Chatbox..............................

Đăng vào 'Nhật ký và spam' bởi Admin, 25/11/2016.

 1. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 18, 2023 5:34 PM - kovachin: Nóng quá các cụ trốn ở trong nhà mệt quá chẳng thèm post cầu luôn. !!!
  May 18, 2023 5:47 PM - MoiTinhXua2: @kovachin ra kiểu đấy chán chả muốn vẽ.
  May 18, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 18/05/2023
  May 18, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 22632
  May 18, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G1: 63943
  May 18, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G2: 01119 - 19532
  May 18, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G3: 76856 - 89482 - 64227 - 00562 - 01641 - 85632
  May 18, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G4: 7352 - 8616 - 7828 - 8053
  May 18, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: G5: 5572 - 8328 - 8721 - 7637 - 2872 - 6281
  May 18, 2023 6:07 PM - nhat_chi_mai: G6: 990 - 054 - 631
  May 18, 2023 6:07 PM - nhat_chi_mai: G7: 18 - 67 - 99 - 70
  May 18, 2023 6:07 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 18, 2023 6:22 PM - tuyenhamit: Gớm ghẻ quá
  May 18, 2023 6:23 PM - tuyenhamit: @nhat_chi_mai nóng quá cho con 33 ra khỏi hang đi e
  May 18, 2023 6:26 PM - Minhxyx: Miền nam đề ag 698 , để xem Mb
  May 18, 2023 6:28 PM - tuyenhamit: Pó tay 33 ra 32
  May 18, 2023 6:48 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/05/2023
  May 18, 2023 6:48 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-19-05-2023.22895/#post-3285303
  May 18, 2023 6:52 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 5/2023
  May 18, 2023 6:52 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-5-2023.22788/page-2
  May 18, 2023 6:52 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 5/2023
  May 18, 2023 6:52 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-5-2023.22789/page-2
  May 18, 2023 9:52 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2023.22787/page-4#post-3285480
  May 18, 2023 9:52 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 2. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 19, 2023 6:06 PM - Batman: đầu 6
  May 19, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 19/05/2023
  May 19, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 22317
  May 19, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G1: 14150
  May 19, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G2: 33733 - 51891
  May 19, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G3: 82756 - 21657 - 15856 - 86311 - 41587 - 54889
  May 19, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G4: 4351 - 1152 - 9815 - 0486
  May 19, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G5: 4906 - 9531 - 2902 - 2863 - 2086 - 1971
  May 19, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G6: 187 - 478 - 712
  May 19, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G7: 56 - 36 - 66 - 29
  May 19, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 19, 2023 6:12 PM - Minhxyx: Chờ kết quả ..Chờ kết quả ..Chờ kết quả ..Chờ kết quả ..
  May 19, 2023 6:12 PM - tuyenhamit: Nay ngày đb :rolleyes: ko bít ra đb j đây
  May 19, 2023 6:19 PM - tuyenhamit: Ác quá.ra gớm mặt này ăn gạch rồi
  May 19, 2023 6:23 PM - Minhxyx: Thiếu con đề[[/i] 98
  May 19, 2023 6:23 PM - Batman: 261 761
  May 19, 2023 6:24 PM - tuyenhamit: Hát bài giã từ vũ khí mất thôi :oops:
  May 19, 2023 6:24 PM - kovachin: Hôm nay đề mà không về 70 thì bục mặt rồi.
  May 19, 2023 6:24 PM - dieuthuyen: xxx875 hoặc xx962
  May 19, 2023 6:27 PM - nhat_chi_mai: 3 CÀNG: 317
  May 19, 2023 6:30 PM - Minhxyx: Con 7 không phải 75, 57
  May 19, 2023 6:51 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 20/05/2023
  May 19, 2023 6:51 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-20-05-2023.22901/#post-3288454
  May 19, 2023 6:55 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 5/2023
  May 19, 2023 6:55 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-5-2023.22788/page-2
  May 19, 2023 6:56 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 5/2023
  May 19, 2023 6:56 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-5-2023.22789/page-2
  May 19, 2023 7:32 PM - Trannguyendong: Seagame 32 kết thúc 17 thành lập đảng 3-2 cách mạng tháng 10 nga 1917 giờ mai ra số nào
  May 19, 2023 7:35 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2023.22787/page-5#post-3288532
  May 19, 2023 7:35 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
   
