9:58 PM - nhat_chi_mai: (thothozl04)
  May 14, 2024 10:26 PM - locsohopduyenHaNoi: @nhat_chi_mai hôm nay up hơi muộn huhu
   
 3. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 15, 2024 7:11 AM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2024.25262/page-4#post-4512200
  May 15, 2024 7:11 AM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
  May 15, 2024 2:23 PM - nhat_chi_mai: Mấy hôm nay ngày nào chú ấy cũng lặp các nick với nội dung: chó cái, quả báo001-005, bố mẹ mày không biết dậy đầy...vv!
  May 15, 2024 2:25 PM - nhat_chi_mai: Mình mệt chẳng buồn Ban nữa. Cứ rình buổi trưa và đêm khuya, lúc gần sáng vào lặp nick.
  May 15, 2024 2:26 PM - nhat_chi_mai: Kiểu như canh và rình mình xem lúc nào không online để vào lặp nick ý
  May 15, 2024 2:26 PM - nhat_chi_mai: (thothozl04)
  May 15, 2024 2:28 PM - nhat_chi_mai: Những người có cái tâm xấu thì sẽ luôn nghĩ ra những lời xấu xa cho người khác thôi.
  May 15, 2024 5:11 PM - locsohopduyenHaNoi: ông già tôi bảo nay kết BTĐ 54 và 89 vừa gọi xong. ai chơi thì chơi kaka trc ông làm bảng ở quê lên nay nghỉ rồi và vui vui đánh cho ae đam mê kaka
  May 15, 2024 5:39 PM - kovachin: Cặp lô 010 có vẹo gì ko anh chị em ơi!
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 15/05/2024
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 06926
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G1: 62025
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G2: 01409 - 55964
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G3: 06652 - 08021 - 58498 - 38040 - 60194 - 51612
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G4: 9231 - 5633 - 3688 - 2553
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G5: 1388 - 2016 - 7652 - 8917 - 9212 - 7390
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G6: 336 - 470 - 610
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G7: 89 - 29 - 30 - 72
  May 15, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ.
  May 15, 2024 6:24 PM - nhat_chi_mai: @kovachin Lô 10
  May 15, 2024 6:24 PM - nhat_chi_mai: (zozo) (nangly)
  May 15, 2024 7:32 PM - Admin: TB: Event chốt số trúng thưởng hàng ngày của nhà tài trợ 45678 tạm dừng từ ngày mai 16/05/2024
  May 15, 2024 7:34 PM - Backhanh1980: Tạm dừng nhận thưởng à admin
  May 15, 2024 7:36 PM - Admin: @Backhanh1980 Phát thưởng cho những anh em chốt số đến ngày hôm nay 15/05, từ ngày mai tạm dừng chốt số
  May 15, 2024 7:37 PM - Backhanh1980: Ok
  May 15, 2024 9:33 PM - Backhanh1980: Không thấy bảng vàng mở bát và tặng thưởng chốt số 45678 nhỉ
  May 15, 2024 9:40 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 16/05/2024
  May 15, 2024 9:40 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-16-05-2024.25348/#post-4513299
  May 15, 2024 9:46 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2024
  May 15, 2024 9:46 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-05-2024.25269/page-2
  May 15, 2024 9:46 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2024
  May 15, 2024 9:46 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-05-2024.25270/page-2
  May 16, 2024 6:13 AM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2024.25262/page-4#post-4515532
  May 16, 2024 6:13 AM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
   
 4. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 16, 2024 2:44 PM - nhat_chi_mai: @MayOnlDiDeLapNick, @Banroia_lapnickkhac, @Nguhonconbocai (mattronvang07)
  May 16, 2024 2:45 PM - nhat_chi_mai: Cái tên Nick "Nguhonconbocai" làm mình không nhịn được cười (mattronvang07)
  May 16, 2024 2:49 PM - nhat_chi_mai: Khi đi học mình luôn là học sinh ngoan, dẫn tốp đầu của lớp chọn chuyên Văn. Lần đầu tiên trong đời chú ấy nói mình NGU HƠN BÒ (mattronvang07)
  May 16, 2024 2:53 PM - nhat_chi_mai: Mà không phải NGU NHƯ BÒ mà còn NGU HƠN BÒ nữa chứ (thotrang26)
  May 16, 2024 3:14 PM - Batman: (emoji01)
  May 16, 2024 5:02 PM - nhat_chi_mai: (mattronvang07)
  May 16, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 16/05/2024
  May 16, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 61034
  May 16, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G1: 71290
  May 16, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G2: 62348 - 50106
  May 16, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G3: 88442 - 60468 - 98125 - 52900 - 60651 - 31992
  May 16, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G4: 2338 - 9068 - 9944 - 8906
  May 16, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G5: 2052 - 1282 - 6872 - 1395 - 3593 - 8574
  May 16, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G6: 165 - 824 - 844
  May 16, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G7: 30 - 92 - 09 - 25
  May 16, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ.
  May 16, 2024 6:16 PM - Minhxyx: Ngu như bò .Miễn con làm gì mà người ta cảm thấy vui là được
  May 16, 2024 6:25 PM - nhat_chi_mai: @Minhxyx Đúng thế bạn nhỉ!
  May 16, 2024 6:26 PM - nhat_chi_mai: Hihi
  May 16, 2024 6:33 PM - Minhxyx: 39 về 34 ,
  May 16, 2024 6:41 PM - locsohopduyenHaNoi: đây đánh 33 31 ra 34 :(
  May 16, 2024 6:46 PM - nguyenlong: https://img.upanh.tv/2024/05/16/z5447088918854_8e61def1e0dff435dccc5f0a901de6c5.jpg
  May 16, 2024 6:56 PM - locsohopduyenHaNoi: @nguyenlong hihi
  May 16, 2024 11:10 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 17/05/2024
  May 16, 2024 11:10 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-17-05-2024.25354/#post-4516926
   
 5. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 17, 2024 7:51 AM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2024.25262/page-4#post-4519640
  May 17, 2024 7:51 AM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
  May 17, 2024 5:56 PM - locsohopduyenHaNoi: upload_2024-5-17_17-57-9.png
  May 17, 2024 5:58 PM - locsohopduyenHaNoi: upload_2024-5-17_17-58-22.png
  May 17, 2024 5:58 PM - locsohopduyenHaNoi: sao k up đc ta
  May 17, 2024 5:58 PM - locsohopduyenHaNoi: nay có kép không ta
  May 17, 2024 5:58 PM - locsohopduyenHaNoi: [​IMG]
  May 17, 2024 5:58 PM - locsohopduyenHaNoi: [​IMG]
  May 17, 2024 5:58 PM - locsohopduyenHaNoi: đây mới đc haha
  May 17, 2024 5:58 PM - locsohopduyenHaNoi: hôm nay có kép không các bác
  May 17, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 17/05/2024
  May 17, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 51468
  May 17, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G1: 36545
  May 17, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G2: 25740 - 88471
  May 17, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G3: 71270 - 59190 - 24080 - 02738 - 14554 - 91467
  May 17, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G4: 1610 - 7280 - 1449 - 3711
  May 17, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G5: 1990 - 2823 - 4099 - 1531 - 0662 - 6554
  May 17, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G6: 811 - 467 - 195
  May 17, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G7: 45 - 41 - 62 - 32
  May 17, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ.
  May 17, 2024 6:15 PM - HaiMayTy: @nhat_chi_mai tổng 0 đã vào được chưa bạn. Cá nhân kết bộ 37
  May 17, 2024 6:17 PM - nhat_chi_mai: @HaiMayTy Mình không thích gan. Và nay cũng không thích tổng 0
  May 17, 2024 6:19 PM - nhat_chi_mai: @HaiMayTy Chúc bạn may mắn nhé.
  May 17, 2024 6:20 PM - HaiMayTy: Thank you!
  May 17, 2024 6:33 PM - locsohopduyenHaNoi: cay thế
  May 17, 2024 6:33 PM - locsohopduyenHaNoi: đánh 466 ra 468
  May 17, 2024 11:19 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 18/05/2024
  May 17, 2024 11:19 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-18-05-2024.25360/#post-4520597
  May 17, 2024 11:26 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2024
  May 17, 2024 11:26 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-05-2024.25270/page-2
  May 17, 2024 11:26 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2024
  May 17, 2024 11:26 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-05-2024.25269/page-2
  May 18, 2024 6:22 AM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2024.25262/page-4#post-4522893
  May 18, 2024 6:22 AM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 6. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 18, 2024 5:49 PM - locsohopduyenHaNoi: các bác nghĩ cuối tuần có kép chưa các bác
  May 18, 2024 5:49 PM - locsohopduyenHaNoi: kép bằng ý
  May 18, 2024 5:49 PM - locsohopduyenHaNoi: 2 tuần vừa rồi cuối tuần đều kép lệch
  May 18, 2024 6:08 PM - kovachin: @locsohopduyenHaNoi 66, 99
  May 18, 2024 6:10 PM - HaiMayTy: @nhat_chi_mai Quay cho mình cặp lô 696 nhé. Thanks!