 3. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 20, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 20/05/2023
  May 20, 2023 6:06 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 70452
  May 20, 2023 6:07 PM - nhat_chi_mai: G1: 64077
  May 20, 2023 6:07 PM - nhat_chi_mai: G2: 44767 - 24888
  May 20, 2023 6:07 PM - nhat_chi_mai: G3: 25683 - 81997 - 59483 - 16534 - 45895 - 15457
  May 20, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G4: 0445 - 1674 - 9879 - 7857
  May 20, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G5: 1901 - 4137 - 7930 - 4334 - 1079 - 9162
  May 20, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G6: 956 - 370 - 377
  May 20, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G7: 99 - 33 - 04 - 27
  May 20, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 20, 2023 6:23 PM - Minhxyx: Xổ kiểu này ,Đề khó đoán :D :D :D
  May 20, 2023 6:24 PM - rem_cua_72h: tong 05,,//,,49
  May 20, 2023 6:27 PM - Minhxyx: Bộ 20 , càng 9 ra 4 cay ,920 ,952
  May 20, 2023 6:48 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 21/05/2023
  May 20, 2023 6:48 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-21-05-2023.22907/
  May 20, 2023 7:38 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2023.22787/page-5#post-3291693
  May 20, 2023 7:38 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
  May 20, 2023 8:06 PM - CDB: Kết 57 nổ 52.đểu vãi (mh1)
  May 20, 2023 8:37 PM - Mong1992hd: 53 58 lót chạm 5 chanz ghê
  May 20, 2023 9:21 PM - Songlotuthude2: @KIMCUONGDEN : chắc là chưa die đâu. Đổi nik và sang trang khác làm ăn và lừa đảo rồi
  May 21, 2023 6:00 AM - KIMCUONGDEN: @Songlotuthude2 .Củ ráy chứ đâu phải khoai mà ăn nhầm cho ngứa họng?Tội cho cái sự không hiểu biết. (hehe)
   
 4. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 21, 2023 12:20 PM - Huy7575: @KIMCUONGDEN lại có bọn ăn củ ráy ngứa mồm à
  May 21, 2023 3:50 PM - Tusz68: hôm nay a chốt gì không
  May 21, 2023 4:15 PM - Batman: 92
  May 21, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 21/05/2023
  May 21, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 45297
  May 21, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G1: 72064
  May 21, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G2: 86140 - 42405
  May 21, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G3: 12766 - 10977 - 02349 - 28754 - 38605 - 04496
  May 21, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G4: 2441 - 4197 - 6793 - 6975
  May 21, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G5: 2742 - 8421 - 5142 - 4290 - 9043 - 7521
  May 21, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G6: 733 - 013 - 729
  May 21, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G7: 39 - 70 - 76 - 50
  May 21, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 21, 2023 6:21 PM - Minhxyx: Được lô x2. 39_93 kaka
  May 21, 2023 6:25 PM - nhat_chi_mai: 3 CÀNG: 297
  May 21, 2023 6:25 PM - Batman: Chán
  May 21, 2023 6:34 PM - Minhxyx: Đề ra rất tốt :D
  May 21, 2023 6:38 PM - Mong1992hd: Ko ra 97 nhỉ
  May 21, 2023 6:38 PM - Mong1992hd: Ko ra 24 huhu
  May 21, 2023 6:38 PM - Mong1992hd: Bắt chuẩn 2 hôm mà tàn ăn lót
  May 21, 2023 6:40 PM - thaialice: G7 ghép ra đề
  May 21, 2023 6:45 PM - Trannguyendong: 633 về 632 16*61*87 về 17 05*50 ra52 nay bt 96 ra 97 hơi bị chán
  May 21, 2023 7:00 PM - Minhxyx: Ghép kiểu 7.1_39 __7.4 ___50 =......!!!
  May 21, 2023 7:06 PM - HOANG YEN: Ấm rồi
  May 21, 2023 9:37 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2023.22787/page-5#post-3295229
  May 21, 2023 9:37 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
  May 21, 2023 10:43 PM - DamHau8182: (win) cogihot
   