  May 18, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 18/05/2024
  May 18, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 91322
  May 18, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G1: 34422
  May 18, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G2: 54587 - 91207
  May 18, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G3: 65370 - 28969 - 87605 - 86304 - 25261 - 47953
  May 18, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G4: 8722 - 3565 - 3622 - 9776
  May 18, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G5: 9794 - 6034 - 3664 - 4804 - 5847 - 1109
  May 18, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G6: 439 - 382 - 725
  May 18, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G7: 17 - 18 - 19 - 80
  May 18, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ.
  May 18, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: @HaiMayTy Ok
  May 18, 2024 6:15 PM - nhat_chi_mai: Chúc bạn may mắn nhé.
  May 18, 2024 6:16 PM - Minhxyx: (zozo) Chúc ace M.m r.r (win)
  May 18, 2024 6:18 PM - nhat_chi_mai: @HaiMayTy Có 69
  May 18, 2024 6:25 PM - HaiMayTy: Mạng nhà lag quá
  May 18, 2024 6:26 PM - HaiMayTy: (win) (zozo)
  May 18, 2024 6:32 PM - nhat_chi_mai: Kép = 22
  May 18, 2024 6:33 PM - Batman: Vỡ đầu
  May 18, 2024 6:34 PM - Tranduylong: Ăn lồn rồi
  May 18, 2024 6:34 PM - choat: Cay hơn thiến. BT 27 về 22
  May 18, 2024 6:35 PM - locsohopduyenHaNoi: đúng bài luôn
  May 18, 2024 6:36 PM - locsohopduyenHaNoi: làm hơn 2 lít tiền đề
  May 18, 2024 6:37 PM - HaiMayTy: @nhat_chi_mai Thank you! Nay mình ăn cả đề đầu tổng 0 bạn ơi
  May 18, 2024 6:38 PM - HaiMayTy: (zozo)
  May 18, 2024 6:40 PM - HaiMayTy: Đánh bộ 23 mà nó lại vào trong
  May 18, 2024 6:47 PM - nhat_chi_mai: Con 22 ra 4 vòng
  May 18, 2024 6:49 PM - nhat_chi_mai: @HaiMayTy Chúc mừng bạn.
  May 18, 2024 8:45 PM - kevodanh8668: hi mn ạ
  May 18, 2024 8:51 PM - locsohopduyenHaNoi: @kovachin nhìn thấy mà ăn đc có hơn 2lit con 22
  May 18, 2024 11:13 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/05/2024
  May 18, 2024 11:13 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-19-05-2024.25366/
  May 19, 2024 6:07 AM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2024.25262/page-4#post-4526332
  May 19, 2024 6:07 AM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
   
 7. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 19, 2024 3:39 PM - consobian: locsohopduyenHaNoi: làm hơn 2 lít tiền đề em thấy bác chốt có chạm 2 đâu :)))
  May 19, 2024 4:15 PM - locsohopduyenHaNoi: @consobian mình nuôi kép.
  May 19, 2024 4:16 PM - locsohopduyenHaNoi: mình nuôi kép 1 tuần nay rồi. vì chơi cả dàn nuôi mà
  May 19, 2024 4:16 PM - locsohopduyenHaNoi: @consobian còn đánh theo ngày chỉ đánh vừa đủ và theo dàn thôi. Chư chủ yếu là chơi đề nuôi mới giám đánh tới 2 lít 5 lít đc
  May 19, 2024 4:18 PM - locsohopduyenHaNoi: Tổng kết : Hôm nay 19/05/1890 Sinh nhật Bác Hồ. người khai sinh ra đảng cộng sản việt nam và giải phóng dân tộc. => mà con 90 đã gan 591 nếu viết ngược thì trùng với ngày sinh nhật bác. có khi nào hôm nay 90 ra không các bác.