 5. vule80

  vule80

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  510
  Được thích:
  765
  Xu:
  19,422,630
  Giới tính:
  Nam
  Nhờ các AC chỉ em cách ghép 3d mảng với ạ em không rành về công nghệ nhiều. Rất mong được các AC chỉ giúp với ạ.em xin cảm ơn
   
 6. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 22, 2023 4:16 PM - Hai88191966: @nhat_chi_mai mình không vào lấy thẻ đươc chỉ giup với
  May 22, 2023 4:19 PM - A_555: @Hai88191966 BẠN KHÔNG VIẾT XIN THẺ LOẠI NÀO Ở BOX CẦU THÌ BIẾT GỬI THẺ GÌ CHO BẠN ???
  May 22, 2023 4:22 PM - Hai88191966: minh su dung vinaphons
  May 22, 2023 4:35 PM - A_555: @Hai88191966 bạn chờ Mod nhat_chi_mai sẽ gửi tn inbox cho bạn.
  May 22, 2023 4:48 PM - nhat_chi_mai: @Hai88191966 Ok bạn mình đã gửi thẻ qua tin nhắn rồi
  May 22, 2023 4:49 PM - nhat_chi_mai: Nạp xong vào xác nhận bạn nhé
  May 22, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 22/05/2023
  May 22, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 32754
  May 22, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G1: 68161
  May 22, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G2: 72017 - 98904
  May 22, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G3: 94697 - 94740 - 93753 - 55459 - 01414 - 23607
  May 22, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G4: 5492 - 5227 - 1493 - 2338
  May 22, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G5: 9643 - 0709 - 9863 - 5784 - 8757 - 8109
  May 22, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G6: 890 - 019 - 282
  May 22, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: G7: 50 - 34 - 15 - 65
  May 22, 2023 6:11 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 22, 2023 6:22 PM - Batman: đầu 8
  May 22, 2023 6:23 PM - Minhxyx: 83
  May 22, 2023 6:27 PM - Minhxyx: 754,. Éc éc éc
  May 22, 2023 6:29 PM - Batman: Hự hự hự
  May 22, 2023 6:31 PM - Minhxyx: Chạm 4 ra sớm thật :(
  May 22, 2023 6:31 PM - Minhxyx: Tưởng 64
  May 22, 2023 6:32 PM - Hai1992: 090 về 54 cay
  May 22, 2023 7:13 PM - MoiTinhXua2: @Hai1992 ko theo chị chinh là tiếc thôi. Nghĩ chạm 50 lộ như thế bỏ bộ 04 . Buồn
  May 22, 2023 7:38 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2023.22787/page-5#post-3297932
  May 22, 2023 7:38 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)
  May 22, 2023 8:58 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 23/05/2023
  May 22, 2023 8:58 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-23-05-2023.22918/#post-3297908
  May 22, 2023 8:59 PM - nhat_chi_mai: DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2023
  May 22, 2023 8:59 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/dan-db-9x-0x-va-loai-5-so-db-thang-5-2023.22777/page-83
  May 22, 2023 9:05 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 5/2023
  May 22, 2023 9:05 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-5-2023.22788/page-3
  May 22, 2023 9:06 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 5/2023
  May 22, 2023 9:06 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-5-2023.22789/page-3
   
 7. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 23, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 23/05/2023
  May 23, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 95972
  May 23, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G1: 02366
  May 23, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G2: 43590 - 56621
  May 23, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G3: 19195 - 14216 - 52782 - 53347 - 92819 - 99789
  May 23, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G4: 0740 - 6907 - 5957 - 8967
  May 23, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G5: 4851 - 8691 - 5830 - 7301 - 6230 - 3908
  May 23, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G6: 882 - 890 - 258
  May 23, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: G7: 61 - 27 - 17 - 44
  May 23, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 23, 2023 6:17 PM - Vi_anh_yeu_em: lâu lắm đánh láo con lô 35 mà câm cả đầu đuôi 3 thế à
  May 23, 2023 6:23 PM - Vi_anh_yeu_em: dự đoán bộ 12,11,22,14,24
  May 23, 2023 6:26 PM - Minhxyx: 43
  May 23, 2023 6:35 PM - Hai1992: Nay ko chốt bộ 77 dở r
  May 23, 2023 7:34 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2023.22787/page-6#post-3301126
  May 23, 2023 7:34 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
  May 23, 2023 8:05 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 24/05/2023
  May 23, 2023 8:05 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-24-05-2023.22926/#post-3301051
  May 23, 2023 8:09 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 5/2023
  May 23, 2023 8:09 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-5-2023.22789/page-3
  May 23, 2023 8:10 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 5/2023
  May 23, 2023 8:10 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-5-2023.22788/page-3
   