  May 19, 2024 4:33 PM - NguoiQuaySo: @locsohopduyenHaNoi bro hôm nào cũng trúng đề nhỉ kéo e với
  May 19, 2024 4:41 PM - locsohopduyenHaNoi: @NguoiQuaySo đào đâu ra hôm nào cũng chúng vậy. hôm nọ là nuôi càng 4 và đuôi 8 và đang nuôi kép bằng
  May 19, 2024 4:42 PM - locsohopduyenHaNoi: kia ra 468 thì ăn càng và đuôi, qua ra kép thì ăn kép
  May 19, 2024 4:42 PM - locsohopduyenHaNoi: chơi nuôi là chờ đợi và vào tiền cân đối thôi
  May 19, 2024 4:43 PM - locsohopduyenHaNoi: Càng 4 vừa rồi gan gần 80 ngày đó
  May 19, 2024 5:55 PM - Batman: 1643-1634 xong
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 19/05/2025
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 14478
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G1: 08543
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G2: 83125 - 92133
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G3: 92796 - 76639 - 97895 - 59002 - 03268 - 78862
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G4: 0077 - 1962 - 4824 - 8339
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G5: 9892 - 6035 - 5510 - 5769 - 1318 - 4280
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G6: 198 - 786 - 996
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: G7: 68 - 85 - 05 - 96
  May 19, 2024 6:13 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ.
  May 19, 2024 6:16 PM - Minhxyx: Đề bộ 89 (zozo)
  May 19, 2024 6:27 PM - bcs: @Minhxyx đề 89 mất công lại trúng
  May 19, 2024 6:28 PM - locsohopduyenHaNoi: kép tiếp rồi
  May 19, 2024 6:29 PM - Batman: Ôm đầu 5 câm cả
  May 19, 2024 6:30 PM - HaiMayTy: Ngon quá còn gì bác
  May 19, 2024 6:30 PM - locsohopduyenHaNoi: 78 k phải 79 kaka
  May 19, 2024 6:33 PM - bcs: ae có bú đẫy k
  May 19, 2024 6:34 PM - locsohopduyenHaNoi: no ra 88 có phải ngon k
  May 19, 2024 6:34 PM - locsohopduyenHaNoi: đánh 88 82 79 mà ra 78 huhu
  May 19, 2024 6:45 PM - HaiMayTy: Nay sn bác mà ko ra 90 nhỉ
  May 19, 2024 6:45 PM - HaiMayTy: qua đánh 696 thì nay về 4 nháy
  May 19, 2024 11:18 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 20/05/2024
  May 19, 2024 11:18 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-20-05-2024.25373/#post-4527823
  May 19, 2024 11:27 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2024.25262/page-5#post-4529061
  May 19, 2024 11:27 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
   
 8. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 20, 2024 6:11 PM - bcs: ae nay đâu r ấy nhỉ, lên đây tranh thủ còn khấn đi ae
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 20/05/2024
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 05966
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G1: 60275
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G2: 72725 - 90891
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G3: 56652 - 91186 - 16367 - 64845 - 09049 - 06322
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G4: 0220 - 6622 - 9353 - 0452
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G5: 9510 - 9372 - 3898 - 4781 - 9369 - 2390
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G6: 695 - 561 - 208
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: G7: 24 - 50 - 89 - 52
  May 20, 2024 6:14 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ.