 8. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 24, 2023 6:03 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 24/05/2023
  May 24, 2023 6:03 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 19966
  May 24, 2023 6:03 PM - nhat_chi_mai: G1: 59476
  May 24, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: G2: 65345 - 58041
  May 24, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: G3: 20304 - 95694 - 17344 - 72216 - 32696 - 67352
  May 24, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: G4: 1785 - 1474 - 3062 - 2264
  May 24, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: G5: 5454 - 4067 - 9087 - 2101 - 9117 - 9472
  May 24, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: G6: 073 - 840 - 164
  May 24, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: G7: 80 - 87 - 95 - 63
  May 24, 2023 6:04 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 24, 2023 6:16 PM - Vi_anh_yeu_em: đánh bộ 21 nhưng có linh cảm bộ 45. ai thích thì live đi
  May 24, 2023 6:25 PM - Minhxyx: 09368. Về đít
  May 24, 2023 6:26 PM - Batman: BỘ 24 23
  May 24, 2023 6:27 PM - kovachin: 88 nào !
  May 24, 2023 6:27 PM - nhat_chi_mai: 3 CÀNG: 966
  May 24, 2023 6:29 PM - Batman: mấy hôm giải 1 về đầu 6, nay ra 66 luon :)
  May 24, 2023 6:54 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 25/05/2023
  May 24, 2023 6:54 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-25-05-2023.22930/#post-3304128
  May 24, 2023 7:11 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2023.22787/page-6#post-3304178
  May 24, 2023 7:11 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
  May 24, 2023 8:56 PM - N_T_T: Mấy ngày nay chết bẹp như gián (dapbep)
  May 24, 2023 8:57 PM - N_T_T: (sungmay)
   
 9. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 25, 2023 5:53 PM - Minhxyx: Cho xin cái càng đề :D
  May 25, 2023 5:57 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 25/05/2023
  May 25, 2023 5:58 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 20319
  May 25, 2023 5:58 PM - nhat_chi_mai: G1: 70232
  May 25, 2023 5:58 PM - nhat_chi_mai: G2: 29500 - 71249
  May 25, 2023 5:58 PM - nhat_chi_mai: G3: 16884 - 99881 - 28251 - 71786 - 97777 - 82108
  May 25, 2023 5:58 PM - nhat_chi_mai: G4: 7537 - 2802 - 9443 - 3856
  May 25, 2023 5:58 PM - nhat_chi_mai: G5: 2521 - 5532 - 2000 - 7987 - 9291 - 0000
  May 25, 2023 5:59 PM - nhat_chi_mai: G6: 369 - 815 - 984
  May 25, 2023 5:59 PM - nhat_chi_mai: G7: 67 - 74 - 96 - 89
  May 25, 2023 5:59 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 25, 2023 6:02 PM - Batman: @Minhxyx 37
  May 25, 2023 6:03 PM - Minhxyx: @Batman 0k
  May 25, 2023 6:10 PM - Minhxyx: Lô 686,898
  May 25, 2023 6:21 PM - Buivanquyet84: Méo j mà ra 0000
  May 25, 2023 6:24 PM - Batman: 7777 000
  May 25, 2023 6:25 PM - nhat_chi_mai: 3 CÀNG: 319
  May 25, 2023 6:27 PM - Minhxyx: Ôi 319 hôm qua là ngon
  May 25, 2023 6:43 PM - Minhxyx: @Batman thank bạn nhé , ăn đc càng 3, dàn 6x 3 càng
  May 25, 2023 6:47 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 26/05/2023
  May 25, 2023 6:47 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-26-05-2023.22938/#post-3307246
  May 25, 2023 7:04 PM - Batman: @Minhxyx 5339 :)
  May 25, 2023 7:35 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2023.22787/page-6#post-3307327
  May 25, 2023 7:35 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY
  May 25, 2023 8:27 PM - N_T_T: Lại xịt tiếp.chán ghê (hehe)
  May 25, 2023 8:27 PM - N_T_T: (zozo)
   