  May 20, 2024 6:24 PM - HaiMayTy: Lô quay toàn ra lại khoai nhỉ
  May 20, 2024 6:28 PM - consobian: 13,15,17,18,19,31,34,35,37,39,43,45,47,54,57,58,59,79,81,84,85,89,91,93,95,97,98
  May 20, 2024 6:29 PM - consobian: đề
  May 20, 2024 6:33 PM - locsohopduyenHaNoi: vẫn kép
  May 20, 2024 6:33 PM - consobian: gãy
  May 20, 2024 6:35 PM - locsohopduyenHaNoi: đánh 66 mấy hôm
  May 20, 2024 6:35 PM - locsohopduyenHaNoi: k ra nay bỏ ra
  May 20, 2024 6:36 PM - bcs: @consobian dàn tươi thế
  May 20, 2024 8:41 PM - Trochoitroicho: Đề kép thi rụng tơi tả cả làng
  May 20, 2024 8:42 PM - Trochoitroicho: 22 chết,66 cũng tèo luôn.kkk
  May 20, 2024 9:16 PM - locsohopduyenHaNoi: có bác nào biết bộ đề nào đang gan lâu k
  May 20, 2024 10:47 PM - choat: @locsohopduyenHaNoi B01
  May 20, 2024 11:19 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2024.25262/page-5#post-4532749
  May 20, 2024 11:19 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 9. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 21, 2024 7:51 AM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/threads/cau-nuoi-dac-biet-tuan-21-2024.25369/#post-4527804
  May 21, 2024 7:52 AM - Bogia555: BẢNG VÀNG CẦU NUÔI TUẦN 20 CÓ NGƯỜI NUÔI BT 68 22 NỔ (zozo) (zozo)
  May 21, 2024 8:51 AM - locsohopduyenHaNoi: @choat Cảm ơn bác nhé
  May 21, 2024 8:52 AM - locsohopduyenHaNoi: @choat giờ mới để ý bộ 01 gan 39 ngày rồi. mình cũng đang nuôi căp 01 10 mà không để ý
  May 21, 2024 5:20 PM - locsohopduyenHaNoi: https://diendan.congcuxoso.com/atta...6/?temp_hash=36d9785ef9cb1f097338e1e84d7d3181
  May 21, 2024 5:21 PM - locsohopduyenHaNoi: chúc mọi người thắng lớn
  May 21, 2024 5:50 PM - PHONGVAN45678: 45678 - chuyên trang lô đề 3 miển 1 ăn 99,9 - nạp rút uy tín
  May 21, 2024 6:10 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 21/05/2024
  May 21, 2024 6:10 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 55200
  May 21, 2024 6:10 PM - nhat_chi_mai: G1: 18539
  May 21, 2024 6:10 PM - nhat_chi_mai: G2: 69018 - 79701
  May 21, 2024 6:10 PM - nhat_chi_mai: G3: 77775 - 27106 - 44932 - 69463 - 49358 - 74462
  May 21, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G4: 6188 - 9885 - 3428 - 9737
  May 21, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G5: 1245 - 1061 - 4589 - 0309 - 8867 - 2047
  May 21, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G6: 832 - 502 - 909
  May 21, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G7: 79 - 73 - 50 - 87
  May 21, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 21, 2024 6:19 PM - NguoiQuaySo: mong nay về hệ 12
  May 21, 2024 6:23 PM - bcs: ae đâu r nhỉ đem dàn lên đây xem nào ae
  May 21, 2024 6:24 PM - doicongnhan88: Mong nay về 873
  May 21, 2024 6:28 PM - Buivanquyet84: 682 bung lụa
  May 21, 2024 6:28 PM - consobian: 98
  May 21, 2024 6:31 PM - Timbanlode: Vãi lọ đánh 22 77 =))
  May 21, 2024 6:32 PM - consobian: 00
  May 21, 2024 6:32 PM - nhat_chi_mai: Về 00 nhiều anh chị em lại chết
  May 21, 2024 6:33 PM - Timbanlode: Hôm 22 đánh 00 55 thì ko ra :(
  May 21, 2024 6:33 PM - HoangLongHN: Sao biết hay vậy?
  May 21, 2024 6:34 PM - locsohopduyenHaNoi: nghĩ ra 55 chư k nghĩ ra 00
  May 21, 2024 6:35 PM - Batman: BT 88
  May 21, 2024 6:42 PM - locsohopduyenHaNoi: nghĩ nhạ kép tiếp rồi vì chỉ có nhạ kép nữa tỉ lệ đi dàn mới cao
  May 21, 2024 7:04 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2024
  May 21, 2024 7:04 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-05-2024.25269/page-3
  May 21, 2024 7:05 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2024
  May 21, 2024 7:05 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-05-2024.25270/page-3
  May 21, 2024 7:05 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 22/05/2024
  May 21, 2024 7:05 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-22-05-2024.25385/
  May 21, 2024 7:29 PM - locsohopduyenHaNoi: @Timbanlode bác k tin thì mai em nghĩ con kép nữa con 55. quả này dễ đại hại cho các cao thủ dàn đề
  May 21, 2024 9:38 PM - Tranduylong: DM đít 9 giam lâu thế chưa về , mai tất tay 19,96 (dapbep) (vacmin)
  May 21, 2024 9:39 PM - Tranduylong: Nuôi đít 9 hôm thứ 16 vẫn chưa về cay (sungmay)
  May 21, 2024 10:41 PM - locsohopduyenHaNoi: @Tranduylong :p nhớ không lầm hôm nay mới là hôm 17 haha
  May 22, 2024 5:50 AM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2024.25262/page-5#post-4536879
  May 22, 2024 5:50 AM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
   
 10. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 22, 2024 11:04 AM - sona: @sona Tái xuất ACE để ý à ngắm cho thật kỹ rồi quyết định cuộc chơi cùng sona chúc ACE đại thắng...
  May 22, 2024 11:04 AM - sona: ;)
  May 22, 2024 1:13 PM - BOTAYCHAMCOM: Mới tham gia nên chẳng quen biết ai ở đây cả.Xin được theo hầu đóm điếu và giữ im lặng học hỏi các cao thủ.
  May 22, 2024 1:13 PM - BOTAYCHAMCOM: (danhat)
  May 22, 2024 2:42 PM - nhat_chi_mai: @BOTAYCHAMCOM Ôi chú. Đúng là "Gang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời"
  May 22, 2024 2:42 PM - nhat_chi_mai: (mattronvang07)
  May 22, 2024 6:00 PM - PHONGVAN45678: 45678 - CHUYÊN TRANG LÔ ĐỀ 3 MIỀN 1 ĂN 99,9 - THƯƠNG HIỆU NẠP RÚT UY TÍN
  May 22, 2024 6:10 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 22/05/2024
  May 22, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 39397
  May 22, 2024 6:11 PM - nhat_chi_mai: G1: 45487
  May 22, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G2: 31476 - 00040
  May 22, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G3: 47830 - 45608 - 32162 - 70312 - 68143 - 75822
  May 22, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G4: 0668 - 1475 - 4436 - 5595
  May 22, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G5: 1774 - 6655 - 7678 - 7745 - 1426 - 4108
  May 22, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G6: 126 - 817 - 344
  May 22, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: G7: 06 - 61 - 62 - 64
  May 22, 2024 6:12 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 22, 2024 6:30 PM - consobian: 52
  May 22, 2024 6:31 PM - nhat_chi_mai: ĐB: 97
  May 22, 2024 6:31 PM - nhat_chi_mai: Quá hợp lý!
  May 22, 2024 6:31 PM - nhat_chi_mai: (thothozl04) (nhocsieunhanzl03)
  May 22, 2024 6:34 PM - Timbanlode: Tưởng hôm nay về kép nữa =))
  May 22, 2024 6:34 PM - Timbanlode: (hehe)
  May 22, 2024 6:35 PM - HoangLongHN: Tổng 6 . Vẫn sịt :)
  May 22, 2024 6:51 PM - Tranduylong: Buồn quá đi : https://photos.app.goo.gl/4NnKXnseoRXATvhZ7. :( (dapbep)
  May 22, 2024 6:53 PM - Tranduylong: Hôm qua bảo nuôi đít 9 trời ơi (vacmin) nay về luôn (vacmin) thế mà đi đánh càng 5378, 3 càng 378 (dapbep)
  May 22, 2024 6:55 PM - locsohopduyenHaNoi: @Tranduylong 97 mà :D
  May 22, 2024 6:55 PM - Tranduylong: Thôi thế là xong mất con đề nuôi đít 9 rồi (embe10) may vẫn lọt con đề 79 ko thì toi
  May 22, 2024 6:56 PM - Tranduylong: @locsohopduyenHaNoi à nhầm chút vậy xin lỗi mọi người, vậy cứ tiếp tục nuôi đít 9 hết tuần nhé (zozo)
  May 22, 2024 8:45 PM - locsohopduyenHaNoi: @Tranduylong lại tiếp hả kaka
  May 22, 2024 8:59 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 23/05/2024
  May 22, 2024 8:59 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-23-05-2024.25391/#post-4538632
  May 22, 2024 9:06 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2024
  May 22, 2024 9:06 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-05-2024.25270/page-3
  May 22, 2024 9:07 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2024
  May 22, 2024 9:07 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-05-2024.25269/page-3
  May 22, 2024 9:53 PM - Tranduylong: @locsohopduyenHaNoi nuôi tiếp chứ kkk nuôi khi nào ra thì thôi , nay đánh 2 triệu đuôi 9 ngày mai gấp đôi nên 4 triệu kkk