 10. TaigaChat

  TaigaChat Khách

  May 26, 2023 9:52 AM - Anhdaychanglo: Chốt đầu đuôi tổng chỗ nào vậy ad
  May 26, 2023 10:53 AM - nhat_chi_mai: @Anhdaychanglo Vào box Thảo Luận bạn nhé
  May 26, 2023 1:37 PM - MoiTinhXua2: Bộ đb khó ra hôm nay : 33 44. Ko nên nặng 8s này !
  May 26, 2023 6:07 PM - Minhxyx: Cho xin cái càng đề :)
  May 26, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: KQXSMB NGÀY 26/05/2023
  May 26, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: GĐB: 36191
  May 26, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G1: 12247
  May 26, 2023 6:08 PM - nhat_chi_mai: G2: 74125 . 55916
  May 26, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G3: 50939 . 18172 . 11720 . 73339 . 73686 . 22536
  May 26, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G4: 1413 . 7656 . 2151 . 9010
  May 26, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G5: 3208 . 7195 . 4948 . 3210 . 9463 . 0955
  May 26, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G6: 188 . 203 . 342
  May 26, 2023 6:09 PM - nhat_chi_mai: G7: 53 . 31 . 11 . 03
  May 26, 2023 6:10 PM - nhat_chi_mai: CHÚC CẢ NHÀ MAY MẮN NHÉ!
  May 26, 2023 6:11 PM - Minhxyx: Lô 979,575 dính chưởng
  May 26, 2023 6:18 PM - Batman: 646 66
  May 26, 2023 6:25 PM - Vi_anh_yeu_em: còn lô 33 hay 95 đây bà con
  May 26, 2023 6:28 PM - nhat_chi_mai: Lộn đề
  May 26, 2023 6:30 PM - Batman: Lại lót
  May 26, 2023 6:31 PM - CDB: khiếp cho nhà đồng (mattronvang07)
  May 26, 2023 6:55 PM - Minhxyx: Chán bộ 36 đi đầu đề ,đảo lộn càng khôn, âm thịnh dương si ,đổi trắng thay đen ,quáy nhiễu ngũ hành ,âm dương nghịch chuyển vạn vật tàn phá hạn hán thiên tai ,chiến tranh triền miên , ma quỷ lên ngôi
  May 26, 2023 7:02 PM - nhat_chi_mai: THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 27/05/2023
  May 26, 2023 7:02 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-27-05-2023.22942/#post-3310380
  May 26, 2023 7:08 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 5/2023
  May 26, 2023 7:08 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-mo-bat-thang-5-2023.22789/page-3
  May 26, 2023 7:09 PM - nhat_chi_mai: BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 5/2023
  May 26, 2023 7:09 PM - nhat_chi_mai: https://diendan.congcuxoso.com/threads/bang-vang-loto-xien-thang-5-2023.22788/page-3
  May 26, 2023 7:11 PM - MoiTinhXua2: vai mấy bác . Đb nó chạy đúng quy luật à nha.. trách gì đồng.. tự trách mình đa nghi đi a.
  May 26, 2023 7:19 PM - A_777: Đánh 091 ,291 mới đen
  May 26, 2023 8:26 PM - N_T_T: Lô đề muốn ra con gì thì ra.đánh không trúng là mình trượt. (danhat)
  May 26, 2023 10:11 PM - Bogia555: https://diendan.congcuxoso.com/thre...-vang-thang-05-2023.22787/page-6#post-3310976
  May 26, 2023 10:11 PM - Bogia555: BẢNG CẦU VÀNG ĐÂY (zozo)